Tuesday, January 15, 2013

MARK 16:1-2 vs JOHN 20:1 vs MATTHEW 28:1-2?
HINDI MATUTULAN ng mga MUSLIM ang PAG-AMIN ng QURAN 22:52 na NATAPUNAN ni SATANAS ng KASINUNGALINGAN ang mga "REBELASYON" sa KANILA kaya pilit nilang INILALAYO ang USAPAN.

Sinusubukan nilang IBALING sa BIBLIYA ang PANSIN gamit ang isa na naman nilang PANINIRA.

Heto ang post ni THAMER PACLEB kaugnay diyan.
.
.
.
Sabi ni Thamer Pacleb:
Cenon Bibe, Magbasa ka ng ORIGINAL na Banal na Qur'an, ang tingnan mo ay ang Biblia mo na TADTAD ng contradiction.

Tulad nito:
MARCOS 16:1-2 (Ang Pagdalaw)
At nang makaraan ang Sabath, si Maria Magdalena, at si Mariang INA ni Santiago, at si Salome, ay nagsibili ng mga pabango, upang sila'y magsiparoon at siya'y pahiran. At pagkaumagang-umaga nang unang araw ng sang-linggo, ay nagsiparoon sila sa libingan NANG SIKAT NA ANG ARAW.

JUAN 20:1 (Ang Pagdalaw)
Nang unang araw nga ng sanglinggo ay naparoong maaga sa libingan si Maria Magdalena, SAMANTALANG MADILIM PA, at nakita ang bato na naalis na sa libingan.

MATEO 28:1-2 (Ang Pagdalaw)
Nang matapos ang araw ng Sabbath, NANG NAGBUBUKANG LIWAYWAY na ang unang ARAW ng sanglinggo, ay nagsipa-roon si Maria Magdalena at ang isa pang Maria upang tingnan ang libingan. At narito, lumindol ng malakas; sapagka't bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon, at naparoon at iginulong ang bato, at nakaupo sa ibabaw nito.

Matapos ang "pagpapako" kay Jesus, ang mga sanaysay ng Ebanghelyo ay nagkakaiba hinggil sa KUNG SINO ANG DUMALAW SA LIBINGAN NIYA, KUNG KAILAN NAGANAP ANG PAGDALAW, AT KUNG ANO RIN ANG KALAGAYAN NG LIBINGAN NANG ITO AY DINALAW. Ang Ebanghelyo nina Mateo, Lucas at Juan ay nagsabing iyon ay BAGO SUMIKAT ANG ARAW, samatalang ang Ebanghelyo ni Marcos ay nagsasabing iyon ay MATAPOS SUMIKAT ANG ARAW. Sa tatlong Ebanghelyo (Marcos, Lucas at Juan), natagpuan ng mga babae ang pintong bato na naalis na sa libingan; at isa naman ( sa Mateo) ang libingan ay nakasara hanggang sa may bumaba na isang anghel bago sila dumating at iginulong ito pabalik.

MALINAW na MALINAW po dito ang PAGKAKASALUNGATAN ng mga ARAL, Tanong ? Alin po ba ang TAMA o MALI? Di po puwedeng parehong maging TAMA ang mga ito o Parehong MALI,,direktang sagot lang po Cenon Bibe.

+++

Thamer Pacleb, ETO ang PATUNAY na WALANG KONTRAHAN sa mga SINABI MONG TALATA.

MARCOS 16:1-2 (Ang Pagdalaw)
At nang makaraan ang Sabath, si Maria Magdalena, at si Mariang INA ni Santiago, at si Salome, ay nagsibili ng mga pabango, upang sila'y magsiparoon at siya'y pahiran. At pagkaumagang-umaga nang unang araw ng sang-linggo, ay nagsiparoon sila sa libingan NANG SIKAT NA ANG ARAW.

MATEO 28:1-2 (Ang Pagdalaw)
Nang matapos ang araw ng Sabbath, NANG NAGBUBUKANG LIWAYWAY na ang unang ARAW ng sanglinggo, ay nagsipa-roon si Maria Magdalena at ang isa pang Maria upang tingnan ang libingan. At narito, lumindol ng malakas; sapagka't bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon, at naparoon at iginulong ang bato, at nakaupo sa ibabaw nito.

WALANG KONTRAHAN sa mga IYAN. HINDI MO LANG NAUUNAWAAN ang mga TALATA.

BAKIT IBA-IBA ang NABABASA MO?

Dahil IBA-IBA ang MISMONG ORAS at KAHULUGAN na TINUTUKOY ng mga TALATA.

UNAHIN MUNA natin ang MATEO 28:1-2 at MARCOS 16:1-2. Diyan kasi ay PAREHONG PANAHON ang TINUTUKOY. Sa JUAN ay IBA ang PAKAHULUGAN sa “DILIM.”

Sa MATTHEW ay sinabi na “NAGBUBUKANG LIWAYWAY na ang unang ARAW.”

Ang tanong ay ANO ang GINAGAWA NILA sa PANAHON na IYAN?

Iyan ay PANAHON kung KAILAN SILA UMALIS sa KANILANG BAHAY para PUMUNTA sa LIBINGAN.

UMALIS SILA na "NAGBUBUKANG LIWAYWAY" pa lang.

Kasunod niyan ay NAGLAKBAY SILA. NAGLAKAD. MAY PANAHON pang LUMIPAS. At HABANG NAGLALAKAD SILA ay PATULOY na SUMISIKAT ang ARAW.

Kaya naman NUNG DUMATING SILA sa LIBINGAN ay “SIKAT NA ANG ARAW,” tulad ng sinasabi sa MARCOS 16:1.

Sa madaling salita:

MATEO 28:1-2 = UMALIS sa BAHAY na NAGBUBUKANG LIWAYWAY o PASIKAT PA ang ARAW.

MARCOS 16:1-2 = DUMATING sa LIBINGAN na “SIKAT NA ang ARAW” dahil NAGLAKBAY pa SILA.

KITA MO ang PAGKAKAIBA?

WALANG KONTRAHAN.
.
.
.
BAKIT sa JUAN 20:1 ay sinasabi na “MADILIM PA” nung DUMATING sa LIBINGAN si MARIA MAGDALENA?

HINDI PANAHON ang TINUTUKOY RIYAN.

Ang dapat mong MALAMAN ay SIMBOLISMO ang GAMIT sa JUAN at HINDI LITERAL na PANAHON.

Ang “DILIM” sa JUAN 20:1 ay HINDI sa KAPALIGIRAN kundi sa KAISIPAN at DAMDAMIN ng mga TAO.

Kung babasahin mo ang JUAN 20:1-15 ay nasa “DILIM” pa rin ang mga ALAGAD at si MARIA MAGDALENA dahil HINDI NILA ALAM na NABUHAY na MULI ang PANGINOONG HESUS.

NAGUGULUHAN pa rin SILA.

Kaya nga sinabi sa JUAN 20:9 na “Sapagka't hindi pa nila napaguunawa ang kasulatan, na kinakailangang siya'y muling magbangon sa mga patay.”

At kahit nung KAUSAPIN na ng PANGINOONG HESUS si MARIA MAGDALENA (JUAN 20:15) ay HINDI PA NAKILALA ng BABAE ang PANGINOON.

INAKALA PA ni MARIA MAGDALENA na HARDINERO ang PANGINOON: “Ginoo, kung ikaw ang kumuha sa kaniya, ay sabihin mo sa akin kung saan mo siya inilagay, at akin siyang kukunin.”

Pero nung TAWAGIN NA ng PANGINOON ang PANGALAN ni MARIA ay NAGLIWANAG ang KAISIPAN ng BABAE at “NAKITA” NA NIYA si HESUS na tinawag niyang “RABBOUNI” o GURO.

At pagkatapos nga niyon ay NAKITA na ni MARIA MAGDALENA ang LIWANAG (ang PANGINOONG HESUS, JUAN 1:9, 8:12, 9:5, 12:46) at IBINALITA pa IYON sa IBANG ALAGAD.

JUAN 20:18, “Naparoon si Maria Magdalena at sinabi sa mga alagad, NAKITA ko ang Panginoon; at kung paanong sinabi niya sa kaniya ang mga bagay na ito.”

So, IYAN ang KAHULUGAN ng “DILIM” sa JUAN 20:1. KADILIMAN ng PAG-IISIP at HINDI KADILIMAN ng PALIGID.

WALANG KONTRAHAN sa MARCOS 16:1-2 at MATEO 28:1-2.

SADYA KA lang NILOKO ng mga NANINIRA sa BIBLIYA.

4 comments:

 1. Welcome back Bro!

  Praise to the Holy Trinity One God!!!

  ReplyDelete
 2. natawa ako sayo hypocrite idolater admin...hehehe

  biruin mo iisang pangyayari ang pinaguusapan tapos pagdating kay John hindi na daw literal na dilim at hindi na ang pagdalaw ang pinaguusapan kundi damdamin na ng tao eh kaliwaliwa na na nag usapan sa John 20:1 ay ang pagdalaw tapos talon agad siya sa John 20:9 hahaha... you are trying to deceive your self hypocrite idolater admin..

  ReplyDelete
  Replies
  1. SIMPLENG KAALAMAN lang sa HERMENEUTICS at EXEGESIS ang GINAWA KO.

   Ang BAWAT KASULATAN ay MAY SARILING CONTEXT.

   MARAMING NALILINLANG ang mga MUSLIM at MARAMI SILANG NAILILIGAW dahil NALOLOKO NILA ang mga TAONG WALANG ALAM sa BASIC INTERPRETATION ng BIBLE.

   MASAYA SILA dahil MARAMI SILANG NAISASAMA sa KAMALIAN at KAPAHAMAKAN sa IMPIERNO.

   Delete
 3. hypocrite idolater admin...

  "SIMPLENG KAALAMAN lang sa HERMENEUTICS at EXEGESIS ang GINAWA KO."

  so inaamin mo n gumawa ka lang ng sarili mong pagpapaliwanag, ngayon lumalabas na ikaw pa ang nanlilinlang kahit sarili mo nililinlang mo! biruin mo napakaliwanag ang John 20:1 ay ang pagdalaw ang context, hindi ang damdamin ng tao... liar!

  kung hindi mo kayang edepensa ito eh aminin mo nlang na hindi mo kaya, dahil hindi mo nman ikakamatay, kesa pilit mong ililihis para lang pagtakpan ang mali. Kaawawa ka naman.

  ReplyDelete