Wednesday, January 16, 2013

JESUS, "GOD THE SON," SAAN SA BIBLE?

JOHN 1:18
No one has seen God at any time; the ONLY BEGOTTEN GOD who is in the bosom of the Father, He has explained Him.

Ang BEGOTTEN ay "ANAK." Sa KONTEKSTO ng JOHN 1:18 ay LALAKE ang ANAK kaya "SON" ang "ANAK."

So, isang TAMANG SALIN sa JOHN 1:18 ay "the only SON GOD" o "the only GOD THE SON."

Kung gusto mo TINGNAN MO sa ORIGINAL GREEK TEXT.

Ang MABABASA riyan ay "μονογενὴς θεὸς " o "MONOGENES THEOS" o "ONLY-BEGOTTEN GOD" o "ONLY SON GOD."


=================================
=================================


SABI ni JOHN HENRY:
Ayon kay Rashid Indasan yung Codex Vaticanus and Sinaiticus sa p.66 and p.75 na MONOGENES THEOS ay wala daw. May mga dokumento silang pinanghahawakan. Anong masasabi mo dito ?


=================================
=================================

CENON BIBE:
NAGSISINUNGALING si RASHID INDASAN. Ang "MONOGENES THEOS" ay NASA SINAITICUS at VATICANUS.

Eto ang SINASABI sa artikulo ng WIKIPEDIA kaugnay sa VATICANUS:

Ang VATICANUS ay "very close to P66, P75, 0162."

MALAPIT na MALAPIT sa mga GREEK TEXT na PAPYRUS 66 (P66), P75 at 0162.

Ano ang SINASABI ng P66, P75 at 0162 sa JOHN 1:18?

Eto yon: http://en.wikipedia.org/wiki/Monogen%C4%93s
Textual issues in John 1:18

In Textual criticism opinions are divided on whether Jesus is referred to as "only-begotten God" or "only-begotten Son", in John 1:18.[39]

* monogenes theos Sinaiticus, P66, Vaticanus etc.
* monogenes uios Alexandrinus, Textus Receptus, Peshitta etc.:

+++

SINASABI PA na ang VATICANUS ang BATAYAN nina WESTCOTT at HORT sa KANILANG GREEK TEXT: http://en.wikipedia.org/wiki/Codex_Vaticanus

It was extensively used by Westcott and Hort in their edition of The New Testament in the Original Greek in 1881.[3] The most widely sold editions of the Greek New Testament are largely based on the text of the Codex Vaticanus.[7]

ETO ang SINASABI ng WESTCOTT AND HORT sa KANILANG GREEK TEXT ng JOHN 1:18
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 1:18 Greek NT: Westcott/Hort with Diacritics
Θεὸν οὐδεὶς ἑώρακεν πώποτε· μονογενὴς θεὸς ὁ ὢν είς τὸν κόλπον τοῦ πατρὸς ἐκεῖνος ἐξηγήσατο.

MAKIKITA natin diyan ang " μονογενὴς θεὸς" o ang MONOGENES THEOS.

So, HINDI TOTOO ang SINABI ni RASHID INDASAN. INILILIGAW KA LANG NIYA.

No comments:

Post a Comment