Monday, March 4, 2013

Acts 3:13, Acts 3:26 (Hesus 'Alipin' ng Diyos?)SABI ni Zaharun Montecalvo:
13The God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob, the God of our fathers, glorified his servant Jesus, whom you delivered over and denied in the presence of Pilate, when he had decided to release him. "acts 3)

SABI naman ni Edwin CaƱete Billones:
Alin ba talaga Cenon Balaguer Bibe ang TOTOO mula sa TALATANG ito ng Bibliya? (Acts 3:26) Is Jesus the only begotten SON? or a SERVANT of God?

CENON BIBE:
ACTS 3:13 at ACTS 3:26 ba?

HINDI yan "SERVANT" na tumutukoy sa ORDINARYONG UTUSAN.

Sa GREEK, ang ORDINARYONG UTUSAN ay "DOULOUS."

Ang GINAMIT na GREEK WORD sa ACTS 3:13 ay "PAIDA," na ang UGAT na SALITA ay "PAIS" o "ANAK na LALAKE." (http://biblesuite.com/greek/3816.htm)

So, ang MAS TAMANG KAHULUGAN ng "SERVANT" sa ACTS 3:13 ay ANAK NA SINUGO ng MAGULANG o ANAK NA SUMUSUNOD sa KALOOBAN ng AMA.

Sa halip na MAALIS ang PAGKA-DIYOS ng PANGINOONG HESUS ay TUMIBAY PA dahil IDINIDIIN sa ACTS 3:13 ang pagiging ANAK ng DIYOS sa KRISTO.

At DAHIL ANAK ng DIYOS, ang KALIKASAN ng PANGINOONG HESUS ay SA DIYOS DIN. Kaya nga SIYA ay DIYOS ANAK na SINUGO ng DIYOS AMA.

GANUN LANG YON.

No comments:

Post a Comment