Sunday, March 3, 2013

Jeremiah 13:14 at 1Samuel 15:3 (DIYOS MALUPIT?)SABI ng Muslim na si ABDULGAFOOR B. AHMAD:
sabi nga cenon sa mali nyang unawa ang tatalikod daw sa islam ay patayain?

ngaun dito nmn tau sa biblia kung saan pinakamasa ung tatalikod sa isalam o ung nakasaan sa biblia ito ang talata

1 sam 15:3 Ngayo'y yumaon ka at saktan mo ang Amalec, at iyong lubos na lipulin ang buo nilang tinatangkilik, at huwag kang manghinayang sa kanila; kundi patayin mo ang lalake at babae, sanggol at sumususo, baka at tupa, kamelyo at asno.
.
.
.
Abdulgafoor B. Ahmad, SASAGUTIN KO ULI YAN para IPAKITA sa mga KINUKUMBINSI NINYONG MAG-MUSLIM na HINDI NINYO KAYANG SAGUTIN ang POST NAMIN.

JEREMIAH 13:14
And I will dash them one against another, parents and children together, says the LORD. I will not pity or spare or have compassion when I destroy them.

ANO ang MALI riyan?

WALA. Ang mga salitang yan ay PARA sa mga SUWAIL na ISRAELITA.

Dahil SUWAIL SILA ay SINABI ng DIYOS na PARURUSAHAN NIYA ang mga ISRAELITA.

NASA KAPANGYARIHAN ng DIYOS na PARUSAHAN ang mga SUMUSUWAY sa KANYA.

YAN YON. WALANG MALI RIYAN.

Pero take, baka naman TUTOL KAYONG MGA MUSLIM sa KAPANGYARIHAN ng DIYOS. GUSTO rin ba NINYONG KALABANIN ang DIYOS?

+++

Sa 1SAMUEL 15:3
"Now go and attack Amalek, and utterly destroy all that they have; do not spare them, but kill both man and woman, child and infant, ox and sheep, camel and donkey.'"

SINO o ANO ba ang AMALEK na yan? At BAKIT SIYA IPINALILIPOL ng DIYOS?

Ang tinutukoy riyan ay ang mga AMALEKITA ay mga TRIBU na LUMUSOB sa mga ISRAELITA na BAGO PA LANG INILABAS ng DIYOS sa EHIPTO.

BASAHIN MO ang NAUNANG TALATA sa SINIPI MO:

1SAMUEL 15:2
Thus says the LORD of hosts, 'I will punish the Amalekites for what they did in opposing the Israelites when they came up out of Egypt.

Nung LUSUBIN ng mga AMALEKITA ang mga ISRAELITA ay DIYOS ang NILUSOB NILA.

So, ANO ang DAPAT GAWIN ng DIYOS sa mga KUMALABAN sa KANYA? GANTIMPALAAN?

Hindi ba sa KABILANG BUHAY ay SUSUNUGIN PA sa IMPIERNO ang mga KALABAN ng DIYOS?

Ang PAGLIPOL sa mga AMALEKITA ay PAGPAPAKITA LANG ng DIYOS sa GAGAWIN NIYA sa mga KUMAKALABAN sa KANYA.

WALANG MASAMA RIYAN. WALANG MALI.

NASA KAPANGYARIHAN ng DIYOS ang MAGPARUSA.

Kung TUTOL KAYO e di KALABANIN DIN NINYO nang TULUYAN ang DIYOS.

+++

Ngayon, ANO ang KARAPATAN ng mga MUSLIM na IPAPATAY ang mga TATALIKOD sa ISLAM?

NAPATUNAYAN NA BA ng mga MUSLIM na DIYOS ang NAGTATAG ng ISLAM? NAPATUNAYAN na ba NILA na DIYOS ang NAGBIGAY ng ISLAM?

PROPETA nga ng ISLAM at QURAN ay HINDI MAPATUNAYAN ng mga MUSLIM kung DIYOS ang NAGBIGAY e. ISLAM pa kaya ang patutunayan nila?

So, SINO lang ang NAG-UTOS ng PAGPATAY sa mga AALIS sa ISLAM, ayon sa QURAN 4:89?

[... if they turn back (from Islam), take (hold of) them and kill them ...]

DIYOS BA ang NAG-UTOS NIYAN?

E kahit ang "ANGHEL" na NAGDALA raw ng QURAN sa PROPETA NINYO ay HINDI NINYO MAPATUNAYAN, di ba?

So, ANO ang KARAPATAN at KAPANGYARIHAN ng QURAN 4:89 na MAG-UTOS na PUMATAY ng PIPILI ng PANINIWALAAN ng TAO?

No comments:

Post a Comment