Monday, March 4, 2013

'Sambahin Mo Ako' (Saan Sinabi Panginoong Hesus?)SABI ng MUSLIM na NAGPAKILALANG D'real McCoy:
SINO SI HESUS DIYOS? MAY PROOF KA GALING MISMO SA SALITA NI HESUS NA SINABI NIA NA DIYOS SIYA DAPAT SAMBAHIN. IPAKITA MO YAN KONG HND MARAMIG MAGAGALIT SAU.
.
.
SORRY D'real McCoy, NA-TAQQIYA KA. (Ang TAQQIYA ang ARAL ng ISLAM na PUWEDE MANGLOKO para MAKAAKIT ng TAO sa ISLAM)

HINDI SASABIHIN ng PANGINOONG HESUS na "SAMBAHIN SIYA" dahil DEMONYO LANG ang MAGSASABI ng MGA SALITANG GANYAN.

MAGBASA KA ng BIBLE at WALA KANG MABABASA na SINABI ng DIYOS na "SAMBAHIN NINYO AKO."

Ang NAG-IISANG NAGSABI ng GANYAN sa BIBLE ay ang DEMONYO.

HETO ang PROOF ha.

MATTHEW 4:9
SABI NG DEMONYO: "All these I will give you, if you will fall down and WORSHIP ME."

KITA MO?

Pero teka, nag-SEARCH AKO sa QURAN at NAKITA KO na SINABI RIN PALA ng DIYOS NINYO ang SINABI ng DIABLO sa MATTHEW 4:9.

QURAN 20:14
"Verily! I am Allah! La ilaha illa Ana (none has the right to be worshipped but I), so WORSHIP ME, and perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) for My Remembrance.

QURAN 21:25
And We did not send any Messenger before you (O Muhammad صلى الله عليه وسلم) but We revealed to him (saying): La ilaha illa Ana [none has the right to be worshipped but I (Allah)], so WORSHIP ME (Alone and none else)."

QURAN 21:92
Truly! This, your Ummah [Shari'ah or religion (Islamic Monotheism)] is one religion, and I am your Lord, therefore WORSHIP ME (Alone). [Tafsir Ibn Kathir]

MARAMI PANG GANYAN.

BAKIT GANUN? Ang SALITA ng DEMONYO ay SALITA rin ng DIYOS NINYO sa QURAN?

Paki PALIWANAG NGA.

No comments:

Post a Comment