Tuesday, March 5, 2013

Numbers 23:19 (Hindi Tao ang Diyos?)PATULOY ang MUSLIM na si Abdulgafoor B. Ahmad sa mga MALI NIYANG UNAWA sa mga TALATA ng BIBLE.

Tulad nitong Numbers 23:19 na PATUNAY raw na HINDI DIYOS ang PANGINOONG HESUS.

SABI riyan:
"Ang Diyos ay hindi tao na magsisinungaling o ni anak ng tao na nagsisisi."

PANSININ NATIN na TULAD ng OSEAS 11:9 ay OLD TESTAMENT YAN. HINDI PA NAGKAKATAWANG TAO ang DIYOS ANAK, ang PANGINOONG HESUS.

MAKIKITA rin NATIN diyan na HINDI SINASABI ng DIYOS na HINDI SIYA MAGKAKATAWANG TAO.

Ang GINAGAWA ng TALATA ay IKINUKUMPARA LANG NIYA ang DIYOS sa TAO.

At ayon sa BILANG 23:19

-- ang TAO ay MARUNONG MAGSINUNGALING. Ang DIYOS ay HINDI.

-- ang TAO ay NAGSISISI. Ang DIYOS ay HINDI.

So, MALINAW riyan na PAGSISINUNGALING ng TAO ang TINUTUTULAN ng TALATA.

+++

TINUTUTULAN ba sa BILANG 23:19 na MAGKAKATAWANG TAO ng DIYOS?

HINDI.

At ang KATOTOHANAN nga ay NAGKATAWANG TAO ang DIYOS nung MAGKATAWANG TAO ang DIYOS ANAK na si HESUS.

+++

So, MALI ang UNAWA NINYO dahil HINDI NINYO INUUNAWA nang TAMA ang TALATA.

Ang GUSTO kasi NINYO ay IPASOK DIYAN ang HINDI NAMAN SINASABI ng TALATA.

OUT OF CONTEXT KAYO LAGI kaya LAGING MALI ang INYONG mga SINASABI.

No comments:

Post a Comment