Tuesday, March 5, 2013

Hosea 11:9 (Diyos Sinabing Hindi Siya Tao?)SABI ng MUSLIM na si Abdulgafoor B. Ahmad:
TUNAY NA DIOS AT TUNAY NA TAO[?]

YAN BAK NMN CENON ANG MO SABIHIN NA SINUNGALING ANG MAG MUSLIM EH IKAW NA ATA NGSISINUGALING SIYA kasi ay TUNAY na DIYOS at TUNAY na TAO.

Oseas 11:9 "Sapagka’t ako ay Diyos, hindi tao."

Bilang 23:19 " Ang Diyos ay hindi tao na magsisinungaling o ni anak ng tao na nagsisisi."

YAN CENON HNDI RAW TAO ANG DIOS GINAWA MONG TAO EH....

+++

Sabi sa OSEAS 11:9
Hindi ko isasagawa ang kabangisan ng aking galit, hindi ako babalik upang ipahamak ang Ephraim: sapagka't ako'y Dios, at hindi tao; ang Banal sa gitna mo; at hindi ako paroroon na may galit.

Una, OLD TESTAMENT YAN. HINDI PA NAGKAKATAWANG TAO ang DIYOS nung SABIHIN NIYA YAN.

Kaya MALING SABIHIN na ITINATANGGI NIYA na SIYA ay NAGING TAO.

+++

ANO ang KAHULUGAN ng SINABI ng PANGINOON sa Osea 11:9?

GALIT ang PINATUTUNGKULAN ng DIYOS:

"Hindi ko isasagawa ang kabangisan ng aking galit, hindi ako babalik upang ipahamak ang Ephraim: sapagka't ako'y Dios, at hindi tao."

-- HINDI SIYA TAO na NAGSASAGAWA ng KABANGISAN ng GALIT.

-- HINDI SIYA TULAD ng TAO na WALANG SAYSAY kung MAGALIT.

YAN YON.

+++

Ngayon, MAY SINABI ba riyan ang DIYOS na "HINDI AKO MAGIGING TAO" o "HINDI AKO MAGKAKATAWANG TAO"?

WALA.

+++

KATUNAYAN, MAY PAHIWATIG na RIYAN ang DIYOS na DARATING SIYA. SABI NIYA, "Hindi ako PAROROON na may galit."

SAAN SIYA PAROROON?

E di sa LUPA. WALA naman SIYANG IBANG PUPUNTAHAN NA sa LANGIT dahil SAKLAW na NIYA LAHAT YON e.

NAGPAPAHIWATIG na SIYA sa OSEAS 11:9 na SIYA ay DARATING sa LUPA. SIYA ay MAGKAKATAWANG TAO.

At ang SINASABI NIYA ay HINDI SIYA DARATING na ang DALA NIYA ay GALIT.

ANO BA ang DALA ng PANGINOONG DIYOS nung SIYA ay DUMATING, nung SIYA ay MAGKATAWANG TAO?

PAGMAMAHAL.

JOHN 15:12
"Ito ang aking utos, na kayo'y MAGMAHALAN sa isa't isa, na gaya ng PAGMAMAHAL KO sa inyo."

Kaya nga NUNG MAGKATAWANG TAO ang DIYOS at DUMATING sa LUPA sa PERSONA ng PANGINOONG HESUS ay PAGMAMAHAL ang DALA NIYA.

+++

So, MALIWANAG na ang KAHULUGAN ng OSEAS 11:9.

HINDI NIYA SINASABI na HINDI SIYA MAGKAKATAWANG TAO.

Ang sinasabi Niya ay HINDI SIYA TULAD ng TAO na WALANG SAYSAY kung MAGALIT.

Bagkus, NAGPAHIWATIG pa ang DIYOS na SIYA ay DARATING. At sa KANYANG PAGDATING (PAGKAKATAWANG TAO) ay PAGMAMAHAL ang DALA NIYA at HINDI GALIT.

No comments:

Post a Comment