Monday, March 4, 2013

Diyos May Anak (Matthew 3:17)



PANINIWALA ng mga MUSLIM na WALA raw ANAK ang DIYOS.

TAMA ba SILA?

Ang TUNAY na DIYOS ay NAGPAKILALA MISMO sa mga TAO at SINABI NIYANG MERON SIYANG ANAK.

MATTHEW 3:17
At narito, ang isang tinig na mula sa mga langit, na nagsasabi, Ito ang sinisinta kong Anak, na siya kong lubos na kinalulugdan.

MATTHEW 17:5
Samantalang nagsasalita pa siya, narito, ang isang maningning na alapaap ay lumilim sa kanila: at narito, ang isang tinig na mula sa alapaap, na nagsasabi, Ito ang sinisinta kong Anak, na siya kong kinalulugdan; siya ang inyong pakinggan.

MARAMI ang NAKARINIG sa mga PAHAYAG ng DIYOS, tulad ng mga APOSTOL at ALAGAD ng PANGINOONG HESUS.

2PETER 1:16-18
For we did not follow cleverly devised myths when we made known to you the power and coming of our Lord Jesus Christ, but we had been eyewitnesses of his majesty.

For he received honor and glory from God the Father when that voice was conveyed to him by the Majestic Glory, saying, "This is my Son, my Beloved, with whom I am well pleased."

We ourselves heard this voice come from heaven, while we were with him on the holy mountain.

AYAN. MALINAW.

Ang ARAL ng KATOLIKO ay GALING sa DIYOS at sa MGA SAKSI.

E ang ARAL ng ISLAM? MERON bang NAKARINIG o NAKASAKSI nung IBIGAY daw ng DIYOS o ng ANGHEL sa PROPETA NILA?
 
Kahit yang ANGHEL ng PROPETA ng ISLAM ay WALANG NAKAKITA o NAKARINIG nung MAGHAYAG DAW ng QURAN.

No comments:

Post a Comment