Sunday, March 3, 2013

Ezekiel 23:1-21 (Kahalayan nasa Bible?)
SABI NI Yusof Islaam
[[[[BIBLE]]] ;[ EZEKIL ;21;1-21] SALITA PO BA NG DIYOS ITO????
.
.
.
CENON BIBE:
Bago ang ano pa man ay HINDI YAN EZEKIEL 21. Yan ay EZEKIEL 23:1-21

OO. SALITA ng DIYOS YAN.

BASAHIN MO ang UNANG SINIPI MO: "23 The word of the Lord came again unto me, saying,"

Ang SABI ay "THE WORD OF THE LORD."

+++

Ngayon, HINDI MO lang MAINTINDIHAN ang KATALINUHAN ng DIYOS.

GUMAMIT SIYA ng PAGLALARAWAN para ILARAWAN ang PAGTATAKSIL sa DIYOS ng SAMARIA at HERUSALEM, ang mga KAPITOLYO ng ISRAEL (NORTHERN KINGDOM) at HUDEA (SOUTHERN KINGDOM).

INILARAWAN SILA bilang mga BABAE na BATA at MAGANDA pero NAGING "WHORE" o PROSTITUTE.

GANOON kasi ang NANGYARI sa mga BAYAN na IYAN na NAKISAWSAW sa mga IBANG BANSA na HINDI KUMIKILALA sa DIYOS, tulad ng ASSYRIA, BABILONIA, at EHIPTO.

Noong PANAHON na iyon ay MAHALAGA ang PAGIGING TAPAT (FIDELITY) ng BABAE sa KANYANG ASAWA o MAGULANG

Kaya para IPAKITA kung GAANO KASAMA ng PAGTATAKSIL ng SAMARIA at HERUSALEM ay INILARAWAN SILANG mga TAKSIL at BAYARANG BABAE.

Noon ay NAPAKASAKIT na TAWAGING BAYARANG BABAE. NAPAKABABA ng BABAE kapag BAYARAN SIYA.

At IYAN ang GINAMIT ng DIYOS na PAGLALARAWAN para IPAKITA ang KASAMAAN ng ISRAEL at HUDEA nung MAGTAKSIL SILA sa DIYOS.

GANYAN LANG KADALI ang PAHAYAG sa EZEKIEL23:1-21.

+++

Sa halip na ang MENSAHE ang MAKITA MO ay KALASWAAN lang ang NAKITA MO.

Bakit?

Baka dahil PURO KALASWAAN ang HINAHANAP NINYO. Baka KALASWAAN ang NAITURO sa INYO.

1 comment:

  1. sabihin na nating inilalarawan nga ng Dios ang kahlyan ng samaria at herusalem, ngunit gaya nga ng sabi mo ang Dios ay matalino, kaya kaya nyang ilarawan ang pagtataksil ng samaria at herusalem sa iba pang mga paraan at di lang sa pamamagitan ng mahalay na mga pahayag, na sa sandaling mabasa ng bata ay magbubukas sa kanya ng paksa tungkol sa sex...napakaraming kalaswaan sa biblia (gen. 19:30-38; 1samuel 11:2-5;ezekiel 23;20;hukom 16:1..atbp) masasabi mo ba ngayon sa akin na ang mg kwento ng RAPE, PANGANGALUNYA NG MGA PROETA AT INCEST ay salita ng Dios? ang paglalarawan sa semilya ay katulad ng lumalabas sa kabayo (ezekiel 23;20) o mga ari na kasinghaba ng ari ng kabayo (ezek. 23:20 Bagong sanglibutang salin ng mga banal na kasulatan) ay salita ng Dios? ANG DIOS BA AY GAGAMIT NG GANYANG KALASWANG MGA URI NG PANANALITAN SA KANYANG SALITA?

    ReplyDelete