Sunday, March 3, 2013

Ezekiel 18:4 Kung Sino ang May Sala Siya ang Dapat Parusahan (Nilabag ng Diyos?)


.
.
ISA sa MADALAS banggitin ng mga MUSLIM para TUTULAN ang PAG-AALAY ng DIYOS ANAK ng KANYANG BUHAY para ILIGTAS ang TAO ay ang EZEKIEL 18:4.

Sabi nga ang MUSLIM na si Macmud Lumacad Comiling:
"tanung lang Cenon Bibe.. at paki sagot..?

ang sabi sa bible "kung sinong nagkasala sya ang paparusahan.." salungat sa paniniwala nyo na ang dios na kinikilala nyo ay kanyang aakohin ang kasalanan ng san libutan kaya sya nagpapako sa krus..?

ibig sabihin pala nyan, sya na mismong na dios ay kanyang sinusuway ang kanyan gsinabi..?? panu mo i2 ipapaliwanag..?????"
.
.
.
MARAMING SALAMAT sa TANONG MO.

Ang TINUTUKOY MO ay ang NAKASULAT sa EZEKIEL 18:4.

Ang SABI RIYAN, "Know that all lives are mine; the life of the parent as well as the life of the child is mine: it is only the person who sins that shall die."

Ang TINUTUKOY riyan ay HINDI DAPAT IPATAW sa WALANG SALA ang PARUSA ng MAY KASALANAN.

Sa madaling salita ay SAPILITAN.

Ang PAGKAMATAY ng PANGINOOONG HESUS sa KRUS ay HINDI SAPILITAN.

KUSA NIYANG INIALAY ang BUHAY NIYA bilang KABAYARAN sa KASALANAN ng TAO.

SABI NIYA sa JOHN 10:15:
"I lay down my life for the sheep."

KITA MO? KUSA YAN.

So, HINDI SIYA LUMABAG sa SARILI NIYANG SALITA.

Bagkus, NAGPAKITA pa SIYA ng SUKDULANG PAGMAMAHAL sa TAO.

Sa halip na TAO ang PARUSAN ay KINUHA NIYA ang KAPARUSAHAN para MAILIGTAS ang TAO ... KASAMA KA NA ROON.

SANA TANGGAPIN MO ang PAGLILIGTAS sa IYO ng DIYOS.

No comments:

Post a Comment