Thursday, April 4, 2013

Ezekiel 23:20-21 Kalaswaan ba? Porno?MAY BINTANG ang MUSLIM na si Abdul Majeed Castillo sa BIBLIA. PORNO raw.

Sabi ng MUSLIM na ITO:

si EXEKIEL 23:20-21.

Dooy nagpakahaling siya sa mga Kalaguyo na kung manubasib ay parang ASNO,at kung magbuhos ng TAMOD ay parang Kabayo.Ang mga ginagawa mo’y tulad ng mga ginawa mo sa pakikiapid sa mga Ehipto.Binayaan mong simsiminang iyong Bango,at himas-himasin ang iyong mga SUSO.

YAN ang TIKTIK ng BIBLIYA...

+++

A. MABILIS NA SAGOT: (Pwedeng i-COPY PASTE bilang SAGOT kapag NAKAKITA ng MALING PUNA ng SINO MANG MUSLIM na GAGAMIT ng EZEKIEL 23:20-21)

OUT OF CONTEXT ang PAGBASA ng MUSLIM kaya MALI ang UNAWA NIYA sa talata.

HINDI MALASWA ang Ezekiel 23:20-21. HINDI NIYAN LAYUNIN na MAGPA-INIT ng KATAWAN ng MUSLIM. (SIYA LANG SIGURO ang NAG-INIT ang KATAWAN DIYAN)

PAGLALARAWAN YAN ng PAGTATAKSIL sa DIYOS ng SAMARIA at HERUSALEM, na UMAKTONG PROSTITUTE nang MAKISAWSAW sa mga PAGANONG BANSA, tulad ng Assyria, Babilonia at Ehipto.

GANUN YON.

+++

B. MAS MAHABANG SAGOT:
WALANG MALASWA at WALANG MASAMA sa EZEKIEL 23:20-21.

Diyan ay INILALARAWAN ng DIYOS ang PAGTATAKSIL ng SAMARIA at HERUSALEM, ang mga KAPITOLYO ng ISRAEL (NORTHERN KINGDOM) at HUDEA (SOUTHERN KINGDOM).

INILARAWAN SILA bilang mga BABAE na BATA at MAGANDA pero NAGING "WHORE" o PROSTITUTE dahil NAKISAWSAW SILA sa mga IBANG BANSA na HINDI KUMIKILALA sa DIYOS.

Noong PANAHON na iyon ay MAHALAGA ang PAGIGING TAPAT (FIDELITY) ng BABAE sa KANYANG ASAWA o MAGULANG. NAPAKASAMA ng PAGTATAKSIL. Ganoon din KASAMA ang pagiging WHORE o BAYARANG BABAE.

Noon ay NAPAKASAKIT na TAWAGING BAYARANG BABAE. NAPAKABABA ng BABAE kapag BAYARAN SIYA.

Ganito ang naging REAKSYON ni JUDAH nang MAY MAGSABI na NAGING ANIMO PROSTITUTE ang ANAK NIYANG si TAMAR:

GENESIS 38:24
About three months later Judah was told, "Your daughter-in-law Tamar has played the whore; moreover she is pregnant as a result of whoredom."

And Judah said, "Bring her out, and let her be burned."

KITA NINYO?

Kaya para IPAKITA kung GAANO KASAMA ng PAGTATAKSIL ng SAMARIA at HERUSALEM ay INILARAWAN SILANG mga TAKSIL at BAYARANG BABAE.

At IYAN ang GINAMIT ng DIYOS na PAGLALARAWAN para IPAKITA ang KASAMAAN ng ISRAEL at HUDEA nung MAGTAKSIL SILA sa DIYOS.

GANYAN LANG KADALI ang PAHAYAG sa EZEKIEL 23:20-21.

WALANG KALASWAAN. MALASWA lang MAG-ISIP itong MUSLIM.

+++

C. KAMALIAN ng MUSLIM:
Sa halip na ang MENSAHE at TUNAY na PAHAYAG ng DIYOS ang MAKITA NIYA ay KALASWAAN lang ang KANYANG NAKITA.

Bakit kaya?

Dahil kaya PURO KALASWAAN LANG ang HINAHANAP nitong MUSLIM o baka naman KALASWAAN ang NATUTUNAN NIYA sa ISLAM?

SANA MATUTONG MAGBASA nang TAMA itong MUSLIM para HINDI SIYA NAGKAKAMALI nang UNAWA.

No comments:

Post a Comment