Thursday, April 4, 2013

Numbers 31:17-18 Pag-Sex sa Bata Iniutos ng Bible?


IPINAGKAKALAT ng MUSLIM na si Abdul Majeed Castillo na INIUUTOS daw sa Bible ang PAG-SEX sa mga BATANG BABAE.

GINAGAMIT ni Abdul Majeed Castillo ang Numbers 31:17-18 para riyan.

TAMA BA siya?

+++

A. MAIKLING SAGOT:
WALANG KATOTOHANAN at PURONG PAGSISINUNGALING ang GINAGAWA ng MUSLIM na si Abdul Majeed Castillo.

NARITO ang sabi sa Numbers 31:17-18.
"Ngayon nga ay patayin ninyo ang lahat ng mga batang lalake at patayin ninyo ang bawa't babae na nasipingan ng lalake.

"Nguni't ang lahat ng batang babae na hindi pa nasisipingan ng lalake ay buhayin ninyo upang mapasa inyo."

WALANG SINASABI na "I-SEX" ang MAKUKUHANG "BATANG BABAE."

Ang sabi ay "UPANG MAPASA INYO."

Porke ba NAPASA KANILA ang "BATANG BABAE" ay SEX NA AGAD ang KAHULUGAN NIYON?

HINDI. WALANG GANUN. Itong MUSLIM LANG ang NAGSASABI NIYAN dahil baka YAN ang ARAL na NATUTUNAN NIYA sa ISLAM.

Sa BIBLIYA ay WALANG GANUNG ARAL at UTOS.

+++

B. DAGDAG NA SAGOT:
HINDI MAAARING IPAKAHULUGAN na PUWEDE NANG SIPINGAN ang MGA "BATANG BABAE" na MAPAPASA KAMAY ng mga LALAKENG ISRAELITA, ayon sa Num 31:17-18.

Ni HINDI nga SINASABI na PWEDE NANG GAWIN ASAWA e.

Sa BIBLE, ang IBINIGAY ng DIYOS sa LALAKE ay isang BABAENG na NASA EDAD NA at MAKAKATUWANG NA ng LALAKE.

GENESIS 2:18
At sinabi ng Panginoong Dios, Hindi mabuti na ang lalake ay magisa; siya'y ilalalang ko ng isang katulong niya.
.
.
At ANO ang PAPEL ng BABAENG MAKAKATULONG ng LALAKE?

Ang TULUNGAN SIYA sa PAGPAPARAMI at PAGKAKALAT ng TAO sa MUNDO.

GENESIS 1:27-28
At nilalang ng Dios ang tao ayon sa kaniyang sariling larawan, ayon sa larawan ng Dios siya nilalang; nilalang niya sila na lalake at babae.

At sila'y binasbasan ng Dios, at sa kanila'y sinabi ng Dios, Kayo'y magpalaanakin, at magpakarami, at kalatan ninyo ang lupa, at inyong supilin;
.
.
MALINAW, ang UTOS sa LALAKE at BABAE ay maging

1. MAGPALAANAKIN

2. MAGPARAMI

3. KALATAN ang LUPA ng MGA SUPLING

Ang BATANG BABAE ay HINDI PA PUWEDE sa mga UTOS na YAN. HINDI pa kasi PUWEDENG MAGKAANAK ang BATANG BABAE.

So, HINDI PUPUWEDENG IBIGAY ang BATANG BABAE para SIPINGAN ng LALAKENG ISRAELITA, tulad ng pinalalabas ng MUSLIM na si Abdul Majeed Castillo.
.
.
BAWAL din ang PAKIKIPAG-SEX sa HINDI ASAWA. IPINAGBAWAL ng DIYOS.

EXODUS 20:14
"Huwag kang mangangalunya."
.
.
Kung paniniwalaan ang UNAWA ng MUSLIM na si Abdul Majeed Castillo sa Num 31:17-18, lalabas na "PUWEDE" NANG SIPINGAN ng mga LALAKENG ISRAELITA ang mga "BATANG BABAE" KAHIT MAY ASAWA NA SILA.

Lalabas na PINAPAYAGAN SILA ni MOISES na MANGALUNYA.

Sa Bible, IISANG BABAE ang IBINIGAY ng DIYOS para maging ASAWA ng LALAKE.

Exodus 2:22-24
At ang tadyang na kinuha ng Panginoong Dios sa lalake ay ginawang ISANG BABAE, at ito'y dinala niya sa lalake.

At sinabi ng lalake, Ito nga'y buto ng aking mga buto at laman ng aking laman: siya'y tatawaging Babae, sapagka't sa Lalake siya kinuha.

Kaya't iiwan ng lalake ang kaniyang ama at ang kaniyang ina, at makikipisan sa kaniyang ASAWA: at sila'y magiging isang laman.
.
.
Pansinin na IISANG BABAE ang GINAWA ng DIYOS PARA sa LALAKE. HINDI DALAWA, HINDI TATLO at lalong HINDI APAT.

Pansinin din na ang LALAKE ay PIPISAN sa kanyang ASAWA, HINDI sa "MGA ASAWA."

Kaya nga KASALANAN sa DIYOS ang PAGKAKAROON ng MARAMING ASAWA o HIGIT sa ISANG ASAWA.

ISA LANG ang PUWEDENG MAGING ASAWA ng LALAKE, ayon sa KALOOBAN ng DIYOS.

+++

C. KAMALIAN ng MUSLIM
So, PAANONG MAGIGING TAMA ang UNAWA ng MUSLIM na si Abdul Majeed Castillo na ang mga "BATANG BABAE" na MAKUKUHA ng mga LALAKENG ISRAELITA sa Num 31:17-18 ay IPAPASIPING sa KANILA?

NAPAKALINAW na MALI at BALUKTOT ang UNAWA ng MUSLIM na ITO.

Diyan ay MAKIKITA NATIN na MALAYO sa KATOTOHANAN ang BINTANG ng MUSLIM na "INIUUTOS" ng BIBLIA ang PAKIKIPAGTALIK sa mga "BATANG BABAE."

ISA na naman lang yan sa PANINIRA at PAGSISINUNGALING ng mga PASTOR na MUSLIM laban sa BIBLE.

1 comment:

  1. Tama, sino ba ang mukhang hayok sa babae?

    ReplyDelete