Monday, April 15, 2013

Galatians 5:2-4 (Tuli Pagbalewala kay Hesus?)

BINABALEWALA raw ng mga KRISTIYANO ang PANGINOONG HESUS kapag NAGPAPATULI SILA.

GINAGAMIT ng mga MUSLIM ang GALATIANS 5:2-4 para ipakita yan.

MALI NA NAMAN SILA.

+++

A. MABILIS NA SAGOT
Ang TINUTUKOY ni PABLO sa GALATIANS 5:2-4 ay ang PAGTUTULI bilang PAGSUNOD sa KAUTUSAN sa mga HUDYO.

Ang PAGTUTULI sa mga KRISTIYANO, partikular sa mga PILIPINO, ay HINDI PAGSUNOD sa KAUTUSAN ng mga HUDYO kundi BAHAGI ng PAGBIBINATA.

So, MAGKAIBA ang BINABANGGIT na PAGTUTULI sa GALATIANS 5:2-4 at ang PAGTUTULI sa mga KRISIYANONG PILIPINO.

MALI na naman kasi ang PAG-UNAWA ng mga MUSLIM sa BINABASA NILANG TALATA. =(

+++

B. DAGDAG NA SAGOT

GANITO ang SABI sa GALATIANS 5:2-4

"Oo, pinatotohanan kong muli sa bawa't taong tumatanggap ng pagtutuli, na siya'y may kautangang tumupad ng buong kautusan.

"Kayo'y hiwalay kay Cristo, kayong nangagiibig na ariing-ganap ng kautusan; nangahulog kayo mula sa biyaya.

"Sapagka't tayo sa pamamagitan ng Espiritu sa pananampalataya ay naghihintay ng pangako ng katuwiran."
.
.
.
MALINAW riyan na ang TINUTUKOY na PAGTUTULI ay ang PAGSUNOD sa KAUTUSAN ng mga HUDYO. Ang sabi nga sa GALATIANS 5:3 ay "kayong nangagiibig na ariing-ganap ng KAUTUSAN."

Katunayan, kapag daw NAGPATULI ayon sa KAUTUSAN ng mga HUDYO, ang TAO ay "may kautangang tumupad ng buong kautusan."

Kita ninyo?

Ang PAGTUTULI na TINUTUKOY sa mga talatang yan ay MAGBUBUNGA ng PAGPAPASAKOP sa BUONG KAUTUSAN.

Sa madaling salita ay tungkol yan sa RELIHIYON.

HINDI YAN TUNGKOL sa PAGBIBINATA o PAGIGING GANAP na LALAKE. WALA yang KINALAMAN sa PAGTUTULI na GINAGAWA ng mga KRISTIYANONG PILIPINO.

+++

C. MALING UNAWA NG MUSLIM

Diyan natin MAKIKITA ang UGALI ng ilang MUSLIM na GUMAGAMIT SILA ng mga TALATA na HINDI NILA NAUUNAWAAN o SADYA NILANG BINABALUKTOT ang KAHULUGAN.

Kahit HINDI LALAPAT sa isang BAGAY ay SADYA NILANG PINIPILIPIT ang TALATA para MAIPILIT sa HINDI naman NILALAPATAN.

IPINAKIKITA riyan na HINDI DAPAT NANINIWALA kapag MAY MUSLIM na GAGAMIT ng TALATA MULA sa BIBLE. MAGDUDA na AGAD. MALAMANG e MALI ang KANILANG PAKAHULUGAN.

MALINAW na lumalabas na LAYUNIN LANG NILANG LINLANGIN ang KANILANG KAUSAP.

3 comments:

  1. Tinalo na kita sa usaping ito Cenon Bibe ah? dumadakdak ka pa rin pala dito? ang talata na yan ng Gal 5:2 ay utus ng kilala ninyong sugo na lumiwalag sa kautusan ng Dios Rom 1:1 kinikilalang ninyong sugo na sinungaling at manloloko Rom 3:7 & 2Cor 12:16. kaya ang kinikilalang sugo nyo na ito ay walang ginawaga kundi lokohin kayo at inilalayo kayo sa Covenant ng Dios Gen 17:9-11 & 23-27

    ReplyDelete
  2. Tinalo na kita sa usaping ito Cenon Bibe ah? dumadakdak ka pa rin pala dito? ang talata na yan ng Gal 5:2 ay utus ng kilala ninyong sugo na lumiwalag sa kautusan ng Dios Rom 1:1 kinikilalang ninyong sugo na sinungaling at manloloko Rom 3:7 & 2Cor 12:16. kaya ang kinikilalang sugo nyo na ito ay walang ginawaga kundi lokohin kayo at inilalayo kayo sa Covenant ng Dios Gen 17:9-11 & 23-27

    ReplyDelete
  3. Tinalo na kita sa usaping ito Cenon Bibe ah? dumadakdak ka pa rin pala dito? ang talata na yan ng Gal 5:2 ay utus at aral ng kilala ninyong sugo na si Pablo na tuwirang tumiwalag sa kautusan ng Dios Rom 1:1 ang kinikilala ninyong sugo na ito ay sinungaling at manloloko Rom 3:7 & 2Cor 12:16. kaya ang kinikilalang sugo nyo na ito ay walang ginawaga kundi lokohin kayo at inilalayo kayo sa Covenant ng Dios Gen 17:9-11 & 23-27 na una ng isinagawa ni Abraham.

    ReplyDelete