Friday, April 5, 2013

Pag-Sex sa 3-anyos, Pinayagan ng mga Hudyo?MAY GINAGAMIT na REPERENSIYA ang mga MUSLIM para palabasin na PINAPAYAGAN ng mga PINUNO ng mga HUDYO (RABBI) ang PAG-SEX sa mga BATA.

Iyan ay SAGOT NILA sa mga PUNA tungkol sa PAG-ASAWA ng PROPETA MUHAMMAD NILA sa isang 6-ANYOS na NENE at ang PAG-SEX NIYA sa isang 9-ANYOS na PASLIT.

HETO ang REPERENSIYA NILA:

"Said Rabbi Joseph, "Come and take note: A girl three years and one day old is betrothed by intercourse. And if a Levir has had intercourse with her, he has acquired her. And one can be liable on her account because of the law prohibiting intercourse with a married woman. And she imparts uncleanness to him who has intercourse with her when she is menstruating, to convey uncleanness to the lower as to the upper layer [of what lies beneath]. If she was married to a priest, she may eat food in the status of priestly rations. If one of those who are unfit for marriage with her had intercourse with her, he has rendered her unfit to marry into the priesthood. If any of those who are forbidden in the Torah to have intercourse with her had intercourse with her, he is put to death on her account, but she is free of responsibility [M.Nid. 5:4]. Sanhedrin 7/55B"

+++

A. MAIKLING SAGOT:
MAGULO at MARAMING KONTRAHAN ang REPERENSIYA YAN ng mga MUSLIM.

HINDI MALINAW kung "A girl three years and one day old" ang TINUTUKOY o BABAENG MAY ASAWA.

Sabagay, MAGULO RIN naman kasi ang PANINIWALA NILA.

1. PROPETA raw ng DIYOS ang PROPETA NILANG si MUHAMMAD pero AMINADO SILANG HINDI MISMONG DIYOS ang NAGSUGO sa KANYA.

2. SALITA raw ng DIYOS ang QURAN pero INAAMIN NILA na HINDI MISMO DIYOS ang NAGSABI ng QURAN.

So, HINDI NA KATAKA-TAKA na MAGULO at MALABO rin ang mga REPERENSIYA NILA.

+++

B. MAS MAHABANG SAGOT:

MAGULO at MARAMING KONTRAHAN ang GINAMIT na "PATUNAY" ng mga MUSLIM.

1. " A girl three years and one day old is betrothed by intercourse."

Diyan ay BATA RAW ang IKINAKASAL gamit ang PAKIKIPAGTALIK.

Pero BATA nga ba ang TINUTUKOY RIYAN?

BASAHIN NINYO ang KASUNOD at MAKIKITA NINYO na BABAENG MAY ASAWA ang TINUTUKOY.
.
.
.
2. "And if a Levir has had intercourse with her, he has acquired her."

Ang "LEVIR" ay KAPATID ng ASAWA ng isang BABAE. Sa madaling salita ay BAYAW.

Levir (http://dictionary.reference.com/browse/levir)

Le"vir\ (l[=e]"v[~e]r), n. [L.] A husband's brother; -- used in reference to levirate marriages.

PAANO NAGKAROON ng BAYAW ang isang 3-ANYOS na BATA? HINDI pa naman IKINAKASAL ang 3-ANYOS e, di ba?

MAGULO.
.
.
.
3. ETO PA ang PROOF na BABAENG MAY ASAWA ang TINUTUKOY riyan:

"And one can be liable on her account because of the law prohibiting intercourse with a married WOMAN."

KITA NINYO? "WOMAN" daw yan at HINDI CHILD.

LALONG NAGING MAGULO, di ba?
.
.
.
4. LALO pang GUGULO sa SUSUNOD na SABI ng REPERENSIYA NINYO.

"And she imparts uncleanness to him who has intercourse with her when she is menstruating."

"MENSTRUATING"?

KAILAN PA nagka-REGLA ang isang "girl three years and one day old"?

NAGKANDA-LOKO-LOKO NA ang REPERENSIYA NINYO. =)
.
+++
.
GANYAN BA ang URI ng PINAGBABATAYAN NINYONG REPERENSIYA?

MALABO pa sa SABAW ng PUSIT ang SINASABI NIYAN e. Tapos DIYAN KAYO NAGBABATAY?

Pero HINDI na AKO MAGTATAKA: NANINIWALA nga KAYO sa PROPETA NINYO na HINDI NINYO MAPATUNAYANG SINUGO ng DIYOS, di ba?

NANINIWALA rin KAYO na "SALITA ng DIYOS" ang QURAN kahit pa WALA KAYONG MAIPAKITANG PROOF kung SINABI NGA MISMO ng DIYOS YAN.

So, DATI na KAYONG MAHILIG sa MALABO at MAGULO.

HINDI na KATAKA-TAKA kung maging ang mga REPERENSIYA NINYO ay MAGULO at MALABO RIN.
.
.
.
PEACE! =)

2 comments:

 1. sabi mo "PROPETA raw ng DIYOS ang PROPETA NILANG si MUHAMMAD pero AMINADO SILANG HINDI MISMONG DIYOS ang NAGSUGO sa KANYA."

  anong katunayan mo sa paratang mong ito?

  maliwanag na sinabi sa qur'an na sya ay sugo ng Dios:
  "We have not sent you (O Muhammad) but as a universal (Messenger) to men giving them glad tidings and warning them (against sin) but most men understand not." (Quran: 34/28)
  "Indeed in the Messenger of Allah (Muhammad) you have a good example to follow for him who hopes for (the Meeting with) Allah and the Last Day, and remembers Allah much." (Quran: 33/21)
  "O mankind! Verily, there has come to you the Messenger (Muhammad) with the truth from your Rabb (Sustainer, Lord). So believe in him, it is better for you. But if you disbelieve, then certainly to Allah belongs all that is in the heavens and the earth. And Allah is Ever All-Knowing, All-Wise." (Quran: 4/170)
  "O you who believe! Obey Allah, and obey the Messenger (Muhammad) and render not vain your deeds." (Quran: 47/33)

  ano ang batayan mo?

  ReplyDelete
 2. sabi mo: "SALITA raw ng DIYOS ang QURAN pero INAAMIN NILA na HINDI MISMO DIYOS ang NAGSABI ng QURAN."

  eto ang sabi ng qur'an:
  “And We have sent down to you the Book (the Quran) as an exposition of everything, guidance, a mercy, and glad tidings for those who have submitted themselves.” (Quran 16:89)

  “The Messenger (Muhammad) believes in what has been sent down to him from his Lord and (so do) the believers. Each one believes in God, His Angels, His Books, and His Messengers. (They say) ‘We make no distinction between one another of His Messengers’ — and they say, ‘We hear, and we obey. (We seek) Your forgiveness, our Lord, and to You is the return (of all)’”. (Quran 2:285)

  “And We have sent down to you (O Muhammad) the Book (this Quran) in truth, confirming the Scripture that came before it and trustworthy in highness and a witness over it (old Scriptures).” (Quran 5:48)

  ReplyDelete