Thursday, April 4, 2013

Gen 19:30-38 Porno sa Bible? Lot sinipingan ang mga anakPABORITONG gamitin ng mga MUSLIM ang GENESIS 19:30-36 para SIRAAN ang BIBLE at PALABASIN na PORNO iyon.

As usual, MALI SILA at PANINIRA ang GINAGAWA NILA.

GANITO ang SAGOT kung may MUSLIM na GAGAMIT sa KASINUNGALINGAN na YAN.

MAY MAIKLING SAGOT at MAHABANG SAGOT na PUWEDENG I-COPY PASTE para MABASA ng LAHAT ang KATOTOHANAN.\

+++

A. MAIKLING SAGOT:
MALI ang UNAWA ng NAGBIBINTANG na MUSLIM. Hindi kasi NAGBASA nang BUONG GENESIS 19 kaya OUT OF CONTEXT ang UNAWA.

Tapos BINALUKTOT MO PA ang mga PANGYAYARI.

WALANG KALASWAAN sa Gen 19:30-36. NAPWERSA ang mga ANAK ni LOT na SIPINGAN ang AMA NILA dahil INAKALA NILANG WALA NANG IBANG LALAKE sa MUNDO matapos GUNAWIN ng DIYOS ang BAYAN NILA sa SODOM at GOMORRAH.

E MAY UTOS ang DIYOS na MAGPARAMI ang TAO. So, SINO PA ang MAGBIBIGAY ng ANAK sa mga ANAK ni LOT?

Yun ang DAHILAN kung bakit NAPILITAN SILANG SIPINGAN ang KANILANG AMA, na NILASING PA NILA dahil ALAM NILANG HINDI TAMA ang KANILANG GAGAWIN.

+++

B. MAS MAHABANG SAGOT: (PUWEDENG IDUGTONG sa LETTER A)

NANGYARI ang GENESIS 19:30-36 PAGKATAPOS GUNAWIN ng DIYOS ang SODOM at GOMORRAH.

Sabi sa GENESIS 19:29
At nangyari, na nang gunawin ng Dios ang mga bayan ng Kapatagan, na naalaala ng Dios si Abraham, at pinalabas si Lot, mula sa gitna ng pinaggunawan, nang gunawin ang mga bayan na kinatitirahan ni Lot.

KITA NINYO?

Ang GUSTONG PALABASIN ng MUSLIM na ITO ay GUMAWA lang ng MALASWA ang mga ANAK ni LOT.

Ang TOTOO ay MAY HINDI MAGANDANG NANGYARI sa KANILA: NAWASAK ang KANILANG TIRAHAN. NAUBOS ang KANILANG mga KAPITBAHAY.

Dahil diyan ay INAKALA ng mga ANAK ni LOT na WALA NANG IBANG TAO sa MUNDO. AKALA NILA ay WALA NANG IBANG LALAKE.

Kaya NASABI ng ANAK na PANGANAY ni LOT sa GENESIS 19:31:
"Ang ating ama ay matanda, at WALANG LALAKE SA LUPA na sumiping sa atin, ayon sa ugali ng sangkalupaan:"

NAG-ALALA ang ANAK na BABAE dahil ALAM NIYA na MAY UTOS ang DIYOS na MAGPAKARAMI ang TAO.

ETO ang UTOS ng DIYOS sa TAO:

GENESIS 1:28
"At sila'y binasbasan ng Dios, at sa kanila'y sinabi ng Dios, Kayo'y magpalaanakin, at magpakarami, at kalatan ninyo ang lupa..."

ALAM ng mga ANAK ni LOT ang KAUTUSAN at dumating sila sa isang PANGYAYARI na INAKALA NILANG WALA NANG LALAKENG SISIPING sa KANILA para DUMAMI PA ang TAO.

At dahil GUSTONG SUMUNOD sa UTOS ay NAPILITAN SILANG GAWIN ang HINDI NILA DAPAT GAWIN: Ang SIPINGAN ang SARILI NILANG AMA.

Ang KATUNAYAN na ALAM NILANG MALI ang KANILANG GAGAWIN ay NILASING PA NILA ang KANILANG AMA para lang MAGAWA ang AKALA NILA ay DAPAT GAWIN.

+++

C. KAMALIAN ng MUSLIM:
YAN ang INILALARAWAN sa Gen 19:30-38. HINDI lang yan KALASWAAN o KABASTUSAN, tulad ng LAMAN ng ISIP ng MUSLIM.

INILILIGAW ng MUSLIM ang ISIP ng mga TAO, lalo na ang mga KINUKUMBINSI NILANG MAG-MUSLIM.

SINUSUBUAN SILA ng KASINUNGALINGAN at NILILINLANG GAMIT ang BALUKTOT na PAGKUKWENTO.

GANYAN ba talaga ang NATUTUTUNAN ng TAO sa ISLAM? Ang MANIRA at MAGSINUNGALING?

No comments:

Post a Comment