Wednesday, September 9, 2009

Balik Islam nagbubulag-bulagan

NAKAKAAWA po talaga itong BALIK ISLAM na PILIT na NAGBUBULAG-BULAGAN.

SINABI na po natin na "NASAGOT na po natin yang mga SINABI nitong BALIK ISLAM."

At "WALA na po SIYANG MAIHIRIT LABAN sa ATIN kaya NILOLOKO NA LANG PO NIYA ang SARILI NIYA."

Tapos po ay HUMIRIT pa itong BALIK ISLAM ng ganito:
"Nasagot mo na? nasagot mo na lahat? hehehehehe! ok ka rin magpalusot ah! Saan ang kasagutan mo patungkol sa kong ang Kristyanismo nga ba ay isang Relihiyon o isang Secta? meron ba? ni hindi mo binanggit ang issue na iyan eh? takot ka ba? ha? eh kong sa bagay may Biblical Proof dyan na magpapatunay na yang paniniwala mong Kristyanismo ay Secta lamang at hindi Relihiyon tulad ng katangahan mong paniniwala!


CENON BIBE:
Paki tingnan po sa kaliwa ang post natin na "Kristiyanismo sekta lang ba? Hindi tatag ni Kristo?"

Paki suri po kung hindi iyan sagot sa PALPAK at MALI na namang HIRIT nitong BALIK ISLAM.

GUSTO po NATING MAMULAT at MALIWANAGAN itong BALIK ISLAM pero SIYA PO ang PILIT na BUMUBULAG sa SARILI NIYA.

Marahil ay UNAWAIN na lang NATIN SIYA.

HINDI po KASI TALAGA MASAGOT nitong BALIK ISLAM ang mga TANONG NATIN sa KANYA E.

Una na po riyan ay KUNG DIYOS BA MISMO ANG NAGSUGO SA PROPETA NA KINIKILALA NIYA.

Pangalawa po ay KUNG DIYOS BA MISMO ANG NAGBIGAY NG MGA ARAL NA PINANINIWALAAN NIYA NGAYON.

NAKAPAGTATAKA po kung BAKIT HINDI MAKASAGOT itong BALIK ISLAM na ITO.

Hindi po ba KUNG ALAM NIYA na DIYOS MISMO ang NAGSUGO sa PROPETA NIYA ay IPAGSISIGAWAN NA DAPAT NIYA na "DIYOS MISMO ANG NAGSUGO SA PROPETA NAMIN!"

BAKIT PO HINDI NIYA IYAN MASABI?

NAGDUDUDA BA SIYA KUNG DIYOS NGA ANG NAGSUGO sa PROPETA NILA? O HINDI NIYA ALAM kung SINO ANG NAGSUGO sa KINIKILALA NIYA?

TAYONG mga KRISTIYANO ay AGAD-AGAD NATING MAIPAGMAMALAKI na "DIYOS ANG NAGSUGO SA MGA KINIKILALA NATING MGA PINUNO!"

Bakit po?

NAGKATAWANG TAO pa mismo ang DIYOS sa PERSONA ng PANGINOONG HESUS (Jn1:1, 14) at SIYA MISMO ang NAGSUGO sa mga ALAGAD NIYA para IPANGARAL SA ATIN ang MAGANDANG BALITA ng KANYANG PAGLILIGTAS. (Mt28:19)

PURIHIN si KRISTO! PURIHIN ang DIYOS!

E BAKIT ITONG BALIK ISLAM HINDI MAKAPAGSABI ng GANYAN?

Kahit po KAYO ay MAGTATAKA e.

Kaya naman po natin naitatanong KUNG DIYOS MISMO ANG NAGSUGO sa PROPETA ng ISLAM ay dahil ISA RING BALIK ISLAM ang NAGSABI sa atin na KAPAG HINDI DIYOS ANG NAGSUGO AY HUWAD ANG ISANG PROPETA.

O, di po ba? MAGANDANG STATEMENT IYAN na SINABI ng isang BALIK ISLAM.

Ang problema po ay GUMAWA SIYA ng PROBLEMA sa KAPATID NIYANG BALIK ISLAM DIN.

HINDI PO MASABI NITONG BALIK ISLAM na KAUSAP NATIN KUNG DIYOS MISMO ANG NAGSUGO SA PROPETA NILA.

NAKAKAAWA NA LANG PO TALAGA itong BALIK ISLAM na ITO.

Kaya po ayan, PATI MGA WALANG ALAM sa KRISTIYANISMO (Acts 24:5 at Jn28:17-22) ay GINAGAMIT NA NIYANG SOURCE sa KANYANG MGA ATAKE sa ATIN.

NAPAKADALI LANG naman po ang SOLUSYON sa PROBLEMA NIYA E.

Kung HINDI NIYA ALAM ang SAGOT ay AMININ NIYA na HINDI NIYA ALAM. Hindi yung MAG-IISIP SIYA ng KUNG ANU-ANONG PALPAK na KATWIRAN para MAILIHIS ang USAPAN.

Ngayon, kung sa alam niya ay HINDI ANG DIYOS ANG MISMONG NAGSUGO SA KINIKILALA NIYA ay AMININ DIN NIYA. Ayaw ba niya yon na MAGIGING MALINAW SA ISIP NIYA ang LAHAT NG BAGAY?

NAKAKAAWA na lang po talaga itong BALIK ISLAM na ito.

IPAGDASAL po NATIN SIYA dahil HINDI NAMAN PO MAGANDA na HAHAYAAN NATIN SIYA habang NILOLOKO NIYA ang KANYANG SARILI.

3 comments:

 1. Comment lang po pasensya na.

  Sa tingin ko hindi nagbubulag-bulagan ang balik-Islam (?) na ito, kundi talagang bulag na:

  2Cor 4:4 Na binulag ng dios ng sanglibutang ito ang mga pagiisip ng mga hindi nagsisisampalataya, upang sa kanila'y huwag sumilang ang kaliwanagan ng evangelio ng kaluwalhatian ni Cristo, na siyang larawan ng Dios.

  Talagan bulag na sila. Subalit kailangang paalalahanan pa rin para mailigtas ang mga taong bubulagin pa nila.

  Gal 1:7 Na ito'y hindi ibang evangelio: kundi mayroong ilan na sa inyo'y nagsisiligalig, at nangagiibig na pasamain ang evangelio ni Cristo.
  Datapuwa't kahima't kami, o isang anghel na mula sa langit, ang mangaral sa inyo ng anomang evangelio na iba sa aming ipinangangaral sa inyo, ay matakuwil.

  Meron bang nangaral ng "ibang evangelio" o ibang Cristo? Meron. Pero hindi ito itinakwil. Bagkus ay niyakap pa ng marami. Ano ang pruweba? Heto:

  Luk 1:30 At sinabi sa kaniya ng anghel, Huwag kang matakot, Maria: sapagka't nakasumpong ka ng biyaya sa Dios.1:31 At narito, maglilihi ka sa iyong tiyan, at manganganak ka ng isang lalake, at tatawagin mo ang kaniyang pangalang JESUS. 1:32 Siya'y magiging dakila, at tatawaging Anak ng Kataastaasan: at sa kaniya'y ibibigay ng Panginoong Dios ang luklukan ni David na kaniyang ama: 1:33 At siya'y maghahari sa angkan ni Jacob magpakailan man; at HINDI MAGWAWAKAS ang kaniyang kaharian.

  Ang anghel na ang ngalan ay Gabriel ang nagsasalita dito. Alam n'ya na ang Panginoong Jesus ay Anak ng Kataastaasan; hindi magwawakas ang kanyang Kaharian. (Rev. 1:5,19:16)

  Ngunit ito rin ang anghel na sinasabing kumausap sa Propeta ng Islam. At sa kabuuan ay nagsasabing walang anak ang Dios. Kinokontra ba n'ya ang kanyang sarili? O meron lang talagang "nabulag ng Dios ng sanlibutang ito."?

  ReplyDelete
 2. NAKU, DUMARAMI ang mga NAWALAN NA ng PASENSIYA sa mga PANINIRA ng BALIK ISLAM sa BIBLIYA at sa KRISTIYANISMO.

  Ang isang NADISKUBRE KO ay MAY ILAN sa mga NAGSASALITA NA LABAN sa mga PANINIRA nitong BALIK ISLAM ay mga DATING BALIK ISLAM!

  PURIHIN ang DIYOS!

  MAY NAAGAW PA MULA SA PANGIL ng KAMATAYAN. Sana lang ay TULOY-TULOY na SILANG MAG-BALIK KRISTIYANO.

  PURIHIN si KRISTO! PURIHIN ang DIYOS!

  Kung mamarapatin lang po ng ibang NAWALAN NA ng PASENSIYA rito sa mga BALIK ISLAM ay HUWAG PO SANA NATING DIREKTANG IDAMAY ang TUNAY na ISLAM at ang PROPETA NILA.

  DAPAT pa rin po nating IGALANG ang ISLAM at ang PROPETA ng ISLAM dahil MARAMI ang naniniwala sa kanila. Iyan ay kahit HINDI TAYO NANINIWALA SA KANILA.

  Salamat po at PAGPALAIN TAYO ng IISA at TUNAY na DIYOS.

  ReplyDelete
 3. Since Christian's Bible is NOT based on Jibril's Qur'an or Islam's teachings, Muslim Scholars (NOT God) suddenly claimed that Jews and Christians changed the word of God, which there is NO satisfactory answer to why Jews and Christians would change their text. Muslims have used these refutations of Tahrif as a weakness of Islam.

  Islam rejects Jesus (Isa) as Son of God but the source, the Qur'an, who revealed that information did NOT originated DIRECTLY from God but was only revealed from a misleading and phony source (Jibril), who revealed the world's most vicious religious scriptures, which can be found in: Surahs 2.178, 2.191, 2.193, 2.194, 2.216, 2.217, 4.74, 4.89, 4.91, 4.92, 4.104, 5.33, 5.38, 5.45, 8.12, 8.16, 8.17, 8.39, 8.65, 9.5, 9.12, 9.14, 9.29, 9.30, 9.36, 9.123, 22.39, 33.25, 33.61, 47.4, 48.16, 61.4, etc.

  ReplyDelete