Sunday, September 13, 2009

Hindi si Muhammad ang tinutukoy sa Jn16:13

SA ISA pong POST natin sa artikulo natin na "Hesus sinugo lang sa mga Israelita" ay SINABI po natin:
"Si HESUS bilang DIYOS ay NAGSUGO naman ng mga ALAGAD NIYA para IPAMALITA ang EBANGHELYO sa LAHAT ng TAO."

Heto po ang hirit ng BALIK ISLAM:
"Mga kaibigan ang katotohanan patungkol sa guni-guning alam nitong si Mr. Cenon Bibe ay mababasa po natin mula mismo sa Bibliya; basa po tayo ng talata mga kaibigan:

John 16:12:
an I quote; [mula sa ibat-ibang salin ng Bibliya:]

"I HAVE YET MANY THINGS TO SAY UNTO YOU, BUT YE CANNOT BEAR THEM NOW."

"I HAVE STILL MANY THINGS TO TELL YOU, BUT YOU CANNOT BEAR THEM NOW,"

"I HAVE MANY MORE THINGS TO SAY TO YOU, BUT YOU CANNOT BEAR THEM NOW."

"I HAVE MUCH MORE TO TELL YOU, BU NOW IT WOULD BE TOO MUCH FOR YOU TO BEAR."

CENON BIBE:
MAGANDA po ang sinabi ng BALIK ISLAM.

DIYAN po ay PATUTUNAYAN NATIN na HINDI ang PROPETA ng ISLAM ang TINUTUKOY na ADVOCATE sa kasunod na talata na Jn16:13.

Ayon po kasi sa KWENTO nitong BALIK ISLAM ay PROPETA raw po ng ISLAM ang TINUTUKOY sa Jn16:13.

Sa Jn16:12 ay HINDI PA MAUUNAWAAN ng mga ALAGAD ni HESUS ang LAHAT ng SASABIHIN PA ng PANGINOON.

So, PAANO PO MAUUNAWAAN ng mga ALAGAD NIYA ang KANYANG MGA SASABIHIN?

Ganito po ang SABI ni HESUS sa kasunod na talata na Jn16:13:
"But when he comes, THE SPIRIT OF TRUTH, HE WILL GUIDE YOU TO ALL TRUTH. He will not speak on his own, but he will speak what he hears, and will declare to you the things that are coming."

Ang ADVOCATE o SPIRIT OF TRUTH sa Jn16:13 ang GAGABAY sa MGA ALAGAD para MAUNAWAAN at MAKAYANAN ang LAHAT ng KATOTOHANAN.

KANINO raw po MAGSASALITA at MANGUNGUSAP ang ESPIRITU NG KATOTOHANAN? Sa mga ARABO po BA o sa mga magiging alagad pa lang pagkatapos ng 600 TAON?

HINDI po.

Ayon mismo kay KRISTO, ang KAKAUSAPIN ng ESPIRITU ng KATOTOHANAN ay ang mga MISMONG ALAGAD NIYA na KAHARAP NIYA NOON.

Ngayon, sabi nitong BALIK ISLAM ay ang PROPETA MUHAMMAD NILA ang ADVOCATE.

KAILAN po ba LUMITAW ang PROPETA ng ISLAM? NAKAUSAP po ba NIYA ang mga ALAGAD ni HESUS?

Si PROPETA MUHAMMAD po ay IPINANGANAK noon lang 570 AD at ayon sa paniniwala ng mga Muslim ay NAGSIMULA siyang tumanggap ng mga mensahe MULA SA ANGHEL noon lang 609 AD at natapos noong 632 AD.

NAKAUSAP pa ba NIYA ang mga ALAGAD para MAIPALIWANAG sa KANILA ang mga KATOTOHANAN?

HINDI po.

PAANO po MAPAPALIWANAGAN ng PROPETA ng ISLAM ang mga ALAGAD ni HESUS e nung LUMITAW SIYA ay 600 TAON NA ang NAKALILIPAS MATAPOS ang panahon ng mga ALAGAD?

So, diyan po ay MALIWANAG na HINDI ang PROPETA ng ISLAM ang TINUTUKOY sa Jn16:13.

MALI ang KWENTO nitong BALIK ISLAM.

Ang tanong po ngayon ay PAANO NAKAPANGARAL ang mga ALAGAD ng PANGINOONG HESUS kung ayon sa Jn16:12 ay HINDI PA NILA KAYA ang mga SASABIHIN PA ni HESUS?

SIMPLE lang po ang SAGOT.

BINIGYAN SILA ng KAPANGYARIHAN ng DIYOS SA PAMAMAGITAN ng ESPIRITU SANTO. (Jn16:13)

Sabi pa po ni KRISTO sa Acts 1:8:
"But YOU WILL RECEIVE POWER when the HOLY SPIRIT COMES UPON YOU, and you will be my witnesses in Jerusalem, throughout Judea and Samaria, and to the ends of the earth."

PURIHIN si KRISTO! PURIHIN ang DIYOS!

At DUMATING na nga po ang ADVOCATE, COMFORTER o ESPIRITU NG KATOTOHANAN NOON DING PANAHON ng mga ALAGAD.

Sabi sa Acts 2:1-4:
"When the time for Pentecost was fulfilled, they were all in one place together.

"And suddenly there came from the sky a noise like a strong driving wind, 2 and it filled the entire house in which they were.

"Then there appeared to them tongues as of fire, which parted and came to rest on each one of them.

"And they were all filled with the HOLY SPIRIT and began to speak in different tongues, AS THE SPIRIT ENABLED THEM TO PROCLAIM."

TANONG: NAKAYA NA BA ng mga ALAGAD na MAGPAHAYAG?

OPO. Iyan ay dahil SUMAKANILA NA ang ADVOCATE, COMFORTER o SPIRIT OF TRUTH kaya NAKAYANAN NA NILA ang PAGPAPAHAYAG.

At DAHIL NGA sa ESPIRITU SANTO ay NAIPAKALAT at NAPALAGANAP NILA ang MABUTING BALITA ng PANGINOONG HESUS.

HINDI na naman po iyan MATUTUTULAN nitong BALIK ISLAM.

No comments:

Post a Comment