Wednesday, September 9, 2009

Matthew 15:24 (Hesus sinugo lang sa mga Israelita?)

HINDI po MATUTULAN nitong BALIK ISLAM ang mga PATUNAY ng BIBLIYA na ang PANGINOONG HESUS ang SAVIOR KASAMA ang AMA at ang ESPIRITU SANTO.

Ngayon ay may hirit na naman po siya.

Sabi nitong BALIK ISLAM:
"Mga kaibigan ang malinaw at hindi na kailangan pa'ng patunayan na si Jesu-Kristo ay Isinugo lamang po ng Dios tungo sa mga nawawalang tupa ng ISRAEL at hindi sya isinugo para sa sangkatauhan"

CENON BIBE:
IPINAGPIPILITAN po nitong BALIK ISLAM na TANGING sa mga ISRAELITA ISINUGO ang PANGINOONG HESUS.

Kung ganoon e BAKIT INAANGKIN NILANG PROPETA ang PANGINOON? ISRAELITA po ba SILA?

Diyan po ay MALINAW na PURO PAGPAPALUSOT at PANLOLOKO ang GINAGAWA nitong BALIK ISLAM sa INYO na TINATAWAG pa niyang "KAIBIGAN."

Anyway, ginagamit niyang talata ang Matthew 10:5-6 at 15:24 para subukang MAILIGAW ang PAG-IISIP NINYO.

Heto pa raw po ang sabi sa mga iyan:
"verse 5; "THESE TWELVE JESUS SENT FORTH, AND COMMANDED THEM SAYING, GO NOT INTO THE WAY OF THE GENTILES, AND INTO ANY CITY OF THE SAMARITANS ENTER YE NOT:"

verse 6; "BUT GO RATHER TO THE LOST SHEEP OF THE HOUSE OF ISRAEL."

Matthew 15:24 "BUT HE ANSWERED AND SAID, I AM NOT SENT BUT UNTO THE LOST SHEEP OF THE HOUSE OF ISRAEL."


AS USUAL PO ay OUT OF CONTEXT ang PAGKAKAGAMIT nitong BALIK ISLAM sa mga TALATA.

Kung titingnan natin ang KONTEKSTO ng Mt10:5-6 at 15:24 ay NASA UNA at GITNA pa lang iyan ng MISYON ng PANGINOON.

HINAHANAP NIYA ang mga "NAWAWALANG TUPA NG ISRAEL."

Bakit po?

KINAILANGANG HANAPIN MUNA ni HESUS ang mga ISRAELITA dahil SILA ang BAYAN na PINILI ng DIYOS.

KAILANGAN po kasing UNAHIN ang mga ISRAELITA dahil ISRAEL ang BAYAN na PINILI ng DIYOS. SILA rin po kasi ang BINIGYAN ng PANGAKO ng DIYOS.

Sabi sa Ex6:7, "I will take you as my own people, and I will be your God."

Sa Leviticus 26:12 ay mababasa na "I will walk among you and be your God, and you will be my people."

LALAKAD daw po ang DIYOS sa PILING ng mga ISRAELITA. At IYAN NGA PO ang GINAWA ni HESUS nung MAGKATAWANG TAO SIYA at LUMAKAD sa PILING ng mga ISRAELITA.

At dahil NANGAKO ang DIYOS na GAGAWIN NIYANG BAYAN ang ISRAEL ay SILA ang UNANG HINANAP ng DIYOS nung SIYA ay MAGKATAWANG TAO. (Mt15:24)

Iyan din ang dahilan kung bakit SA MGA ISRAELITA NIYA UNANG SINUGO ang mga ALAGAD NIYA. (Mt10:5-6)

Nung ILIGTAS NIYA ang SANGKATAUHAN gamit ang Kanyang PAGBUBUHOS ng DUGO sa KRUS ay GINAWA NIYA IYON PARA SA LAHAT ng TAO.

Sa Matthew 26:27-28 ay sinabi ng Panginoon kaugnay sa PAGBUBUHOS NIYA ng DUGO: Then he took a cup, gave thanks, and gave it to them, saying, "Drink from it, all of you, for THIS IS MY BLOOD this is my blood of the covenant, WHICH WILL BE SHED ON BEHALF OF MANY FOR THE FORGIVENESS OF SINS."

Pagkatapos na si HESUS ay MAMATAY sa KRUS at MABUHAY na MULI ay GINAWANG GANAP naman NIYA ang PANGAKONG KALIGTASAN sa LAHAT ng TAO.

Iyan ay PAGTUPAD sa PANGAKO ng DIYOS sa Genesis 18:18.

Katatawag pa lang ng DIYOS kay ABRAHAM diyan at sinabi niya rito, "Abraham will surely become a great and powerful nation, and ALL NATIONS ON EARTH will be blessed through him."

Kaya nga po noong MABUHAY na MULI si HESUS ay SINUGO naman Niya ang mga ALAGAD NIYA upang GAWING ALAGAD ang LAHAT ng BANSA (Mt28:19) upang MAKATIKIM ng BIYAYA MULA sa LAHI ni ABRAHAM.

Si HESUS bilang DIYOS ay NAGSUGO naman ng mga ALAGAD NIYA para IPAMALITA ang EBANGHELYO sa LAHAT ng TAO.

PURIHIN si KRISTO! PURIHIN ang DIYOS!

So, diyan po natin makikita na KUNG NASA KONTEKSTO ang PAGBASA sa TALATA ay MADALI itong MAUUNAWAAN nang TAMA.

Ito pong BALIK ISLAM ay NAGPUPUMILIT sa OUT OF CONTEXT na PAGBASA dahil KUNG HINDI PO NIYA IMI-MISINTERPRET ang mga TALATA ay WALA SIYANG MAPATUTUYAN.

SARILI lang po NIYA ang KANYANG NILOLOKO.

Ang MASAKIT lang po riyan ay PILIT NIYA KAYONG IDINADAMAY sa mga MALI na KANYANG PINANINIWALAAN.

KAAWAAN po NATIN SIYA.

23 comments:

 1. Muslim;
  Mga kaibigan hayaan Bibliya po mismo ang sasagot sa mga KATANGAHANG alam nitong si Mr. Cenon BIbe:

  Mga kaibigan ang sabi po nitong Tatangatangang si Mr. Cenon Bibe; "ang PANGINOONG HESUS ang SAVIOR KASAMA ang AMA at ang ESPIRITU SANTO" Savior para nga po kanino? para po ba sa kanya? o di kaya kabilang po ba sya? ang TAnga mo naman oo! kasama ka ba dyan Mr. Cenon Bibe? bueno po mga kaibigan si Jesu-Kristo na po mismo ang Pasaguting natin sa sinasabing KAtangahan na iyan nitong si Mr. Cenon Bibe mga kaibigan; basa po ng talata mula: Matthew 10:5-6 at Matthew 15:24

  Mga kaibigan Jesus is SAVIOR to whom? to mankind? NOT OFCOURSE! lets hear and read from the Bible what Jesus really says and to whom He was really sent by God;

  Matthew 10:5-6

  verse 5; "THESE TWELVE JESUS SENT FORTH, AND COMMANDED THEM SAYING, GO NOT INTO THE WAY OF THE GENTILES, AND INTO ANY CITY OF THE SAMARITANS ENTER YE NOT:"

  verse 6; "BUT GO RATHER TO THE LOST SHEEP OF THE HOUSE OF ISRAEL."

  Matthew 15:24 "BUT HE ANSWERED AND SAID, I AM NOT SENT BUT UNTO THE LOST SHEEP OF THE HOUSE OF ISRAEL."

  Mga kaibigan tingin nyo kasama kaya si Mr. Cenon Bibe dyan? maliban na lamang po kong itong si Mr. Cenon Bibe ay isang ISRAELITA, eh ang kaso po hindi naman po Israelita itong bugok na si Mr. Cenon bibe na ito mga kaibigan; bagkus isa syang BIcolano at walang kahit katiting na bahid dugong Israelita. kayo na lamang po ang bahalang humusga sa mangmang na ito mga kaibigan, i mean si Mr. Cenon Bibe; na nagpapanggap at pilit isiniksik ang sarili bilang isang Israelita.

  Cenon Bibe;
  AS USUAL PO ay OUT OF CONTEXT ang PAGKAKAGAMIT nitong BALIK ISLAM sa mga TALATA.

  Kung titingnan natin ang KONTEKSTO ng Mt10:5-6 at 15:24 ay NASA UNA at GITNA pa lang iyan ng MISYON ng PANGINOON.

  Muslim;
  Mga kaibigan saan ang OUT of CONTEXT dyan? o baka naman pinagbibentangan na naman mismo si Jesu-Kristo nitong si Mr. Cenon Bibe na out of context mga kaibigan? hindi kaya? nagtatanong lamang po! i am just quoting what Jesus said in the Bible mga kaibigan! tapus out of CONTEXT daw? hehehehehehe! ganyan ka ba talaga Mr. Cenon Bibe? kapag nasasapul at nabubutatah ng iyong Bibliya? hehehehehe! out of CONTEXT na kaagad? eh ang linaw-linaw eh! na ikaw na kabilang ng mga Gentile (na isang Bicolano) ay pilit isinisiksik ang ang sarili sa mga ISRAELITA o bilang ISRAELITA!

  Mga kaibigan mag-isip po tayo at pag-aralan po natin ang mga sinasabi nitong si Mr. Cenon Bibe at ang mga sinasabi ni Kristo, magkatugma po ba? ang gusto po kasing palabasin nitong si Mr. Cenon Bibe mga kaibigan ay BINABAGO daw po ni Jesu-Kristo ang mga KAUTUSAN (LAWs) bueno po sa pagkakataon po'ng HAYAAN po natin na si Jesu-Kristo po uli ang SUSUPLA at SUSUPALPAL sa TANGAHANG iyon nitong si Mr. Cenon BIbe po mga kaibigan: basa po tayo ng TALATA mula po sa BIBLIYA;

  Matthew 5:17-18
  verse 17; "THINK NOT I AM COME TO DESTROY THE LAW, OR THE PROPHETS: I AM NOT COME TO DESTROY, BUT TO FULFILL."

  verse 18; "FOR VERILY I SAY UNTO YOU, TILL HEAVEN AND EARTH PASS, ONE JOT OR ONE TITTLE SHALL IN NO WISE PASS FROM THE LAW, TILL ALL BE FULFILLED."

  Mga kaibigan sa pagkakataon po'ng ito ako po ay nikiki-usap sa inyo na basahin ang nasabing TALATA sa ibat-ibang VERSION ng BIbliya, baka sakali po'ng aayun sa gustong mangyari nitong si Mr. Cenon Bibe na binabago na nga ni Jesu-Kristo ang mga kautusan. baka po masumpungan ninyo ang version ng BIBLIYA na hawak nitong si Mr. Cenon Bibe na binabago nga daw po ni Jesu-Kristo ang mga KAUTUSAN.

  HAnggang dito na lamang po mga kaibigan maraming salamat po hanggang sa susunod uli...

  ReplyDelete
 2. CENON BIBE:
  IPINAGPIPILITAN po nitong BALIK ISLAM na TANGING sa mga ISRAELITA ISINUGO ang PANGINOONG HESUS.

  Muslim;
  Ano po ba talaga ang katutohanan na sinasabi ni Jesu-Kristo patungkol sa isyo na ito mga kaibigan? mas mabuti po siguro na si Jesu-Kristo na muna ang PAsagutin natin sa isyu po a iyan! its now between Jesus Crist and Mr. Cenon Bibe mga kaibigan, saan at kanino po ba tayo dapat maniniwala? kay Mr. Cenon Bibe po ba? o kay Jesu-Kristo nasa inyo na po ang kapasyahan mga kaibigan:

  basa po tayo ng talata mga kaibigan at uulitin na naman po natin ang mga pangungusap ni Jesu-Kristo para sa kapakanan nitong Anti-Kristo na si Mr.Cenon Bibe; mismong salita na nga si Kristo na nakasulat din po mismo sa Bibliyta ayaw pa po'ng paniniwalaan nitong si Mr. Cenon Bibe mga giliw na taga subaybay:

  Matthew 10:5-6

  verse 5; "THESE TWELVE JESUS SENT FORTH, AND COMMANDED THEM SAYING, GO NOT INTO THE WAY OF THE GENTILES, AND INTO ANY CITY OF THE SAMARITANS ENTER YE NOT:"

  verse 6; "BUT GO RATHER TO THE LOST SHEEP OF THE HOUSE OF ISRAEL."

  Matthew 15:24 "BUT HE ANSWERED AND SAID, I AM NOT SENT BUT UNTO THE LOST SHEEP OF THE HOUSE OF ISRAEL."

  Ayan Mr. Cenon Bibe! pwede mo bang babaliin na lamang ang salita ni Jesu-Kkristo na iyan ng ganon-ganon na lamang? hindi pa rin po ba malinaw sa inyo ang mga pangungusap ni Kristo na iyan? pwede po bang KONTRAHIN ni Jesu-Kristo ang sarili mga pangungusap nyang iyan? Mga KAibigan, may Ipapadala po na propheta ang Dios para sa mga Gentiles; in which God is very much delighteth of him. this prophet that God will send was foretold by Jesus in the book of John 16:12-14. & in many places in the Bible:

  Cenon Bibe
  Kung ganoon e BAKIT INAANGKIN NILANG PROPETA ang PANGINOON? ISRAELITA po ba SILA?

  Muslim;
  Jesus is recognize by Muslims as a Prophet sent by God to the lost sheep of the house of Israel, no more no less! infact Jesus is a true prophet sent by God to the lost sheep of the house of Israel; but he was sent only to Israel, as according to Jesus and the Bible!

  Cenon Bibe;
  Diyan po ay MALINAW na PURO PAGPAPALUSOT at PANLOLOKO ang GINAGAWA nitong BALIK ISLAM sa INYO na TINATAWAG pa niyang "KAIBIGAN."

  Muslim;
  Mr. Cenon Bibe I am quoting from the Bible, what Jesus says and to whom He was sent no more no less! direkta mo bang pinaparatangan ngayon ang Bibliya na syang NAnloloko at NAgpapalusot?

  Mga kaibigan ang mahirap lamang po kasi nitong si Mr. Cenon Bibe eh puro lamang po sya daldal at wala po syang maipapakitang kongkretong katibayan na si Kristo ay isinugo din sa kanya! Mr. Cenon Bibe maglitaw ka lamang ng talata na kukontra sa Matthew 10:5-6 at Matthew 15:24 meron po ba? ha? Mr. Cenon Bibe? ipakita mo!

  ReplyDelete
 3. Cenon Bibe;
  Si HESUS bilang DIYOS ay NAGSUGO naman ng mga ALAGAD NIYA para IPAMALITA ang EBANGHELYO sa LAHAT ng TAO.

  Muslim;
  Mga kaibigan ang katotohanan patungkol sa guni-guning alam nitong si Mr. Cenon Bibe ay mababasa po natin mula mismo sa Bibliya; basa po tayo ng talata mga kaibigan:

  John 16:12

  an I quote; [mula sa ibat-ibang salin ng Bibliya:]

  "I HAVE YET MANY THINGS TO SAY UNTO YOU, BUT YE CANNOT BEAR THEM NOW."

  "I HAVE STILL MANY THINGS TO TELL YOU, BUT YOU CANNOT BEAR THEM NOW,"

  "I HAVE MANY MORE THINGS TO SAY TO YOU, BUT YOU CANNOT BEAR THEM NOW."

  "I HAVE MUCH MORE TO TELL YOU, BU NOW IT WOULD BE TOO MUCH FOR YOU TO BEAR."

  Mga kaibigan granting withpout admitting sa mga katanghang Pinagsasabi nitong si Mr. Cenon Bibe anong klaseng mga katuruan ang mga tinuturo ng mga alagad ni Jesu-Kristo? kong ito po mga kaibigan kay Jesu-Kristo mismo nanggagaling na ang kanyang mga alagad ay wala pang SAPAT na KAKAYAHAN upang TANGGAPIN ang aral na mula kay Kristo? Jesus even address his disciples as clearly stated in the Bible as they have LITTLE FAITH, basa po tayo ng talata mga kaibigan upang patunay ang ating mga sinasabi;

  Matthew 16:8-9

  an I quote;

  verse 8; "WHICH WHEN JESUS PERCEIVED, HE SAID UNTO THEM, O YE OF LITTLE FAITH, WHY REASON YE AMONG YOURSELF, BECAUSE YE HAVE BROUGHT NO BREAD?"

  verse 9; "DO YE NOT YET UNDERSTAND, NEITHER REMEMBER THE FIVE LOAVES OF THE FIVE THOUSAND, AND HOW MANY BASKETS YE TOOK UP?"

  ReplyDelete
 4. HINDI po MASAGOT nitong BALIK ISLAM ang SINABI NATIN NA KINAILANGAN LANG UNAHIN ang PAGHAHANAP sa mga NALILIGAW na TUPA ng ISRAEL dahil SILA ang BAYANG PINILI ng DIYOS.

  HINDI NIYA MATUTULAN ang KATOTOHANAN na PAGLAON ay PARA SA LAHAT ang PAGLILIGTAS ng PANGINOON.

  Sa LUMANG TIPAN pa lang po ay INIHAYAG na po kasi ng mga TUNAY na PROPETA ng DIYOS na ANG LAHAT ng BANSA ay SASAMBA sa IISANG TUNAY NA DIYOS.

  Ipinangako na po iyan kay ABRAHAM sa Genesis 18:18, 22:18, 26:4.

  Sabi sa Gen 18:17-18:
  "The LORD reflected: "Shall I hide from Abraham what I am about to do, now that he is to become a great and populous nation, and ALL THE NATIONS are to find blessing in him?"

  Sabi sa Gen 22:18:
  "and in your descendants ALL THE NATIONS of the earth shall find blessing--all this because you obeyed my command."

  Sabi sa Gen 26:4:
  "and in your descendants ALL THE NATIONS of the earth shall find blessing--all this because you obeyed my command."

  SINO po ba ang mga ISRAELITA at PANGUNAHIN nga riyan ang PANGINOONG HESUS? (Matthew 1:1)

  HINDI po IYAN MATUTULAN nitong BALIK ISLAM kaya NAGPUPUMILIT SIYANG SUMIKSIK sa IILANG TALATA na OUT OF CONTEXT pa ang KANYANG PAGGAMIT.

  Ngayon dahil sa PAGPUPUMILIT nitong BALIK ISLAM na TANGING SA MGA ISRAELITA ISINUGO ang PANGINOONG HESUS ay LUMALABAS na IPOKRITO SILA.

  SA MGA ISRALITA LANG PALA SINUGO e BAKIT NAKIKI-PROPETA SILA sa PANGINOONG HESUS?

  IPINAGDIINAN pa po NIYA ang pagiging SALING PUSA NILA sa SINABI NIYA:

  BALIK ISLAM: "Jesus is recognize by Muslims as a Prophet sent by God to the lost sheep of the house of Israel, NO MORE NO LESS!"

  So, PAANONG NAGING PROPETA SIYA NG ISLAM? Di po ba?

  Kung babasahin pa po natin ang mga INTERPRETASYON at MEANINGS na GAWA-GAWA ng mga SKOLAR na MUSLIM ay MAKIKITA NATIN ang mga IMBENTO NILA kaugnay sa PANGINOONG HESUS.

  Halimbawa po, sa INTERPRETASYON ni MUHAMMAD MOHSIN KHAN sa S5:72.

  Ayon kay MOHSIN KHAN ay ganito raw ang sinabi ng Panginoong Hesus:
  "But the Messiah ['Îsa (jesus)] said: "O Children of Israel! Worship Allah, my Lord and your Lord."

  WALA pong GANYAN.

  Pasintabi po sa mga MUSLIM pero HINDI PO NABANGGIT ang "ALLAH" sa BIBLIYA.

  Heto naman po ang sabi ni MOHSIN KHAN kaugnay naman sa mga DISIPULO o ALAGAD ng PANGINOONG HESUS, ayon sa INTERPRETASYON NIYA sa 5:111:
  "And when I (Allah) revealed to Al-Hawariyyun (the disciples) [of 'Îsa (jesus)] to believe in Me and My Messenger, they said: "We believe. And bear witness that WE ARE MUSLIMS."

  KAILAN naman po NANGYARI yan?

  Kung NOON pa lang ay NAGDEKLARA NA ang mga ALAGAD at APOSTOL ng PANGINOONG HESUS na "WE ARE MUSLIMS" e di HINDI NA NAGKAROON ng KRISTIYANISMO. Dapat ay ISLAM NA AGAD ang IKINALAT NILA.

  COMMON SENSE, hindi po ba?

  TUTOL itong BALIK ISLAM na ang PANGINOONG HESUS ay NAGLIGTAS SA LAHAT, pero NAG-IMBENTO PA ng KWENTO ang SKOLAR NILA para IPILIT na PROPETA ng ISLAM si HESUS.

  SAAN po ba NAGSIMULA ang ISLAM? Hindi po ba sa ARABIA?

  ARABO po ba si HESUS?

  Ano ba yon, hindi po ba?

  So, BAGO IPAGPILITAN nitong BALIK ISLAM na SA MGA ISRAELITA LANG ISINUGO si HESUS ay TIGILAN MUNA NILA ang PAGPAPAKILALA SA KANYA BILANG PROPETA NILA. Tama po ba?

  ReplyDelete
 5. Sabi po nitong BALIK ISLAM:
  "Mr. Cenon Bibe I am quoting from the Bible, what Jesus says and to whom He was sent no more no less! direkta mo bang pinaparatangan ngayon ang Bibliya na syang NAnloloko at NAgpapalusot?"

  CENON BIBE:
  E yung mga PATOTOO na INILIGTAS ng PANGINOONG HESUS ang LAHAT? WALA BA SA BIBLE?

  HINDI nga po MATUTULAN nitong BALIK ISLAM, hindi po ba?

  MALINAW po na ang IPINAGPIPILITAN NIYA ay OUT OF CONTEXT na UNAWA sa BIBLE.

  Bakit naman po tayo maniniwala sa OUT OF CONTEXT at MALING UNAWA?

  ReplyDelete
 6. SINABI po natin:
  "Si HESUS bilang DIYOS ay NAGSUGO naman ng mga ALAGAD NIYA para IPAMALITA ang EBANGHELYO sa LAHAT ng TAO."

  Heto po ang sagot ng BALIK ISLAM:
  "Mga kaibigan ang katotohanan patungkol sa guni-guning alam nitong si Mr. Cenon Bibe ay mababasa po natin mula mismo sa Bibliya; basa po tayo ng talata mga kaibigan:

  John 16:12:
  an I quote; [mula sa ibat-ibang salin ng Bibliya:]

  "I HAVE YET MANY THINGS TO SAY UNTO YOU, BUT YE CANNOT BEAR THEM NOW."

  "I HAVE STILL MANY THINGS TO TELL YOU, BUT YOU CANNOT BEAR THEM NOW,"

  "I HAVE MANY MORE THINGS TO SAY TO YOU, BUT YOU CANNOT BEAR THEM NOW."

  "I HAVE MUCH MORE TO TELL YOU, BU NOW IT WOULD BE TOO MUCH FOR YOU TO BEAR."

  CENON BIBE:
  MAGANDA po ang sinabi ng BALIK ISLAM.

  DIYAN po ay PATUTUNAYAN NATIN na HINDI ang PROPETA ng ISLAM ang TINUTUKOY na ADVOCATE sa kasunod na talata na Jn16:13.

  Ayon po kasi sa KWENTO nitong BALIK ISLAM ay PROPETA raw po ng ISLAM ang TINUTUKOY sa Jn16:13.

  Sa PUNTO ng Jn16:12 ay HINDI PA MAUUNAWAAN ng mga ALAGAD ni HESUS ang LAHAT ng SASABIHIN PA ng PANGINOON.

  So, PAANO PO MAUUNAWAAN ng mga ALAGAD NIYA ang KANYANG MGA SASABIHIN?

  Ganito po ang SABI ni HESUS sa kasunod na talata na Jn16:13:
  "But when he comes, THE SPIRIT OF TRUTH, HE WILL GUIDE YOU TO ALL TRUTH. He will not speak on his own, but he will speak what he hears, and will declare to you the things that are coming."

  Ang ADVOCATE o SPIRIT OF TRUTH sa Jn16:13 ang GAGABAY sa MGA ALAGAD para MAUNAWAAN at MAKAYANAN ang LAHAT ng KATOTOHANAN.

  KANINO raw po MAGSASALITA at MANGUNGUSAP ang ESPIRITU NG KATOTOHANAN? Sa mga ARABO po BA o sa mga magiging alagad pa lang pagkatapos ng 600 TAON?

  HINDI po.

  Ayon mismo kay KRISTO, ang KAKAUSAPIN ng ESPIRITU ng KATOTOHANAN ay ang mga MISMONG ALAGAD NIYA na KAHARAP NIYA NOON.

  Ngayon, sabi nitong BALIK ISLAM ay ang PROPETA MUHAMMAD nila ang ADVOCATE.

  KAILAN po ba LUMITAW ang PROPETA ng ISLAM? NAKAUSAP po ba NIYA ang mga ALAGAD ni HESUS?

  Si PROPETA MUHAMMAD po ay IPINANGANAK noon lang 570 AD at ayon sa paniniwala ng mga Muslim ay NAGSIMULA siyang tumanggap ng mga mensahe mula sa Diyos noon lang 609 AD at natapos noong 632 AD.

  NAKAUSAP pa ba NIYA ang mga ALAGAD para MAIPALIWANAG sa KANILA ang mga KATOTOHANAN?

  HINDI po.

  PAANO po MAPAPALIWANAGAN ng PROPETA ng ISLAM ang mga ALAGAD ni HESUS e nung LUMITAW SIYA ay 600 TAON NA ang NAKALILIPAS MATAPOS ang mga ALAGAD?

  So, diyan po ay MALIWANAG na HINDI ang PROPETA ng ISLAM ang TINUTUKOY sa Jn16:13.

  MALI ang KWENTO nitong BALIK ISLAM.

  Ang tanong po ngayon ay PAANO NAKAPANGARAL ang mga ALAGAD ng PANGINOONG HESUS kung ayon sa Jn16:12 ay HINDI PA NILA KAYA ang mga SASABIHIN PA ni HESUS?

  SIMPLE lang po ang SAGOT.

  BINIGYAN SILA ng KAPANGYARIHAN ng DIYOS SA PAMAMAGITAN ng ESPIRITU SANTO.

  Sabi ni KRISTO sa Acts 1:8:
  "But YOU WILL RECEIVE POWER when the HOLY SPIRIT COMES UPON YOU, and you will be my witnesses in Jerusalem, throughout Judea and Samaria, and to the ends of the earth."

  PURIHIN si KRISTO! PURIHIN ang DIYOS!

  At DUMATING na nga po ang ADVOCATE, COMFORTER o ESPIRITU NG KATOTOHANAN NOON DING PANAHON ng mga ALAGAD.

  Sabi sa Acts 2:1-4:
  "When the time for Pentecost was fulfilled, they were all in one place together.

  "And suddenly there came from the sky a noise like a strong driving wind, 2 and it filled the entire house in which they were.

  "Then there appeared to them tongues as of fire, which parted and came to rest on each one of them.

  "And they were all filled with the HOLY SPIRIT and began to speak in different tongues, AS THE SPIRIT ENABLED THEM TO PROCLAIM."

  TANONG: NAKAYA NA BA ng mga ALAGAD na MAGPAHAYAG?

  OPO. Iyan ay dahil SUMAKANILA NA ang ADVOCATE, COMFORTER o SPIRIT OF TRUTH kaya NAKAYANAN NA NILA ang PAGPAPAHAYAG.

  At DAHIL NGA sa ESPIRITU SANTO ay NAIPAKALAT at NAPALAGANAP NILA ang MABUTING BALITA ng PANGINOONG HESUS.

  HINDI na naman po iyan MATUTUTULAN nitong BALIK ISLAM.

  ReplyDelete
 7. Sabi po nitong BALIK ISLAM:

  Muslim;
  Eh ang linaw-linaw! na kinukuntra mo talaga mo talaga Mr. Cenon Bibe eh! si Jesu-Kristo ay Isinugo lamang para sa mga Israelita: basa;

  Matthew 10:5-6

  verse 5; "THESE TWELVE JESUS SENT FORTH, AND COMMANDED THEM SAYING, GO NOT INTO THE WAY OF THE GENTILES, AND INTO ANY CITY OF THE SAMARITANS ENTER YE NOT:"

  verse 6; "BUT GO RATHER TO THE LOST SHEEP OF THE HOUSE OF ISRAEL."

  Matthew 15:24 "BUT HE ANSWERED AND SAID, I AM NOT SENT BUT UNTO THE LOST SHEEP OF THE HOUSE OF ISRAEL."

  "Mr. Cenon Bibe I am quoting from the Bible, what Jesus says and to whom He was sent no more no less! direkta mo bang pinaparatangan ngayon ang Bibliya na syang NAnloloko at NAgpapalusot?"

  CENON BIBE:
  E yung mga PATOTOO na INILIGTAS ng PANGINOONG HESUS ang LAHAT? WALA BA SA BIBLE?

  Muslim;
  Bakit tela TAkot kang MAglitaw ng TAlata? kong meron man? may basehan ba yang mga sinasabi mo? o baka sa KOmiks mo lang nabasa yan? Anong Talata? bakit hindi mo makuhang ilitaw kong anong talata yang basihan mo! ha? puro ka lang daldal eh! ayan yang mga talata sa Itaas hindi pa ba sapat yang mga yan para paniniwalaan mo ang mga sinasabi ni Kristo? pinapakita mo lamang ang iyong pagka-antiKristo eh! ultimo salita ni Jesu-Kristo mismo hinahanapan mo pa ng panguntra! eh di lumalabas na AntiKristo ka nga! ang linaw-linaw eh pinatutunayan mo na AntiKristo ka talaga!

  Cenon Bibe;
  HINDI nga po MATUTULAN nitong BALIK ISLAM, hindi po ba?

  Muslim;
  Pwede ba Mr. Cenon Bibe huwag mo ng GagoHin pa yang Sarili mo! iyan nga Bibliya mo na mismo ang Kumukontra at Sumusupalpal sayong kaTangahan eh! ni walang kang nailitaw na talata mula sa Bibliya sa mga pinagsasabi mo!

  Ang masasabi ko lamang po kaya hindi makapaglitaw ng kahit iisang talata itong si Mr. Ceno Bibe sa kanyang mga sinasabi at mga pagsalungat kay Kristo eh sa kadahilanan po na kapag naglitaw sya ng talata na panguntra sa Matthew 10:5-6 at Matthew 15:24 itong si M r. Cenon Bibe mga kaibigan eh lalabas at malinaw po na pinatutunayan nya na, na koontra-kontra talaga ang kanyang Bibliya!

  Kaya ang hindi ko po talaga matutulan na ayun na rin nitong si Mr. Cenon Bibe mga kaibigan na ang Bibliya po ay talagang Kontra-Kontra walang duda at walang tutol dyan Kontra-Kontra po talaga ang Bibliya! eh kong itong si Mr. Cenon Bibe na po mismo ang magpapatunay eh. na kontra-kontra talaga ang Bibliya!

  ReplyDelete
 8. Cenon Bibe;
  HINDI po MASAGOT nitong BALIK ISLAM ang SINABI NATIN NA KINAILANGAN LANG UNAHIN ang PAGHAHANAP sa mga NALILIGAW na TUPA ng ISRAEL dahil SILA ang BAYANG PINILI ng DIYOS.

  Muslim;
  Mga kaibigan hindi ko po maaaring sagotin ang mga kwento na wala naman po'ng batayan mula sa Bibliya. Sa anong Komiks mo nabasa Mr. Cenon Bibe? at ito po ang sabi nitong si Mr. Cenon Bibe mga kaibigan; "UNAHIN ang PAGHAHANAP sa mga NALILIGAW na TUPA ng ISRAEL dahil SILA ang BAYANG PINILI ng DIYOS" napakawalang hiyang paniniwala mong yan Mr. Cenon Bibe! Dios may tinatangi o pilipili? grabeeeeh na yan!

  Maglitaw ka ng Talata sa mga pinagsasabi mo Mr. Cenon Bibe hindi yong puro ka lamang kwento! kong ang Bible naglalaman ng mga kasinungalingan na hindi dapat paniniwalaan eh yang kwento mo pa kaya? na wala namang batayan? kwento barbero lamang iyang sa iyo Mr. Cenon Bibe hanggat hindi ka makapaglitaw ng talata mula sa Bibliya.

  ReplyDelete
 9. Cenon Bibe;
  Ganito po ang SABI ni HESUS sa kasunod na talata na Jn16:13:
  "But when HE comes, THE SPIRIT OF TRUTH, HE WILL GUIDE YOU TO ALL TRUTH. HE will not speak on HIS own, but HE will speak what HE hears, and will declare to you the things that are coming."

  Muslim;
  Mga kaibigan na pansin nyo po ba? ang linaw-linaw po! in that verse alone ay may six [6] Masculine Pronoun po! and i think everybody would agree with me na hindi po yan patungkol sa Spirit ayun sa Kamangmangang Alam nitong si Mr. Cenon Bibe mga kaibagan;

  Kasi kong Spirit po yan mga kaibigan eh lalabas po na nagsisinungaling si Kristo ng Sabihin nya sa book of John 16:7 ang ganito po mga kaibigan; basa po:

  John 16:7

  an I quote:

  "NEVERTHELESS I TELL YOU THE TRUTH; IT IS EXPEDIENT FOR YOU THAT I GO AWAY: FOR IF I GO NOT AWAY, THE COMFORTER WILL NOT COME UNTO YOU; BUT I DEPART, I WILL SEND HIM UNTO YOU."

  Mga kaibigan its a conditional statement of Jesus. meaning na kailan man ang ipapadala ay hindi pa po naparito. kong aayunan po natin si Mr. Cenon Bibe mga kaibigan na Spirito daw po ang darating? malinaw po na kasinungalingan ang sinasabi ni Kristo sa talatang iyan! ang ibig nya po bang sabihin meaning si Mr. Cenon Bibe po, na in the lifetime ministry of Jesus in this world he was not help by the Spirit? NO! many places in the Bible states and proved that Jesus and his disciples was already experiencing the Spirit and the help of the same. so if Jesus was already experiencing the help of the Spirit, malinaw po na ang nasabing Spirit ay naririto na! so accepting the foolished beleif of Mr. Cenon Bibe magkakaproblema po tayo ngayon sa mismong statement ni Jesus mga kaibigan.

  And to think the emphasis of a Masculine Pronoun in the Bible lead us to think with No Doubt that the one will be send in which have the Spirit of Truth is a Man, and not a Spirit as foolishly claimed by Mr. Cenon Bibe; for the very simple reason that Spirit has no Gender! hindi ba alam nitong si Mr. Cenon Bibe yon?

  ReplyDelete
 10. WALA na naman pong MAISAGOT itong BALIK ISLAM.

  TULAD nang DATI ay ang OUT OF CONTEXT NIYANG PAGKA-UNAWA ang KANYANG IPINAGPIPILITAN.

  Well, WALA na pong BAGO riyan.

  Anyway, naghahanap po ng TALATA itong BALIK ISLAM kung saan sinabi na TAGAPAGLIGTAS ng LAHAT ang PANGINOONG HESUS.

  MAGBIGAY po TAYO. HINDI po KASI TAYO TULAD nitong mga BALIK ISLAM na HINDI MAKASAGOT sa mga TANONG NATIN.

  Kaya nga po PILIT na INILILIHIS nitong BALIK ISLAM ang ISYU ay dahil HINDI NILA MASAGOT ang SIMPLE pero MAHALAGANG TANONG "KUNG DIYOS MISMO ANG NAGSUGO SA PROPETA NILA."

  Tila po MAPAPAHIYA ITONG BALIK ISLAM pag SUMAGOT SIYA e.

  Ngayon, sabi nitong BALIK ISLAM:
  "Bakit tela TAkot kang MAglitaw ng TAlata? kong meron man? may basehan ba yang mga sinasabi mo? o baka sa KOmiks mo lang nabasa yan? Anong Talata? bakit hindi mo makuhang ilitaw kong anong talata yang basihan mo! ha?"

  CENON BIBE:
  Heto po ang sagot at ISASAMA pa NATING IPALIWANAG ang HINDI MAUNAWAAN na TALATA nitong BALIK ISLAM.

  Sa John 4:5-42 ay KINAUSAP ng PANGINOONG HESUS ang ISANG BABAENG SAMARITANO. Ang mga SAMARITANO ay HINDI mga HUDYO.

  Sa Jn4:14 ay SINABI ni HESUS:
  "but WHOEVER DRINKS THE WATER I SHALL GIVE WILL NEVER THIRST; the water I shall give will become in him a spring of water welling up to eternal life."

  ANO po ang KAHULUGAN ng "WHOEVER"?

  IYAN ay KAHIT na SINO o LAHAT ng TATANGGAP sa IBIBIGAY ni KRISTO.

  Mga ISRAELITA LANG po ba ang BIBIGYAN? Mga ARABO LANG BA?

  HINDI po.

  HINDI sinabi ni HESUS na "but AN ISRAELITE who drinks the water ..."

  Ang BIBIGYAN ay LAHAT ng TAO. At kung LAHAT ng TAO, HINDI LANG ISRAELITA ang ILILIGTAS.

  Nung IPALIWANAG ng PANGINOONG HESUS sa mga SAMARITANO ang mga ARAL NIYA ay NANIWALA ang mga SAMARITANO.

  Sa Jn4:42 ay IDINEKLARA ng mga SAMARITANO:
  "they said to the woman, "We no longer believe because of your word; for we have heard for ourselves, and WE KNOW that THIS IS TRULY the SAVIOR OF THE WORLD."

  MAAGA pa po sa MINISTERYO ni HESUS ay NAKITA NA ng mga TAO na SI HESUS ang TAGAPAGLIGTAS ng MUNDO o ng LAHAT.

  Ang tanong ay AGARAN po ba ang PAGLILIGTAS sa LAHAT?

  HINDI po.

  Ayon po mismo sa Panginoon ay KAILANGAN MUNANG HANAPIN ang mga NAWAWALANG TUPA ng ISRAEL.

  Iyan ang sinasabi sa Matthew 15:24 na laging sinisipi at GINAGAMIT nang MALI nitong BALIK ISLAM.

  Sabi po riyan ng Panginoong Hesus:
  "I AM NOT SENT BUT UNTO THE LOST SHEEP OF THE HOUSE OF ISRAEL."

  Bakit po SINUGO si HESUS sa NAWAWALANG TUPA ng ISRAEL?

  Dahil ang ISRAEL--HINDI ang ARABIA o IBA PANG BANSA--ang BANSANG PINILI ng DIYOS.

  Nung MATUPAD NA ng PANGINOONG HESUS ang PAGPUNTA NIYA sa NAWAWALANG TUPA ng ISRAEL ay SINUGO na NIYA ang KANYANG mga ALAGAD upang IPANGARAL ang MABUTING BALITA ng KALIGTASAN sa "LAHAT NG BANSA." (Matthew 28:19)

  Sabi nga ni PABLO sa Romans 1:16:
  "For I am not ashamed of the GOSPEL. It is the power of God for the SALVATION OF EVERYONE who believes: for JEW FIRST, and THEN GREEK."

  Nakikita po ninyo?

  KAILANGAN LANG TALAGA UNAHIN ang mga HUDYO BAGO ang mga HENTIL.

  AYAW lang po TANGGAPIN IYAN nitong BALIK ISLAM dahil MAPAPAHIYA NA NAMAN SIYA.

  At SA MULI po ay NASAGOT NA NAMAN NATIN ang TANONG at HAMON NITONG BALIK ISLAM.

  Sanamtala, SIYA ay HINDI PA RIN MAKASAGOT sa SIMPLENG TANONG NATIN "KUNG DIYOS MISMO ANG NAGSUGO SA PROPETA NILA."

  SIGURO po ay NAKAKAHIYA ang KATOTOHANAN kung SINO ang NAGSUGO sa KANILANG PROPETA.

  Dahil po kaya UTUSAN din LANG ang NAGSUGO sa PROPETA NILA?

  Dahil po kaya KAHIT ang PAGSUGO ng UTUSAN sa KANILANG PROPETA ay HINDI MAPATUTUNAYAN NITONG BALIK ISLAM?

  Ano nga po kaya ang TUNAY na DAHILAN? MARAMI po tuloy ang NAKAKAISIP nang HINDI MAGANDA.

  Sana po ay SUMAGOT NA itong BALIK ISLAM para MAGING MALIWANAG ang LAHAT.

  Salamat po.

  ReplyDelete
 11. MAGANDA po itong SINABI ng BALIK ISLAM. Basahin po natin.

  Sabi niya:
  "Mga kaibigan hindi ko po maaaring sagotin ang mga kwento na wala naman po'ng batayan mula sa Bibliya."

  CENON BIBE:
  ALIN po ang WALANG BATAYAN sa BIBLIYA? Yung TANONG NATIN "KUNG SINO ANG NAGSUGO SA PROPETA NG ISLAM?"

  INAAMIN na po NGAYON NITONG BALIK ISLAM na WALANG BATAYAN sa BIBLIYA ang PAGSUGO sa KANILANG PROPETA.

  Kaya po pala HINDI MASAGOT NITONG BALIK ISLAM ang ating TANONG ay dahil WALA PONG BATAYAN ang PINANINIWALAAN NIYA.

  Anyway, SIYA po ang NAGSABI NIYAN at HINDI TAYO.

  Ang SUNOD na TANONG NATIN NGAYON ay OKAY LANG BA MANIWALA SA ISANG PROPETA NA WALANG BATAYAN SA BIBLIYA ANG PAGKASUGO?

  ReplyDelete
 12. Hirit pa po nitong BALIK ISLAM:
  "ito po ang sabi nitong si Mr. Cenon Bibe mga kaibigan; "UNAHIN ang PAGHAHANAP sa mga NALILIGAW na TUPA ng ISRAEL dahil SILA ang BAYANG PINILI ng DIYOS" napakawalang hiyang paniniwala mong yan Mr. Cenon Bibe! Dios may tinatangi o pilipili? grabeeeeh na yan!"

  CENON BIBE:
  NASAGOT na po NATIN ang tinatanong nitong BALIK ISLAM kaugnay sa INUNANG PUNTAHAN ang ISRAEL dahil ITO ang BAYANG PINILI ng DIYOS.

  Paki basa na lang po ang mga ARTIKULO natin na "Hesus sinugo lang sa mga Israelita?" at "Hesus tagapagligtas ng lahat."

  Ngayon, sabi pa nitong BALIK ISLAM na KAWALANGHIYAAN daw po ang PAGTATANGI at PAGPILI ng DIYOS.

  Sabi pa niya, "grabeeeeh na yan!"

  HINDI po NAG-IISIP itong BALIK ISLAM na ito kaya ngayon ay MAPAPAHIYA NA NAMAN SIYA--at PATI IBANG MUSLIM ay MADADAMAY PA.

  KAWALANGHIYAAN daw po ang PAGTATANGI at PAGPILI ng DIYOS.

  SINO po ba ang "diyos" na MAY PINILI at ITINANGI?

  Ang DIYOS po ba ng KRISTIYANO?

  HINDI po.

  Ang DIYOS po ng KRISTIYANO ay NAGLIGTAS sa LAHAT. WALA po SIYANG ITINANGI. WALA SIYANG PINILI.

  Sabi pa nga po sa John 4:42 na ang DIYOS ng KRISTIYANO ang "SAVIOR OF THE WORLD."

  INUNA LANG NIYA ang KAILANGANG UNAHIN dahil SIYA ay DIYOS ng KAAYUSAN.

  Bagkus, ang MGA TAO ang PUMIPILI kung TATANGGAPIN NILA ang PAGLILIGTAS ng DIYOS.

  Sabi sa Jn 3:16, 18:
  "For God so loved the world that he gave his only Son, so that EVERYONE WHO BELIEVES IN HIM might not perish but might have eternal life."

  "WHOEVER BELIEVES IN HIM WILL NOT BE CONDEMNED, but WHOEVER DOES NOT BELIEVE HAS ALREADY BEEN CONDEMNED, because he has not believed in the name of the only Son of God."

  WALA pong ITINATANGI riyan.

  SINO PO ang "DIYOS" na NAGTATANGI" SINO PO ang "DIYOS" na PUMIPILI at MAY KINIKILINGAN na LAHI?

  AYON po sa mga SKOLAR na MUSLIM, ang DIYOS NILA ang MAY PINILI, ITINANGI at BINIGYANG PABOR na LAHI.

  Baka sabihin nitong BALIK ISLAM na IMBENTO lang natin iyan kaya MAGBIGAY po TAYO ng HALIMBAWA sa MISMONG SINABI ng mga SKOLAR NILA.

  Sabi po ng SKOLAR ng ISLAM na si MUHAMMAD MOHSIN KHAN sa INTERPRETASYON NIYA sa S12:2:
  "Verily, We have sent it down as an ARABIC QUR'AN in order that you may understand."

  Kita po ninyo? SA ARABIC daw po IBINIGAY ang QUR'AN para MAINTINDIHAN?

  SINO PO ang NAKAKAINTINDI LANG sa QUR'AN? TAYO po bang mga ORDINARYONG PILIPINO ay NAKAKAINTINDI NIYAN?

  HINDI po.

  Ang LIKAS na TANGING NAKAKAINTINDI ng ARABIC ay ang mga ARABO.

  PINILI, ITINANGI at PINABORAN po ba ang mga ARABO?

  OPO.

  Ngayon, dahil PINABORAN ang mga ARABO at ang ARABIC, itong mga PILIPINO na nag-BALIK ISLAM ay REQUIRED na PAG-ARALAN ang ARABIC.

  Lumalabas po na WALANG KWENTA ang PILIPINO. Ang MAY KWENTA LANG, ayon sa mga SKOLAR ng ISLAM, ay ang ARABIC.

  KATUNAYAN po, HINDI PUWEDENG ISALIN ang QUR'AN sa IBANG WIKA.

  Pinalalabas nitong mga SKOLAR na MUSLIM na kapag PILIPINO KA at PILIPINO LANG ang ALAM MONG SALITA ay WALA KANG KARAPATANG MAKAUNAWA ng BANAL na AKLAT ng ISLAM.

  HINDI po ba MALINAW na PAGTATANGI iyan sa MGA ARABO at PAGMAMALIIT sa MGA PILIPINO?

  E sa PANANAMIT po at KULTURA? KANINONG PANANAMIT at KULTURA ang ITINATANGI ng mga BALIK ISLAM?

  MGA PILIPINO SILA pero NAGDADAMIT ARABO SILA kahit DITO sa PILIPINAS.

  Iyan po ba PAGTATANGI at PAGBIBIGAY PABOR sa MGA ARABO o HINDI?

  Iyan pong PAGPILI sa mga ARABO at PAGTANGI at PAGPABOR sa MGA ARABO ang sinasabi nitong BALIK ISLAM na KAWALANGHIYAAN at "grabeeeeh!"

  Kaya po HINDI NAG-IISIP itong BALIK ISLAM na ITO sa mga SINASABI NIYA e.

  Siguro dapat po ay MAG-ISIP MUNA itong BALIK ISLAM bago siya MAGBINTANG.

  NAKAKAAWA po TALAGA itong BALIK ISLAM na ITO.

  ReplyDelete
 13. CENON SAID:
  Kung NOON pa lang ay NAGDEKLARA NA ang mga ALAGAD at APOSTOL ng PANGINOONG HESUS na "WE ARE MUSLIMS" e di HINDI NA NAGKAROON ng KRISTIYANISMO. Dapat ay ISLAM NA AGAD ang IKINALAT NILA.

  COMMON SENSE, hindi po ba?

  REPLY:
  "MUSLIM" LITERALLY MEANS ANYONE WHO SUBMIT IN ONENESS OF GOD. so kung itatanggi mo MR Cenon na Muslim ka... di ako magtataka na ikaw ang Kristyanong bumalik sa pagiging pagano, tatlo kasi ang dios mo. Sasabhin mo bakit hindi nabanggit ang salitang "Muslim" sa mga unang kasulatan? Aramaic po kasi ang salita noon ni Kristo. Noong sinakop ni Alexander the Great ang Middle East dun lang sila natutong mag Greek, wala pa pong arabic na dialect noon, kaya wala pa ang salitang Muslim. Kung common sense naman po ang ipagpipilitan nyo, ano ang relihiyon ni Abraham? and ni Jesus Christ? Kristyano???? san nila pwedeng kunin yun eh hindi pa nag eexist ang Kristo sa Lumang tipan? Kung sasabihin mong meron ipakita mo. So ano ang tamang tawag sa kanila? Maling tawagin na Kristyano dahil ang literal na kahulugan nito ay "Tagasunod ni Kristo" malamang sila ay "MUSLIM" o kung ayaw mong tanggapin ang salitang ito, itranslate mo sa greek or aramaic ang salitang tutugma sa "pagsamba sa Nagiisang Tunay na Dios".

  ReplyDelete
 14. sa mga nabasa ko dito malinaw na mas may logic basahin ang paliwanag ng isang muslim kesa kay Mr Cenon. Lalo lang gumulo ang utak ko sa mga paliwanag ni Mr Cenon sa blog na ito. Puro salita. Sa kabilang banda, ang sinusulat ng isang Muslim dito ay puro quoted galing sa bible. Meron pang nalalamang "out of context" tong si Mr Cenon eh malinaw nga ang pagkakasulat. Mr Cenon baka kayo po ang "out of context" pag nagbabasa. kung ano ano kasi ang laman ng utak nyo kya ganyan kayo mag isip. feeling mo gifted ka ng espiritu ng katotohan??? ay hindi kasi lalo mo lang ginulo ang utak ko. marami akong tanong sa Katoliko pero lalo mong pinagulo. Sample... Sabi ni Kristo "Dios Dios ko bakit mo ako pinabayaan" sagutin mo ba naman na nag quote si Kristo galing sa Psalms!!!??? HAler Mr Cenon!!! nakapako ka na sa krus mag qo quote ka pa sa bible. May isip k b tlga? Malinaw na galing sa totoong karanasan ng taong nakpako ang lumitaw sa bibig ng sinasabi mong Kristo. Ito ay patunay lamang na maaaring hindi nga si Kristo ang napako doon. Magkakamukha kya sila duon pano mo nalaman? May historical proof ka ba? Totoong may napako noong panahon na iyon, pero ayon sa ibang teorya ng kasaysayan (hindi religious ha), nung ibinigay ni Kristo ang krus sa Simeon, nag cover na ang mga alagad nya. Maniwala kayo may conspiracy na nangyari at hindi nila naipako si Kristo... So ano mga tagasubaybay ng blog na ito. maging mapanuri tayo sa sagot ng magkabilang panig. Ako bilang Katoliko, mas naniniwla ako sa sagot ni Anonymous, malinaw at wala syang idinadagdag mula sa sarili nyan opinyon. Anyhow bukas pa ang pinto ko sa pagbabago ng relihiyon. Kung may tanong kayo sa relihiyon at Katolisismo, mag research na lang kayo kesa maniwala kayo sa kasinungalingan ng taong si Mr. Cenon Bibe. Isa kang malaking kahihiyan sa pangalan ng Relihiyong Katolisismo Cenon. Salamat.

  ReplyDelete
 15. Sabi po nitong nagpapakilalang "Muslim" daw siya:
  "MUSLIM" LITERALLY MEANS ANYONE WHO SUBMIT IN ONENESS OF GOD. so kung itatanggi mo MR Cenon na Muslim ka... di ako magtataka na ikaw ang Kristyanong bumalik sa pagiging pagano, tatlo kasi ang dios mo."

  CENON BIBE:
  Kung totoo ang sinasabi ng ating reactor ay TAMA PA na SINUGO raw ang PROPETA ng ISLAM?

  MAYROON na pala KASING mga "MUSLIM" NOON pa e.

  So, KINONTRA lang niya ang SARILI NIYA.

  HINDI na po ako NAGTATAKA. Mismong mga SKOLAR NILA ay GUMAWA ng mga KONTRA-KONTRANG mga INTERPRETASYON at "MEANINGS" sa QURAN e.

  Bumalik daw po tayo sa pagiging pagano?

  WALA LANG PONG ALAM itong REACTOR natin. HINDI po NIYA ALAM ang KANYANG SINASABI.

  PAULIT-ULIT na po NATING NAIPALIWANAG ang MALING PANINIWALA NILANG IYAN pero PATULOY po SILANG NAGPUPUMILIT sa MALING KAALAMAN.

  PAGPASENSIYAHAN na lang po NATIN SIYA.

  ReplyDelete
 16. Sabi po nitong reactor natin na "MUSLIM" daw:
  "Aramaic po kasi ang salita noon ni Kristo. Noong sinakop ni Alexander the Great ang Middle East dun lang sila natutong mag Greek, wala pa pong arabic na dialect noon, kaya wala pa ang salitang Muslim."

  CENON BIBE:
  Ayun naman po pala. AMINADO naman po pala SIYA na WALA PANG tinatawag na "MUSLIM" noong PANAHON ng PANGINOONG HESU KRISTO at ng mga APOSTOL.

  NAGSIMULA LANG PO ang "MUSLIM" nung KUMALAT ang AYON sa KANYA ay "DIALECT" na ARABIC.

  Kaya po IMPOSIBLE NGA ang SABIHIN daw ng mga APOSTOL ng PANGINOONG HESUS na "MUSLIM" na raw SILA.

  So, MALIWANAG na po IYAN. WALANG "MUSLIM" noong PANAHON ni KRISTO at ng mga APOSTOL.


  Sabi pa po nitong "MUSLIM" daw:
  "Kung common sense naman po ang ipagpipilitan nyo, ano ang relihiyon ni Abraham? and ni Jesus Christ? Kristyano???? san nila pwedeng kunin yun eh hindi pa nag eexist ang Kristo sa Lumang tipan? Kung sasabihin mong meron ipakita mo. So ano ang tamang tawag sa kanila?"

  CENON BIBE:
  Ano po ang RELIHIYON ni ABRAHAM?

  Siya po ay isang BELIEVER sa IISANG TUNAY na DIYOS.

  Si HESUS po ay WALANG SINUNOD na RELIHIYON pero NAGTATAG PO SIYA ng RELIHIYON: Ang KRISTIYANISMO.

  ITINATAG po ni HESUS ang KRISTIYANISMO noong ITAYO NIYA ang KANYANG IGLESIA noong BUMABA ang ESPIRITU SANTO (Acts 2:1-4) sangayon na rin sa PANGAKO NIYA sa Matthew 16:18.

  Ang KRISTIYANO po ay TAGASUNOD o MANANAMPALATAYA ni KRISTO. Siya ay MIYEMBRO RIN ng IGLESIANG ITINAYO ni KRISTO.

  Kaya si KRISTO po ang NAGTATAG ng KRISTIYANISMO.

  HINDI po MUSLIM si KRISTO. NI MINSAN po ay HINDI GINAMIT ang SALITANG MUSLIM sa BIBLIYA at AMINADO po ang "MUSLIM" na reactor natin diyan.

  ReplyDelete
 17. MAWALANG GALANG na po sa nagpakilalang "KATOLIKO AKO."

  MATAGAL na pong TAKTIKA ng mga BALIK ISLAM na MAGPANGGAP kaya SORRY kung HINDI AKO MANINIWALA na KATOLIKO KAYO.

  MARAMI na po AKONG NAKAUSAP na BALIK ISLAM na NAGPANGGAP na USTADZ at NAGPANGGAP PA na PARI.

  Pero kung TOTOONG MAS NANINIWALA KAYO sa OUT OF CONTEXT na PAGGAMIT nitong BALIK ISLAM sa mga TALATA ay NASA INYO po YON.

  PASYA na NINYO YAN.

  Ako po ay NAGPALIWANAG upang MAUNAWAAN NINYO ang MALI-MALING SINASABI nitong BALIK ISLAM.

  Kung MAS MANINIWALA pa rin po KAYO sa MALI at OUT OF CONTEXT na SINASABI NIYA ay NASA INYO NA PO YON.

  KAYO NA PO ANG PUMILI sa MALI.

  HINDI ko na po SAGOT ang KALULUWA NINYO.

  Yon lang po.

  ReplyDelete
 18. Bakit naman "KATOLIKO AKO" kailangan mo pang magpanggap? Alam mo kaming mga muslim dalawa ang theory pagdating sa pagkamatay ni Cristo: Swoon & Substitution THEORIES. Yung una, ang mas popular. Hindi daw namatay si Cristo sa krus, kundi nawalan lang ng malay. Yung pangalawa, ,yan ang binanggit mo. Na hindi si Jesus mismo ang napako sa krus. Kaya bahala ka na kung alin sa dalawa ang paniniwalaan mo.

  At kung talagang aanib ka sa amin na mga muslim, marami ka pang dapat malaman. Handa ka na bang pumatay sa ngalan ni Allah? Makikipag-beso2 ka na rin sa kapwa lalake. At kung medyo "may kaya" ka sa buhay, pwede ka mag-asawa ng hanggang apat o kahit ilan. idi-divorce mo lang ung iba. 'Wag ka narin kakain ng baboy at lahat ng hindi 'halal' na pagkain. Bawal ka na rin sumunod sa batas ng bansang nakakasakop satin, dahil ang batas natin ay ang nasa Quran. 'Wag ka mag-alala iingatan tayo ng mga Abu Sayaff, MILF, Barakuda, at Al Qaeda & Jamia Islamia sa ibang bansa. Ingat lang tayo sa ILAGA baka putulan tyo ng tenga.

  Pugot ulo sa mg rapist, pero ang lalake pwede rape-in. Palasak 'yan sa Pakistan at Saudi arabia. At sa magnanakaw, putol-kamay naman. Ang galing diba!

  Nga pala maging maingat ka rin. Baka SHIA Muslim ang aniban mo, dapat samin ka sa SUNNI, dito sa Pinas majority 'yan. At dapat makapag-Umrah ka sa Mecca kahit once lang sa buhay mo. Gusto mo sabay pa tayo? Kukuha tayo ng tubig dun sa balon na ginawa ni ISHMAEL (pbuh).

  Ano handa ka na bang umanib samin?

  Allahuakbhar!

  ReplyDelete
 19. hindi wala akong naiintidihan ukol sa islam arabic kasi ang ginagamit na salita

  ReplyDelete
 20. ang muslim ba ay naniwala sa mga himala

  ReplyDelete
 21. dinadasalan din ba ng islam ang may sakit lalo na kung maludha na ang sakit?

  ReplyDelete
 22. ang himala ay nanggagaling sa diyos at sa muslim quran ang ginagamit sa mga taong may sakit. dahil ang salita ng diyos ang syang makapangyarihan ng lahat.

  ReplyDelete