Wednesday, September 23, 2009

Bible porno? Ezekiel 23 hindi kaaya-aya?

Sabi nitong BALIK ISLAM LABAN sa BIBLIYA:
"Bibliya daw mismong Salita ng Dios; pakibasa po ang Ezekiel 23 the whole Chapter; sample pa lamang po iyan mga kaibigan napakarami pa po'ng katulad na mga talata mula sa Bibliya na masasabi nating hindi ka-aya aya na ibahagi sa mga kabataan, sa inyong mga anak na babae sa iyong asawa at sa iyong Ina; ngayon po tatanungin ko po kayo, iyan po ba ang salita ng Dios?"

CENON BIBE:
Hindi raw kaaya-aya ibahagi sa mga kabataan ang Eze23? Gusto niyang palabasin na hindi salita ng Diyos ang Bibliya dahil may "kahalayan" o tinatawag nilang "porno.

Bakit po, ano po ba ang SINASABI ng KAPITULO na IYAN?

Diyan po ay IPINAKITA ng DIYOS ang KAHALAYAN ng SAMARIA at ng HERUSALEM o ng mga TAONG TAGA-ROON dahil HINDI SILA NAGING TAPAT sa DIYOS.

Diyan ay TINAWAG na mga "MASAMANG BABAE" ang mga HINDI TAPAT SA DIYOS.

Diyan din ay INILAHAD ng DIYOS ang KAPARUSAHAN ng mga HINDI TAPAT o yung mga NAGTATAKSIL sa DIYOS.

Ang tanong po natin ay HINDI BA DAPAT TURUAN ANG MGA BATA NA MASAMA ANG MAGTAKSIL SA DIYOS?

Ayon po sa BALIK ISLAM na PUMUPUNA sa atin ay HINDI KAAYA-AYA ang BAGAY NA IYAN.

So, ANO ang GUSTO NIYA? PABAYAAN ang mga BATA na MAGTAKSIL sa PANGINOON?

Iyan po ang PANINIWALA ng isang "MUSLIM" daw o NAGPAPASAKOP DAW SA DIYOS: AYAW NIYANG ITURO SA MGA BATA na MASAMA ANG MAGTAKSIL SA PANGINOON.

Pero NAIINTINDIHAN po natin na tila kinikilabutan siya sa PAMAMARAAN ng PAGLALAHAD ng DIYOS sa Ezekiel 23. Medyo GRAPHIC o BRUTAL po kasi ang PAGSASALITA RIYAN ng DIYOS. MALASWA ang DATING.

ANO PO ang MENSAHE ng DIYOS DIYAN?

Ang PUNTO po ng DIYOS ay MALASWA at BRUTAL TALAGA ang PAGTATAKSIL SA KANYA. Ang PAGTATAKSIL sa DIYOS ay HINDI MAGANDANG GAWIN at iyan ay NAKADIDIRI.

LAYUNIN ng DIYOS na IPAKITA ang KASAMAAN ng PAGTATAKSIL SA KANYA, Isang bagay na HINDI DAPAT GAWIN, KAHIT NG MGA BATA.

So, BAKIT daw HINDI KAAYA-AYA sa mga BATA na TURUAN SILA na MAGING TAPAT SA DIYOS?

IPINAKIKITA lang po nitong BALIK ISLAM na HINDI SIYA NAG-IISIP. HINDI SIYA MARUNONG UMUNAWA sa BINABASA NIYA.

INUUNA kasi nitong BALIK ISLAM ang MALISYA at HINDI ang MENSAHE ng DIYOS.

Noon kayang KRISTIYANO pa SIYA at HINDI PA TUMATALIKOD kay KRISTO ay MALISYOSO NA SIYA? O NAGING MALISYOSO LANG SIYA nung MAG-BALIK ISLAM SIYA?

NAGTATANONG LANG PO TAYO.

PINUNA rin po nitong BALIK ISLAM ang HINDI RAW KAAYA-AYANG MENSAHE ng EZEKIEL 23, partikular sa mga bata.

Siya po kaya ang TANUNGIN NATIN: Yun kayang PAGPATAY ay KAAYA-AYANG ITURO SA MGA BATA?

Sa mga INTERPRETASYON ng mga SKOLAR na MUSLIM ay MARAMING SURAH ang SINASABI NILA na NAG-UUTOS na PUMATAY.

Isang HALIMBAWA ay ang INTERPRETASYON ni MUHAMMAD MOHSIN KHAN sa S2:191.

Sinasabi raw ng QURAN sa SURAH (CHAPTER/VERSE) na iyan:
"And KILL them wherever you find them, and turn them out from where they have turned you out. And Al-Fitnah is worse than killing. And fight not with them at Al-Masjid-Al-Haram (the sanctuary at Makkah), unless they (first) fight you there. But if they attack you, then KILL them. Such is the recompense of the disbelievers."

Sa S9:5 naman ay sinabi ni MOHSIN KHAN:
"Then when the Sacred Months (the 1st, 7th, 11th, and 12th months of the Islamic calendar) have passed, then KILL the Mushrikun [PAGANS] wherever you find them, and capture them and besiege them, and lie in wait for them in each and every ambush. But if they repent and perform As-Salat (Iqamat-as-Salat), and give Zakat, then leave their way free. Verily, Allah is Oft-Forgiving, Most Merciful."

Tiyak ay sasabihin ng BALIK ISLAM na "MAY KUNDISYON" para sa PAGPATAY na sinasabi riyan.

HINDI po yung KUNDISYON ang punto natin.

Ang PUNTO po natin ay ang PAGTUTURO ng PAGPATAY sa mga BATA.

Kahit ANO PA PO ang KUNDISYON, ang BATA po ba ay DAPAT BANG TURUANG PUMATAY?

KUNG TAMA po ang INTERPRETASYON ni MOHSIN KHAN sa S2:191 at S9:5 ay LUMALABAS na BATA PA LANG ay TINUTURUAN NA SIYANG PUMATAY.

Bakit po natin nasabi iyan?

Ang sabi kasi nitong BALIK ISLAM ay BATA PA LANG ay PINAMI-MEMORIZE NA sa mga BATA ang QURAN.

WALA po tayong TUTOL DIYAN. MAGANDA IYAN kung YAN ANG PANINIWALA NILA.

Pero KUNG TAMA ang SINASABI NI MOHSIN KHAN na PAGPATAY ang SINASABI sa S2:191 at S9:5 ay hindi po ba LUMALABAS na ITINUTURO NA ang PAGPATAY sa mga BATA.

Tama po ba ang pagkaunawa natin?

At kung tama ang SINASABI ni MOHSIN KHAN ay TAMA BA na BATA PA LANG ang isang TAO ay KAAYA-AYA BA ang TURUAN SILANG PUMATAY?

IPINAME-MEMORIZE PA nga raw ang mga SURAH na PUMATAY SILA, hindi po ba?

Kung mali po ang pagkaunawa natin ay WELCOME PO na ITUWID NINYO ang PAGKAUNAWA KO.

HINDI po TAYO TULAD nitong BALIK ISLAM na HINDI MARUNONG TUMANGGAP ng PAGKAKAMALI NIYA. Kung mali po ako tatanggapin ko.

Heto pa po, MASASABI ba nitong BALIK ISLAM kung KAAYA-AYA ang PAPANIWALAIN ang ISANG BATA sa ISANG LIDER na UMASAWA sa ISA RING BATA?

MAY mga LIDER po RIYAN na PATI BATA ay INASAWA. HINDI na NAKUNTENTO sa MARAMING ASAWA, PATI BATA ay PINAKIALAMAN at TINIKMAN.

Itanong po natin dito sa BALIK ISLAM: KUNG MAY KILALA BA SIYANG LIDER NA UMASAWA SA BATA AY DAPAT ba NIYANG ITURO SA MGA BATA NA IGALANG ANG GANOONG PINUNO?

Dapat po ay PATUNAYAN nitong BALIK ISLAM na HINDI SIYA IPOKRITO.

Baka naman po MAGALING LANG SIYA PUMUNA (although MALI-MALI ang PUNA NIYA sa Ezekiel 23) pero HINDI NAMAN SIYA MARUNONG TUMINGIN SA SARILI NIYA.

Salamat po.

No comments:

Post a Comment