Wednesday, September 16, 2009

Pablo bakit sinisiraan ng isang Balik Islam?

INATAKE at PILIT na namang SINISIRAAN nitong BALIK ISLAM ang APOSTOL na si PABLO.

Ibinigay nitong BALIK ISLAM ang mga talatang 2Cor12:16 at Romans 3:7 para raw makilala natin kung sino si Pablo.

Ayon sa pagkakasipi nitong BALIK ISLAM ay ganito ang sinasabi raw sa 2Cor12:16:

"BUT BE IT SO, I DID NOT BURDEN YOU: NEVERTHELESS, BEING CRAFTY, I CAUGHT YOU WITH GUILE."

Ang gusto pong BIGYANG DIIN nitong NANINIRA sa APOSTOL SA MGA HENTIL ay ang sinabi ni Pablo na "I CAUGHT YOU WITH GUILE."

GUSTO pong PALABASIN nitong BALIK ISLAM na MANLILINLANG SI PABLO.

Hmmm... MANLILINLANG nga po ba?

HINDI po.

OUT OF CONTEXT at MALI NA NAMAN ang UNAWA NITONG BALIK ISLAM sa TALATANG GINAMIT NIYA.

Ano po ba ang TINUTUKOY ni PABLO na "GUILE" o "PANLILINLANG" na NAGAWA NIYA sa 2Cor12:16?

GUMAWA PO BA SIYA ng MASAMA o KASAMAAN sa "GUILE" o "PANLILINLANG" na iyan?

HINDI po.

Ang sinasabi riyan ni PABLO na "PANLILINLANG" ay nung PAPANIWALAIN NIYA ang mga TAGA-CORINTO na HINDI SIYA NANGANGAILANGAN ng TULONG samantalang KAILANGAN NIYA ng TULONG.

Pero PANLILINLANG po ba talaga ang GINAWA NIYA?

HINDI po.

MALINAW po iyang ipinapakita sa mga SINUSUNDANG TALATA sa 2Cor12:13-15.

Sabi riyan:
"In what way were you less privileged than the rest of the churches, except that ON MY PART I DID NOT BURDEN YOU? FORGIVE ME THIS WRONG!

"Now I am ready to come to you this third time. And I WILL NOT BE A BURDEN, for I WANT NOT WHAT IS YOURS, but you. Children ought not to save for their parents, but parents for their children.

"I WILL MOST GLADLY SPEND and BE UTTERLY SPENT FOR YOUR SAKES. If I love you more, am I to be loved less?"

NAKIKITA po ninyo?

Ang SINASABI riyan ni PABLO ay ang PAGPAPAKITA NIYA sa mga TAGA-CORINTO na HINDI SIYA MAGIGING PABIGAT sa KANILA.

Sinabi pa niya sa 2Cor12:13 na "WRONG" o "MALI" na "HINDI SIYA NAGING PABIGAT" sa mga TAGA-CORINTO.

FIGURE OF SPEECH po iyan. Ang tawag diyan ay "IRONY."

Ang PAKAHULUGAN na GUSTONG SABIHIN ni PABLO ay ang KABALIKTARAN ng MISMONG SINASABI NIYA.

SINABI NIYANG "MALI" ang "HINDI PAGIGING PABIGAT" pero ang KAHULUGAN NIYON ay "TAMA at DAPAT LANG na HINDI SIYA NAGING PABIGAT."

INULIT NIYA ang "IRONY" na IYAN sa 2Cor12:16 kung saan sinabi niya na "yet I was crafty and got the better of you by deceit."

Sinasabi niya riyan na "NILINLANG" NIYA ang mga TAGA-CORINTO para BIGYANG DIIN na HINDI SIYA NAGING PABIGAT sa mga ITO.

KABALIKTARAN po IYAN ng KATOTOHANAN: Ang HINDI PAGIGING PABIGAT ay HINDI PANLILINLANG kundi PAGIGING TAPAT ni PABLO sa mga TAGA-CORINTO.

Sinasabi riyan ng APOSTOL SA MGA HENTIL na PUMUPUNTA SIYA sa mga TAGA-CORINTO HINDI para ABUSUHIN SILA. HINDI ang PAKINABANG ang HANGAD ni PABLO kundi ang KALIGTASAN ng mga TAGA-CORINTO.

Iyan po yon.

So, WALA pong LITERAL na PANLILINLANG DIYAN.

HINDI LANG PO MARUNONG UMUNAWA nang TAMA itong BALIK ISLAM na tila MAS NASANAY sa PAGBALUKTOT ng KATOTOHANAN kaysa PAGLALAHAD ng KATOTOHANAN.

Kaya nga po SINANAY NIYA ang SARILI NIYA sa mga PALIWANAG na OUT OF CONTEXT.

E, dito naman po kaya sa Romans 3:7? Masama po ba si PABLO rito?

Sabi po riyan ayon sa pagkakasipi ng BALIK ISLAM:
"FOR IF THE TRUTH OF GOD HATH MORE ABOUNDED THROUGH MY LIE UNTO HIS GLORY; WHY YET AM I ALSO JUDGE AS A SINNER?"

Ang gusto naman pong PALABASIN nitong BALIK ISLAM diyan ay "umaamin" si Pablo na siya ay isang "LIAR."

UMAAMIN nga po ba riyan si Pablo na siya ay "SINUNGALING?"

HINDI po.

OUT OF CONTEXT at MALI na naman po ang UNAWA nitong BALIK ISLAM diyan.

Kung babasahin po natin ang BUONG KONTEKSTO ng sinabi ni PABLO ay MAKIKITA na naman natin na GUMAGAMIT uli siya ng FIGURE OF SPEECH o PAGLALARAWAN upang PALABASIN ang KATOTOHANAN.

Sa madaling salita po ay PAGBIBIGAY HALIMBAWA LANG YON at HINDI LITERAL.

Halimbawa po sa Rom3:3 ay sinabi ni Pablo:
"What if some were unfaithful? Will their infidelity nullify the fidelity of God?'

ANO RAW po KUNG MAY MGA HINDI TAPAT? Ibig sabihin daw po ba niyon ay hindi na rin tapat ang Diyos?

Diyan po ay NAGBIGAY ng HALIMBAWA ng ISANG KAMALIAN si PABLO [pagiging HINDI TAPAT] para PALABASIN ang KATOTOHANAN na ANG DIYOS AY TAPAT.

Sa Rom3:5 ay sinabi ni PABLO na ang KASAMAAN ng TAO ay NAGPAPATUNAY LANG sa pagiging MATUWID ng DIYOS.

Diyan ay GINAMIT ni PABLO ang HALIMBAWA ng KASAMAAN na GINAGAWA ng TAO para IDIIN ang KATOTOHANAN na MATUWID ang DIYOS.

So, GAMIT po ang ganyang uri ng PAGLALARAWAN ay NAGBIGAY ng isa pang HALIMBAWA ng KASAMAAN si PABLO [KUNWARI ay ang PAGSISINUNGALING NIYA] sa Rom3:7 para IDIIN ang KATOTOHANAN ng DIYOS.

KUNWARI LANG daw po na NAGSABI SIYA ng KASINUNGALINGAN. HINDI po LITERAL IYAN na NAGSASABI SIYA ng KASINUNGALINGAN.

So, diyan po ay MAKIKITA muli natin na KAPAG NASA KONTEKSTO ang PAGBABASA NATIN sa TALATA ay LUMALABAS ang TAMA at ang KATOTOHANAN.

At ang KATOTOHANAN po sa PAGGAMIT nitong BALIK ISLAM sa 2Cor12:16 at Rom3:7 ay PARA SIRAAN si PABLO.

Pero BAKIT po kaya GANUN NA LANG ang PANINIRA nitong BALIK ISLAM kay PABLO na SIYANG SINUGO SA MGA HENTIL?

Dahil GUSTO po nitong BALIK ISLAM na MAGSINGIT ng IBANG SINUGO sa mga HENTIL.

Ang PILIT NIYANG ISINISINGIT na "SINUGO SA MGA HENTIL" ay HINDI nga NIYA MASABI na SINUGO MISMO NG DIYOS e.

At dahil HINDI NIYA MASABI na DIYOS MISMO ang NAGSUGO sa PINANINIWALAAN NIYA ay PILIT na lang SINISIRAAN NITONG BALIK ISLAM ang TUNAY na SINUGO sa mga HENTIL.

KAWAWA po talaga itong BALIK ISLAM na ito.

NILILINLANG at NILOLOKO na lang NIYA ang KANYANG SARILI para MABIGYANG KATWIRAN ang mga HAKA-HAKA ng KANYA LANG GINAWA.

KAWAWA naman SIYA.

22 comments:

 1. Cenon Bibe;
  Kaya nga po SINANAY NIYA ang SARILI NIYA sa mga PALIWANAG na OUT OF CONTEXT.

  Muslim;
  Out of Context? ha? kailan? Mr.Cenon Bibe I am just reading your Bible, and understand the same the way it should be understood! No more no Less!

  Eh ano ba talaga ang Sabi ni Pablo mga kaibigan sa nasabing Talata?

  basa po tayo Romans 3:7 & 2Cor12:16:

  Romans 3:7 "FOR IF THE TRUTH OF GOD HATH MORE ABOUNDED THROUGH MY LIE UNTO HIS GLORY; WHY YET AM I ALSO JUDGE AS A SINNER?"

  2Cor12:16 "BUT BE IT SO, I DID NOT BURDEN YOU: NEVERTHELESS, BEING CRAFTY, I CAUGHT YOU WITH GUILE."

  Mga kaibigan hindi pa raw po yan pagsisinungaling, yan po'ng pag-aamin na iyan ni Pablo na sya ay isang sinungaling! ayon rin po sa isang ring sinungaling na si Mr. Cenon Bibe;
  eh papaano naman po itong sa Acts 9:3-7, Acts 22:6-10 AT ANG aCTS 26:12-18 ha? Mr. Cenon Bibe? paki basa na lamang po mga kaibigan ang mga nasabing Talata.

  ReplyDelete
 2. Muslim;
  Mga kaibigan patungkol po sa issue ng pagsisinugaling ni Pablo na malinaw din po nating mababasa mula po mismo sa Bibliya; ayon na rin po sa mga talatang nabanggit Romans 3:7, 2Cor12:16, Acts 9:3-7, Acts 22:6-10 AT ANG aCTS 26:12-18 ang naging paliwanag po ni Mr. Cenon Bibe dyan mga kaibigan ay ganito at ito po ang sabi nya; ni Mr. cenon Bibe:

  Cenon Bibe;
  FIGURE OF SPEECH po iyan. Ang tawag diyan, [Muslim; Figure of Speech lang daw po?] OUT OF CONTEXT at MALI na naman po ang UNAWA nitong BALIK ISLAM diyan. Ang gusto naman pong PALABASIN nitong BALIK ISLAM diyan ay "umaamin" si Pablo na siya ay isang "LIAR."

  Muslim;
  hindi pa po ba pag-aamin na maliwanag yan Mr. Bibe? Bakit Mr. Cenon Bibe ano ba ang unawa mo sa talata at pangungusap ng Romans 3:7 ha?

  and I quote;

  "FOR IF THE TRUTH OF GOD HATH MORE ABOUNDED THROUGH MY LIE UNTO HIS GLORY; WHY YET AM I ALSO JUDGE AS A SINNER?"

  at ito pa mga kaibigan karagdagang patunay;

  2Cor12:16 "BUT BE IT SO, I DID NOT BURDEN YOU: NEVERTHELESS, BEING CRAFTY, I CAUGHT YOU WITH GUILE."

  Mga kaibigan iyan po ang tinatawag nitong si Mr. Cenon Bibe na FIGURE OF SPEECH..KAWAWA naman SIYA. saan kaya nagtapus ng Pag-aaral itong si Mr. Cenon Bibe mga kaibigan? napakabobo kasi po eh. hindi pwedeng magpulis itong bugok na Mr. Cenon Bibe na ito mga kaibigan eh unamin na ang ang salarin eh para sa kanyan hindi pa pag-aamin iyon kundi FIGURE OF SPEECH lamang. if i'm going to ask you mga kaibigan to RATE Mr. Cenon Bibe ano po kaya ang maging rating nyo sa mangmang na ito? nagtatanong lamang po ako mga kaibigan:

  ReplyDelete
 3. Cenon Bibe;
  Ayon sa pagkakasipi nitong BALIK ISLAM ay ganito ang sinasabi raw sa 2Cor12:16:

  "BUT BE IT SO, I DID NOT BURDEN YOU: NEVERTHELESS, BEING CRAFTY, I CAUGHT YOU WITH GUILE."

  Ang gusto pong BIGYANG DIIN nitong NANINIRA sa APOSTOL SA MGA HENTIL ay ang sinabi ni Pablo na "I CAUGHT YOU WITH GUILE."

  GUSTO pong PALABASIN nitong BALIK ISLAM na MANLILINLANG SI PABLO.

  Muslim;
  Ano ba ang Intindi mo nasabing talata Mr. Cenon Bibe? ayan po mga kaibigan ay Pag-aamin ni Pablo! gusto pa po nitong si Mr. Cenon Bibe ng maraming patunay sa mga kasinungalingan ni at Pagkontra ni Pablo sa mga katuruan mismo ni Kristo? ha? Mr. Cenon Bibe? bueno po sa susunod iyan po ang isa-isahin at patutunayan natin mga kaibigan sa Pagmumukha nitong si Mr. cenon Bibe!

  Tulad ng pangungusap po ni Kristo sa book of John mga kaibigan na "ME & MY FATHER ARE ONE" without reading the full CONTEXT of the same ang Tangang konklusyon kaagad nitong si Mr. Cenon Bibe na dios na rin si Kristo sa talatang iyon; without even knowing the real meaning of the word CHRIST:

  ReplyDelete
 4. HINDI po MAUNAWAAN nitong BALIK ISLAM kung ANO ang OUT OF CONTEXT sa mga SINASABI NIYA.

  Anyway, ALAM na po natin na HINDI SIYA MAKAUUNAWA.

  Ang MAHALAGA po ay KAYO PONG MGA NAGBABASA ng PALIWANAGAN namin ay NAKAUUNAWA.

  PURIHIN si KRISTO! PURIHIN ang DIYOS!

  ReplyDelete
 5. Cenon Bibe;
  HINDI po MAUNAWAAN nitong BALIK ISLAM kung ANO ang OUT OF CONTEXT sa mga SINASABI NIYA

  Muslim;
  At sinong nakakaunawa sa Bibliya ang katulad mo Mr. Cenon Bibe na walang kaalam-alam sa sarili mong Bibliya? ha? yan ba ang gusto mong ipauunawa sa nga nagbabasa ng blog mo na ito? na ikaw na walang alam sa Bibliya ay sya pang nakakaunawa sa Bibliya?

  Cenon Bibe;
  Anyway, ALAM na po natin na HINDI SIYA MAKAUUNAWA.

  Muslim;
  Kong talagang nauunawaan mo ang nasabing talata ng pagsisinungaling ni Pablo Mr. Cenon Bibe bakit hindi mo ipaliliwanag ngayon? embes na magpapaliwanag ka eh kong ano-ano na lamang ang pinagsasabi mo;

  Romans 3:7
  "FOR IF THE TRUTH OF GOD HATH MORE ABOUNDED THROUGH MY LIE UNTO HIS GLORY; WHY YET AM I ALSO JUDGE AS A SINNER?"

  2Cor. 12:16
  "BUT BE IT SO, I DID NOT BURDEN YOU: NEVERTHELESS, BEING CRAFTY, I CAUGHT YOU WITH GUILE."

  Kayo mga kaibigan ano ang unawa ninyo sa mga talatang nasa itaas na hindi matutulan nitong si Mr. Cenon Bibe?
  Kayo na po ang bahalang umintin di sa nasabing talata ng pag-aamin nitong si Pablo mga kaibigan:

  ReplyDelete
 6. Sabi nitong BALIK ISLAM:
  "At sinong nakakaunawa sa Bibliya ang katulad mo Mr. Cenon Bibe na walang kaalam-alam sa sarili mong Bibliya? ha? yan ba ang gusto mong ipauunawa sa nga nagbabasa ng blog mo na ito? na ikaw na walang alam sa Bibliya ay sya pang nakakaunawa sa Bibliya?"

  CENON BIBE:
  NAGSALITA po ang HINDI NAKAKAUNAWA kahit sa QURAN NILA.

  Ni HINDI nga po NIYA MASABI kung MISMONG SALITA ng DIYOS ang NAKALAGAY sa AKLAT na IPINALIT NIYA sa BIBLIYA na NAGLALAMAN ng mga SALITA ng MISMONG DIYOS ang NAGSABI.

  Sabagay po, INAATAKE nga NIYA si PABLO na MISMONG DIYOS ang PUMILI, NAKIPAG-USAP at NAGSUGO at ang IPINALIT NIYA ay ang PROPETA na HINDI NIYA MASABI KUNG DIYOS MISMO ang NAGSUGO.

  KAWAWA naman itong BALIK ISLAM na ITO.

  HINAHAMON po NIYA TAYO na IPALIWANAG NATIN ang Rom3:7 at 2Cor12:16 e NAIPALIWANAG na NATIN IYAN.

  WALA po TALAGANG MAITUTUTOL itong BALIK ISLAM NA ITO.

  HINDI nga po NIYA MATUTULAN na ang MISMONG mga INTERPRETASYON ng mga SKOLAR na MUSLIM ay KONTRA-KONTRA at MALI-MALI ang LAMAN.

  KAWAWA po talaga itong BALIK ISLAM na ITO.

  ReplyDelete
 7. CENON BIBE:
  NAGSALITA po ang HINDI NAKAKAUNAWA kahit sa QURAN NILA.

  Ni HINDI nga po NIYA MASABI kung MISMONG SALITA ng DIYOS ang NAKALAGAY sa AKLAT na IPINALIT NIYA sa BIBLIYA na NAGLALAMAN ng mga SALITA ng MISMONG DIYOS ang NAGSABI.

  Muslim;
  Mga kaibigan at Mr. Cenon BIbe mailang beses ko na rin po ipinaliliwanag sa inyo na ang Koran ay SAlita ng Allah or God, kong ikaw ay marunong magbasa at imiintidi ng iyong binasaba Mr. Bibe ay siguro naman hindi ka na magtatanong pa; kasi sa mga pagtatanong mong iyan ay inilalantad mo lamang ang iyong kabobohan at Katangahan Mr. Cenon Bibe.

  At sinasabi po nitong si Mr. Cenon Bibe mga kaibigan na ganito "HINDI po MAUNAWAAN nitong BALIK ISLAM kung ANO ang OUT OF CONTEXT sa mga SINASABI NIYA" Mr. Cenon Bibe ano po ba ang CONTEXT ng talata sa John 10:30 since naging bukang bibig mo na ang OUT of CONTEXT ikaw, alam mo ba ang CONTEXT ng John 10:30? nagtatanong lamang po gusto ko lamang po na malalaman kong alam mo nga ba talaga ang pinagsasabi mo:

  Bibliya daw mismong Salita ng Dios; pakibasa po ang Ezekiel 23 the whole Chapter; sample pa lamang po iyan mga kaibigan napakarami pa po'ng katulad na mga talata mula sa Bibliya na masasabi nating hindi ka-aya aya na ibahagi sa mga kabataan, sa inyong mga anak na babae sa iyong asawa at sa iyong Ina; ngayon po tatanungin ko po kayo, iyan po ba ang salita ng Dios? na ayon kay M r. Cenon Bibe? kong salita man po iyan ng Dios anong moral lesson ang matutunan o makukuha ng isang magbabasa sa nasabing Chapter na nabanggit? nagtatanong lamang po!

  Pero kong talagang ayong sa tangang si Mr. Cenon Bibe ang Bibliya ay salita ng Dios eh bakit marami na sa mga nilalaman nitong ang bali wala o winawalang bisa o saysay nya na sa kasalukuyan? Dios po ba ang nangungusap sa kanya mismo na ang karamihan sa Lumang Tipan ay hindi na applicable sa kapanahunan nya sa kasalunkuyan? Anong awturidad meron ka Mr. Cenon Bibe para isuKA mo ang mga katuroan ng Lumang Tipan, Dios po ba mismo ang nangungusap sa iyo? ha? Mr. Cenon Bibe? mas masahol ka pa kong tutuusin kumpara sa mga Muslim! ikaw daladala mo iyang ipinagmamalaki mong Bibliya pero ang 70% percent ng daladala mo mula sa Bibliya mo ay hindi mo na pinaniniwalaan!

  Anong klaseng Hayop este Kristyano ka? ha? Mr. Cenon Bibe? Bibliya mo mismo hindi mo na pinaniniwalaan? kong maaalala nyo pa po mga kaibigan PINAGBIBENTANGAN pa po nitong si Mr. Cenon Bibe na Binabago na raw po ni Kristo ang mga katuruan, BAtas or Laws that was given to Moses, na taliwas sa mismong sinasabi ni Kristo mismo na mababasa natin sa book of Matthew 5:17-18, now sa punto po na ito mga kaibigan sino sa kanila ni Mr. Cenon Bibe at ni Jesu-Kristo ang karapat-dapat nating paniniwalaan? kayo na po ang bahalang humusga sa taong ito mga kaibigan na si Mr. Cenon Bibe:

  ReplyDelete
 8. WOMAN AND HER BEAUTY
  WHICH IS BEST TO BE OBEYED: GOD OR HUMAN DESIRES?
  A person who believes the existence of God (The Creator) should have to agree with me that His command should be followed and be implemented. Otherwise, if we only obey your own desires and passions, we are not obeying the Creator but ourselves. On the day of Judgement we will not be judged according to man-made laws and norms, rather I accordance with God’s laws, whether they appear bitter or sweet to men and women.
  “And tell the believing women to lower their gaze and be modest, and to display of their adornment only that which is apparent, and to draw their headcovers over their bosom,…”
  Qur’aan 24:31
  Hijab is the covering for woman’s body from head to ankle, loose and long. It is an apparel that conceals the physical beauty which induces lustful looks from opposite sex.
  THE ISSUE AGAINST WOMEN’S DRESS
  Constantly, I encounter attacks and insults concerning the Hijab (Islamic dress) for Muslim women: “that Muslims forcefully require freedom in dressing, and the reason Muslims forcefully require their ladies to wear Hijab is because their men’s hearts are too fragile to resist the beauty of women.” We Muslims do not order our women to wear Islamic dress because of that ground (fragility). Rather it is an obligation before God, that every woman should cover and wear dress with decency according to God’s order. We know for sure that when God gives laws these will benefit human beings. On the other hand, to disobey His laws these will benefit human beings. On the other hand, to disobey His laws will endanger human beings on this earth, and in the Hereafter will make them punishable with Hell.
  FREEDOM OF DRESS
  When someone asserts freedom of dress, you have the right to question him about what exactly this freedom means. Is this freedom according to the Americans, Indians, Germans, French, Chinese, Japanese, Africans, or according to God?
  Among some animist in Africa, you will be a laughing stock and the object of criticism if you wear a piece of cloth: They will think you have physical infirmities, especially when you cover your private parts in Germany, NUDISM, was founded by Richard Ungewitter in 1906, and according to Him “HAD A HIGHLY TONIC EFFECT ON BOTH BODY AND MIND.” In The United States of America, in 1906, Nudism had flourished so much that they named it “AMERICAN LEAGUE OF PHYSICAL CULTURE” and in 1945 it made advances in Canada. There are Beaches in Europe in which you cannot get inside when you do not follow their code of dress: to be completely Nude. Today, Nudist have organized the American Sunbathing Association with headquarter in Kissimmee, Florida, and the CANADIAN SUNBATHING ASSOCIATION has its Headquarters in London. I am proving to you that following the Human code of dressing will contradict the Will of God. Woman who do not maintain Hijab, especially the non-Muslim woman are prone to Fashion Designers’ exploitation. Millions of dollars worth of new dresses have been wasted every season due to “NEW FASHION SICKNESS.” There are some woman who believed that Hijab is prescribed by God in the sacred book (especially in the Qur’aan) but they reject it due to Arrogance and Extravagance. Some believe that the code of dressing for women has nothing to do with religion and faith.

  ReplyDelete
 9. VICTIMS FO LUSTFUL ACTS
  Let us presume that two ladies are walking along the street, the one wearing Hijab and the other one wearing either of the following: tight clothes (exposing her beauty), short pants, two-piece, London-look, etc. If lustful men are waiting for a prey, whom will they choose to molest between the two? Is it not correct that Hijab protects a woman’s honor and dignity and prevents the lustful looks and actions of men? If there are men who stare at women out of countenance even if they are wearing Hijab, then how much more would they if the women are not in Hijab?
  In the offices or other working places where intermingling of genders (male and female) is allowed, between a Muslim woman wearing Hijab and a non-Muslim woman exposing her seductive beauty, which of the two has more tendency to be molested or sexually harassed? God orders Muslims to protect the weak and the oppressed: when a lady wearing Hijab and another wearing short pants are harassed, the faithful Muslim will naturally come to the rescue of that lady who wears Hijab. Is it not correct that Hijab obliges sincere Muslims to save her from the claws of the devil?
  All things created by God exist according to laws. Look at our physical bodies: blood circulation, heartbeat, nervous system, and the perfect movement of the universe. God commanded us to obey our parents, set rules for food, social obligations and marriage laws, yet would you believe that God failed to order a code of dress?
  Limitations: A woman’s clothing must have limitation. A wife can expose her whole body to her husband, but not to her children. She can wear seductive clothes before her husband but not for her children’s eyes. In Islam, women can wear good clothes for the eyes for other women but they are not for the eyes of men. Non-Muslim women have special apparel for worship? Now, if they do have a dress for worship, who orders it so? Why do the nuns and other non-Muslim women devoted to their faith and religion have different attire compared to that of common women? If the nuns or other devoted non-Muslim women have had the attire symbolizing sincerity to their religion, is it not correct that all women should cover similarly and be sincere to their Lord? In Islam, worship does not only mean kneeling, prostrating or fasting, but wearing Hijab in public is also considered worship.
  The motive of most women who wear seductive attire, transparent, “hot”, shorts, etc. is to attract the opposite sex. If a woman and her beauty are neither for public advertisement nor for sale, then it is better to behave reasonably and hide it.
  Is it good that men will marry women only because of their complexion and seductive figures? If not, then do not display! The reason to reject religious clothes (loose and long, covering the beauty of womanhood) is to be ready for worldly and fleshy meetings. If a woman wears Hijab, she would be ashamed to go to disco houses, dancing halls, cinemas, and gambling houses. Understandably, Hijab prevents women form doing irreligious acts.
  GOD’S KNOWLEDGE IS INCOMPARABLE
  If according to human reason, the laws of God are invalidated and outdated, is it believable to say that man is wiser than God? Did the Prophets of God commit incorrect understanding because in their time women were required to wear Hijab? When we obey the will of human beings, but rejecting the Will of God, so can we consider ourselves faithful and righteous? What is the use of being correct by our own standards, yet we are wrong in the sight of God?
  Women is Islam possess high value. There are aspects of the woman hat a man con not equal: endurance of pregnancy, sacrifices, patience towards children, etc. In Islam, a woman’s beauty is not for public consumption; rather it is sacred, reserved only for her husband. O men who love God above all things, let us respect eh dignity of women. Let us not abuse the beauty of women: beauty is a gift of God, which men will desire legally for decent generations to come.

  ReplyDelete
 10. Itinatanong po nitong BALIK ISLAM ang KONTEKSTO ng Jn10:30.

  Paki basa po ang HIWALAY na ARTIKULO NATIN (Jn 10:30 ano ang konteksto?)kung saan IPINALIWANAG NATIN nang BUO ang KONTEKSTO ng Jn10:30.

  Diyan po natin IPAKIKITA na ALAM NATIN ang SINASABI ng BIBLIYA kaya TAMA ang UNAWA NATIN.

  HINDI po TAYO TULAD nitong BALIK ISLAM na LAGING OUT OF CONTEXT ang PAG-UNAWA sa BIBLIYA.

  ReplyDelete
 11. Sabi nitong BALIK ISLAM LABAN sa BIBLIYA:
  "Bibliya daw mismong Salita ng Dios; pakibasa po ang Ezekiel 23 the whole Chapter; sample pa lamang po iyan mga kaibigan napakarami pa po'ng katulad na mga talata mula sa Bibliya na masasabi nating hindi ka-aya aya na ibahagi sa mga kabataan, sa inyong mga anak na babae sa iyong asawa at sa iyong Ina; ngayon po tatanungin ko po kayo, iyan po ba ang salita ng Dios?"

  CENON BIBE:
  Hindi raw kaaya-aya ibahagi sa mga kabataan ang Eze23? Bakit po, ano po ba ang SINASABI ng KAPITULO na IYAN?

  Diyan po ay IPINAKITA ng DIYOS ang KAHALAYAN ng SAMARIA at ng HERUSALEM o ng mga TAONG TAGA-ROON dahil HINDI SILA NAGING TAPAT sa DIYOS.

  Diyan ay TINAWAG na mga "MASAMANG BABAE" ang mga HINDI TAPAT SA DIYOS.

  Diyan din ay INILAHAD ng DIYOS ang KAPARUSAHAN ng mga HINDI TAPAT o yung mga NAGTATAKSIL sa DIYOS.

  Ang tanong po natin ay HINDI BA DAPAT TURUAN ANG MGA BATA NA MASAMA ANG MAGTAKSIL SA DIYOS?

  Ayon po sa BALIK ISLAM na PUMUPUNA sa atin ay HINDI KAAYA-AYA ang BAGAY NA IYAN.

  So, ANO ang GUSTO NIYA? PABAYAAN ang mga BATA na MAGTAKSIL sa PANGINOON?

  Iyan po ang PANINIWALA ng isang "MUSLIM" daw o NAGPAPASAKOP DAW SA DIYOS: AYAW NIYANG ITURO SA MGA BATA na MASAMA ANG MAGTAKSIL SA PANGINOON.

  Pero NAIINTINDIHAN po natin na tila kinikilabutan siya sa PAMAMARAAN ng PAGLALAHAD ng DIYOS sa Ezekiel 23. Medyo GRAPHIC o BRUTAL po kasi ang PAGSASALITA RIYAN ng DIYOS. MALASWA ang DATING.

  ANO PO ang MENSAHE ng DIYOS DIYAN?

  Ang PUNTO po ng DIYOS ay MALASWA at BRUTAL TALAGA ang PAGTATAKSIL SA KANYA. Ang PAGTATAKSIL sa DIYOS ay HINDI MAGANDANG GAWIN at iyan ay NAKADIDIRI.

  LAYUNIN ng DIYOS na IPAKITA ang KASAMAAN ng PAGTATAKSIL SA KANYA, Isang bagay na HINDI DAPAT GAWIN, KAHIT NG MGA BATA.

  So, BAKIT daw HINDI KAAYA-AYA sa mga BATA na TURUAN SILA na MAGING TAPAT SA DIYOS?

  IPINAKIKITA lang po nitong BALIK ISLAM na HINDI SIYA NAG-IISIP. HINDI SIYA MARUNONG UMUNAWA sa BINABASA NIYA.

  INUUNA kasi nitong BALIK ISLAM ang MALISYA at HINDI ang MENSAHE ng DIYOS.

  Noon kayang KRISTIYANO pa SIYA at HINDI PA TUMATALIKOD kay KRISTO ay MALISYOSO NA SIYA? O NAGING MALISYOSO LANG SIYA nung MAG-BALIK ISLAM SIYA?

  NAGTATANONG LANG PO TAYO.

  ReplyDelete
 12. PINUNA po nitong BALIK ISLAM ang HINDI RAW KAAYA-AYANG MENSAHE ng EZEKIEL 23, partikular sa mga bata.

  Siya po kaya ang TANUNGIN NATIN: Yun kayang PAGPATAY ay KAAYA-AYANG ITURO SA MGA BATA?

  Sa mga INTERPRETASYON ng mga SKOLAR na MUSLIM ay MARAMING SURAH ang SINASABI NILA na NAG-UUTOS na PUMATAY.

  Isang HALIMBAWA ay ang INTERPRETASYON ni MUHAMMAD MOHSIN KHAN sa S2:191.

  Sinasabi raw ng QURAN sa SURAH (CHAPTER/VERSE) na iyan:
  "And KILL them wherever you find them, and turn them out from where they have turned you out. And Al-Fitnah is worse than killing. And fight not with them at Al-Masjid-Al-Haram (the sanctuary at Makkah), unless they (first) fight you there. But if they attack you, then KILL them. Such is the recompense of the disbelievers."

  Sa S9:5 naman ay sinabi ni MOHSIN KHAN:
  "Then when the Sacred Months (the 1st, 7th, 11th, and 12th months of the Islamic calendar) have passed, then KILL the Mushrikun (See V.2:105) wherever you find them, and capture them and besiege them, and lie in wait for them in each and every ambush. But if they repent and perform As-Salat (Iqamat-as-Salat), and give Zakat, then leave their way free. Verily, Allah is Oft-Forgiving, Most Merciful."

  Tiyak ay sasabihin ng BALIK ISLAM na "MAY KUNDISYON" para sa PAGPATAY na sinasabi riyan.

  HINDI po IYAN ang punto natin.

  Ang PUNTO po natin ay ang PAGTUTURO ng PAGPATAY sa mga BATA.

  KUNG TAMA po ang INTERPRETASYON ni MOHSIN KHAN sa S2:191 at S9:5 ay LUMALABAS na BATA PA LANG ay TINUTURUAN NANG PUMATAY ang mga MUSLIM.

  Bakit po natin nasabi iyan?

  Ang sabi kasi nitong BALIK ISLAM ay BATA PA LANG ay PINAMI-MEMORIZE NA sa mga BATA ang QURAN.

  WALA po tayong TUTOL DIYAN. MAGANDA IYAN kung YAN ANG PANINIWALA NILA.

  Pero KUNG TAMA ang SINASABI NI MOHSIN KHAN na PAGPATAY ang SINASABI sa S2:191 at S9:5 ay hindi po ba LUMALABAS na ITINUTURO NA ang PAGPATAY sa mga BATA.

  Tama po ba ang pagkaunawa natin?

  At kung tama ang SINASABI ni MOHSIN KHAN ay TAMA BA na BATA PA LANG ang isang TAO ay KAAYA-AYA BA ang TURUAN SILANG PUMATAY?

  IPINAME-MEMORIZE PA nga raw ang mga SURAH na PUMATAY SILA, hindi po ba?

  Kung mali po ang pagkaunawa natin ay WELCOME PO na ITUWID NINYO ang PAGKAUNAWA KO.

  HINDI po TAYO TULAD nitong BALIK ISLAM na HINDI MARUNONG TUMANGGAP ng PAGKAKAMALI NIYA. Kung mali po ako tatanggapin ko.

  Heto pa po, MASASABI ba nitong BALIK ISLAM kung KAAYA-AYA ang PAPANIWALAIN ang ISANG BATA sa ISANG LIDER na UMASAWA sa ISA RING BATA?

  MAY mga LIDER po RIYAN na PATI BATA ay INASAWA. HINDI na NAKUNTENTO sa MARAMING ASAWA, PATI BATA ay TINIKMAN.

  Itanong po natin dito sa BALIK ISLAM: KUNG MAY KILALA BA SIYANG LIDER NA UMASAWA SA BATA AY DAPAT NIYANG ITURO SA MGA BATA NA IGALANG ANG GANOONG PINUNO?

  Dapat po ay PATUNAYAN nitong BALIK ISLAM na HINDI SIYA IPOKRITO.

  Baka naman po MAGALING LANG SIYA PUMUNA (although MALI-MALI ang PUNA NIYA sa Ezekiel 23) pero HINDI NAMAN SIYA MARUNONG TUMINGIN SA SARILI NIYA.

  Salamat po.

  ReplyDelete
 13. ung anonymous na balik-islam ang galing ng comment! copy-paste (harharharhar)... ibigay mo na lang kya ung website pra kumpleto pa? peace...

  ReplyDelete
 14. Sabi nitong BALIK ISLAM:
  "Pero kong talagang ayong sa tangang si Mr. Cenon Bibe ang Bibliya ay salita ng Dios eh bakit marami na sa mga nilalaman nitong ang bali wala o winawalang bisa o saysay nya na sa kasalukuyan? Dios po ba ang nangungusap sa kanya mismo na ang karamihan sa Lumang Tipan ay hindi na applicable sa kapanahunan nya sa kasalunkuyan? "

  CENON BIBE:
  Ako raw po ay "tanga" pero BAKIT SIYA ang WALANG ALAM pagdating sa KASAYSAYAN ng BIBLIYA at ng PAGLALAHAD ng DIYOS SA KANYANG SARILI?

  PILIT pong SINISIRAAN NITONG BALIK ISLAM ang BIBLIYA na NAGLALAMAN ng mga DIREKTANG SINABI ng DIYOS sa mga PROPETA.

  Marahil GALIT NA GALIT talaga SIYA sa BIBLIYA dahil WALA SIYANG MAITURO kung ALIN sa mga NILALAMAN ng QURAN ang DIREKTANG SINABI ng DIYOS sa KANILANG PROPETA.

  Tulad po nang dati, KAPAG WALANG MAISAGOT itong BALIK ISLAM ay NAGMUMURA NA LANG SIYA.

  IYAN po ba ang NATUTUNAN NIYA sa pagiging BALIK ISLAM?

  KAWAWA naman po SIYA.

  ReplyDelete
 15. CENON BIBE:
  Ako raw po ay "tanga" pero BAKIT SIYA ang WALANG ALAM pagdating sa KASAYSAYAN ng BIBLIYA at ng PAGLALAHAD ng DIYOS SA KANYANG SARILI?


  Muslim;
  hahahahahahaha! ano Mr. Cenon Bibe ikaw may alam na sayong Bibliya? kailan pa? hehehehehe! gagohin mo yang sarili mo Mr. Cenon Bibe, ano? alam mo ang kasaysayan ng Bibliya mo? hahahahahaha! kong yang Bibliya mo nga mismo wala kang alam eh history pa kaya ng Bibliya mo?

  ReplyDelete
 16. Disgusful Command to Ezekiel
  [Ezek. 4:12]

  The Lord said to Ezekiel, " and you shall eat it as barley cake and you shall bake it with DUNG THAT COMES OUT OF MAN in their sight. And the Lord said, Even thus shall the Children of Israel eat their defile bread among the gentiles.

  2Kings 18:27, Duet 23:2, Hebrew 12:8, 12:18

  KILL WOMEN, CHILDREN, ANIMALS
  Ezekiel 9:5, Numbers 31:1-17, Josh 6:16

  Killing Kidnaping, Slavery
  Josh 16:10-15, Judge. 21:10, Deut.20:10

  sample pa lamang po ito Mr. Cenon Bibe hanggang sa muli po;

  ReplyDelete
 17. mga balik-islam puro paninira sa Bible samantalang yung propeta nilang phedopile eh iginigalang ang biblia, pero sila lahat binabastos ang biblia. mga salot talaga.

  ReplyDelete
 18. Sabi nitong BALIK ISLAM:
  "hahahahahahaha! ano Mr. Cenon Bibe ikaw may alam na sayong Bibliya? kailan pa? hehehehehe! gagohin mo yang sarili mo Mr. Cenon Bibe, ano? alam mo ang kasaysayan ng Bibliya mo? hahahahahaha! kong yang Bibliya mo nga mismo wala kang alam eh history pa kaya ng Bibliya mo?"

  CENON BIBE:
  NAGTAWA po itong BALIK ISLAM na PURO OUT OF CONTEXT ang UNAWA sa BIBLIYA.

  KUNG MAY ALAM SIYA sa BIBLIYA ay MATAGAL NA SIYANG NAG-BALIK KRISTIYANO.

  Pero dahil NANANATILI SIYANG HINDI KRISTIYANO ay WALA SIYANG ALAM sa BIBLIYA.

  Ganoon lang po kadali yon.

  ReplyDelete
 19. NAGBIGAY na naman po ang BALIK ISLAM ng mga TALATA na OUT OF CONTEXT ang PAGKAKAGAMIT.

  Isa-isahin po natin.

  Sabi nitong BALIK ISLAM:
  "Disgusful Command to Ezekiel
  [Ezek. 4:12]

  "The Lord said to Ezekiel, " and you shall eat it as barley cake and you shall bake it with DUNG THAT COMES OUT OF MAN in their sight. And the Lord said, Even thus shall the Children of Israel eat their defile bread among the gentiles."

  CENON BIBE:
  KAUTUSAN po ba IYAN bilang GUIDANCE sa NORMAL na PAMUMUHAY?

  HINDI po.

  MALI po ang UNAWA nitong BALIK ISLAM dahil HINDI NIYA BINASA nang BUO ang AKLAT ni EZEKIEL.

  Ang Eze4:12 ay isang PROPHECY o PAHAYAG ng DIYOS LABAN sa HERUSALEM at sa mga ISREALITA na AYAW MAKINIG SA PANGINOON.

  Sabi nga Niya kay Ezekiel sa Eze3:4 at 7:
  "Son of man, go now to the house of Israel, and speak my words to them.

  "but the house of Israel WILL REFUSE TO LISTEN TO YOU, SINCE THEY WILL NOT LISTEN TO ME. For the whole house of Israel is STUBBON of brow and OBSTINATE in heart."

  Kaya po sa Eze4 ay INILALAHAD na ng DIYOS ang MANGYAYARING PAGKUBKOB sa HERUSALEM. (Eze4:1-3)

  Dahil sa PAGKUBKOB sa HERUSALEM ay MAGKUKULANG ang PAGKAIN at INUMIN NILA.

  Sabi ng DIYOS sa Eze4:16-17:
  "Then he said to me: Son of man, I am breaking the staff of bread in Jerusalem. They shall eat bread which they have weighed out anxiously, and they shall drink water which they have measured out fearfully,"

  "so that, owing to the SCARCITY OF BREAD and WATER, everyone shall be filled with terror and waste away because of his sins."

  Sa SOBRANG HIRAP ng MARARANASAN NILA ay PATI sa DUMI ng TAO ay MAGLULUTO SILA ng TINAPAY para nila MAKAIN.

  Iyan ang sinabi sa Eze4:12-13 na "For your food you must bake barley loaves over human excrement in their sight, said the LORD.

  "Thus the Israelites shall eat their food unclean among the nations where I scatter them."

  So sa madaling salita po ay MAGKASAMANG BABALA at PARUSA ang PAGLULUTO ng TINAPAY sa DUMI ng TAO.

  Kung "DISGUSTING" iyan ay SINADYA ng DIYOS na SABIHIN IYAN PARA MAKITA ng mga ISRAELITA ang KASAMAAN at EPEKTO ng HINDI NILA PAKIKINIG sa DIYOS.

  Kumbaga, PINAPIPILI ng DIYOS ang mga ISRAELITA: Ang MAKINIG sa KANYA o ang KUMAIN ng TINAPAY na NILUTO sa DUMI ng TAO.

  So, MALI po ang GUSTONG PALABASIN nitong BALIK ISLAM na NAGTUTURO ng KARUMIHAN ang BIBLIYA.

  Ang ITINUTURO riyan ng DIYOS ay ang PAGSUNOD SA KANYA at ang MASAMANG EPEKTO ng HINDI PAGSUNOD sa mga UTOS NIYA.

  HINDI po KASI MARUNONG MAGBASA NANG BUO at NANG NASA KONTEKSTO itong BALIK ISLAM kaya MALI-MALI ang UNAWANG NAKUKUHA NIYA.

  ReplyDelete
 20. OUT OF CONTEXT din po ang PAGGAMIT nitong BALIK ISLAM sa "2Kings 18:27, Duet 23:2, Hebrew 12:8, 12:18"

  Sa 2Kings18:27 ay IPINAKIKITA ang NAKAKADIRING KALAGAYAN ng MGA NASA GITNA NG DIGMAAN.

  Sa Deut23:2 ay NAG-UUTOS lang ang DIYOS laban sa mga TAONG NAKAGAWA ng KASUKLAM-SUKLAM na KASALANANG SEKSWAL.

  Sa Heb12:8 naman ay TINAWAG LANG ni PABLO na BASTARDO ang mga BASTARDO. WALA pong MALISYA riyan. ANO pa nga po ba ang TAWAG sa BASTARDO, hindi po ba?

  Ang MALISYA ay NASA ISIP nitong BALIK ISLAM.

  Ang NAKAKALUNGKOT po ay TILA MALISYA ang NATUTUNAN NIYA mula nang TUMALIKOD SIYA kay KRISTO at MAGING BALIK ISLAM.

  Kahit po kasi WALANG MALISYA ay NILALAGYAN NIYA ng MALISYA.

  GANYANG po ba talaga ang nagba-BALIK ISLAM?

  ReplyDelete
 21. tungkol naman dito sa sinabi nitong BALIK ISLAM na:
  "KILL WOMEN, CHILDREN, ANIMALS
  Ezekiel 9:5, Numbers 31:1-17, Josh 6:16"

  OUT OF CONTEXT na naman po ang GUSTO NIYANG PALABASIN.

  Sa Eze9:5 ay IPINAKIKITA LANG ng DIYOS ang MANGYAYARI sa mga TAONG LUMALAPASTANGAN SA KANYA.

  HINDI po IYAN LITERAL na KAUTUSAN ng DIYOS sa TAO.

  Iyan po ay BAHAGI ng PANGITAIN o VISION na IBINIGAY ng DIYOS kay EZEKIEL para MAKITA NIYA ang KASASAPITAN ng mga ISRAELITA na TUMALIKOD sa DIYOS. (Eze8:3 ff)

  Sa Num31:1-17 ay GIYERA ang PANGYAYARI. At iyan ay LABAN sa MIDIANITES na TUMURING sa KANILA bilang mga KAAWAY. (Num25:16-18)

  Ang MIDIANITES ay mga PAGANO na NANLINLANG PA sa mga ISRAELITA kaya NAGALIT SA KANILA ang DIYOS.

  Hindi iyan tulad sa KAUTUSAN ng ilang SKOLAR na MUSLIM na NAGTUTURO sa mga BATA na PUMATAY NA AGAD kahit pa MUSMOS pa SILA.

  SINO ang ITINUTURO ng mga SKOLAR na PATAYIN ng mga BATA?

  Ang mga TAONG MALAYANG PUMIPILI ng KANILANG PANINIWALAAN. (S4:89)

  Hindi po ba IYAN ANG KASUKLAM-SUKLAM na ARAL sa mga BATA?

  Sa Josh6;16 ay GIYERA rin ang PINAGUUSAPAN. Ang LABANAN ay sa PAGITAN ng mga ISRAELITA at mga PAGANO sa JERICHO.

  HINDI po mga BATA ang INUTUSAN na LUMABAN sa GIYERA na IYAN kundi mga MATATANDA na NASA TAMANG ISIP NA.

  HINDI rin po iyan DAHIL LANG PUMILI ng IBANG PANINIWALA ang mga taga-JERICHO kundi dahil KALABAN SILA ng mga ISRAELITA.

  Sa madaling salita po ay OUT OF CONTEXT NA NAMAN ang mga SINASABI nitong BALIK ISLAM.

  ReplyDelete
 22. Walang sinabi ang defender ng cristi-anus hehe

  ReplyDelete