Wednesday, September 16, 2009

Balik Islam naniniwala ba sa Salita ng Diyos?

SORRY po pero NASUPALPAL na naman itong BALIK ISLAM.

HUMINGI po SIYA ng TALATA na NAGSASABI na INUNA ng DIYOS ang PAGHANAP sa mga HUDYO bago HANAPIN ang mga HENTIL.

Nung IBIGAY NATIN ang Romans 1:6 ay tila NABULUNAN ang BALIK ISLAM at PILIT SIYANG NAGHANAP ng PALUSOT.

Hindi raw po iyan talata.

Ganoon? Hindi talata ang Romans 1:6?

Okay lang ba itong BALIK ISLAM na ito?

Sabi pa nitong BALIK ISLAM:
"Hoy! Mr. Cenon Bibe kailan naging salita ng Dios o kaya kay Kristo ang ROMANS 1:6? Ha?"

CENON BIBE:
Heto po ang PATUNAY na SALITA ng DIYOS ang Romans 1:6.

Si PABLO na NAGSALITA sa ROMANS 1:6 ay PINILI at SINUGO MISMO ng DIYOS.

At dahil SINUGO SIYA ng DIYOS ay DALA ni PABLO ang MISMONG SALITA ng DIYOS. (Deut18:18, Luke21:15)

Sa Acts 9:3-6 ay mababasa po natin na MISMONG DIYOS ang TUMAWAG kay PABLO.

Sabi riyan:
"On his journey, as he [PAUL] was nearing Damascus, a light from the sky suddenly flashed around him.

"He fell to the ground and heard a voice saying to him, "Saul, Saul, why are you persecuting me?"

"He said, "Who are you, sir?" The reply came, "I AM JESUS, whom you are persecuting.

"Now get up and go into the city and you will be told what you must do."

Diyan po ay SINUGO ng PANGINOONG HESU KRISTO o ng DIYOS ANAK si PABLO.

Sa Acts 9:15-16 ay KINAUSAP ng PANGINOONG DIYOS ang ALAGAD na si ANANIAS para KAUSAPIN si PABLO.

Sabi ng PANGINOON kay ANANIAS:
"Go, for this man [PAUL] IS A CHOSEN INSTRUMENT OF MINE TO CARRY MY NAME BEFORE GENTILES, kings, and Israelites."

MALINAW po riyan na AYON MISMO SA DIYOS ay PINILI NIYA si PABLO para DALHIN ang KANYANG PANGALAN at mga SALITA (Deut18:18, Lk21:15) sa MGA HENTIL.

Kaya po ang mga SINABI ni PABLO ay HINDI NIYA SALITA kundi SALITA MISMO NG DIYOS.

Kaya nga po sinasabi sa 2 Timothy 3:16:
"ALL SCRIPTURE IS GOD-BREATHED and is useful for teaching, rebuking, correcting and training in righteousness,"

PURIHIN ang DIYOS!

Ngayon, kahit po NOONG UNANG SIGLO ay KINILALA NA ng IBA pang APOSTOL ang pagiging SALITA NG DIYOS ng mga KASULATAN na ISINULAT ni PABLO.

Sabi nga ni PEDRO sa 2Pet3:16:
"HE [PAUL] writes the same way in all his letters, speaking in them of these matters. His letters contain some things that are hard to understand, which ignorant and unstable people distort, as they do the OTHER SCRIPTURES, to their own destruction."

Kita po ninyo? NOON pa man ay INIHANAY NA ni PEDRO ang mga KASULATAN ni PABLO sa mga KASULATAN na KINIKILALANG GALING SA DIYOS.

Kaya TUNAY na SALITA ng DIYOS ang mga SINABI ni PABLO. GINAMIT at SINUGO KASI SIYA ng MISMONG DIYOS.

PURIHIN ang DIYOS!

Ngayon, PINAGDUDUDAHAN nitong BALIK ISLAM ang mga SINABI ng isang PINILI at SINUGO MISMO ng DIYOS.

ITANONG nga po natin sa kanya: SIYA BA AY NANINIWALA at SUMUSUNOD SA KASULATAN NA DIYOS MISMO ANG NAGBIGAY NG MGA PANANALITA?

DIYOS BA MISMO ANG NAGBIGAY NG MGA SALITA SA KASULATAN NA PINANINIWALAAN NIYA?

KUNG HINDI DIYOS ANG MISMONG NAGBIGAY ng mga PANANALITA RIYAN, MATATAWAG PA RIN BA IYAN NA SALITA NG DIYOS?

PINAGDUDUDAHAN nitong BALIK ISLAM ang pagka-SUGO ni PABLO na DIYOS MISMO ang NAGSUGO?

Yun bang PROPETA na PINANINIWALAAN nitong BALIK ISLAM ay DIYOS MISMO ang PUMILI, TUMAWAG at NAGSUGO?

KUNG HINDI ANG DIYOS ANG MISMONG NAGSUGO SA PROPETA MATATAWAG BA SIYANG PROPETA NG DIYOS?

Sige nga po, PAKI SAGOT, "USTADZ" BALIK ISLAM.

9 comments:

 1. Muslim;
  Mga kaibigan ang tinatanong at hinahanap ko kay Mr. Cenon Bibe ay ang salita ni Kristo o di kaya salita ng Dios na nagsasaad na si Jesu-Kristo ay naparito para sa sangkatauhan; pero ano po bang mga talata ang ipinapakita sa atin nitong si Mr. Cenon Bibe mga kaibigan? ROMANS 1:6?, 2 Timothy 3:16, 2Pet3:16, mga kaibigan mga salita po ba ng Dios o di kaya salita ni Kristo ang mga talata na ipinakita sa atin nitong si Mr. Cenon Bibe?

  Sa isang banda po ito ang malinaw na npangungusap ni Jesu-Kristo;

  basa po!

  Matthew 10:5-6

  verse 5; "THESE TWELVE JESUS SENT FORTH, AND COMMANDED THEM SAYING, GO NOT INTO THE WAY OF THE GENTILES, AND INTO ANY CITY OF THE SAMARITANS ENTER YE NOT:"

  verse 6; "BUT GO RATHER TO THE LOST SHEEP OF THE HOUSE OF ISRAEL."

  Matthew 15:24 "BUT HE ANSWERED AND SAID, I AM NOT SENT BUT UNTO THE LOST SHEEP OF THE HOUSE OF ISRAEL."

  "Mr. Cenon Bibe I am quoting from the Bible, what Jesus says and to whom He was sent no more no less! direkta mo bang pinaparatangan ngayon ang Bibliya na syang NAnloloko at NAgpapalusot?"

  Mga kaibigan salita po mismo ni Jesu-Kristo ang nasa mismong talata na malinaw po nating mababasa mula sa Bibliya! bakit tela nahihirapang tanggapin ni Mr. Cenon Bibe ang napakalinaw na mga pangungusap na ito ni Jesu-Kristo mga kaibigan.

  Bakit pilit na tinapatan itong mga talata na ito ni Mr. Cenon Bibe ng mga talata din ng Bibliya mga kaibigan? ibig po bang palabasin ngayon nitong si Mr. Cenon Bibe mga kaibigan na hindi lamang po ang Bibliya nya ang kontra-kontra kundi pati na rin po si Kristo eh kontra-kontra na rin ang mga pahayag nya? ganon po ba Mr. Cenon Bibe?

  ReplyDelete
 2. HINDI na naman po MAKATUTOL itong BALIK ISLAM na ang SALITA ng mga DIREKTANG SINUGO ng DIYOS ay NAGSASALITA PARA SA DIYOS.

  HINDI NIYA MATUTULAN na ang mga SINABI nina PABLO at PEDRO ay MGA SALITA ng DIYOS dahil DIYOS MISMO ang PUMILI at NAGSUGO KINA PEDRO at PABLO.

  HINDI po MAUNAWAAN ng BALIK ISLAM iyan dahil ang PROPETA na PINANINIWALAAN NIYA ay HINDI NIYA MASABI KUNG DIYOS MISMO ang NAGSUGO.

  Dapat ay MAG-ISIP itong BALIK ISLAM.

  Kung ang MISMONG PINILI at SINUGO ng DIYOS ay PINAGDUDUDAHAN NIYA, hindi ba MAS DAPAT PAGDUDAHAN ang isang "PROPETA" raw na WALANG MAKAPAGSABI KUNG DIYOS MISMO ANG NAGSUGO?

  NAITANONG lang po natin.

  ReplyDelete
 3. Cenon Bibe;
  HINDI na naman po MAKATUTOL itong BALIK ISLAM na ang SALITA ng mga DIREKTANG SINUGO ng DIYOS ay NAGSASALITA PARA SA DIYOS.

  HINDI NIYA MATUTULAN na ang mga SINABI nina PABLO at PEDRO ay MGA SALITA ng DIYOS dahil DIYOS MISMO ang PUMILI at NAGSUGO KINA PEDRO at PABLO.

  Muslim;
  Anong talata iyang pinagsasabi nitong si Mr. Cenon Bibe mga kaibigan? pakipaliwanag lamang po Mr. Cenon Bibe, alin ba? ito po bang kasinunaglinagn ni Pablo na ito ang naging batayan nitong si Mr. Cenon Bibe mga kaibigan?

  Sa Acts 9:3-6 ay mababasa po natin na MISMONG DIYOS ang TUMAWAG kay PABLO.

  Muslim;
  Sinong dios po kaya itong tinutukoy nitong si Mr. Cenon bibe mga kaibiagn? nagtatanong lamang po;

  Cenon Bibe;
  quote Acts 9:3-6

  "On his journey, as he [PAUL] was nearing Damascus, a light from the sky suddenly flashed around him.

  "He fell to the ground and heard a voice saying to him, "Saul, Saul, why are you persecuting me?"

  "He said, "Who are you, sir?" The reply came, "I AM JESUS, whom you are persecuting.

  "Now get up and go into the city and you will be told what you must do."

  Muslim;
  naipaliwanag at napatutunayan na po natin na ang mga talatang ito ay isang malaking kasinungalingan ni Pablo mga kaibigan;

  Minsan ko na po'ng pinatutunayan sa inyo ang tatlong magkasalungat na pangungusap na ito sa isang libro ang Acts 9:3-7, Acts 22:6-10 at Acts 26:12-18 pakibasa lamang po mga kaibigan ang nabanggit na mga talata. at sa susunod po ilalahad ko na naman po sa inyo ang kumpletong detalye ng mga nasabing talata.

  ReplyDelete
 4. Muslim;
  Mga kaibigan hindi pa po tayo sinasagot ni Mr. Cenon Bibe sa kontra-kontra na ito mula sa kanyang Bibliya. itong mga kontra-kontra na mababasa sa Acts may kasagotan ka na ba dito M r. Cenon Bibe? WALA pa naman ah? ang naging kasagotan mo lamang ay COMMON SENSE; bakit? meron ka bang COMMON SENSE Mr. Cenon Bibe?

  Acts 26:12-18 at Acts 22:6-10 ang sinabi sa Acts 9:3-9.

  Acts 9:3-7
  In this VERSION the incedent is related by the author of the Acts. The point worth NOting are:

  a) The Light which Paul saw "FLASHED ABOUT HIM." It is not related that others saw the Light, But They did hear the Vioce.

  b) It was Paul who Fell to the Ground

  c) He and the men who were with Him heard the Voice, but they saw no one.

  d) The Voice of Jesus ordered him to enter the City and there he "would be told what he was to do."

  Acts 22:6-10
  This VErsion agrees with the First Version in Respect of:

  a) The one who fell to the ground was Paul and not those who were with him.

  b) What Paul was told was to enter the City and there he would be told what to do;

  It however DISAGREES with the FIRST VERSION in that the FIRST says that those who were with him HEARD THE VOICE, but it does not say that they saw the LIght. In this Second Version it is stated that those who were with Paul "SAW THE LIGHT BUT DID NOT HEAR THE VOICE."

  ReplyDelete
 5. Acts 26:12-18

  THE THIRD VERSION of this VITAL incident in the Christian History is also contained in Paul's own Words as related in the same holy book The Acts of the Apostles:

  "Thus I journeyed to Damascus with the AUTHORITY & COMMISSION OF THE CHIEF PRIEST.
  [mga kaibigan sino daw po ang nagbigay autority at nag commission kay Paul, ayon na rin po sa pag-aamin nitong si Pablo? Dios po ba mga kaibigan? HINDI PO! ang linaw-linaw po eh!] At midday, O King, I saw on the way A LIGHT FROM HEAVEN, BRIGHTER THAN THE SUN, SHINING around me and those who journeyed with me. "AND WHEN WE HAD ALL FALLEN TO THE GROUND." I heard a voice saying to me in the Hebrew language, 'Saul, Saul, why do you persecute me? It hurts you to kick against the goads.' And I said, who are you, Lord?' and the Lord said, 'I am Jesus whom you are persecuting. But rise and stand upon your feet; for I have appeared to you for this purpose, TO APPOINT YOU TO SERVE AND BEAR WITNESS to the things in which you have seen me and to those in which I WILL APPEAR TO YOU, delivering you from the people and from the GENTILES TO WHOM I SEND you to open their eye, that they may turn from darkness to light and from the power of Satan to God, that they may receive forgiveness of sins and a place among those WHO ARE SANCTIFIED BY FAITH IN ME.'

  NOw here we see great divergences with the statement in Chapter 9 and Chapter 22 of this very SAME BOOK.

  a) According to this third version it is not Paul alone who saw the Kight - as related in the first version, but all, as related in the second version.

  b) Here Paul says that THEY ALL FELL to the ground. THIS CONTRADICS THE FIRST AND THE SECOND VERSIONS which relate that it was Paul only who fell..

  c) Instead of being instructed by the mysterious Voice of Jesus TO ENTER THE CITY WHERE PAUL WOULD BE TOLD WHAT TO DO, THIS VERSION GIVES DETAILED INSTRUCTIONS as imparted to Paul there, furthermore PAUL WAS APPOINTED AS THE APOSTLE OF JESUS who also promises him that that he will appear to him again; and, VIOLATING ALL OF JESUS'S TEACHINGS TO HIS DISCIPLES WHEN HE WAS ALIVE, SENDS PAUL AS A SPECIAL MESSENGER TO PREACH THE GOSPEL TO NON-JEWS; and also CONTRARY TO JESUS'S TEACHINGS DURING HIS LIFE-TIME, TEACHINGS JUSTIFICATION BY FAITH ALONE.

  Why should Paul be so expansive in this third version? It is becaude he is here addressing King Agripa. But we may pause to wonder what we would think of a witness who relate ONE STORY TO THE POLICE, changing it a little when he faces the magistrate, and gives a completely different version when the case reaches the High Court. But no one can discribe Paul better than the Description he has given of Himself in thisLetter to the Corinthians. He says and please READ 1 Corinthians 9:19-23

  To win the converts seems to be THE BE-ALL & END-ALL OF sT. Paul The doctrine of the end justifying the means seems here to be carried to extreme ABSURDITY.

  Mga kaibigan sa awa po ng Dios wala pa po'ng naging kasagutan si Mr. Cenon Bibe sa KONTR_KONTRA na iyan mula mismo sa kanyang Bibliya, ang naging sagot nya po lamang ay COMMON SENSE daw po; eh papaano po eh sya nga po yong wala noon eh! yang COMMON SENSE na pinagsasabi nya eh WALA po sya nyan mga kaibigan!
  mula mismo sa kanyang Bibliya, ang naging sagot nya po lamang ay COMMON SENSE daw po; eh papaano po eh sya nga po yong wala noon eh! yang COMMON SENSE na pinagsasabi nya eh WALA po sya nyan mga kaibigan!

  ReplyDelete
 6. SINABI po natin:
  "Sa Acts 9:3-6 ay mababasa po natin na MISMONG DIYOS ang TUMAWAG kay PABLO.

  Ngayon ay heto po ang TANONG nitong BALIK ISLAM:
  "Sinong dios po kaya itong tinutukoy nitong si Mr. Cenon bibe mga kaibiagn? nagtatanong lamang po;"

  CENON BIBE:
  NAPAKADALI po ng SAGOT sa TANONG NITONG BALIK ISLAM.

  Ang DIYOS PO na KUMAUSAP KAY PABLO ay ang NAG-IISA na TUNAY na DIYOS na DIREKTANG KUMAUSAP sa mga TUNAY NA PROPETA MULA PA NOONG PANAHON NI ADAN.

  Ang DIYOS na IYAN ay NARINIG ng MGA TUNAY NA PROPETA at noong MAGKATAWANG TAO SIYA ay NAKITA PA ng mga TUNAY NIYANG ALAGAD.

  NAKAKATAWA po ang PAGTATANONG nitong BALIK ISLAM.

  PINAGDUDUDAHAN NIYA ang DIYOS na DIREKTANG KUMAUSAP sa mga TUNAY NA PROPETA at NARINIG ng mga TUNAY NA PROPETA. Samantala, HINDI NGA NIYA MASABI kung ang TUNAY na DIYOS NA IYAN ay KUMAUSAP DIN at NARINIG ng PROPETANG PINANINIWALAAN NIYA.

  WALA nga po SIYANG MAITURO KAHIT ISANG TITIK na DIREKTANG SINABI ng DIYOS sa PROPETA NIYA, hindi po ba?

  KAWAWA naman itong BALIK ISLAM na ITO: ITINATWA ang DIYOS na DIREKTANG KUMAUSAP sa MGA TUNAY NA PROPETA.

  Siguro ay INGGIT SIYA.

  Bakit po kaya? Dahil ba WALA SIYANG MAIPAKITANG PATUNAY na DIREKTANG KINAUSAP ng TUNAY NA DIYOS ang KANYANG PROPETA?

  KAWAWA NAMAN SIYA.

  ReplyDelete
 7. NAGYABANG po itong BALIK ISLAM.

  Sabi niya:
  "Acts 9:3-6"

  "On his journey, as he [PAUL] was nearing Damascus, a light from the sky suddenly flashed around him.

  "He fell to the ground and heard a voice saying to him, "Saul, Saul, why are you persecuting me?"

  "He said, "Who are you, sir?" The reply came, "I AM JESUS, whom you are persecuting.

  "Now get up and go into the city and you will be told what you must do."

  "naipaliwanag at napatutunayan na po natin na ang mga talatang ito ay isang malaking kasinungalingan ni Pablo mga kaibigan;

  "Minsan ko na po'ng pinatutunayan sa inyo ang tatlong magkasalungat na pangungusap na ito sa isang libro ang Acts 9:3-7, Acts 22:6-10 at Acts 26:12-18 pakibasa lamang po mga kaibigan ang nabanggit na mga talata. at sa susunod po ilalahad ko na naman po sa inyo ang kumpletong detalye ng mga nasabing talata."

  CENON BIBE:
  SAAN kaya NIYA NAPATUNAYAN na KASINUNGALINGAN at MAGKAKASALUNGAT ang Acts9:3-9, 22:6-10 at 26:12-18?

  Ang NAPATUNAYAN po NIYA ay TINAWAG NGA ng DIYOS si PABLO at ANG TATLONG ULAT na IYAN ang PATUNAY.

  Ang HINDI PO NIYA MASAGOT ay KUNG DIYOS MISMO ANG KUMAUSAP AT NAGSUGO SA PROPETA NIYA.

  KAWAWA po itong BALIK ISLAM na ito.

  ReplyDelete
 8. NAGPAULIT-ULIT at NAG-ALA PINIRATANG DVD na naman itong BALIK ISLAM.

  YUNG mga NASAGOT NA ay HINDI NA DAPAT INUULIT.

  HINDI naman po NIYA MATUTULAN ang mga PALIWANAG NATIN.

  Kaya po ang ibang SUMUSUBAYBAY sa PALIWANAGAN na ito ay NAIINIS NA sa BALIK ISLAM na ITO e.

  PAGPASENSIYAHAN na lang po NATIN SIYA.

  ISIPIN na lang po natin na NAKIKITA ng mga KAPWA NIYA BALIK ISLAM na WALA SIYANG MAISAGOT at MAMUMULAT PO SILA sa KATOTOHANAN.

  MARAMI po ang NAILILIGTAS ang KALULUWA NILA sa PAMAMAGITAN ng BALIK ISLAM na ito.

  Malay po natin, GINAGAMIT PALA SIYA ng DIYOS para ANG KAMANGMANGAN NIYA ay MAGING DAAN ng KARUNUNGAN para sa IBA.

  PURIHIN si KRISTO! PURIHIN ang DIYOS.

  ReplyDelete
 9. oo nga walang maibigay ang balik islam na ang diyos mismo ang nagsugo kay muhammad, pansinin nyo di nya sinasagot ang mga tanong ni cenon hhehe kakaawa naman talaga ang mga balik islam tsk tsk tsk

  ReplyDelete