Monday, September 14, 2009

Hesus tagapagligtas ng lahat

WALA na naman pong MAISAGOT itong BALIK ISLAM kaya po PAULIT-ULIT na lang siya sa REAKSYON NIYA sa ARTIKULO natin na "Hesus sinugo lang sa mga Israelita?"

TULAD nang DATI ay ang OUT OF CONTEXT NIYANG PAGKA-UNAWA ang KANYANG IPINAGPIPILITAN.

Well, WALA na pong BAGO riyan.

Anyway, naghahanap po ng TALATA itong BALIK ISLAM kung saan sinabi na TAGAPAGLIGTAS ng LAHAT ang PANGINOONG HESUS.

MAGBIGAY po TAYO ng TALATA at PATUNAY sa ATING SINABI. KATOTOHANAN po KASI ang SINASABI NATIN kaya HINDI TAYO NAHIHIRAPANG SUMAGOT.

HINDI po KASI TAYO TULAD nitong mga BALIK ISLAM na HINDI MAKASAGOT sa mga TANONG NATIN. SIGURO po ay DUDA SIYA sa PINANINIWALAAN NIYA.

Kaya nga po PILIT na INILILIHIS nitong BALIK ISLAM ang ISYU ay dahil HINDI NILA MASAGOT ang SIMPLE pero MAHALAGANG TANONG "KUNG DIYOS MISMO ANG NAGSUGO SA PROPETA NILA."

Tila po MAPAPAHIYA ITONG BALIK ISLAM pag SUMAGOT SIYA e.

Ngayon, sabi nitong BALIK ISLAM:
"Bakit tela TAkot kang MAglitaw ng TAlata? kong meron man? may basehan ba yang mga sinasabi mo? o baka sa KOmiks mo lang nabasa yan? Anong Talata? bakit hindi mo makuhang ilitaw kong anong talata yang basihan mo! ha?"


Heto po ang sagot at ISASAMA pa NATING IPALIWANAG ang HINDI MAUNAWAAN na TALATA nitong BALIK ISLAM.

Sa John 4:5-42 ay KINAUSAP ng PANGINOONG HESUS ang ISANG BABAENG SAMARITANO. Ang mga SAMARITANO ay HINDI mga HUDYO.

Sa Jn4:14 ay SINABI ni HESUS:
"but WHOEVER DRINKS THE WATER I SHALL GIVE WILL NEVER THIRST; the water I shall give will become in him a spring of water welling up to eternal life."


ANO po ang KAHULUGAN ng "WHOEVER"?

IYAN ay KAHIT na SINO o LAHAT ng TATANGGAP sa IBIBIGAY ni KRISTO.

Mga ISRAELITA LANG po ba ang BIBIGYAN? Mga ARABO LANG BA?

HINDI po.

HINDI sinabi ni HESUS na "but AN ISRAELITE who drinks the water ..."

Ang BIBIGYAN ay LAHAT ng TAO. At kung LAHAT ng TAO, HINDI LANG ISRAELITA ang ILILIGTAS.

Nung IPALIWANAG ng PANGINOONG HESUS sa mga SAMARITANO ang mga ARAL NIYA ay NANIWALA ang mga SAMARITANO.

Sa Jn4:42 ay IDINEKLARA ng mga SAMARITANO:
"they said to the woman, "We no longer believe because of your word; for we have heard for ourselves, and WE KNOW that THIS IS TRULY the SAVIOR OF THE WORLD."


MAAGA pa po sa MINISTERYO ni HESUS ay NAKITA NA ng mga TAO na SI HESUS ang TAGAPAGLIGTAS ng MUNDO o ng LAHAT.

Ang tanong ay AGARAN po ba ang PAGLILIGTAS sa LAHAT?

HINDI po.

Ayon po mismo sa Panginoon ay KAILANGAN MUNANG HANAPIN ang mga NAWAWALANG TUPA ng ISRAEL.

Iyan ang sinasabi sa Matthew 15:24 na laging SINISIPI at GINAGAMIT nang MALI nitong BALIK ISLAM.

Sabi po riyan ng Panginoong Hesus:
"I AM NOT SENT BUT UNTO THE LOST SHEEP OF THE HOUSE OF ISRAEL."


Bakit po SINUGO si HESUS sa NAWAWALANG TUPA ng ISRAEL?

Dahil ang ISRAEL--HINDI ang ARABIA o IBA PANG BANSA--ang BANSANG PINILI ng DIYOS.

Nung MATUPAD NA ng PANGINOONG HESUS ang PAGPUNTA NIYA sa NAWAWALANG TUPA ng ISRAEL ay SINUGO na NIYA ang KANYANG mga ALAGAD upang IPANGARAL ang MABUTING BALITA ng KALIGTASAN sa "LAHAT NG BANSA." (Matthew 28:19)

Sabi nga ni PABLO sa Romans 1:16:
"
For I am not ashamed of the GOSPEL. It is the power of God for the SALVATION OF EVERYONE who believes: for JEW FIRST, and THEN GREEK."


Nakikita po ninyo?

KAILANGAN LANG TALAGA UNAHIN ang mga HUDYO BAGO ang mga HENTIL.

AYAW lang po TANGGAPIN IYAN nitong BALIK ISLAM dahil MAPAPAHIYA NA NAMAN SIYA.

At SA MULI po ay NASAGOT NA NAMAN NATIN ang TANONG at HAMON NITONG BALIK ISLAM.

Sanamtala, SIYA ay HINDI PA RIN MAKASAGOT sa SIMPLENG TANONG NATIN "KUNG DIYOS MISMO ANG NAGSUGO SA PROPETA NILA."

SIGURO po ay NAKAKAHIYA ang KATOTOHANAN kung SINO ang NAGSUGO sa KANILANG PROPETA.

Dahil po kaya HINDI DIYOS ang NAGSUGO sa PROPETA NILA?

Dahil po kaya UTUSAN din LANG ang NAGSUGO sa KANYA?

Dahil po kaya KAHIT ang PAGSUGO ng UTUSAN ay HINDI MAPATUTUNAYAN NITONG BALIK ISLAM?

Ano nga po kaya ang TUNAY na DAHILAN? MARAMI po tuloy ang NABUBUO sa ISIP ng MARAMI at LAHAT ay HINDI MAGANDA para sa KANILA.

Sana po ay SUMAGOT NA itong BALIK ISLAM para MAGING MALIWANAG ang LAHAT.

Salamat po.

18 comments:

 1. Cenon Bibe;
  Heto po ang sagot at ISASAMA pa NATING IPALIWANAG ang HINDI MAUNAWAAN na TALATA nitong BALIK ISLAM.

  Sa John 4:5-42 ay KINAUSAP ng PANGINOONG HESUS ang ISANG BABAENG SAMARITANO. Ang mga SAMARITANO ay HINDI mga HUDYO.

  Muslim;
  Mr. Cenon Bibe saan sinasabi ni Kristo na sya ay naparito para din sa mga samaritano? WALA NAMAN AH? MERON PO BA? ha? mga kaibigan? katangahang unawa mo lamang iyan Mr. Cenon Bibe wala ka talagang unawa sa iyong binabasa;

  Mga kaibigan Hula po yan sa mga totoong mananampalataya their Direction of Prayers or the QIBLAH before was in Jerusalem; towards the Dome of the Rock:

  basa po tayo ng talata mga kaibigan;

  John 4:20-21

  verse 20; "OUR FATHERS WORSHIPPED IN THIS MOUNTAIN; AND YE SAY, THAT IN JERUSALEM IS THE PLACE WHERE MEN OUGHT TO WORSHIP."

  verse 21; "JESUS SAITH UNTO HER, WOMAN, BEEIVE ME, THE HOUR COMETH, WHEN YE SHALL NEITHER IN THIS MOUNTAIN, NOR YET IN JERUSALEM, WORSHIP THE FATHER."

  Simply because now the Direction of Prayers or the QIBLAH for all the Beleivers is no longer in Jerusalem; instead All Muslims around the World when they Pray they Pray in the Direction of Mecca [Mosque in Makkah] its no longer in Jerusalem; so long before it happened Jesus knows it already that the Direction of Prayers for all the Believers will surely be change from Jerusalem to Mecca.

  Infact kong unawain natin mga kaibigan ito ang sinasabi ni Jesu-Kristo sa Babaeng Samaritano; right in the Face of that Samaritan Woman!

  basa po tayo ng talata mula sa Bibliya mga kaibigan;

  John 4:22

  "YE WORSHIP YE KNOW NOT WHAT: WE KNOW WHAT WE WORSHIP; FOR SALVATION IS OF THE JEWS."

  Saan po sinabasi Mr. Cenon Bibe na kaparty sa SALVATION ang mga Gentiles at ang mga SAmaritano? meron po ba? ha Mr. Cenon Bibe? ayan ka na naman pinangungunahan mo na naman si Jesu-Kristo at ang Bibliya mo!

  ReplyDelete
 2. Cenon Bibe;
  Sabi nga ni PABLO sa Romans 1:16:

  "For I am not ashamed of the GOSPEL. It is the power of God for the SALVATION OF EVERYONE who believes: for JEW FIRST, and THEN GREEK."

  Mga kaibigan, ano po ba ang sabi ko kay Mr. Cenon Bibe? hindi po ba malinaw sa iyo Mr. Bibe na ang gusto kong ipakita mo sa blog ay mismong salita ng Dios o di kaya salita ni Kristo na magpapatunay na sya ay ISINUGO sa sangkataohan at hindi sa mga Hudyo lamang! ayan po bang Romans 1:16 Mr. Cenon Bibe salita po ba ni Kristo o di kaya ng Dios yan? ha? ok ka lang ba? naiintindihan mo ba ang sinasabi ko sayo?

  Cenon Bibe;
  Sanamtala, SIYA ay HINDI PA RIN MAKASAGOT sa SIMPLENG TANONG NATIN "KUNG DIYOS MISMO ANG NAGSUGO SA PROPETA NILA."

  Muslim;
  Mga kaibigan ito po ang SAGOT sa katangahang katanungang nitong si Mr. Cenon Bibe, nakasulat po sa Koran mga kaibigan ang kasagutan patungkol sa katangahan este KAtanungan pala nitong si Mr. Cenon Bibe;

  basa po tayo:

  Sura 7:157

  "THOSE WHO FOLLOW THE MESSENGER, THE PROPHET WHO CAN NEITHER READ NOR WRITE (i.e MUHAMMAD pbuh) WHOM THEY FIND WRITTEN WITH THEM IN THE TAURAT (Torah)[Deut. 18:15] AND THE INJEEL (Gospel)[JOHN 14:16] HE COMMANDS THEM FOR AL-MARUF (i.e. ISLAMIC MONOTHEISM AND ALL THAT ISLAM HAS ORDAINED); AND FORBIDS THEM FROM AL-MUNKAR (i.e. DISBELIEF, POLYTHEISM OF ALL KINDS, AND ALL THAT ISLAM HAS FORBIDDEN); HE ALLOWS THEM AS LAWFUL AT-TAYYIBAT (i.e. ALL GOOD AND LAWFUL AS REGARDS THINGS, DEEDS, BELIEFS, PERSONS, FOODS), AND PROHIBITS THEM AS UNLAWFUL ALKHABA'ITH (i.e. ALL EVIL AND UNLAWFUL AS REGARDS THINGS, DEEDS, BELIEFS, PERSONS, AND FOODS), HE RELEASEDS THEM FROM THEIR HEAVY BURDENS (OF ALLAH'S COVENANT WITH THE CHILDREN OF ISRAEL), AND FROM THE FETTERS (BINDINGS) THAT WERE UPON THEM. SO THOSE WHO BELIEVE IN HIM (MUHAMMAD pbuh), HONOUR HIM, HELP HIM, AND FOLLOW THE LIGHT (the QUR'AN) WHICH HAS BEEN SENT DOWN WITH HIM, IT IS THEY WHO WILL BE SUCCESSFUL."

  There exist in the Taurat (Torah) and the Injeel (Gospel), even after the original text has been DISTORTED, clear prophecies indicating the COMING of Prophet Muhammad pbuh

  Bible;

  e.g (paki basa po lamang mga kaibigan mula sa inyong Bibliya:)

  Deut. 18:18, 21:21; Psl. 118:22-23; Isaiah 42:1-13; Hab 3:3-4; Matt. 21:42-43; John 14:12-17, 26-28, 16:7-14

  Mga kaibigan kong ang mga talata sa itaas ay wala sa Bibliya nitong si Mr. Cenon Bibe eh nauunawaan po atin sya sa kalagayan nyang iyan. pero kong ang nasabing mga talata ay malinaw na mababasa mula sa kanyang Bibliya ay inilalantad lamang nitong si Mr. Cenon Bibe ang kanyang KATANGAHAN at KAMANGMANGAN sa kanyang Bibliya mga kaibigan:

  ReplyDelete
 3. PILIT po talagang BINUBULAG at NILOLOKO nitong BALIK ISLAM ang SARILI NIYA.

  Basahin po ninyo ang PALIWANAG NIYA sa sinabi ng PANGINOONG HESUS sa Jn4:20-21.

  Ayon sa sinipi nitong BALIK ISLAM ay sinabi po sa mga talata:
  "OUR FATHERS WORSHIPPED IN THIS MOUNTAIN; AND YE SAY, THAT IN JERUSALEM IS THE PLACE WHERE MEN OUGHT TO WORSHIP."

  "JESUS SAITH UNTO HER, WOMAN, BEEIVE ME, THE HOUR COMETH, WHEN YE SHALL NEITHER IN THIS MOUNTAIN, NOR YET IN JERUSALEM, WORSHIP THE FATHER."

  Heto po ang HIRIT nitong BALIK ISLAM:
  "Simply because now the Direction of Prayers or the QIBLAH for all the Beleivers is no longer in Jerusalem; instead All Muslims around the World when they Pray they Pray in the Direction of Mecca [Mosque in Makkah] its no longer in Jerusalem; so long before it happened Jesus knows it already that the Direction of Prayers for all the Believers will surely be change from Jerusalem to Mecca."

  CENON BIBE:
  SAAN po KAYA BINANGGIT ng PANGINOONG HESUS ang MECCA?

  WALA po. IDINAGDAG na naman lang nitong BALIK ISLAM para MAPANIWALA ang SARILI NIYA sa IMBENTO LANG NIYA.

  WALA pong SINABI ang PANGINOON na DAPAT HUMARAP sa ISANG DIREKSYON kapag MAGDARASAL.

  KATUNAYAN, HINDI NA PO LUGAR ang MAHALAGA sa PAGSAMBA sa DIYOS.

  Heto po ang sabi ng PANGINOONG HESUS sa Jn4:23-24:
  "But the hour is coming, and is now here, when true worshipers WILL WORSHIP THE FATHER IN SPIRIT AND TRUTH; and indeed the Father seeks such people to worship him."

  "GOD IS SPIRIT, and THOSE WHO WORSHIP HIM MUST WORSHIP IN SPIRIT and TRUTH."

  BINIGYANG DIIN po ng PANGINOON ang PAGSAMBA sa AMA sa pamamagitan ng ESPIRITU at KATOTOHANAN.

  NAIKUKULONG po ba sa ISANG LUGAR ang ESPIRITU at KATOTOHANAN?

  HINDI po.

  Ang ESPIRITU ay NASA LAHAT ng DAKO. HINDI SIYA NAKAKULONG sa ISANG TEMPLO.

  PILIT na lang pong IPINAPASOK nitong BALIK ISLAM sa Jn4:20-21 ang PAGHARAP sa MECCA para MABIGYANG KATWIRAN ang GINAGAWA NILA.

  Pero MALINAW po sa mga TALATA na WALANG MECCA riyan at HINDI KAILANGANG HUMARAP KAHIT SAAN para lang MAGDASAL at SUMAMBA sa DIYOS.  Sabi po nitong BALIK ISLAM:
  "John 4:22

  "YE WORSHIP YE KNOW NOT WHAT: WE KNOW WHAT WE WORSHIP; FOR SALVATION IS OF THE JEWS."

  "Saan po sinabasi Mr. Cenon Bibe na kaparty sa SALVATION ang mga Gentiles at ang mga SAmaritano? meron po ba? ha Mr. Cenon Bibe? ayan ka na naman pinangungunahan mo na naman si Jesu-Kristo at ang Bibliya mo!"

  CENON BIBE:
  AYAN, sa Jn4:22.

  Ang SABI riyan ay GALING SA MGA HUDYO ang KALIGTASAN.

  Kung GALING sa mga HUDYO ang KALIGTASAN, ang KALIGTASAN ay MAY PUPUNTAHAN.

  SAAN po?

  E di SA MGA HENTIL, kasama na ang mga Samaritano.

  TUMITINGIN lang po itong BALIK ISLAM pero HINDI SIYA NAKAKIKITA.

  KAWAWA po talaga kapag TUMALIKOD NA kay KRISTO. NABUBULAG na SILA o BINUBULAG na lang NILA ang KANILANG SARILI.

  ReplyDelete
 4. HINDI na naman po MAKATUTOL itong BALIK ISLAM sa mga SAGOT NATIN.

  Sinabi natin:
  "Sabi nga ni PABLO sa Romans 1:16:

  "For I am not ashamed of the GOSPEL. It is the power of God for the SALVATION OF EVERYONE who believes: for JEW FIRST, and THEN GREEK."

  Heto po ang HIRIT nitong BALIK ISLAM na HINDI MAKATUTOL at HINDI MAKASAGOT:
  "Mga kaibigan, ano po ba ang sabi ko kay Mr. Cenon Bibe? hindi po ba malinaw sa iyo Mr. Bibe na ang gusto kong ipakita mo sa blog ay mismong salita ng Dios o di kaya salita ni Kristo na magpapatunay na sya ay ISINUGO sa sangkataohan at hindi sa mga Hudyo lamang! ayan po bang Romans 1:16 Mr. Cenon Bibe salita po ba ni Kristo o di kaya ng Dios yan? ha? ok ka lang ba? naiintindihan mo ba ang sinasabi ko sayo?"

  CENON BIBE:
  NASUPALPAL na naman po itong BALIK ISLAM kaya NAGSISINUNGALING na naman.

  ANO raw po ba ang SINABI NIYA sa AKIN?

  Ayon sa PAGSISINUNGALING NIYA ay HETO ang SINABI NIYA sa ITAAS:
  "ano po ba ang sabi ko kay Mr. Cenon Bibe? hindi po ba malinaw sa iyo Mr. Bibe na ang gusto kong ipakita mo sa blog ay mismong salita ng Dios o di kaya salita ni Kristo na magpapatunay na sya ay ISINUGO sa sangkataohan at hindi sa mga Hudyo lamang!"

  IYAN po ba ang SINABI NIYA sa ATIN kaya natin siya SINAGOT ng SINABI ni PABLO?

  IPAKIKITA po natin ang ORIHINAL NIYANG TANONG.

  Heto po ang SABI NIYA:
  "Bakit tela TAkot kang MAglitaw ng TAlata? kong meron man? may basehan ba yang mga sinasabi mo? o baka sa KOmiks mo lang nabasa yan? Anong TALATA? bakit hindi mo makuhang ilitaw kong anong TALATA yang basihan mo! ha?"

  CENON BIBE:
  ANO raw po ang HINIHINGI NIYA? TALATA?

  Ano po ba ang ROMANS 1:6? HINDI po ba YAN TALATA?

  NAPAHIYA NA NAMAN po KASI itong BALIK ISLAM kaya DINAAN na naman sa PAGSISINUNGALING ang USAPAN e.

  NAGHANAP SIYA ng TALATA kaya BINIGYAN NATIN SIYA ng TALATA.

  At dahil NASUPALPAL sa TALATANG IBINIGAY NATIN ay NAGSINUNGALING NA NAMAN SIYA na kesyo IBA RAW ang HINIHINGI NIYA.

  Sabi po ng PANGINOONG HESUS sa Jn8:44 kaugnay sa mga TAONG AYAW MANIWALA SA KANYA:
  "You belong to your father the devil and you willingly carry out your father's desires. He was a murderer from the beginning and does not stand in truth, because there is no truth in him. When he tells a lie, he speaks in character, because he is a liar and the father of lies."

  NATURAL na NATURAL po MAGSINUNGALING itong BALIK ISLAM. At ang PANGINOONG HESUS na po ang NAGBIGAY ng PALIWANAG kung BAKIT SIYA GANOON.

  SIMPLE lang po ang DAHILAN kung bakit DINADAAN NA NAMAN NIYA sa PAGSISINUNGALING ang SAGOT NIYA: HINDI po KASI TALAGA NIYA MASAGOT KUNG SINO ANG NAGSUGO o KUNG DIYOS MISMO ANG NAGSUGO SA PROPETA NILA.

  Tingnan po ninyo, INULIT NA NAMAN LANG ang PAMIMIRATA sa mga TALATA na PATUNGKOL sa PANGINOONG HESUS at sa ESPIRITU SANTO.

  KAWAWA po TALAGA itong BALIK ISLAM na ITO. HINDI MAKASAGOT sa mga TANONG ng ISANG KRISTIYANO.

  ReplyDelete
 5. CENON BIBE:
  ANO raw po ang HINIHINGI NIYA? TALATA?

  Ano po ba ang ROMANS 1:6? HINDI po ba YAN TALATA?

  Muslim;
  Hoy! Mr. Cenon Bibe kailan naging salita ng Dios o kaya kay Kristo ang ROMANS 1:6? Ha?

  ano po ba ang sabi ko kay Mr. Cenon Bibe? hindi po ba malinaw sa iyo Mr. Bibe na ang gusto kong ipakita mo sa blog ay mismong salita ng Dios o di kaya salita ni Kristo na magpapatunay na sya ay ISINUGO sa sangkataohan at hindi sa mga Hudyo lamang!

  Mga kaibigan niloko na naman nitong si Mr. Cenon Bibe ang sarili nya nag litaw po sya ng talata na hindi salita ng Dios o kay Kristo bagkus salita po ni Pablo; sin po ba si Pablo mga kaibigan?

  basa po tayo ng talata;

  2Cor. 12:16

  "BUT BE IT SO, I DID NOT BURDEN YOU: NEVERTHELESS, BEING CRAFTY, I CAUGHT YOU WITH GUILE."

  Romans 3:7

  "FOR IF THE TRUTH OF GOD HATH MORE ABOUNDED THROUGH MY LIE UNTO HIS GLORY; WHY YET AM I ALSO JUDGE AS A SINNER?"

  Yan po and basehan ng paniniwala nitong si Mr. Cenon Bibe mga kaibigan piro po kasinungalingan!
  ang linaw-linaw naman po ng sinasabi ko eh maglitaw sya ng TALATA na kong saan si Kristo or ang Dios mismo ang nangungusap, pero ano po ang nilitaw nitong si Mr. Cenon Bibe mga kaibigan? salita po ng isang umaamin na sinungaling na si Pablo.

  ReplyDelete
 6. Just simply click the links below of the desire
  topics you want to view:

  Misconceptions About Islam - By Dr. Zakir Naik

  Part 01: http://www.youtube. com/watch? v=GvHHYrdiXHE
  Part 02: http://www.youtube. com/watch? v=sCjiXeWM4pg
  Part 03: http://www.youtube. com/watch? v=oG00Zw- FvkA
  Part 04: http://www.youtube. com/watch? v=8zhxdW04pGo
  Part 05: http://www.youtube. com/watch? v=Y69bL-aPthc
  Part 06: http://www.youtube. com/watch? v=-E82qu7INdI
  Part 07: http://www.youtube. com/watch? v=nW3qnM2lDM4
  Part 08: http://www.youtube. com/watch? v=5q_Nu1XVWDY
  Part 09: http://www.youtube. com/watch? v=XxIRLeafh8I
  Part 10: http://www.youtube. com/watch? v=cxnhL6Bzc3A
  Part 11: http://www.youtube. com/watch? v=hHblgiBMcHo
  Part 12: http://www.youtube. com/watch? v=OUWKoN1dW- Q
  Part 13: http://www.youtube. com/watch? v=7NVKQeYoo2c
  Part 14: http://www.youtube. com/watch? v=TqFh1AM95fw
  Part 15: http://www.youtube. com/watch? v=mPmOeqU8CvE
  Part 16: http://www.youtube. com/watch? v=8t3GxVwsM9U
  Part 17: http://www.youtube. com/watch? v=Jn9K1QWfrCw
  Part 18: http://www.youtube. com/watch? v=kISMiOUMxQQ
  Part 19: http://www.youtube. com/watch? v=Ols0czWNdL4
  Part 20: http://www.youtube. .com/watch? v=rsIgSe9Fg9c
  Part 21: http://www.youtube. .com/watch? v=xBDdSLcmixc
  Part 22: http://www.youtube. com/watch? v=NBq6h7dc- 5M
  Part 23: http://www.youtube. com/watch? v=SvhQodWQi38
  Part 24: http://www.youtube. com/watch? v=XCqHsTnJREA

  ReplyDelete
 7. Cenon Bibe;

  Sa Jn4:14 ay SINABI ni HESUS:

  "but WHOEVER DRINKS THE WATER I SHALL GIVE WILL NEVER THIRST; the water I shall give will become in him a spring of water welling up to eternal life."


  ANO po ang KAHULUGAN ng "WHOEVER"?

  Muslim;
  Eh itong nakasulat sa Matthew 10:5-6 alam mo ba Mr. Cenon Bibe ang kahulogan? ang hirap sayo pinagsasabung mo ang mga TAlata ng Bibliya mo eh!

  basa:

  Matthew 10:5 "THESE TWELVE JESUS SENT FORTH, AND COMMANDED THEM, SAYING, [mR. Cenon Bibe Jesus saying or giving instructions unto his Disciples.] GO NOT INTO THE WAY OF THE GENTILES AND INTO ANY CITY OF THE SAMARITANS ENTER YE NOT:"

  Matthew 10:6 "BUT GO YE RATHER TO THE LOST SHEEP OF THE HOUSE OF ISRAEL."

  Ang linaw-linaw po mga kaibigan may mahigpit na bilin po si Jesu-Kristo sa kanyang mga Disciples NOT TO GO UNTO THE WAY OF THE GENTILE at HUWAG PA DAW PO'NG PUMASOK SA MGA CITY NG MGA SAMARITANS, but ano daw po ang habilin ni Jesu-Kristo sa kanyang mga Disciples mga kaibigan? BUT GO YE RATHER TO THE LOST SHEEP OF THE HOUSE OF ISRAEL.

  Si Jesu-Kristo po ba mga kaibigan ay naparito o ipinadala para sa Sangkataohan? hindi po! ito po ang sabi ni Kristo mga kaibigan; nawa'y maunawaan po itong mga pangungusap ni Kristo na ito ni Mr. Cenon Bibe;

  basa:

  Matthew 15:24 "BUT HE ANSWERED AND SAID, I AM NOT SENT BUT UNTO THE LOST SHEEP OF THE HOUSE OF ISRAEL."

  Mga kaibigan sa mga nawawalang tupa ng Israel lamang po si Kristo ipinadala ng Dios at hindi sa SAngkataohan mga kaibigan; na ayon sa Katangahang alam at Kamangmangan nitong si Mr. Cenon Bibe!

  basa:

  Matthew 12:7 "BUT IF YE HAD KNOWN WHAT THIS MEANETH, I WILL HAVE MERCY, AND NOT SACRIFICE, YE WOULD NOT HAVE CONDEMNED THE GUILTLESS."

  Matthew 9:13 "BUT GO YE AND LEARN WHAT THAT MEANETH, I WILL HAVE MERCY, AND NOT SACRIFICE: [eh papaano kong ang paniniwala eh namatay dahil sa tinobus ang mga kasalanan ng sangkatauhan? hindi ba sacrifice na yon?] FOR I AM NOT COME TO CALL THE RIGHTEOUS, [mga kaibigan ang linaw-linaw po alam na alam ni kristo na may mga matutuwid pa rin ng sya ay naparito.] BUT SINNERS TO REPENTANCE.

  Mga kaibigan napakalinaw po na kahit si Kristo ay alam na alam nya na may mga matutuwid pa rin sa panahong naparito sya!

  If as Mr. Cenon Bibe's belief that Jesus is god; what kind of god then is Jesus mga kaibigan?

  basa po tayo ng talata:

  Matthew 10:34, 35 & 36

  34; "THINK NOT THAT I AM COME TO SEND PEACE ON EARTH: I CAME NOT TO SEND PEACE, BUT A SWORD."

  35; "FOR I AM COME TO SET A MAN AT VARIANCE AGAINST HIS FATHER, AND THE DAUGHTER AGAINST HER MOTHER, AND THE DAUGHTER IN-LAW AGAINST HER MOTHER IN-LAW."

  36; "AND A MAN'S FOES SHALL BE THEY OF HIS OWN HOUSEHOLD."

  Mga kaibigan ano po ito SUMPA? nagtatanong lamang po ako; iyan po ba ay pangungusap ng isang dios na tunay? ha? hindi po ba ang nais ng Dios ay Pagkakaisa at pagmamahal? papaano na po iyo ngayon ipaliwanag ni Mr. Cenon Bibe mga kaibigan? ang tutoong Dios po ay Pag-ibig at hindi po KAguluhan, tulad ng malinaw nating nababasa sa talata!

  At ano po ba ang tinatawag ni Jesu-Kristo sa katulad natin o ni Mr. Cenon Bibe mga kaibigan na hindi po kabilang sa mga Hudyo?

  basa:

  Matthew 7:6

  "GIVE NOT THAT WHICH IS HOLY UNTO THE DOGS, NEITHER CAST YE YOUR PEARLS BEFORE THE SWINE, LEAST THEY TRAMPLE THEM UNDER THEIR FEET, AND TURN AGAIN AND REND YOU."

  Mga kaibigan para kanino lamang daw po ang Holy? siempre po para lamang sa mga Israelita o mga Hudyo [o lost sheep of Israel] kong saan si Jesu-Kristo ay isinugo ng Dios.

  At sino naman po ang tinatawag ni Jesu-Kristo na mga DOGS and SWINE mga kaibigan? siempre tayong mga Gentiles at ang mga lahing hindi po kabilang sa Hudyo o Israelita. tayo po yong tinatawag na Dogs and Swine dyan.

  ReplyDelete
 8. Cenon Bibe;
  PILIT na lang pong IPINAPASOK nitong BALIK ISLAM sa Jn4:20-21 ang PAGHARAP sa MECCA para MABIGYANG KATWIRAN ang GINAGAWA NILA.

  Pero MALINAW po sa mga TALATA na WALANG MECCA riyan at HINDI KAILANGANG HUMARAP KAHIT SAAN para lang MAGDASAL at SUMAMBA sa DIYOS.

  Muslim;
  Mr. Cenon Bibe at mga kaibigan ang sabi po ng bibliya ay ang mga tunay na mananampalataya namang po ang humaharap sa naturang direksyon; bakit? ito po bang si Mr. Cenon Bibe mga kaibigan tunay na mananampalataya? HINDI PO! kaya wala syang nalalaman sa naturang issue at usapin: yan po ang malinaw mga kaibigan!

  Ito po ang sabi mismo ni Kristo mga kaibigan;

  John 4:20-21

  verse 20; "OUR FATHERS WORSHIPPED IN THIS MOUNTAIN; AND YE SAY, THAT IN JERUSALEM IS THE PLACE WHERE MEN OUGHT TO WORSHIP."

  verse 21; "JESUS SAITH UNTO HER, WOMAN, BELIEVE ME, THE HOUR COMETH, WHEN YE SHALL NEITHER IN THIS MOUNTAIN, NOR YET IN JERUSALEM, WORSHIP THE FATHER."

  So malinaw po na maybagong direksyon ng pagworship ayon sa mga pangungusap ni Jesu-Kristo mga kaibigan, from Jerusalem to_ _ _ _ _ hindi pwedeng wala mga kaibigan, ano labo-labo na lamang? true worshippers have one united derection even in their worship! isa yan sa mga SIGN ng totoong mananampaltaya mga kaibigan:

  ReplyDelete
 9. SORRY po pero NASUPALPAL na naman itong BALIK ISLAM.

  HUMINGI po SIYA ng TALATA na NAGSASABI na INUNA ng DIYOS ang PAGHANAP sa mga HUDYO bago HANAPIN ang mga HENTIL.

  Nung IBIGAY NATIN ang Romans 1:6 ay tila NABULUNAN ang BALIK ISLAM at PILIT SIYANG NAGHANAP ng PALUSOT.

  Hindi raw po iyan talata.

  Ganoon? Hindi talata ang Romans 1:6?

  Okay lang ba itong BALIK ISLAM na ito?

  Sabi pa nitong BALIK ISLAM:
  "Hoy! Mr. Cenon Bibe kailan naging salita ng Dios o kaya kay Kristo ang ROMANS 1:6? Ha?"

  CENON BIBE:
  Heto po ang PATUNAY na SALITA ng DIYOS ang Romans 1:6.

  Si PABLO na NAGSALITA sa ROMANS 1:6 ay PINILI at SINUGO MISMO ng DIYOS.

  At dahil SINUGO SIYA ng DIYOS ay DALA ni PABLO ang MISMONG SALITA ng DIYOS. (Deut18:18, Luke21:15)

  Sa Acts 9:3-6 ay mababasa po natin na MISMONG DIYOS ang TUMAWAG kay PABLO.

  Sabi riyan:
  "On his journey, as he [PAUL] was nearing Damascus, a light from the sky suddenly flashed around him.

  "He fell to the ground and heard a voice saying to him, "Saul, Saul, why are you persecuting me?"

  "He said, "Who are you, sir?" The reply came, "I AM JESUS, whom you are persecuting.

  "Now get up and go into the city and you will be told what you must do."

  Diyan po ay SINUGO ng PANGINOONG HESU KRISTO o ng DIYOS ANAK si PABLO.

  Sa Acts 9:15-16 ay KINAUSAP ng PANGINOONG DIYOS ang ALAGAD na si ANANIAS para KAUSAPIN si PABLO.

  Sabi ng PANGINOON kay ANANIAS:
  "Go, for this man [PAUL] IS A CHOSEN INSTRUMENT OF MINE TO CARRY MY NAME BEFORE GENTILES, kings, and Israelites."

  MALINAW po riyan na AYON MISMO SA DIYOS ay PINILI NIYA si PABLO para DALHIN ang KANYANG PANGALAN at mga SALITA (Deut18:18, Lk21:15) sa MGA HENTIL.

  Kaya po ang mga SINABI ni PABLO ay HINDI NIYA SALITA kundi SALITA MISMO NG DIYOS.

  Kaya nga po sinasabi sa 2 Timothy 3:16:
  "ALL SCRIPTURE IS GOD-BREATHED and is useful for teaching, rebuking, correcting and training in righteousness,"

  PURIHIN ang DIYOS!

  Ngayon, kahit po NOONG UNANG SIGLO ay KINILALA NA ng IBA pang APOSTOL ang pagiging SALITA NG DIYOS ng mga KASULATAN na ISINULAT ni PABLO.

  Sabi nga ni PEDRO sa 2Pet3:16:
  "HE [PAUL] writes the same way in all his letters, speaking in them of these matters. His letters contain some things that are hard to understand, which ignorant and unstable people distort, as they do the OTHER SCRIPTURES, to their own destruction."

  Kita po ninyo? NOON pa man ay INIHANAY NA ni PEDRO ang mga KASULATAN ni PABLO sa mga KASULATAN na KINIKILALANG GALING SA DIYOS.

  Kaya TUNAY na SALITA ng DIYOS ang mga SINABI ni PABLO. GINAMIT at SINUGO KASI SIYA ng MISMONG DIYOS.

  PURIHIN ang DIYOS!

  Ngayon, PINAGDUDUDAHAN nitong BALIK ISLAM ang mga SINABI ng isang PINILI at SINUGO MISMO ng DIYOS.

  ITANONG nga po natin sa kanya: SIYA BA AY NANINIWALA at SUMUSUNOD SA KASULATAN NA DIYOS MISMO ANG NAGBIGAY NG MGA PANANALITA?

  DIYOS BA MISMO ANG NAGBIGAY NG MGA SALITA SA KASULATAN NA PINANINIWALAAN NIYA?

  KUNG HINDI DIYOS ANG MISMONG NAGBIGAY ng mga PANANALITA RIYAN, MATATAWAG PA RIN BA IYAN NA SALITA NG DIYOS?

  PINAGDUDUDAHAN nitong BALIK ISLAM ang pagka-SUGO ni PABLO na DIYOS MISMO ang NAGSUGO?

  Yun bang PROPETA na PINANINIWALAAN nitong BALIK ISLAM ay DIYOS MISMO ang PUMILI, TUMAWAG at NAGSUGO?

  KUNG HINDI ANG DIYOS ANG MISMONG NAGSUGO SA PROPETA MATATAWAG BA SIYANG PROPETA NG DIYOS?

  Sige nga po, PAKI SAGOT, "USTADZ" BALIK ISLAM.

  ReplyDelete
 10. INATAKE at PILIT na namang SINISIRAAN nitong BALIK ISLAM ang APOSTOL na si PABLO.

  Ibinigay nitong BALIK ISLAM ang mga talatang 2Cor12:16 at Romans 3:7 para raw makilala natin kung sino si Pablo.

  Ayon sa pagkakasipi nitong BALIK ISLAM ay ganito ang sinasabi raw sa 2Cor12:16:

  "BUT BE IT SO, I DID NOT BURDEN YOU: NEVERTHELESS, BEING CRAFTY, I CAUGHT YOU WITH GUILE."

  Ang gusto pong BIGYANG DIIN nitong NANINIRA sa APOSTOL SA MGA HENTIL ay ang sinabi ni Pablo na "I CAUGHT YOU WITH GUILE."

  GUSTO pong PALABASIN nitong BALIK ISLAM na MANLILINLANG SI PABLO.

  Hmmm... MANLILINLANG nga po ba?

  HINDI po.

  OUT OF CONTEXT at MALI NA NAMAN ang UNAWA NITONG BALIK ISLAM sa TALATANG GINAMIT NIYA.

  Ano po ba ang TINUTUKOY ni PABLO na "GUILE" o "PANLILINLANG" na NAGAWA NIYA sa 2Cor12:16?

  GUMAWA PO BA SIYA ng MASAMA o KASAMAAN sa "GUILE" o "PANLILINLANG" na iyan?

  HINDI po.

  Ang sinasabi riyan ni PABLO na "PANLILINLANG" ay nung PAPANIWALAIN NIYA ang mga TAGA-CORINTO na HINDI SIYA NANGANGAILANGAN ng TULONG samantalang KAILANGAN NIYA ng TULONG.

  Pero PANLILINLANG po ba talaga ang GINAWA NIYA?

  HINDI po.

  MALINAW po iyang ipinapakita sa mga SINUSUNDANG TALATA sa 2Cor12:13-15.

  Sabi riyan:
  "In what way were you less privileged than the rest of the churches, except that ON MY PART I DID NOT BURDEN YOU? FORGIVE ME THIS WRONG!

  "Now I am ready to come to you this third time. And I WILL NOT BE A BURDEN, for I WANT NOT WHAT IS YOURS, but you. Children ought not to save for their parents, but parents for their children.

  "I WILL MOST GLADLY SPEND and BE UTTERLY SPENT FOR YOUR SAKES. If I love you more, am I to be loved less?"

  NAKIKITA po ninyo?

  Ang SINASABI riyan ni PABLO ay ang PAGPAPAKITA NIYA sa mga TAGA-CORINTO na HINDI SIYA MAGIGING PABIGAT sa KANILA.

  Sinabi pa niya sa 2Cor12:13 na "WRONG" o "MALI" na "HINDI SIYA NAGING PABIGAT" sa mga TAGA-CORINTO.

  FIGURE OF SPEECH po iyan. Ang tawag diyan ay "IRONY."

  Ang PAKAHULUGAN na GUSTONG SABIHIN ni PABLO ay ang KABALIKTARAN ng MISMONG SINASABI NIYA.

  SINABI NIYANG "MALI" ang "HINDI PAGIGING PABIGAT" pero ang KAHULUGAN NIYON ay "TAMA at DAPAT LANG na HINDI SIYA NAGING PABIGAT."

  INULIT NIYA ang "IRONY" na IYAN sa 2Cor12:16 kung saan sinabi niya na "yet I was crafty and got the better of you by deceit."

  Sinasabi niya riyan na "NILINLANG" NIYA ang mga TAGA-CORINTO para BIGYANG DIIN na HINDI SIYA NAGING PABIGAT sa mga ITO.

  KABALIKTARAN po IYAN ng KATOTOHANAN: Ang HINDI PAGIGING PABIGAT ay HINDI PANLILINLANG kundi PAGIGING TAPAT ni PABLO sa mga TAGA-CORINTO.

  Sinasabi riyan ng APOSTOL SA MGA HENTIL na PUMUPUNTA SIYA sa mga TAGA-CORINTO HINDI para ABUSUHIN SILA. HINDI ang PAKINABANG ang HANGAD ni PABLO kundi ang KALIGTASAN ng mga TAGA-CORINTO.

  Iyan po yon.

  So, WALA pong LITERAL na PANLILINLANG DIYAN.

  HINDI LANG PO MARUNONG UMUNAWA nang TAMA itong BALIK ISLAM na tila MAS NASANAY sa PAGBALUKTOT ng KATOTOHANAN kaysa PAGLALAHAD ng KATOTOHANAN.

  Kaya nga po SINANAY NIYA ang SARILI NIYA sa mga PALIWANAG na OUT OF CONTEXT.

  ReplyDelete
 11. E, dito naman po kaya sa Romans 3:7? Masama po ba si PABLO rito?

  Sabi po riyan ayon sa pagkakasipi ng BALIK ISLAM:
  "FOR IF THE TRUTH OF GOD HATH MORE ABOUNDED THROUGH MY LIE UNTO HIS GLORY; WHY YET AM I ALSO JUDGE AS A SINNER?"

  Ang gusto naman pong PALABASIN nitong BALIK ISLAM diyan ay "umaamin" si Pablo na siya ay isang "LIAR."

  UMAAMIN nga po ba riyan si Pablo na siya ay "SINUNGALING?"

  HINDI po.

  OUT OF CONTEXT at MALI na naman po ang UNAWA nitong BALIK ISLAM diyan.

  Kung babasahin po natin ang BUONG KONTEKSTO ng sinabi ni PABLO ay MAKIKITA na naman natin na GUMAGAMIT uli siya ng FIGURE OF SPEECH o PAGLALARAWAN upang PALABASIN ang KATOTOHANAN.

  Sa madaling salita po ay PAGBIBIGAY HALIMBAWA LANG YON at HINDI LITERAL.

  Halimbawa po sa Rom3:3 ay sinabi ni Pablo:
  "What if some were unfaithful? Will their infidelity nullify the fidelity of God?'

  ANO RAW po KUNG MAY MGA HINDI TAPAT? Ibig sabihin daw po ba niyon ay hindi na rin tapat ang Diyos?

  Diyan po ay NAGBIGAY ng HALIMBAWA ng ISANG KAMALIAN si PABLO [pagiging HINDI TAPAT] para PALABASIN ang KATOTOHANAN na ANG DIYOS AY TAPAT.

  Sa Rom3:5 ay sinabi ni PABLO na ang KASAMAAN ng TAO ay NAGPAPATUNAY LANG sa pagiging MATUWID ng DIYOS.

  Diyan ay GINAMIT ni PABLO ang HALIMBAWA ng KASAMAAN na GINAGAWA ng TAO para IDIIN ang KATOTOHANAN na MATUWID ang DIYOS.

  So, GAMIT po ang ganyang uri ng PAGLALARAWAN ay NAGBIGAY ng isa pang HALIMBAWA ng KASAMAAN si PABLO [KUNWARI ay ang PAGSISINUNGALING NIYA] sa Rom3:7 para IDIIN ang KATOTOHANAN ng DIYOS.

  KUNWARI LANG daw po na NAGSABI SIYA ng KASINUNGALINGAN. HINDI po LITERAL IYAN na NAGSASABI SIYA ng KASINUNGALINGAN.

  So, diyan po ay MAKIKITA muli natin na KAPAG NASA KONTEKSTO ang PAGBABASA NATIN sa TALATA ay LUMALABAS ang TAMA at ang KATOTOHANAN.

  At ang KATOTOHANAN po sa PAGGAMIT nitong BALIK ISLAM sa 2Cor12:16 at Rom3:7 ay PARA SIRAAN si PABLO.

  Pero BAKIT po kaya GANUN NA LANG ang PANINIRA nitong BALIK ISLAM kay PABLO na SIYANG SINUGO SA MGA HENTIL?

  Dahil GUSTO po nitong BALIK ISLAM na MAGSINGIT ng IBANG SINUGO sa mga HENTIL.

  Ang PILIT NIYANG ISINISINGIT na "SINUGO SA MGA HENTIL" ay HINDI nga NIYA MASABI na SINUGO MISMO NG DIYOS e.

  At dahil HINDI NIYA MASABI na DIYOS MISMO ang NAGSUGO sa PINANINIWALAAN NIYA ay PILIT na lang SINISIRAAN NITONG BALIK ISLAM ang TUNAY na SINUGO sa mga HENTIL.

  KAWAWA po talaga itong BALIK ISLAM na ito.

  NILILINLANG at NILOLOKO na lang NIYA ang KANYANG SARILI para MABIGYANG KATWIRAN ang mga HAKA-HAKA ng KANYA LANG GINAWA.

  KAWAWA naman SIYA.

  ReplyDelete
 12. Sabi po nitong BALIK ISLAM:
  "maybagong direksyon ng pagworship ayon sa mga pangungusap ni Jesu-Kristo mga kaibigan, from Jerusalem to_ _ _ _ _ hindi pwedeng wala mga kaibigan, ano labo-labo na lamang? true worshippers have one united derection even in their worship! isa yan sa mga SIGN ng totoong mananampaltaya mga kaibigan:"

  CENON BIBE:
  NASAAN PO SINABI ng PANGINOONG HESUS na MAY BAGONG DIREKSYON ng PAG-WORSHIP?

  NAGDADAGDAG NA NAMAN ng SALITA itong BALIK ISLAM.

  WALA po kasi SIYANG MAIPAKITA na ITINURO ni KRISTO na HUMARAP sa MECCA.

  Sa KABALIKTARAN ay SINABI ni KRISTO na WALA NANG DIREKSYON ang PAGDARASAL:

  HINDI NA sa DIREKSYON ng BUNDOK.

  HINDI NA sa DIREKSYON ng HERUSALEM.

  HINDI NA sa KUNG SAANG DIREKSYON.

  Ang PAGSAMBA ay AYON NA sa ESPIRITU at sa KATOTOHANAN. At ang ESPIRITU at KATOTOHANAN ay HINDI NAKAKULONG sa ISANG LUGAR.

  Iyan po ang HINDI ALAM nitong BALIK ISLAM.

  KAWAWA naman po SIYA.

  ReplyDelete
 13. CENON BIBE:
  Heto po ang PATUNAY na SALITA ng DIYOS ang Romans 1:6.

  Si PABLO na NAGSALITA sa ROMANS 1:6 ay PINILI at SINUGO MISMO ng DIYOS.

  At dahil SINUGO SIYA ng DIYOS ay DALA ni PABLO ang MISMONG SALITA ng DIYOS. (Deut18:18, Luke21:15)

  Muslim;
  TAlaga? talaga po Mr. Cenon Bibe? sinong may sabi na salita ng Dios ang daladala ni Pablo Mr. Cenon Bibe? saang KOMIKS mo nabasa yan? ha? eh di kaya mas maigi kong si Pablo na mismo ang mangungusap sa atin mga kaibigan sa pagkakataong ito?

  Basa po tayo ng talata mga kaibigan; di na po tayao lalayo pa sa book of Roman din po tayo kukuha ng talata na mismong si Pablo ang maysabi:

  Romans 16:24-25

  verse 24; "THE GRACE OF OUR LORD JESUS CHRIST BE WITH YOU ALL. AMEN.

  verse 25; "NOW TO HIM THET IS OF POWER TO STABLISH YOU ACCORDING TO MY GOSPEL, [mga kaibigan kanino daw po'ng gospel? gospel po ba ng Dios ang daladala nitong si Pablo? hind po!] AND THE PEARCHING OF JESUS CHRIST, ACCORDING TO THE REVELATION OF THE MYSTERY, [biroin nyo mystery daw po? eh bakit mystery? itinago po ba? well dyan pa lamang po kitang-kitang di po talaga sa dios yan! eh Mysteryo daw po eh!] WHICH WAS KEPT SECRET SINCE THE WORLD BEGAN. [mga kaibigan papaano po tayo nakakasiguro na tama ang mga pinagsasabi nitong si Pablo at nitong si Mr. Cenon Bibe eh kay Pablo po mismo nanggagaling mga kaibigan na ang pinapangaral nya daw ay isang mysteryo! pag-aamin po yan mga kaibigan!]

  Sa Acts 9:3-6 ay mababasa po natin na MISMONG DIYOS ang TUMAWAG kay PABLO.

  Sabi riyan:
  "On his journey, as he [PAUL] was nearing Damascus, a light from the sky suddenly flashed around him.

  "He fell to the ground and heard a voice saying to him, "Saul, Saul, why are you persecuting me?"

  "He said, "Who are you, sir?" The reply came, "I AM JESUS, whom you are persecuting.

  "Now get up and go into the city and you will be told what you must do."

  ReplyDelete
 14. Muslim;

  Acts 9:3-6 v.s. Acts 22:6-10 v.s. Acts 26:12-18

  Point worth noting in Acts 9:3-6

  (the men who were traveling with him stood speechless HEARING THE VOICE BUT SEEING NO ONE.)

  a)The light which paul saw FLASHED ABOUT HIM it is not related that other saw the light, but They did hear the VIOCE.

  b)It was Paul who fell to the ground

  c)He and the men who were with him heard the voice, but they saw no one

  Point worth noting in Acts 22:6-10

  (in the second version; it is stated that those who were with Paul "SAW THE LIGHT BUT DID NOT HEAR THE VOICE.")

  a)The one who fell the ground was Paul and not those who were with him.

  b)What Paul was told was to enter the city and there he would be told what to do;

  Point worth noting in Acts 26:12-18

  (The third version of this Vital icident in the Chritian history is also contained in Paul's owm words as related in the same book Acts of the Apostles:
  Thus I journey to DAmascus with the authority and commission [NOT BY GOD] of the Chief Priest. at midday, o king, "I saw on the way a light from heaven, brighter than the sun, shinning ROUND ME AND THOSE WHO JOURNEY WITH ME. AND WHEN WE HAD ALL FALLEN TO THE GROUND. I HEARD THE VOICE SAYING TO ME IN HEBREW language....)

  Now here we see gret DIVERGENCES with the statement in chapter 9 and chapter 22 of this very same book.

  a)According to this 3rd version it is not Paul alone who saw the Light as related in the 1st version, but all as related in the 2nd version.

  b)Here Paul says that they ALL FELL to the ground. THIS CONTRADICTS THE FIRST AND THE SECOND VERSION which relate that it was Paul only who FELL.

  Mga kaibigan kayo na lamang po ang humusga sa mga talata ni Pablo na yan... alin po kaya sa magkasalungat na talata ang tama? mga kaibigan yang mga kaisinungalinagan at Salungatan po na iyan ni Pablo ay mababasa po natin sa Acts of the Apostles. sa iisang book din po! basahin at pag-aralan nyo po ang nasabing tatlong talata mga kaibigan! yan po ba ang sinasabi nitong si Mr. Cenon Bibe na ang Bbliya daw po ay walang Salungatan at Kontra-Kontra? mga kaibigan kaya po lamang nasabi nitong si Mr. Cenon Bibe ang mga iyon sa kadahilanan po na itong si Mr. Cenon Bibe mga kaibigan ay wala naman po'ng kaalamang sapat pagdating sa Bibliya eh!

  ReplyDelete
 15. Cenon Bibe;
  SORRY po pero NASUPALPAL na naman itong BALIK ISLAM.

  HUMINGI po SIYA ng TALATA na NAGSASABI na INUNA ng DIYOS ang PAGHANAP sa mga HUDYO bago HANAPIN ang mga HENTIL.

  Nung IBIGAY NATIN ang Romans 1:6 ay tila NABULUNAN ang BALIK ISLAM at PILIT SIYANG NAGHANAP ng PALUSOT.

  Muslim;
  Mr. Cenon Bibe saan sinasabi ni Kristo na sya ay naparito para din sa mga gentiles at samaritano? meron ba? WALA NAMAN AH? MERON PO BA? ha? mga kaibigan? katangahang unawa mo lamang iyan Mr. Cenon Bibe wala ka talagang unawa sa iyong Bibliya at sa iyong binabasa;

  Ang sabi ko sayo at uulitin ko na naman po sayo Mr. Cenon Bibe; MAGLITAW KA NG TALATA MULA SA IYONG BIBLIYA NA KONG SAAN SINASABI MIsmo NG DIOS O DI KAYA NI KRISTO NA SYA AY NAPARITO O ISINUGO DI LAMANG SA MGA HUDYO BAGKUS SYA AY NAPARITO DIN PARA SA MGA GENTILE AT MGA SAMARITANO! Meron po Ba? ha? Mr. Bibe? at mga kaibigan? bakit? salita ba ng Dios o di kaya kay Kristo ang Romans? HINDI PO! kahit sa Bibliya mo pala Mr.Cenon Bibe tatangatanga ka eh!

  Bagkus ang pinapakita mo Mr. Bibe ay salita lamang kong kanikanino! ang sabi ko sayo maglitaw ka ng Salita mismo ng Dios o di kaya salita mismo ni Kristo na sya ay naparito upang tubusin ang mga hudyo at pagkatapus noon eh mga Gentiles at mga Samaritano naman! meron po ba mga kaibigan? WALA PO! WALA PO SYANG NAIPAKITA SA ATIN mga kaibigan ng ganoong talata!

  bagkus ang mababasa po natin na si Kristo mismo ay may sabi ay ganito;

  Matthew 10:5-6

  Matthew 10:5 "THESE TWELVE JESUS SENT FORTH, AND COMMANDED THEM, SAYING, [mR. Cenon Bibe Jesus saying or giving instructions unto his Disciples.] GO NOT INTO THE WAY OF THE GENTILES AND INTO ANY CITY OF THE SAMARITANS ENTER YE NOT:"

  Matthew 10:6 "BUT GO YE RATHER TO THE LOST SHEEP OF THE HOUSE OF ISRAEL."

  Matthew 15:24 "BUT HE ANSWERED AND SAID, I AM NOT SENT BUT UNTO THE LOST SHEEP OF THE HOUSE OF ISRAEL."

  Kong kayo po ang tatanungin ko mga kaibigan nasagot po ba ni Mr. Cenon Bibe ang katanungan ko? HINDI PO! mga kaibigan. bagkus salita ng isang umaamin na sinungaling amg kanyang ipinapakita sa atin.

  basa po tayo ng talata;

  2Cor. 12:16

  "BUT BE IT SO, I DID NOT BURDEN YOU: NEVERTHELESS, BEING CRAFTY, I CAUGHT YOU WITH GUILE."

  Romans 3:7

  "FOR IF THE TRUTH OF GOD HATH MORE ABOUNDED THROUGH MY LIE UNTO HIS GLORY; WHY YET AM I ALSO JUDGE AS A SINNER?"

  ReplyDelete
 16. ITINATANONG po nitong BALIK ISLAM:
  "[mga kaibigan papaano po tayo nakakasiguro na tama ang mga pinagsasabi nitong si Pablo at nitong si Mr. Cenon Bibe eh kay Pablo po mismo nanggagaling mga kaibigan na ang pinapangaral nya daw ay isang mysteryo! pag-aamin po yan mga kaibigan!]

  CENON BIBE:
  NAPAKADALI pong SAGUTIN iyan.

  NAKASISIGURO at NAKATITIYAK TAYO na SA DIYOS MISMO GALING ang SINABI ni PABLO dahil DIYOS MISMO ang TUMAWAG SA KANYA.

  Ayan nga po at itong BALIK ISLAM PA ang NAGPATOTOO na ang DIYOS ANAK na si HESU KRISTO ang TUMAWAG kay PABLO. (Acts9:3-6)

  Itong BALIK ISLAM na MISMO ang NAGPATUNAY na DIYOS MISMO ang TUMAWAG kay PABLO pero HINDI PA NIYA NAKITA.

  PAGPASENSIYAHAN po NATIN itong BALIK ISLAM dahil NABULAG na PO SIYA at patuloy niyang BINUBULAG ang SARILI NIYA.

  Ayan nga po, NAGPAULIT-ULIT NA LANG itong BALIK ISLAM dahil HINDI NIYA MATUTULAN ang mga SAGOT at PALIWANAG NATIN.

  TOTOONG-TOTOO po ang PANGAKO ng PANGINOONG HESUS sa Luke21:15.

  Sabi riyan ng PANGINOONG HESUS:
  "for I MYSELF shall give you a wisdom in speaking 5 that all your adversaries will be powerless to resist or refute."

  PURIHIN si KRISTO! PURIHIN ang DIYOS!

  ReplyDelete
 17. pasincya na sa pakiki alan ko ngunit sa tingin ko mas sinungaling ka...

  ReplyDelete
 18. Anonymous said...
  pasincya na sa pakiki alan ko ngunit sa tingin ko mas sinungaling ka...

  CENON BIBE:
  WELCOME po ang KOMENTO NINYO.

  MAS MAGANDA po kung IPAKIKITA NINYO kung PAANO AKO NAGING "MAS SINUNGALING." Para po MALAMAN ng LAHAT kung BAKIT NINYO NASABI ang OPINYON NINYO.

  SALAMAT po.

  ReplyDelete