Friday, September 4, 2009

Bulaang propeta paano makikilala?

GINAMIT po nitong BALIK ISLAM ang 1John 4:1-3 para palabasin na HINDI ang ESPIRITU SANTO ang tinutukoy sa Jn16:13.

Ganito po ang pagkaka-quote nitong BALIK ISLAM sa mga talatang iyan:
"verse 1; "Beloved believed not every Spirit, but try the Spirit whether they are of God; because many False Prophets are gone out into the world."

"verse 2; "Hereby know ye the Spirit of God: Every Spirit that confesseth that Jesus Christ is come in the Flesh is of God:"


"verse 3; "And every Spirit that confesseth Not that Jesus Christ is come in the Flesh is Not of God: and this is that Spirit of antichrist, whereof ye have heard that it should come; and even now already is it in the world."

"Dito po mga kaibigan minsan pa po'ng pinatutunanay na naman ng Bibliya ang Patungkol sa Espirito; as stated very clearly inhere; That a False Prophets with a False SPIRIT and a True Prophets with a True SPIRIT; that simple mga kaibigan pero hindi makuhang maunawaan nitong Si Mr. Cenon Bibe mga kaibigan ang PAtungkol sa ESPIRITO."

CENON BIBE:
Diyan po ay PINATUNAYAN nitong BALIK ISLAM na WALA SIYANG ESPIRITU SANTO kaya SARILI po NIYANG PALIWANAG ay HINDI NIYA NAIINTINDIHAN.

Ang gusto po sanang palabasin nitong BALIK ISLAM ay ang PROPETA ang MISMONG SPIRIT.

Gusto po kasi niyang IGIIT na ang ESPIRITU na tinutukoy sa Jn16:13 ay ang PROPETA ng ISLAM.

Pero paki pansin po ang sinabi niya na:
"That a False Prophets WITH a False SPIRIT and a True Prophets WITH a True SPIRIT."

Sa mismong paliwanag niya sa 1Jn4:1-3 ay MALINAW na HINDI ang MISMONG PROPETA ang ESPIRITU: ang SPIRIT ay NASA LOOB o TAGLAY ng PROPETA (maging TRUE or FALSE man ang propeta na iyon). HINDI po ang PROPETA ang MISMONG SPIRIT.

So, batay sa PALIWANAG nitong BALIK ISLAM ay HINDI MASASABI na ang PROPETA NILA ang ESPIRITU sa Jn16:13.

At tulad po ng naipaliwanag na natin sa nauna nating post, ang ESPIRITU SANTO ay NAGSASALITA SA PAMAMAGITAN ng PROPETA. HINDI YUNG PROPETA ang ESPIRITU SANTO.

Ngayon, PAANO raw po natin MAKIKILALA ang TUNAY na PROPETA na TAGLAY ang ESPIRITU ng DIYOS?

Sinasabi po sa 1Jn4:2:
"verse 2; "Hereby know ye the Spirit of God: Every Spirit that CONFESSETH THAT JESUS CHRIST IS COME IN THE FLESH IS OF GOD:"

Ang ESPIRITU na NAGPAPAHAYAG SA PAMAMAGITAN ng PROPETA na si HESU KRISTO ay DUMATING sa LAMAN ay SA DIYOS.

Ang ibig sabihin po ng "DUMATING sa LAMAN" ay NAGKATAWANG TAO.

Iyan po ay tumutukoy sa Jn1:1, 14 kung saan sinasabi:
"In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the WORD WAS GOD.

"And the WORD [who is GOD] BECAME FLESH and made his dwelling among us, and we saw his glory, the glory as of the Father's only Son, full of grace and truth."

PURIHIN ang ANAK ng DIYOS! PURIHIN ang DIYOS!

Diyan po ay sinasabi na ang SALITA na DIYOS ay NAGKATAWANG TAO.

Ang SALITA na DIYOS na NAGKATAWANG TAO ay si HESU KRISTO (1Jn4:2)

So, ang TUNAY na PROPETA ay TAGLAY ang ESPIRITU na NAGPAPAHAYAG na si HESU KRISTO ay DIYOS na NAGKATAWANG TAO.

Tayo po ay SUMUSUNOD sa mga PROPETANG TAGLAY ang ESPIRITU ng DIYOS at SINUGO ng DIYOS (Mt28:19) dahil ang mga PROPETA NATIN ay NAGTUTURO na si KRISTO ay DIYOS na NAGKATAWANG TAO.

Ngayon, ang BULAAN PROPETA ay yung TUTOL o TUMUTUTOL na si HESUS ay DIYOS na NAGKATAWANG TAO.

So, kung ang PROPETANG SINUSUNOD NINYO ay TUMUTUTOL na si HESUS ay DIYOS NA NAGKATAWANG TAO, ang PROPETA raw na iyan ay BULAAN at SIYA ring ANTIKRISTO. (1Jn4:3)

Salamat po.

1 comment:

 1. Muslim;
  Mga kaibigan may nagtext po sa atin na isang kapatid na Muslim, patungkol po ito mga kaibigan sa isang Katanungan nitong si Mr. Cenon Bibe; pagmasdan nyo po ang reply nitong nagbabaitbaitang si Mr. Cenon Bibe mga kaibigan; ito po ang reply nitong si Mr. Cenon Bibe sa katext nyang Muslim mga giliw na tagasubaybay;

  Cenon Bibe; [text reply]

  "Bakit? MAY ALAM KA BA? BAKIT D MO MASABI KUNG DIYOS MISMO ang NAGSUGO SA PROPHETA NYO? Inaamin mo bang tanga ka?"

  Iyan po ang napakabait na reply nitong si Mr. Cenon Bibe sa kanyang katext mga kaibigan na isa po'ng Muslim. bueno po ang kasagutan ay mismong na sa katanungan din po nitong si Mr. Cenon Bibe mga kaibigan. sa inyo po bang nalalaman mga kaibigan sino po ba ang maaaring magsugo ng isang propheta? ang Sto Papa po ba nitong si Mr. Cenon Bibe mga kaibigan eh pwede po bang magSugo ng Propheta? nagtatanong lamang po ako mga kaibigan;

  Mga kaibigan ito po ang nakasulat sa Koran patungkol sa katangahan este KAtanungan pala nitong si Mr. Cenon Bibe;

  Sura 7:157

  "THOSE WHO FOLLOW THE MESSENGER, THE PROPHET WHO CAN NEITHER READ NOR WRITE (i.e MUHAMMAD pbuh) WHOM THEY FIND WRITTEN WITH THEM IN THE TAURAT (Torah)[Deut. 18:15] AND THE INJEEL (Gospel)[JOHN 14:16] HE COMMANDS THEM FOR AL-MARUF (i.e. ISLAMIC MONOTHEISM AND ALL THAT ISLAM HAS ORDAINED); AND FORBIDS THEM FROM AL-MUNKAR (i.e. DISBELIEF, POLYTHEISM OF ALL KINDS, AND ALL THAT ISLAM HAS FORBIDDEN); HE ALLOWS THEM AS LAWFUL AT-TAYYIBAT (i.e. ALL GOOD AND LAWFUL AS REGARDS THINGS, DEEDS, BELIEFS, PERSONS, FOODS), AND PROHIBITS THEM AS UNLAWFUL ALKHABA'ITH (i.e. ALL EVIL AND UNLAWFUL AS REGARDS THINGS, DEEDS, BELIEFS, PERSONS, AND FOODS), HE RELEASEDS THEM FROM THEIR HEAVY BURDENS (OF ALLAH'S COVENANT WITH THE CHILDREN OF ISRAEL), AND FROM THE FETTERS (BINDINGS) THAT WERE UPON THEM. SO THOSE WHO BELIEVE IN HIM (MUHAMMAD pbuh), HONOUR HIM, HELP HIM, AND FOLLOW THE LIGHT (the QUR'AN) WHICH HAS BEEN SENT DOWN WITH HIM, IT IS THEY WHO WILL BE SUCCESSFUL."

  There exist in the Taurat (Torah) and the Injeel (Gospel), even after the original text has been DISTORTED, clear prophecies indicating the COMING of Prophet Muhammad pbuh

  Bible;

  e.g (paki basa po lamang mga kaibigan mula sa inyong Bibliya:)

  Deut. 18:18, 21:21; Psl. 118:22-23; Isaiah 42:1-13; Hab 3:3-4; Matt. 21:42-43; John 14:12-17, 26-28, 16:7-14

  Mga kaibigan kong ang mga talata sa itaas ay wala sa Bibliya nitong si Mr. Cenon Bibe eh nauunawaan po atin sya sa kalagayan nyang iyan. pero kong ang nasabing mga talata ay malinaw na mababasa mula sa kanyang Bibliya ay inilalantad lamang nitong si Mr. Cenon Bibe ang kanyang KATANGAHAN at KAMANGMANGAN sa kanyang Bibliya mga kaibigan:

  ReplyDelete