Friday, September 25, 2009

Balik Islam: Walang nakarinig sa Salita ng Diyos

SA KAGUSTUHAN po nitong BALIK ISLAM na SIRAAN ang BIBLIYA ay SARILI NIYANG PROPETA at AKLAT ang NASIRAAN NIYA. Paki basa po ang sinusundan nitong ARTIKULO na "Propeta, Aklat siniraan ng Balik Islam."

Tinanong po kasi natin sa kanya ang ganito: "Puwede PAKI SABI MO RITO KUNG ALING BAHAGI NG QURAN ang DIREKTANG SINABI NG DIYOS SA PROPETA NINYO?"

Heto po ang sagot nitong BALIK ISLAM:
"Ano po ba ang sabi ng Bibliya ninyo patungkol dyan? ha? Mr. Cenon Bibe? direkta bang nangungusap ang Dios sa tao? infact kong nauunawaan mo talaga ang mismong Bibliya mo! ganito ang sinasabi; John 1:18 "NO MAN HATH SEEN GOD AT ANYTIME;...." [sana naunawaan mo ang ibig sabihin ng at anytime Mr. Bibe.] John 5:37 "AND THE FATHER HIMSELF, WHICH HATH SENT ME, HATH BORNE WITHNESS OF ME. YE HAVE NEITHER HEARD HIS VOICE AT ANYTIME, [minsan pa sasabihin ko na naman sa iyo Mr. Bibe kong nauunawaan mo ang salitang at anytime.] NOR SEEN HIS SHAPE." now ngayon maari po ba na baliin ng Dios ang kanyang mga sinasabi na nakatala mismo sa mga KAsulatan? Mr. Cenon Bibe Tanga at Bobo lang na katulad mo ang maaaring mag-iisip at magtatanong ng mga KAmangmangan na yan!"

CENON BIBE:
Ang TINAMAAN po ng SAGOT na iyan ng BALIK ISLAM ay ang SARILI NIYANG PROPETA at ang SARILI NIYANG AKLAT na PINANINIWALAAN.

PINALALABAS kasi NIYA na WALANG NAKARINIG sa SALITA ng DIYOS kaya ang KAHULUGAN ng SINABI NIYA ay WALANG REBELASYON na GALING SA DIYOS, partikular sa kanilang PROPETA at AKLAT.

Iyan po ang PAGKAUNAWA NIYA kaya HINDI NATIN SIYA TUTUTULAN. TUTAL ay TANGING ang PROPETA at AKLAT NILA ang APEKTADO ng KANYANG PANINIWALA.

TAYO po ba? APEKTADO po ba TAYO ng GANYANG PAGKAUNAWA?

HINDI po.

MALI na naman po kasi ang PAGKAUNAWA NITONG BALIK ISLAM na ITO sa SINASABI ng BIBLIYA.

Ginagamit po niya ang Jn1:18 at 5:37.

Sa Jn1:18 po ay sinasabi na WALA PANG NAKAKAKITA sa DIYOS. Sa Jn5:37 naman ay WALA pang NAKAKARINIG sa TINIG NIYA.

Para po MAKUHA NATIN ang TAMANG KAHULUGAN ng mga TALATANG IYAN ay DAPAT NATING ITANONG:

SINO pong DIYOS ang TINUTUKOY RIYAN?

HINDI po iyan MASASAGOT ng mga MALI ang PAGKAKILALA sa DIYOS o ng mga taong HINDI NAKAKAKILALA sa HOLY TRINITY, ang NAG-IISANG TUNAY NA DIYOS na MAY TATLONG PERSONA: Ang AMA, Ang ANAK, at Ang ESPIRITU SANTO.

Ang BAWAT ISA po sa MGA PERSONA ng DIYOS ay DIYOS. PANTAY ang KANILANG PAGKADIYOS kahit pa IBA-IBA ang KANILANG mga PAPEL sa PAGKA-DIYOS.

Ngayon, sa Jn1:18 at Jn5:37, ang TINUTUKOY ng PANGINOONG HESUS na DIYOS na HINDI PA NAKIKITA at HINDI PA NARIRINIG NINO MAN ay ang DIYOS AMA.

Bakit po nagkaganoon?

DAHIL ang DIYOS AMA ay ESPIRITU. (Jn4:23-24) At bilang ESPIRITU ay HINDI SIYA NAKIKITA ng TAO (Jn1:18)

Kung ganoon, SINO ang NAKITA ng TAO, tulad ni MOISES na NAKAHARAP pa MISMO ang DIYOS ayon sa Exodus 33:11?

Ang NAKITA at NAKAUSAP MISMO ng TAO ay ang IKALAWANG PERSONA ng DIYOS, ang SALITA (Jn1:1) na SIYANG IMAHEN ng DIYOS AMA na HINDI NAKIKITA.

Sabi nga po sa Colossians 1:15:
"SIYA [HESUS] ang IMAHEN ng DIYOS na HINDI NAKIKITA."

At SA PAMAMAGITAN ni HESUS ay NAKILALA ng TAO ang DIYOS AMA.

Sabi po sa Jn1:18:
"No one has ever seen God. THE ONLY SON, GOD, who is at the FATHER'S side, HAS REVEALED HIM."

PURIHIN si KRISTO! PURIHIN ang DIYOS!

NAKITA po NINYO?

MALINAW ang SINASABI ng PANGINOONG HESUS na ang DIYOS AMA ang HINDI KAILANMAN NAKITA ng SINO MANG TAO.

At PARA MAKILALA ng TAO ang DIYOS AMA ay IPINAKILALA SIYA ng NAG-IISANG ANAK NA DIYOS [MONOGENES THEOS sa ORIHINAL na TEKSTO sa GREEK ng Jn1:18].

Katunayan, ang MAKAKILALA kay HESUS ay NAKAKILALA NA RIN sa DIYOS AMA (Jn14:7) at ang MAKAKITA kay HESUS ay NAKITA NA RIN ang AMA (Jn14:9).

Bakit po nagkaganoon?

Dahil AYON MISMO kay HESUS, "AKO at ang AMA ay IISA" (Jn10:30).

PURIHIN si KRISTO! PURIHIN ang DIYOS!

Ngayon, MULA pa NOONG PASIMULA ay DIYOS ANAK NA ang NAKIKIPAG-USAP at NAKIKIHARAP sa TAO. SIYA ang NAKITA at NAKAUSAP ng mga TUNAY na ALAGAD ng DIYOS at HINDI ang MISMONG AMA.

Of course, NOON ay HINDI PA GANAP ang PAGPAPAKILALA ng DIYOS ANAK sa SARILI NIYA. HINDI SIYA NAKILALA bilang "DIYOS ANAK."

Kapag NAGSALITA ang DIYOS ANAK ay TINANGGAP ng mga TUNAY na PROPETA na ang NAGSASALITA ay ang DIYOS.

NAGING GANAP LANG ang PAGPAPAKILALA ng DIYOS ANAK sa SARILI NIYA noong MAGKATAWANG TAO SIYA sa PERSONA ng PANGINOONG HESUS.

Kaya nga po NOONG NAGKATAWANG TAO ang DIYOS ANAK ay DOON NIYA IPINAKILALA ang DIYOS AMA (Jn1:18), ang SARILI NIYA bilang DIYOS ANAK (Jn1:14), at ang DIYOS ESPIRITU SANTO (Jn14:16-17, 26; Jn 15:26; Jn16:13-14).

Sa kabuohan ay IPINAKILALA NIYA ang HOLY TRINITY: Ang AMA, ANAK at ESPIRITU SANTO. (Matthew 28:19)

Nakikita po ninyo?

Ang TAMANG KAHULUGAN ng mga SINABI ni HESUS sa Jn1:18 at 5:37 ay MALIWANAG LANG na MAUUNAWAAN kung KILALA ng TAO ang HOLY TRINITY.

Kung HINDI KILALA ang TRINIDAD ay MALI-MALI ang INTERPRETASYON na MAGAGAWA, tulad ng GINAWA nitong BALIK ISLAM na SINIRAAN pa tuloy ang PROPETA at AKLAT NIYA.

55 comments:

 1. Tinanong po kasi natin sa kanya ang ganito: "Puwede PAKI SABI MO RITO KUNG ALING BAHAGI NG QURAN ang DIREKTANG SINABI NG DIYOS SA PROPETA NINYO?"

  Muslim;
  Ito po mga kaibigan ang KATANGAHANG katanungan nitong si Mr. Cenon Bibe pagmasdan at intindihin nyo po mga giliw na tagasubaybay;

  "Puwede PAKI SABI MO RITO KUNG ALING BAHAGI NG QURAN ang DIREKTANG SINABI NG DIYOS SA PROPETA NINYO?"

  DIREKTA daw po; Ang naging kasagutan po natin ay ganito po;

  "Ano po ba ang sabi ng Bibliya ninyo patungkol dyan? ha? Mr. Cenon Bibe? direkta bang nangungusap ang Dios sa tao? infact kong nauunawaan mo talaga ang mismong Bibliya mo! ganito ang sinasabi; John 1:18 "NO MAN HATH SEEN GOD AT ANYTIME;...." [sana naunawaan mo ang ibig sabihin ng at anytime Mr. Bibe.] John 5:37 "AND THE FATHER HIMSELF, WHICH HATH SENT ME, HATH BORNE WITHNESS OF ME. YE HAVE NEITHER HEARD HIS VOICE AT ANYTIME, [minsan pa sasabihin ko na naman sa iyo Mr. Bibe kong nauunawaan mo ang salitang at anytime.] NOR SEEN HIS SHAPE." now ngayon maari po ba na baliin ng Dios ang kanyang mga sinasabi na nakatala mismo sa mga KAsulatan? Mr. Cenon Bibe Tanga at Bobo lang na katulad mo ang maaaring mag-iisip at magtatanong ng mga KAmangmangan na yan!"

  At kailan man mga kaibigan ay HINDI maaring KONTRAHIN ng Dios ang kanyang mga sinasabi... hindi katulad ng KATANGAHANG ginagawa nitong si Mr. Cenon Bibe na salita mismo ni Kristo at ng Dios na nakasulat sa Bibliya ay pinagsasabong nya.

  At ang katangahang con·clu·sion ng mangmang na si Mr. Cenon Bibe ay ganito po; " Diyan po sa SAGOT ng BALIK ISLAM ay MISTULANG SINASABI NIYA na WALANG SALITA ng DIYOS sa QURAN." at kailan ko sinabi ang ganyan Mr. Cenon Bibe? Our Qur'an is a Pure words of God unlike your Bible: you are now putting words in my lips, sanay ka talaga dyan ano? well Mr. Bibe guni-guni mo lamang yan, kong naging TAMA lamang sana ang iyong KATANUNGAN eh di sinasagot ka din sana ng TAMA, ang kaso katanungan mo pa lamang SABLAY na eh. kumukontra na sa sinasabi ng Dios at sa mga nakasulat ng iyong Bibliya!

  At minsa pa nagsalita na naman po ang mangmang na si Mr. Cenon Bibe mga kaibigan at ito ang kamangmangan nyang sinasabi; "Ang PAGKAUNAWA kasi NIYA sa Jn1:18 at 5:37 ay WALANG NAKAKITA at WALANG NAKARINIG SA DIYOS." oh hindi po ba wala talagang unawa itong BUGOK na itong si Mr. Cenon Bibe kahit sa kanya mismong Bibliya mga kaibigan? at dyan pa lamang po malinaw na SASALUNGATIN at KUKONTRAHIN na naman po nitong Bugok na ito ang mga nakasulat sa kanyang Bibliya sa Jn1:18 at 5:37

  ReplyDelete
 2. Cenon Bibe;
  Of course, NOON ay HINDI PA GANAP ang PAGPAPAKILALA ng DIYOS ANAK sa SARILI NIYA. HINDI SIYA NAKILALA bilang "DIYOS ANAK."

  NAGING GANAP LANG ang PAGPAPAKILALA ng DIYOS ANAK sa SARILI NIYA noong MAGKATAWANG TAO SIYA sa PERSONA ng PANGINOONG HESUS.

  Muslim;
  Mga kaibigan tahasan at Katangahang sinasabi nitong si Mr. Cenon Bibe na ito, na ang mga naunang Propheta katulad nila ni Noah, Abraham, Moses, Aaron, DAvid, Solomon at iba pa ay hindi GAnap at Lubos ang pagkakilala sa tunay na Dios? so dito po gusto po'ng palabasin nitong TAngang si Mr. Cenon Bibe na ito mga kaibigan na those Prophets sent by God before are all IGNORANT in knowing and in the knowledge of God, pure plain and simple mga kaibigan iyon ang gustong tumbokin nitong Bugok na si Mr. Cenon Bibe na ito.

  Cenon Bibe;
  Dahil AYON MISMO kay HESUS, "AKO at ang AMA ay IISA" (Jn10:30).

  Muslim;
  iisa sa alin? anong Kontesksto ng John 10 ha? Mr. Cenon Bibe? nguyain mo naman Mr. Bibe di mo nga unawa ang Konteksto ng nasabing talata eh. iisa ba sila sa pagkaDios? ha? yan ang hirap sayo eh puro ka a lamang katanghan eh.

  ReplyDelete
 3. cenon Bibe;
  Dahil AYON MISMO kay HESUS, "AKO at ang AMA ay IISA" (Jn10:30).

  Sabi ng REACTOR:
  GAGO KA TALAGA CENON. nauunawaan mo ba ang ibig sabihin ng "AKO at ang AMA ay IISA"???

  ANG IBIG SABIHIN NYAN O PALIWANAG AY MATATAGPUAN MO SA JUAN 17:21-23

  "Maging ISA nawa silang LAHAT. Ama kung paanong IKAW AY NASA AKIN at AKO'Y NASA IYO, gayon din naman maging ISA SILA SA ATIN upang maniwala and sanlibutan na ikaw ang nagsugo sa akin.

  Ang karangalang ibinigay mo sa akin ay ibinigay ko sa kanila upang SILA ay maging ganap na ISA, gaya nating IISA.

  AKO'Y nasa KANILA at IKAW ay NASA AKIN, upang lubusang silang MAGING ISA....."JUAN 17:21-23

  Alam mo CEnon kung marunong ka ng analogy madali mo itong mauunawaan na hindi ibig sabihin ni Kristo (suma kanya nawa ang kapayapaan) na mayrong 3 persona sa iisang Dios, ngunit GAGO ka nga at ISTUPIDO kaya sa tingin ko medyo mahihirapan ka!!

  BASAHIN MO AT UNAWAIN ITONG MAIGI CENON!!!!

  ".........Gayunma'y HINDI AKO NAG-IISA sapagkat KASAMA KO ang AMA." Juan 16:32

  ANG LINAW! NA PAGKASAMA NYA ANG AMA AY HINDI SIYA NAG-IISA. PAANO MO NGAYON PATUTUNAYAN ANG MGA KASINUNGALINGAN MO CENON NA 3 PERSONA SA ISANG DIOS?????

  aNonYmOuS 2

  ReplyDelete
 4. Sabi ng REACTOR:

  OI! CENON ITO NAMAN ANG IPALIWANAG MO!!!

  mula ito sa bibliya TAGALOG PPOPULAR VERSION (CATHOLIC VERSION)

  "Parang usang magkaparis ang MALULUSOG NA DIBDIB MO...." AWIT NI SOLOMON 4:5

  "Sa DIBDIB MONG ubod BANGO ako'y hihimlay...."
  AWIT NI SOLOMON 4:6

  "Ang LABI mo, aking hirang sintamis ng pulot, Ang DILA mo'y waring gatas, ligaya ang dulot..."
  AWIT NI SOLOMON 4:11

  "Muli pa bang MAGBIBIHIS, gayong ako'y NAGHUBAD na?....." AWIT NI SOLOMON 5:3

  "....Mga LABI parang liryo, NAKASASABIK SIMSIMIN." AWIT NI SOLOMON 5:13

  "Kay laki ng PANANABIK na ikaw ay MAKATALIK, Katulad koy MANDIRIGMA, LABANAN ang siyang NAIS." AWIT NI SOLOMON 6:12

  "Ang DIBDIB mo ay MAYAMAN parang USANG MAGKAKAMBAL, MALULUSOG, MASISIGLA, PUNONG-PUNO NIYONG BUHAY" AWIT NI SOLOMON

  Kaya HINDI ako MAGTATAKA kung MABALITAAN ko minsan na isang KABATAAN hindi PORNO MAGAZINE ang binabasa kung BIBLIYA NA ANG BINABASA habang NAGPAPARAOS NG SARILI.

  HA-HA-HA!!!

  NAALALA KO TULOY YUNG KANTANG (RAP) "BANANA" NA PINUNA PA NG ISANG OBISPO NA MASAMA RAW AT DAPAT IPAGBAWAL, BAKIT KAYA ANG BIBLIYA HINDI MANAWAGAN ANG OBISPONG ITO UPANG IPAGBAWAL???

  HIHIHI!!!!

  YUNG MGA KABATAAN NGAYON HINDI NYO MASISISING MAGING MALASWA, DAHIL MAS MALASWA ANG MGA NANGANGARAL (NA TULAD NI CENON) GAMIT ANG PINAKAMALASWANG AKLAT SA LAHAT NG PANAHON(OPINYON KO YAN)

  aNoNyMoUs 2

  ReplyDelete
 5. Eh gago ka rin pa lang Muslim ka eh! sasabihin mo pa dito yang OPINYON MO hayop ka. Patunayan mo ngang PINAKAMALASWANG AKLAT SA LAHAT NG PANAHON yang sinasabi mo? Alam mo ba ang PINAKA? Ulol ka. Eh kung yung PHEDOPILE mo ngang PROPETA na matakaw sa babae at hindi pa nasiyahan nag-asawa ng 9 yr. old girl, eh naniniwala sa Bible eh, kokontrahin mo ba s'ya? Kung MALASWA ang Biblia bakit n'yo ginagamit para patunayan ang pagsusugo sa PROPETA n'yong PHEDOPILE? Mga gago kayo lalo ka na. Sige patunayan mo yang OPINYON MO na ang Bible ANG PINAKAMALASWANG AKLAT SA LAHAT NG PANAHON. Hihintayin namin dito. Kung hindi mo mapatunayan, walang kwenta mga opinyon mo at gago ka.

  ReplyDelete
 6. THE LUSTS OF MOHAMMAD (PBUH)

  Qur'an 33:51 "You may have WHOMEVER you desire; there is no blame."

  Tabari VIII:187 "The [62 yr. old] Messenger of Allah married Mulaykah. She was YOUNG and BEAUTIFUL. One of the Prophet's wives came to her and said, 'Are you not ashamed to marry a man WHO KILLED YOUR FATHER during the day he conquered Mecca?" She therefore took refuge from him."

  Qur'an 66:5 "Maybe, if he divorces you (all), ALLAH will give him in exchange consorts better than you - submissive, faithful, obedient, adorers who worship, who travel, and are inclined to fasting - previously married or VIRGINS."

  Bukhari:V5B59N524 "The Muslims said among themselves, 'Will Safiyah be ONE OF THE PROPHET'S WIVES or just a LADY CAPTIVE and one of his POSSESIONS?'"

  Bukhari:V4B52N143
  V5B59N523 "When we reached Khaybar, Muhammad said that Allah had enabled him to conquer them. It was then that the beauty of Safiyah was described to him. HER HUSBAN HAD BEEN KILLED [by Muhammad], so Allah's Apostle selected her for himself. He took her along with him till we reached a place WHERE HER MENSES ARE OVER and he took her for his wife, consummating his marriage to her, and FORCING her to wear the veil.'"

  Tabari IX:126 "The Messenger of Allah MARRIED FIFTEEN WOMEN. He combined eleven AT A TIME and left behind nine."

  Ishaq:311 "The Apostle saw Ummu'l when she was a BABY CRAWLING before his feet and said, 'If she grows up, I WILL MARY HER.' But he died before he was able to do so."

  Tabari VII:7 "The Prophet married Aisha in Mecca three years before the Hijrah, after the death of Khadija. At the time SHE WAS SIX."

  Ishaq:281 "When the Apostle came to Medina he was fifty-three."

  Tabari IX:128 "When the Prophet married Aisha she WAS VERY YOUNG and NOT YET READY for consummation."

  ReplyDelete
 7. ...cont.

  THE LUSTS OF MOHAMMAD (PBUH)

  Tabari IX:133 "Juwayriyyah was chosen by the Messenger for himself on the day of the Muraysi raid from the captives." "Muhammad married Umm, who had EMBRACED Christianity."

  Tabari IX:134 "MUHAMMAD took Zaynab [his DAUGHTER-IN-LAW] but Allah did NOT find any fault in the [incestuous] relationship and ordered the marriage."

  Tabari IX:135 "When the Prophet SCRUTINIZED the captives on the day of Khaybar, HE THREW HIS CLOAK over Safayah. Thus she was HIS CHOSEN ONE."

  Tabari IX:139 "TRE MESSENGER married Ghaziyyah after the NEWS OF HER BEAUTY and skill had reached him."

  Tabari IX:137 "ALLAH granted Rayhanah of the [Jewish] Qurayza to His Messenger AS BOOTY [but only after she had been forced to watch him DECAPITATE (behead!) her father and brother, seen her mother HAULED OFF TO BE RAPED, and her sisters sold into slavery]."

  Tabari IX:139 "Layla approached THE PROPHET while his back was to the sun and clapped him on his shoulder. He asked her who it was and she replied, 'I am the daughter of one who competes with the wind. I am Layla. I HAVE COME TO OFFER MYSELF TO YOU.' He replied, 'I ACCEPT.'" [Layla shared her story with her parents.] "They said, 'What a BAD THING you have done! You are a self-respecting girl, but THE PROPHET IS A WOMANIZER.'"

  Tabari IX:147 "A eunuch named Mubur was presented to Muhammad along WITH TWO SLAVE GIRLS. One HE TOOK AS CONCUBINE, the other he gave to Haasn."

  Bukhari:V4B52N211 "I participated in a Ghazwa [raid] with the Prophet. I said, 'Apostle, I am a bridegroom.' He asked me whether I had married a virgin or matron. I answered, 'A MATRON.' He said, 'WHY NOT A VIRGIN WHO WOULD HAVE PLAYED WITH YOU? Then you could have played with her.' 'Apostle! My father was martyred and I have some young sisters, so I felt it NOT PROPER THAT I SHOULD MARRY A YOUNG GIRL as young as them.'"

  Tabari VIII:100 "The Messenger sent Hatib to Muqawqis, the ruler of Alexandria. Hatib delivered the letter of the Prophet, and Muqawqis gave ALLAH'S APOSTLE FOUR SLAVE GIRLS."

  ReplyDelete
 8. ...cont.

  THE LUSTS OF MOHAMMAD (PBUH)

  Bukhari:V9B86N98 "THE PROPHET said, 'A virgin should not be married till she is asked for her consent.' 'O Apostle! HOW WILL THE VIRGIN EXPRESS HER CONSENT?' He said, 'BY REMAINING SILENT.'" lol:D

  Bukhari:V5B59N342 "Umar said, 'When my daughter Hafsa LOST HER HUSBAND in the battle of Badr, Allah's Apostle DEMANDED HER HAND in marriage and I married HER TO HIM.'"

  Tabari VIII:4 "One day MUHAMMAD went out looking for Zayd. Now there was a covering of haircloth over the doorway, but THE WIND HAD LIFTED THE COVERING so that the doorway was UNCOVERED. Zaynab was in her chamber, UNDRESSED, and admiration for her ENTERED THE HEART OF THE PROPHET. After that ALLAH MADE HER UNATTRACTIVE to Zayd.'"

  Qur'an 33:48 "And obey not (the behests) of the Unbelievers and the Hypocrites. Disregard their noxious talk and heed not their annoyances, but PUT THY TRUST TO ALLAH. For enough is Allah as a DISPOSER OF AFFAIRS."

  Qur'an 33:50 "O PROPHET! We have made lawful to you ALL THE WIVES to whom you HAVE PAID DOWERS; and those whom YOUR HANDS POSSESS OUT OF THE PRISONERS of war spoils whom ALLAH has assigned to you; and daughters of your paternal uncles and aunts, and daughters of your uncles and aunts, who migrated with you; and any believing woman if THE PROPHET WISHES HER; this is a privilege FOR YOU ONLY, and NOT FOR THE REST of the Believers; We know what We have appointed for them as to their wives and the CAPTIVES WHOM THEY POSSESS; in order that there should be no difficulty for you and that YOU SHOULD BE FREE from blame."

  Qur'an 4:23 "Prohibited to you are: your mothers, daughters, sisters.... Also (prohibited are) women already married, EXCEPT SLAVES WHO ARE CAPTIVES." [Rape is okay with Team Islam.]

  Bukhari:V5B59N459 "I entered THE MOSQUE, saw Abu, sat beside him and ASKED ABOUT SEX. Abu Said said, 'We went out with ALLAH's APOSTLE and we received FEMALE SLAVES from among the captives. WE DESIRE WOMEN and we loved to do coitus interruptus."
  (COITUS INTERRUPTUS: Sexual intercourse deliberately interrupted by withdrawal of the penis from the vagina prior to ejaculation).

  YUCK...
  THESE PASSAGES MAKES ME PUKE...

  ReplyDelete
 9. SABI po NATIN:
  "Of course, NOON ay HINDI PA GANAP ang PAGPAPAKILALA ng DIYOS ANAK sa SARILI NIYA. HINDI SIYA NAKILALA bilang "DIYOS ANAK."

  "NAGING GANAP LANG ang PAGPAPAKILALA ng DIYOS ANAK sa SARILI NIYA noong MAGKATAWANG TAO SIYA sa PERSONA ng PANGINOONG HESUS."

  NAKASAGOT po ba itong BALIK ISLAM?

  HINDI na naman po.

  NAGMUMURA na NAMAN itong BALIK MURA, este BALIK ISLAM.

  Sabi niya:
  "Mga kaibigan tahasan at Katangahang sinasabi nitong si Mr. Cenon Bibe na ito, na ang mga naunang Propheta katulad nila ni Noah, Abraham, Moses, Aaron, DAvid, Solomon at iba pa ay hindi GAnap at Lubos ang pagkakilala sa tunay na Dios? so dito po gusto po'ng palabasin nitong TAngang si Mr. Cenon Bibe na ito mga kaibigan na those Prophets sent by God before are all IGNORANT in knowing and in the knowledge of God, pure plain and simple mga kaibigan iyon ang gustong tumbokin nitong Bugok na si Mr. Cenon Bibe na ito."

  CENON BIBE:
  Ganoon?

  SINO pong PROPETA ang LUBOS na NAKAKILALA sa DIYOS?

  HINDI naman po MAITURO NITONG BALIK PAGMUMURA.

  Kung LUBOS nang NAKILALA ng mga NAUNANG PROPETA ang DIYOS e HINDI NA PO KAILANGAN ang IBANG PROPETA TULAD ng NIYA. Tama po ba?

  Ano pa ang SASABIHIN ng IBANG PROPETA kung KILALANG-KILALA na ng mga NAUNANG PROPETA ang DIYOS?

  BINASTOS na naman nitong BALIK ISLAM ang PROPETA NIYA.

  ReplyDelete
 10. Sabi po natin:
  "Dahil AYON MISMO kay HESUS, "AKO at ang AMA ay IISA" (Jn10:30).

  Sagot nitong BALIK ISLAM:
  "iisa sa alin? anong Kontesksto ng John 10 ha? Mr. Cenon Bibe? nguyain mo naman Mr. Bibe di mo nga unawa ang Konteksto ng nasabing talata eh. iisa ba sila sa pagkaDios? ha? yan ang hirap sayo eh puro ka a lamang katanghan eh."

  CENON BIBE:
  NASAGOT na po iyan. NAGTATANGA-TANGAHAN na lang itong BALIK ISLAM dahil HINDI NIYA KAYANG TUTULAN ang PALIWANAG NATIN diyan.

  Nagiging KAWAWA ba talaga kapag nagba-BALIK ISLAM?

  ReplyDelete
 11. SINIPI po ng BALIK ISLAM ang Jn17:21-23:
  "Maging ISA nawa silang LAHAT. Ama kung paanong IKAW AY NASA AKIN at AKO'Y NASA IYO, gayon din naman maging ISA SILA SA ATIN upang maniwala and sanlibutan na ikaw ang nagsugo sa akin."

  ANO po ba ang KAHULUGAN ng "AMA ... IKAW AY NASA AKIN at AKO'Y NASA IYO"?

  PAANO NAKAY HESUS ang AMA at PAANO SIYA NASA AMA?

  Iyan ay sa IISA NILANG KALIKASAN.

  Ano naman ang kahulugan ng "gayon din naman maging ISA SILA SA ATIN upang maniwala and sanlibutan na ikaw ang nagsugo sa akin."

  NAGIGING ISA ang TAO sa DIYOS kapag NAPAANIB NA ang TAO sa IGLESIANG TATAG ni KRISTO.

  Si HESUS kasi ang ULO ng IGLESIA at ang MGA TAO na KAANIB sa IGLESIA ang KANYANG KATAWAN. (Eph5:23, Col1:18)

  Ang TAO ba ay NAPAPAANIB sa PAGKA-DIYOS NIYA?

  HINDI po.

  Ang TAO ay NAPAPAANIB sa PAGKATAO ni HESUS na NAGKAROON ng KATAWANG LUPA noong SIYA ay MAGKATAWANG TAO. (Jn1:1, 14)

  Ganoon po yon.

  HINDI IYAN MATUTUTULAN nitong BALIK ISLAM.

  ReplyDelete
 12. NAGTATANONG po itong BALIK ISLAM tungkol sa mga sinasabi sa AWIT NI SOLOMON.

  Diyan po LUMALABAS na WALA SIYANG ALAM sa BIBLIYA kaya NAITALIKOD SIYA sa DIYOS at sa RELIHIYON na ITINAYO ng DIYOS.

  Ang AWIT NI SOLOMON ay ISANG PAGLALARAWAN ng PAG-IBIG ng DIYOS sa KANYANG BAYAN.

  Ang IPINAKIKITA diyan ay ang PAGMAMAHAL ng DIYOS na KATULAD sa ISANG LALAKING UMIIBIG sa ISANG BABAE.

  PORNO raw po iyan?

  SINO PO ang MAY SABI? Hindi po ba ITO LANG BALIK ISLAM?

  Diyan po ay MALINAW na ang MALISYA ay NASA ISIP NIYA at WALA SA BIBLIYA.

  SA ISIP po ng mga KRISTIYANO ay WALANG MALASWA RIYAN. Pero sa ISIP po NITONG BALIK ISLAM ay PUNO ng KALASWAAN.

  KAILAN po NIYA NATUTUNAN ang KALASWAAN na IYAN? NOON po bang TUMALIKOD SIYA sa DIYOS at MAG-BALIK ISLAM?

  BIBLIYA raw po ang BABASAHIN at HINDI PORNO MAGAZINE?

  Hindi po BABASAHIN ang BIBLIYA para sa PORNO dahil MARAMI PONG mga PORNO na PINIRATA at IBINIBENTA kahit sa mga KABATAAN.

  May NAPANOOD po akong DOCUMENTARY sa TV na MISMONG BATA ang NAGBEBENTA ng PORNO sa isang LUGAR DIYAN sa QUIAPO.

  SINO po ba ang mga NAMIMIRATA at NAGBEBENTA ng PORNO riyan sa QUIAPO? Mga KRISTIYANO po ba?

  HINDI po NAG-IISIP itong BALIK ISLAM na UMAATAKE sa ATIN.

  Pls lang. MAG-ISIP KA NAMAN. MGA KAPATID MO ang TINITIRA MO.

  ReplyDelete
 13. Muslim;
  Mga kaibigan ito po ang naging kasagutan nitong si Mr. Cenon Bibe; unawain at intindihin nyo po mga kaibigan.

  CENON BIBE:
  Ganoon?

  SINO pong PROPETA ang LUBOS na NAKAKILALA sa DIYOS?

  Muslim;
  Mga kaibigan ganon po ang katanungan ng isang TAnga na! Gago pa na si Mr. Cenon Bibe. Propheta daw po ng Dios ay hindi pa kilala ang Dios? hahahaha! tanga talaga!

  Cenon Bibe;
  HINDI naman po MAITURO NITONG BALIK PAGMUMURA.

  Kung LUBOS nang NAKILALA ng mga NAUNANG PROPETA ang DIYOS e HINDI NA PO KAILANGAN ang IBANG PROPETA TULAD ng NIYA. Tama po ba?

  Muslim;
  heheheheheheehe! natatawa na lamang po tayo sa binabanderang katangahan nitong si Mr. Cenon Bibe mga kaibigan. parang gusto po na ipamukha sa atin nitong mangmang at tanga na si Mr. Cenon Bibe na ito mga kaibigan na FAILURE ang Dios sa pagpili ng mga Propheta sa kanilang panapanahon.

  oh baka naman gusto nya rin siguro na bilang Propheta nga ng Dios halimbawa si Abraham na mananatiling buhay magpahanggang ngayon mga kaibigan? hindi kaya ganoon ang gusto mangyari nitong mangmang at tangang si Mr. Cenon Bibe na ito mga kaibigan?

  nagtatanong lamang po mga kaibigan.

  ReplyDelete
 14. Sabi ng Ulol na si Cenon:

  "Ang AWIT NI SOLOMON ay ISANG PAGLALARAWAN ng PAG-IBIG ng DIYOS sa KANYANG BAYAN."

  Ganun pala ang relihiyon ng Katoliko PURO PAKIKIPAGTALIK ANG NASA ISIP!" HAHAHAAH!

  KAYA DI AKO MAGTATAKA KUNG BAKIT NAPAKARAMING MGA PARI ANG INAAKUSAHAN NG PAGMOMOLESTIYA AT PANGRE-RAPE. HAHAAHAHAHAHAH!

  CENON!!!!! KAWAWA KA NAMAN!!
  HAHAHAH!

  AnOnYmOuS 2

  ReplyDelete
 15. SABI ng TANGA HANGA NI CENON (A.K.A. alter ego)

  "Sige patunayan mo yang OPINYON MO na ang Bible ANG PINAKAMALASWANG AKLAT SA LAHAT NG PANAHON. Hihintayin namin dito. Kung hindi mo mapatunayan, walang kwenta mga opinyon mo at gago ka."

  Sa tingin mong ULOL ka! Sira UlO, pwede mo bang paba sa ito sa mga bata katoliko edad 3-8

  "Kay laki ng PANANABIK na ikaw ay MAKATALIK, Katulad koy MANDIRIGMA, LABANAN ang siyang NAIS." AWIT NI SOLOMON 6:12

  "Ang DIBDIB mo ay MAYAMAN parang USANG MAGKAKAMBAL, MALULUSOG, MASISIGLA, PUNONG-PUNO NIYONG BUHAY" AWIT NI SOLOMON"

  ReplyDelete
 16. KUNG MAIPABABASA MO O O BABASAHIN MO ANG BUONG "AKLAT NI SOLOMON" SA IYONG PRESHOOLER NA ANAK, KAPATID, PAMANGKIN AT SA HARAPAN NG KANILANG MGA MAGULANG NG BUONG PAGMAMALAKI NA PARANG NAGKUKWENTO NG SHORT STORY NANG HINDI NAGPAPALIWANAG, AY TATANGGAPIN KONG SINUNGALING AKO. NGUNIT KUNG HINDI MO KAYANG GAWIN IYAN AY KAILANGAN TANGGAPIN MONG IKAW ANG SINUNGALING, AT TANGGAPING ANG IYONG AKUSASYONG NG PAGIGING PEDOPHILE AY NASA HANAY NG MGA KAPARIAN NGAYON.

  AnOnYmOuS 2

  ReplyDelete
 17. AT DUUN SA ALTER EGO MO CENON (MALAMANG SIYA NGA YUNG 2ND PERSONALITY) PAREHO KAYONG MGA BOBO! WALA NAMAN KAYONG NAIPAKITANG MALASWA DUN SA MGA HADITH NA IPINAKITA NYO!!!

  MAGLABAS NAMAN KAYO NG MAS NAKAGUGULAT PA!! IYONG SHOCKING!! KAYO LANG YATANG NG ALTER EGO MO CENON ANG HINDI NAKAKAUNAWA TUNGKOL DUUN.
  BHAHA-HAHAHA-HAHA!

  ako na lang yata ang pumapatol sa kababawan at kaululan mo cenon. hahaha!

  hahahah!

  AnOnYmOuS 2

  ReplyDelete
 18. Bukhari:V5B59N459 "I entered THE MOSQUE, saw Abu, sat beside him and ASKED ABOUT SEX. Abu Said said, 'We went out with ALLAH's APOSTLE and we received FEMALE SLAVES from among the captives. WE DESIRE WOMEN and we loved to do coitus interruptus."
  (COITUS INTERRUPTUS: Sexual intercourse deliberately interrupted by withdrawal of the penis from the vagina prior to ejaculation).

  Hindi pala malaswa para sa'yo ito Anonymous 2? Anong uri ng tao ka? Sabagay 2ngkol nga pla ito sa PROPETANG PHEDOPILE kaya magbubulag-bulagan ka na lang.

  HAHAHAHAHAH ka rin!

  Kain ka na lang ng ONION di ba favorite n'yo yan hehehehe.

  Kahit anong sabihin mo nasa HISTORY na 'yan ng mundo...

  THE (1ST AND LAST) PHEDOPILE PROPHET (PBUH).

  Onion DVD DVD...

  :-}

  ReplyDelete
 19. HAHAHAH! MUKHANG NAUUBUSAN KA NA NG TAKTIKA HUH CENON. KAYA PINALALABAS MO NA UNG OTHER PESONALITY MO HAHAHAHA!.

  TAMA AKO, MAY SPLIT PERSONALITY KA NGA!! MASARAP BANG MAMBALAHURA CENON. HAHA! MUKHANG NAG-EENJOY KANG MAKIPAG BATUHAN NG PUTIK KAYA GUMAGAMIT KA PA NG ALTER EGO ..GAGO KAHIT SINO PANG ILAGAY MO DYANG PANGALAN OBVIOUS NA OBVIOUS NA IKAW PARIN YAN CENON AYAW MO LANG MAPAHIYA. HAHAHA!
  SAGUTIN MO YAN GAGONG CENON!!!!

  Catholic sex abuse cases refers to a series of scandals in various countries arising from allegations made in the first decade of the 21st century about abuse of minors under the age of 18 by certain Catholic parish priests. The allegations covered events alleged to have occurred over a period ranging from the middle to late 20th century. Allegations have been made against parish priests under diocesan control and members of Roman Catholic religious orders.

  AnOnYmOuS 2

  ReplyDelete
 20. Prevalence of the problem

  The John Jay report indicated that some 11,000 allegations had been made against 4,392 priests in the USA. This number constituted approximately 4% of the 110,000 priests who had served during the period covered by the survey (1950-2002). The report found that, over the 52-year period covered by the study, "the problem was indeed widespread and affected more than 95 percent of the dioceses and approximately 60 percent of religious communities."

  In 2008, the Church asserted that the scandal was a very serious problem but, at the same time, estimated that it was "probably caused by 'no more than 1 per cent' (or 5,000) of the over 500,000 Roman Catholic priests worldwide.

  Global extent

  Approximately 80% of the priests involved in sexual abuse of minors were located in the United States.(4,392 priests, as Church's estimate that no more than 5000 priests worldwide)Although allegations of clergy sexual abuse have surfaced in several countries around the world, there have been no comprehensive studies which compare the relative incidence of sexual abuse in different areas. However, there is a general perception that the issue has been most prominent in the United States, and then in Australia, Canada and Ireland.


  Number of allegations

  The number of alleged abuses increased in the 1960s, peaked in the 1970s, declined in the 1980s and by the 1990s had returned to the levels of the 1950s.

  Of the 11,000 allegations reported by bishops in the John Jay study, 3300 were not investigated because the allegations were made after the accused priest had died. 6700 allegations were substantiated, leaving 1000 which could not be substantiated.

  According to the John Jay report, one-third of the accusations were made in the years 2002-3. Another third of the allegations were reported between 1993 and 2001.

  AYUN NAMAN PALA! HINDI LANG IISA O SAMPU-SAMPU ANG ALEGASYON SA MGA PARI KUNDI ...LIBU-LIBO MEANING LIBOG-LIBOG..BHAHAAWAWAAW!!!!!

  SINO ANG NAKAHIHIYA??!! C'MON CENON TELL ME!
  AnOnYmOuS 2

  ReplyDelete
 21. ETO PA DI PA AKO TAPOS..

  LIST OF SEXUALLY ACTIVE POPES (MGA PINAKAHIPOKRITO AT MALILIBOG NA TAO ESTE MANIACS PALA)

  Married before receiving Holy Orders

  It was within canon law, and still is, for priests to have once been married before receiving Holy Orders. In the Eastern Rite branches of the Catholic Church, it is within canon law to be a priest and married (but one may not marry after ordination).

  * Saint Peter (Simon Peter), whose mother-in-law is mentioned in the Bible as having been miraculously healed (Matthew 8:14-15, Luke 4:38, Mark 1:29-31). According to Clement of Alexandria (Stromata, III, vi, ed. Dindorf, II, 276), Peter was married and had children and his wife suffered martyrdom. In some legends dating from at least the 6th century, Peter's daughter is called Petronilla. Pope Clement I wrote: "For Peter and Philip begat children; When the blessed Peter saw his own wife led out to die, he rejoiced because of her summons and her return home, and called to her very encouragingly and comfortingly, addressing her by name, and saying, 'Remember the Lord.' Such was the marriage of the blessed, and their perfect disposition toward those dearest to them."
  * Pope St. Hormisdas (514–523) was married and widowed before ordination. He was the father of Pope St. Silverius.
  * Pope Adrian II (867–872) was married, before taking orders, and had a daughter.
  * Pope John XVII (1003) was married before his election to the papacy and had three sons, who all became priests.
  * Pope Clement IV (1265–1268) was married, before taking holy orders, and had two daughters.
  * Pope Honorius IV (1285–1287) was married before he took the Holy Orders and had at least two sons. He entered the clergy after his wife died, the last pope to have been married.

  Sexually active only before receiving Holy Orders

  * Pope Pius II (1458–1464) had at least two illegitimate children (one in Strasbourg and another one in Scotland), born before he entered the clergy.
  * Pope Innocent VIII (1484–1492) had at least two illegitimate children, born before he entered the clergy. According to the 1911 Encyclopaedia Britannica, he "openly practised nepotism in favour of his children".[12] Girolamo Savonarola chastised him for his worldly ambitions.
  * Pope Clement VII (1523–1534) had one illegitimate son before he took holy orders. Some sources identify him with Alessandro de' Medici, Duke of Florence but this identification has not been ascertained.
  * Pope Gregory XIII (1572–1585) had an illegitimate son before he took holy orders.

  Sexually active after receiving Holy Orders

  * Pope Julius II (1503–1513) had at least one illegitimate daughter, Felice della Rovere (born in 1483, twenty years before his election). Some sources indicate that he had two additional illegitimate daughters, who died in their childhood. Besides, some contemporary (possibly libellous) reports accused him of sodomy. According to the schismatic Council of Pisa in 1511, he was a "sodomite covered with shameful ulcers."
  * Pope Paul III (1534–1549) held off ordination in order to continue his promiscuous lifestyle, fathering four illegitimate children (three sons and one daughter) by his mistress Silvia Ruffini. He broke his relations with her ca. 1513. There is no evidence of sexual activity during his papacy. He made his illegitimate son Pier Luigi Farnese the first Duke of Parma.
  * Pope Pius IV (1559–1565) had three illegitimate children before his election to the papacy.

  ReplyDelete
 22. AT ANG MGA POPES NA TALAGA NAMANG PROUD NA PROUD SI CENON DAHIL SINUSUNOD ANG UTOS SA BIBLIYA "MGA AWIT NI SOLOMON" HAHAHAH!. ANG MGA PAPA MANIACS HAHAHAH!

  Sexually active during their pontificate

  Along with other complaints, the activities of the popes between 1458 to 1565, helped encourage the Protestant Revolt.

  * Pope Sergius III (904–911) was supposedly the father of Pope John XI by Marozia, according to Liutprand of Cremona in his Antapodosis, as well as the Liber Pontificalis[24]. However it must be noted that this is disputed by another early source, the annalist Flodoard (c. 894-966), John XI was brother of Alberic II, the latter being the offspring of Marozia and her husband Alberic I. Hence John too may have been the son of Marozia and Alberic I. Bertrand Fauvarque underlines that the contemporary sources backing up this parenthood are dubious, Liutprand being "prone to exaggeration" while other mentions of this fatherhood appear in satires written by supporters of late Pope Formosus.
  * Pope John X (914–928) had romantic affairs with both Theodora and her daughter Marozia, according to Liutprand of Cremona in his Antapodosis: "The first of the popes to be created by a woman and now destroyed by her daughter". (See also pornocracy)
  * Pope John XII (955–963) (deposed by Conclave) was said to have turned the Basilica di San Giovanni in Laterano into a brothel and was accused of adultery, fornication, and incest (Source: Patrologia Latina). The monk chronicler Benedict of Soracte noted in his volume XXXVII that he "liked to have a collection of women". According to Liutprand of Cremona in his Antapodosis, "they testified about his adultery, which they did not see with their own eyes, but nonetheless knew with certainty: he had fornicated with the widow of Rainier, with Stephana his father's concubine, with the widow Anna, and with his own niece, and he made the sacred palace into a whorehouse." According to The Oxford Dictionary of Popes, John XII was "a Christian Caligula whose crimes were rendered particularly horrific by the office he held".He was killed by a jealous husband while in the act of committing adultery with the man's wife.
  * Pope Benedict IX (1032–1044, again in 1045 and finally 1047–1048) was said to have conducted a very dissolute life during his papacy. Accused by Bishop Benno of Placenta of "many vile adulteries and murders." Pope Victor III referred in his third book of Dialogues to "his rapes, murders and other unspeakable acts. His life as a Pope so vile, so foul, so execrable, that I shudder to think of it." It prompted St. Peter Damian to write an extended treatise against sex in general, and homosexuality in particular. In his Liber Gomorrhianus, St. Peter Damian recorded that Benedict "feasted on immorality" and that he was "a demon from hell in the disguise of a priest", accusing Benedict IX of routine sodomy and bestiality and was said to have sponsored orgies. In May 1045, Benedict IX resigned his office to pursue marriage, selling his office for 1,500 pounds of gold to his godfather, the pious priest John Gratian, who named himself Gregory VI.

  AnOnYmOuS 2

  ReplyDelete
 23. AT ANG MGA POPES NA TALAGA NAMANG PROUD NA PROUD SI CENON DAHIL SINUSUNOD ANG UTOS SA BIBLIYA "MGA AWIT NI SOLOMON" HAHAHAH!. ANG MGA PAPA MANIACS HAHAHAH!part 2

  SABI NGA EH "HINDI LANG PAMBABAE, PANG LALAKI RIN." HAHAHA.. BITIN SA BABAE PATI LALAKI TINATALO NA RIN.. YAN ANG BANAL AT GINABAYAN DAW NG ESPIRITU SANTO!

  * Pope Alexander VI (1492–1503) had a notably long affair with Vannozza dei Cattanei before his papacy, by whom he had his famous illegitimate children Cesare and Lucrezia. A later mistress, Giulia Farnese, was the sister of Alessandro Farnese, who later became Pope Paul III. He fathered a total of at least seven, and possibly as many as ten illegitimate children. (See also Banquet of Chestnuts)

  Suspected to have been sexually active with male lovers

  * Pope Paul II (1464–1471) was alleged to have died of a heart attack while in a sexual act with a page boy.
  * Pope Sixtus IV (1471–1484) was alleged to have awarded gifts and benefices to court favorites in return for sexual favors. Giovanni Sclafenato was created a cardinal by Sixtus IV for "ingenuousness, loyalty,...and his other gifts of soul and body", according to the papal epitaph on his tomb.According to Stefano Infessura, in his Diarium urbis Romae, he had a predilection for young boys.
  * Pope Leo X (1513–1521) was alleged to have had a particular infatuation for Marc-Antonio Flaminio.
  * Pope Julius III (1550–1555) was alleged to have had a long affair with Innocenzo Ciocchi del Monte. The Venetian ambassador at that time reported that Innocenzo shared the pope's bedroom and bed. According to the The Oxford Dictionary of Popes, he was "naturally indolent, he devoted himself to pleasurable pursuits with occasional bouts of more serious activity".

  AnOnYmOuS 2

  ReplyDelete
 24. Since Christian's Bible is NOT based on Jibril's Qur'an or Islam's teachings, Muslim Scholars (NOT God) suddenly claimed that Jews and Christians changed the word of God, which there is NO satisfactory answer to why Jews and Christians would change their text. Muslims have used these refutations of Tahrif as a weakness of Islam.

  Islam rejects Jesus (Isa) as Son of God but the source, the Qur'an, who revealed that information did NOT originated DIRECTLY from God but was only revealed from a misleading and phony source (Jibril), who revealed the world's most vicious religious scriptures, which can be found in: Surahs 2.178, 2.191, 2.193, 2.194, 2.216, 2.217, 4.74, 4.89, 4.91, 4.92, 4.104, 5.33, 5.38, 5.45, 8.12, 8.16, 8.17, 8.39, 8.65, 9.5, 9.12, 9.14, 9.29, 9.30, 9.36, 9.123, 22.39, 33.25, 33.61, 47.4, 48.16, 61.4, etc.

  ReplyDelete
 25. Jesus said:
  "But to you who are listening I say: Love your enemies, do good to those who hate you, bless those who curse you, pray for those who mistreat you. If someone slaps you on one cheek, turn the other also. If someone takes your coat, do not withhold your shirt. Give to everyone who asks you, and if anyone takes what belongs to you, do not demand it back. Do to others as you would have them do to you.

  Uncorrupted Jibril's "Allah" said:
  [2.191] And kill them wherever you find them, and drive them out from whence they drove you out, and persecution is severer than slaughter, and do not fight with them at the Sacred Mosque until they fight with you in it, but if they do fight you, then kill them; such is the recompense of the unbelievers.

  ReplyDelete
 26. NATUMBOK na naman po ang BALIK ISLAM kaya GALIT NA GALIT at NAGMUMURA na naman.

  Sabi nitong BALIK ISLAM:
  "Sabi ng Ulol na si Cenon:

  "Ang AWIT NI SOLOMON ay ISANG PAGLALARAWAN ng PAG-IBIG ng DIYOS sa KANYANG BAYAN."

  "Ganun pala ang relihiyon ng Katoliko PURO PAKIKIPAGTALIK ANG NASA ISIP!" HAHAHAAH!"

  "KAYA DI AKO MAGTATAKA KUNG BAKIT NAPAKARAMING MGA PARI ANG INAAKUSAHAN NG PAGMOMOLESTIYA AT PANGRE-RAPE. HAHAAHAHAHAHAH!"

  "CENON!!!!! KAWAWA KA NAMAN!!
  HAHAHAH!"

  CENON BIBE:
  Ang mga PARI ay MAY LAKAS ng LOOB na HUWAG MAG-ASAWA PARA SA DIYOS.

  Kung may NAAAKUSAHAN MAN ng PANGMO-MOLESTIYA ay DALA ng KAHINAAN at iyan ay PAGLABAG sa KAUTUSAN ng DIYOS.

  SINO BA ang NANINIWALA sa CHILD MOLESTER at PEDOPHILE?

  HINDI KAMI. Sa amin ang CHILD MOLESTER at PEDOPHILE ay ITINUTURING na MAY SAKIT. HINDI SIYA DINADAKILA.

  SINO ang "PURO PAKIKIPAGTALIK ANG NASA ISIP"?

  KAMI BA ang NAGTUTURO ng PAG-AASAWA NANG MARAMI?

  ISANG ASAWA nga lang ang SA AMIN e.

  Kung PURO SEX lang KAMI e di DAPAT AY PINAPAYAGAN NAMIN ang mga PARI na MAG-ASAWA ng APAT, o di ba?

  Pero HINDI KAMI GANOON kaya MALI ang TINUTUMBOK MO. HINDI KAMI ang PURO SEX ang NASA ISIP kundi yung mga NAGTUTURO at NAGPAPALAGANAP ng POLYGAMY at KALASWAAN sa PAG-AASAWA.

  ReplyDelete
 27. ETO po ang NANGYAYARI sa isang TUMATALIKOD kay KRISTO.

  Paki TINGNAN po (KUNG MASISIKMURA NINYO) ang PANANALITA nitong BALIK ISLAM:
  "Sa tingin mong ULOL ka! Sira UlO, pwede mo bang paba sa ito sa mga bata katoliko edad 3-8"

  E yun po kayang PAGPATAY na MULA BATA PA LANG ay IPINAMI-MEMORYA NA sa mga BATA? ANO PO KAYA ang MASASABI NITONG TUMALIKOD KAY KRISTO?

  NAGTATANONG LANG PO TAYO.

  ReplyDelete
 28. HINDI po IPINAMEMEMORYA ang AWIT NI SOLOMON sa mga BATANG KATOLIKO.

  E ang PAGPATAY PO IPINAMEMEMORYA BA sa IBANG RELIHIYON?

  TIYAK PO ay HINDI IYAN MASASAGOT nitong BALIK ISLAM NA MAGALING LANG HUMUSGA pero HINDI MARUNONG TUMINGIN sa SARILI NIYA.

  IYAN PO ang NANGYAYARI sa TUMATALIKOD KAY KRISTO.

  ReplyDelete
 29. HINDI namin UGALI na MAGSALITA ng MASAMA sa IBANG TAO. HINDI NAMAN KAMI mga TUMALIKOD KAY KRISTO e.

  Pero NAGHAHANAP KA ng KALASWAAN?

  Pwede mo bang IDEKLARA RITO na ANAK ng DEMONYO ang mga UMASAWA sa BATA at yung MATAKAW sa BABAE?

  Kung magagawa mo yan ay BIBILIB AKO SA IYO.

  ReplyDelete
 30. Sabi po nitong BALIK ISLAM:
  "HAHAHAH! MUKHANG NAUUBUSAN KA NA NG TAKTIKA HUH CENON. KAYA PINALALABAS MO NA UNG OTHER PESONALITY MO HAHAHAHA!."

  "TAMA AKO, MAY SPLIT PERSONALITY KA NGA!! MASARAP BANG MAMBALAHURA CENON. HAHA! MUKHANG NAG-EENJOY KANG MAKIPAG BATUHAN NG PUTIK KAYA GUMAGAMIT KA PA NG ALTER EGO ..GAGO KAHIT SINO PANG ILAGAY MO DYANG PANGALAN OBVIOUS NA OBVIOUS NA IKAW PARIN YAN CENON AYAW MO LANG MAPAHIYA. HAHAHA!
  SAGUTIN MO YAN GAGONG CENON!!!!"

  CENON BIBE:
  AKO BA ang may SPLIT PERSONALITY?

  AKO BA ang NANINIWALA sa PAG-AASAWA nang MARAMI tapos GALIT na GALIT sa mga PARI na GUMAGAWA ng MAHALAY?

  AKO BA ang GALIT na GALIT sa "malaswa" umanong mga talata pero PILIT NAGPAPA-MEMORIZE sa mga BATA ng mga PAGPATAY?

  AKO BA ang GALIT sa mga MALALASWA pero HINDI MAIDEKLARA na KADEMONYOHAN ang PAG-ASAWA sa MARAMING BABAE at sa BATA?

  AKO BA ang GALIT sa BABOY pero NANINIWALA sa KABABUYAN?

  HINDI ko MAPIPILIT ang SINO MAN na UMAMIN sa KANILANG KAHALAYAN at HINDI AKO HUMUHUSGA nang MALI habang NAGKUKUNWARI AKO na AKO AY PERPEKTO.

  SORRY pero NAGKAKAMALI KA ng BINTANG sa AKIN.

  ReplyDelete
 31. Sabi po nitong PALAMURANG BALIK ISLAM:
  "Catholic sex abuse cases refers to a series of scandals in various countries arising from allegations made in the first decade of the 21st century about abuse of minors under the age of 18 by certain Catholic parish priests. The allegations covered events alleged to have occurred over a period ranging from the middle to late 20th century. Allegations have been made against parish priests under diocesan control and members of Roman Catholic religious orders."

  CENON BIBE:
  NAIINTINDIHAN mo ba ang KAHULUGAN ng "ALLEGATION"? Siguro ay HINDI.

  Pero hindi bale na yan. PAPAYAG KA BA na IDEKLARA NATIN DITO na ANG UMASAWA SA BATA at MATAKAW sa BABAE (KAHIT PARI PA SIYA) ay INAALIHAN NG DEMONYO at HUWAD na SUGO ng DIYOS?

  Kung HINDI KA IPOKRITO ay UMAYON KA sa DEKLARASYON NA IYAN.

  ReplyDelete
 32. Sabi nitong BALIK ISLAM:
  "AYUN NAMAN PALA! HINDI LANG IISA O SAMPU-SAMPU ANG ALEGASYON SA MGA PARI KUNDI ...LIBU-LIBO MEANING LIBOG-LIBOG..BHAHAAWAWAAW!!!!!

  "SINO ANG NAKAHIHIYA??!! C'MON CENON TELL ME!"

  CENON BIBE:
  Muli, ALEGASYON LANG YAN.

  Isa pa, NAKAKAHIYA TALAGA ang GUMAGAWA NIYAN dahil NASISIRA ang BUONG IGLESIA na ITINAYO ng DIYOS.

  HINDI NAMIN IPINAGMAMALAKI ang mga PARI na LUMALABAG sa KAUTUSAN ng DIYOS.

  E IKAW? MAY DINADAKILA KA BANG CHILD MOLESTER o SEX HUNGRY na TAO?

  YUNG MGA MATAKAW sa BABAE at UMASAWA sa BATA ang TUMBUKIN NATIN.

  SUMANGAYON KA na INAALIHAN ng DEMONYO ang MATAKAW SA BABAE at UMASAWA SA BATA.

  ANO? GAME? PATUNAYAN MO na HINDI KA IPOKRITO.

  ReplyDelete
 33. SALAMAT po sa PAGDAKILA nitong BALIK ISLAM kay PEDRO, ang UNANG PAPA.

  Sabi niya:
  "* Saint Peter (Simon Peter), whose mother-in-law is mentioned in the Bible as having been miraculously healed (Matthew 8:14-15, Luke 4:38, Mark 1:29-31). According to Clement of Alexandria (Stromata, III, vi, ed. Dindorf, II, 276), Peter was married and had children and his wife suffered martyrdom. In some legends dating from at least the 6th century, Peter's daughter is called Petronilla. Pope Clement I wrote: "For Peter and Philip begat children; When the blessed Peter saw his own wife led out to die, he rejoiced because of her summons and her return home, and called to her very encouragingly and comfortingly, addressing her by name, and saying, 'Remember the Lord.' Such was the marriage of the blessed, and their perfect disposition toward those dearest to them."

  CENON BIBE:
  PURIHIN ang DIYOS! ANG MGA TUNAY NIYANG ALAGAD ay HANDANG MAGBUWIS ng BUHAY PARA SA KANYA. SILA ay mga TUNAY NA MARTIR.

  Ang IBA ang GUSTO LANG ay PUMATAY ng MGA INOSENTE tapos "martir" pa raw sila.

  SI PEDRO PO ay TUNAY NA ALAGAD ng DIYOS. IISA PO ang ASAWA NIYA at HINDI NA SIYA NAG-ASAWA ULI dahil HINDI SIYA MATAKAW sa LAMAN.

  SALAMAT dito sa BALIK ISLAM dahil SA PATOTOO NIYA sa UNANG PAPA.

  ReplyDelete
 34. HETO pa po ang PATOTOO nitong BALIK ISLAM:
  " Pope St. Hormisdas (514–523) was married and widowed before ordination. He was the father of Pope St. Silverius.
  * Pope Adrian II (867–872) was married, before taking orders, and had a daughter.
  * Pope John XVII (1003) was married before his election to the papacy and had three sons, who all became priests.
  * Pope Clement IV (1265–1268) was married, before taking holy orders, and had two daughters.
  * Pope Honorius IV (1285–1287) was married before he took the Holy Orders and had at least two sons. He entered the clergy after his wife died, the last pope to have been married."

  CENON BIBE:
  PURIHIN ang DIYOS! Ang mga PAPA na NABANGGIT ay NAGKAROON ng ASAWA at ANAK BAGO PA SILA NAGING PARI.

  Akala po nitong BALIK ISLAM ay NAKAPUNTOS SIYA.

  Ang NALANTAD LANG ay ang KAWALAN NIYA ng ALAM sa KASAYSAYAN.

  HINDI NIYA ALAM na NOONG UNANG PANAHON ay HINDI COMPULSARY ang CELIBACY. Iyan ay CHOICE.

  HINDI po iyan TULAD ng IBA na ITINUTURO PA ang PAG-AASAWA NANG MARAMI na SANGAYON DAW sa RELIHIYON.

  KUNG MALASWA ang mga PARI na NAG-ASAWA ng IISA ay ANO PA PO KAYA ang MARAMING ASAWA?

  Paki sagot po, MR. O MS. BALIK ISLAM.

  ReplyDelete
 35. Sabi pa nitong BALIK ISLAM:
  "* Pope Pius II (1458–1464) had at least two illegitimate children (one in Strasbourg and another one in Scotland), born before he entered the clergy.
  * Pope Innocent VIII (1484–1492) had at least two illegitimate children, born before he entered the clergy. According to the 1911 Encyclopaedia Britannica, he "openly practised nepotism in favour of his children".[12] Girolamo Savonarola chastised him for his worldly ambitions.
  * Pope Clement VII (1523–1534) had one illegitimate son before he took holy orders. Some sources identify him with Alessandro de' Medici, Duke of Florence but this identification has not been ascertained.
  * Pope Gregory XIII (1572–1585) had an illegitimate son before he took holy orders."

  CENON BIBE:
  ANO ba ang IBIG SABIHIN ng ILLEGITIMATE CHILD? NASA KAAYUSAN BA YAN? PAGSUNOD BA YAN sa NARARAPAT?

  Diyan ay PINATUTUNAYAN LANG na MGA TAO PA RIN ang mga PAPA at MAAARING MAGKAMALI sa PERSONAL NILANG BUHAY.

  DAPAT BA SILANG HUSGAHAN?

  HINDI PO.

  DIYOS LANG ang HUHUSGA sa KANILA.

  Kung SILA ay HINUHUSGAHAN NA, ANO PA PO KAYA YUNG MGA UMASAWA SA BATA at UMASAWA sa MARAMING BABAE? DAPAT BA SILANG DAKILAIN?

  ReplyDelete
 36. Sabi po nitong BALIK ISLAM:
  "AT ANG MGA POPES NA TALAGA NAMANG PROUD NA PROUD SI CENON DAHIL SINUSUNOD ANG UTOS SA BIBLIYA "MGA AWIT NI SOLOMON" HAHAHAH!. ANG MGA PAPA MANIACS HAHAHAH!"

  CENON BIBE:
  KAILAN po NAGING UTOS ang NASA MGA AWIT NI SOLOMON?

  NAGPAKITA na naman ng KAWALAN ng ALAM itong BALIK ISLAM na ito. HINDI na po talaga KATAKA-TAKA na NAITALIKOD SIYA kay KRISTO.

  Anyway, MALASWA BA ang mga NAKAPAG-ASAWA ng ISA? ANO pa kaya ang MARAMING ASAWA at PATI BATA ay INASAWA? DAPAT bang DAKILAIN ang GANYAN?

  ReplyDelete
 37. MGA MUSLIM NA GUNGGONG AT BULAG, MAGBASA-BASA MUNA KAYO PARA MAHIMASMASAN ANG POOT SA PUSO N'YO..

  Balita ngayon, mainit-init pa.

  http://www.arabnews.com/?page=1&sect...=26&m=8&y=2009

  Child bride turned over to 80-year-old husband
  Arab News

  AL-LAITH: A 10-year-old bride was returned last Sunday to her 80-year-old husband by her father who discovered her at the home of her aunt with whom she has been hiding for around 10 days.

  A local newspaper said the husband, who denies he is 80 in spite of claims by the girl’s family, accused the aunt of meddling in his affairs. “My marriage is not against Shariah. It included the elements of acceptance and response by the father of the bride,” he said.

  He added that he had been engaged to his wife’s elder sister and that this broke off as she wanted to continue with her education. “In light of this, her father offered his younger daughter. I was allowed to have a look at her according to Shariah and found her acceptable,” he said.

  Maatouq Al-Abdullah, a member of the National Society for Human Rights (NSHR), said there is no system in place regulating the marriage of young girls, something that he said results in adverse psychological, health and social effects.

  “Such marriages are considered a gross violation of charters on the rights of children, which the Kingdom has signed and which set the age of adulthood at 18,” he added.

  ReplyDelete
 38. WHAT A BEAUTIFUL POEM:

  They try to tell me my religion is wrong

  They try to tell me to FOLLOW ISLAM

  They said their prophet was a righteous dude

  But I found out none of their words were true

  I read the Quran and I read the hadith

  And the sickness of Muhammad was apparent to me

  He justified perversion in the name of Allah

  When he married a girl TOO YOUNG FOR A BRA

  She was PLAYING WITH DOLLS when the prophet came

  Her childhood was stolen in Allah’s name

  Aisha was NINE (9) when he took her to bed

  Don’t tell me that fool’s not sick in the head

  Ain’t gonna follow no child molester,

  sex offender, prophet pretender.


  The sickness of the Islamic mind

  Has caused the Mullahs to be blind

  To justify their prophet they would justify sin

  So the sins of the prophet are repeated again

  All over the world in Islamic states

  9 year old girls suffer cruel fate

  Sold into marriage to twisted men

  And Aisha’s sad story is repeated again

  Do you care about women all over the world?

  Do you care about those little girls?

  Then stand up and fight for human rights

  Speak out against the laws of Islam  Peace Be Upon Them... lol:)

  ReplyDelete
 39. Kaya kayang sagutin ng mga balik-Spam este Islam ang mga tanong na ito:

  1.) Nang si Jesus ay napako sa krus, sumigaw S'ya ng ganito: "Eli Eli, lama sabachthani" (Mat.27:46). At nabasa ko sa isang pamphlet n'yo na ang tunay na kahulugan nito ay "Allah, Allah, lama sabachthani." Tanong: KUNG HINDI KAYO NANINIWALA NA SI JESUS AY NAPAKO SA KRUS, BAKIT NINYO GINAGAMIT ANG VERSE NA ITO PARA PATUNAYAN NA SI JESUS AY TUMAWAG NA ALLAH SA DIOS AMA??? AT MALI BA ANG HEBREW OLD TESTAMENT AT GREEK NEW TESTAMENT SA PAGGAMIT NG SALITANG "ELI" INSTEAD OF "ALLAH"?

  2.) Sinabi ni Isaac Watt sa kanyang libro na 'Islam and Christianity Today', "By the standards of modern historiography, the crucifixion of Jesus is ONE OF THE MOST CERTAIN EVENTS in past history" (Watt, Islam and Christianity Today, p. 144) Tanong: KAYA N'YO BANG MAGBIGAY NG HISTORICAL EVIDENCE "SA LABAS NG KORAN" NA SI JESUS AY HINDI TALAGA NAPAKO SA KRUS???

  3.)Sinasabi sa Koran 4:157 na hindi si Jesus mismo ang ipinako sa krus na para bagang nalinlang ang mga apostol sa pag-aakalang 'yon. Tanong: PAANO NINYO IPAPALIWANAG NA ANG PAGLAGO NG KRISTYANISMO BILANG PINAKA-MALAKING RELIHIYON SA MUNDO AY RESULTA NG "GAWAIN" O "PANLILINLANG" NA ITO NI ALLAH?

  4.)Ang mga Kristyanong nagbabasa at nagsusuri ay alam na walang binabanggit sa Koran na ang Biblia ay "CORRUPTED" gaya ng madalas n'yong sabihin. Tanong: PWEDE BANG PAKI-POST DITO ANG MGA PASSAGES SA KORAN NA NAGSASABING ANG BIBLIA NG MGA KRISTYANO SA MISMONG PANAHON NI MUHAMMAD AY "CORRUPTED"?

  5.) Ngayon iq-quote n'yo ang Koran 2:79. Tanong: KUNG ANG VERSE NA ITO AY NAGSASABING ANG BIBLE AY "CORRUPTED", BAKIT SA KORAN 2:89; 7:157 AY INUUTUSAN NI MOHAMMAD ANG MGA KRISTYANO NA SUNDIN ANG BIBLIA NA HAWAK NILA NOON 600 A.D.? (Tignan din ang Koran 2:40-42,126,136,285; 3:3,71,93; 4:47,136; 5:47-51, 69,71-72; 6:91; 10:37,94; 21:7; 29:45,46; 35:31; 46:11)

  oops 'yan na lang muna marami pa next time...

  HALUNGKAT NA MGA SHABAB!

  PEACE...

  ReplyDelete
 40. TagaHAnga ni Mr. Cenon Bibe;

  Ito po mga kaibigan ang buong ipinagmamalaki ng isang TANGA na TAgaHAnga pa po ng isa ding TAnga na si Mr. Cenon Bibe;

  ang hirap lang po kasi sa mga Mangmang na ito puro lamang po DAldal; ito po ang sabi at buong KAmangmangan nyang ipinagmamalaki;

  (COITUS INTERRUPTUS: Sexual intercourse deliberately interrupted by withdrawal of the penis from the vagina prior to ejaculation).


  Muslim;

  hindi po ba malinaw na puro lamang kwento itong bobo at mangmang na ito mga kaibigan?

  Mga kaibigan pagmasdal nyo po ano po ba ang batayan nitong MAngmang na ito? hoy! GAGO ka! kong sino ka mang TAnga ka sa Bible mo lang naman kinuha ang scenaryo na iyan GAgo ka! ito po ang patunay na sa Bible mo yan kinuhang GAGO ka! BAsa;

  Genesis 38:8-9

  verse 8; "AND JUDAH SAID UNTO ONAN, GO IN UNTO THY BROTHER'S WIFE AND MARRY HER, AND RAISE UP SEED TO THY BROTHER."

  verse9; "AND ONAN KNEW THAT THE SEED SHOULD NOT BE HIS; AND IT COME TO PASS, WHEN HE WENT IN UNTO HIS BROTHER'S WIFE, THAT HE SPILLED IT ON THE GROUND, LEST THAT HE SHOULD GIVE SEED TO HIS BROTHER."

  Mga kaibigan i'm reading and QUOTING from the Christian BIble ang book na buong ipinagmamalaki nitong mga MAngmang na ito! ngayon mga kaibigan anong NApakagandang aral na pwede po nating mapulot sa ating binasa? kong meron man? this is what their Bible teaches them ang ASAWAHIN ang ASAWA ng iyong KApatid! iyan po ang napakalinaw na mensahe sa mga talata sa itaas na binasa natin mga kaibigan;

  eh hindi po ba usong-uso naman po talaga iyang sa mga KATOLIKO mga kaibigan? di po ba Anak na LALAKE sa KAnyang INa pwedeng magkantotan? Turo din po ng Bibliya yan.

  Ama sa kanyang Anak na BABAE itinuto din po ng Bibliya yan mga kaibigan, sabihin nyo lamang kong anong TALATA at ituturo ko po sa inyo ang mga TALATA mga kaibigan;

  KApatid na LALAKE sa kanyang kapatid na BABAE maari din po na magkantotan, turo din po ng Bibliya iyan mga kaibigan at may mga talata din po tayong patunay dyan!

  Ang lahat na mga kababoyan po na ating mababasa at makikita ay nasa HOLY BIBLE daw nila ay turo din naman sa kanila na mga nagbabasa at nananalig sa nasabing AKLAT/BIBLE mas mainam po at nagkaroon tayo ng Batas actually BAtas ng TAo ng pumipigil sa lahat ng KABABOYAN ng BIBLIYA:

  ReplyDelete
 41. Heto po ang PANANALITA ng isang BALIK ISLAM sa INYO na kanya raw mga "kaibigan":
  "Mga kaibigan pagmasdal nyo po ano po ba ang batayan nitong MAngmang na ito? hoy! GAGO ka! kong sino ka mang TAnga ka sa Bible mo lang naman kinuha ang scenaryo na iyan GAgo ka! ito po ang patunay na sa Bible mo yan kinuhang GAGO ka! BAsa;"

  CENON BIBE:
  Iyan po ba ang BUNGA ng PAGBA-BALIK ISLAM?

  PURIHIN si KRISTO na TAYO ay KRISTIYANO!

  Ngayon, dahil po HINDI MASAGOT ang binanggit umano sa mga ARAL NILA tungkol sa coitus interruptus ay ibinigay nitong BALIK ISLAM ang Gen 38:8-9.

  Sabi nitong BALIK ISLAM:
  "mga kaibigan anong NApakagandang aral na pwede po nating mapulot sa ating binasa? kong meron man? this is what their Bible teaches them ang ASAWAHIN ang ASAWA ng iyong KApatid! iyan po ang napakalinaw na mensahe sa mga talata sa itaas na binasa natin mga kaibigan;"

  CENON BIBE:
  Diyan po ay MAKIKITA na naman natin ang MALING NATUTUNAN nitong TUMALIKOD KAY KRISTO.

  NAGBIGAY na naman SIYA ng TALATA na OUT OF CONTEXT.

  Bakit po ba itong mga BALIK ISLAM o MGA TUMALIKOD KAY KRISTO ay PURO OUT OF CONTEXT ang PAGBASA sa BIBLIYA?

  Ayan tuloy, MALI-MALI ang PAGKAUNAWA NILA sa TALATA.

  ANO po ba ang KONTEKSTO ng SINABI ni JUDAH kay ONAN na pinayuhan niya na KUNIN BILANG ASAWA ang ASAWA ng KAPATID NIYA?

  Kung marunong lang magbasa nang tama itong BALIK ISLAM ay NABASA SANA NIYA na PATAY NA ang KAPATID ni ONAN at ang ASAWA NITO ay NAIWAN na WALANG ANAK.

  Sabi po sa Gen38:6-7:
  "Judah got a wife named Tamar for his first-born, Er.

  "But Er, Judah's first-born, greatly offended the LORD; so the LORD TOOK HIS LIFE."

  Ayun, KINUHA na pala ni LORD itong PANGANAY ni JUDAH at NAIWANG WALANG ANAK si ER.

  Iyan ang KONTEKSTO nung SABIHIN ni JUDAH sa ANAK NIYANG si ONAN na "Unite with your brother's widow, in fulfillment of your duty as brother-in-law, and thus preserve your brother's line."

  Noon po kasing UNANG PANAHON ay MAHALAGA na MAY MAIWANG ANAK ang isang TAO para MAGPATULOY ang KANYANG LAHI.

  Kapag NAMATAY ang isang LALAKI na WALANG ANAK, INARI NILA NOON na KATUNGKULAN ng KAPATID NITO na BIGYAN ng ANAK ang ASAWA ng YUMAO para MAGPATULOY ang BINHI ng NAMATAY.

  Iyan po yon. PINAPAYAGAN LANG na MAGING ASAWA ng isang LALAKI ang ASAWA ng KANYANG KAPATID KAPAG PATAY NA ang KAPATID NIYA.

  HINDI po iyan tulad ng IBANG RELIHIYON na KAHIT TATLO NA ANG ASAWA (at PURO PA ITO BUHAY) ay HINDI PA RIN KUNTENTO ang LALAKI kaya KUMUKUHA PA ng PANG-APAT.

  Kahit po sa panahon natin ngayon ay PINAPAYAGAN ang PAG-AASAWA MULI ng ISANG TAO KUNG PATAY NA ang ASAWA NIYA.

  WALA pong MASAMA at WALANG MALASWA sa GANOON.

  WALANG KABABUYAN DIYAN, tulad ng IBINIBINTANG nitong BALIK ISLAM.

  Ngayon, WALA PONG MAIPAMBATIKOS itong BALIK ISLAM kaya SADYA NIYANG PINILIPIT at BINALUKTOT ang SINASABI ng BIBLIYA para MAY MAIPUNA SIYA sa BIBLIYA kahit MALI ang PUNA NIYA.

  Tila ISA na naman po iyan sa MASAMA at MALING NATUTUNAN nitong BALIK ISLAM mula nang TUMALIKOD SIYA KAY KRISTO.

  Tila WALA pong MABUTING MAIPAKIKITA itong BALIK ISLAM kaya PURO KASAMAAN ang IPINAKIKITA NIYA.

  Tingnan ninyo, kung hindi PAGMUMURA ay PAMBABALUKTOT ang GINAGAWA NIYA.

  Tsk-tsk-tsk.

  SA KRISTIYANISMO po KABUTIHAN ang ITINUTURO sa nagki-KRISTIYANO.

  Sa BALIK ISLAM, ANO KAYA ANG ITINUTURO at NAGIGING GANYAN itong KAUSAP NATIN?

  NAKAKAAWA SIYA.

  ReplyDelete
 42. NAGHAHANAP po ng KABABUYAN itong BALIK ISLAM?

  Heto po ang POST ni "Chris" sa atin. Tingnan po natin kung ITUTURING nitong BALIK ISLAM na KABABUYAN ang bagay na ito.

  Antayin po natin ang REAKSYON nitong BALIK ISLAM para MAKITA NATIN kung TUNAY nga SIYANG GALIT sa KABABUYAN o PILIT LANG NIYANG PINAGTATAKPAN ang KABABUYAN ng IBA.

  http://www.arabnews.com/?page=1&sect...=26&m=8&y=2009

  Child bride turned over to 80-year-old husband
  Arab News

  AL-LAITH: A 10-year-old bride was returned last Sunday to her 80-year-old husband by her father who discovered her at the home of her aunt with whom she has been hiding for around 10 days.

  A local newspaper said the husband, who denies he is 80 in spite of claims by the girl’s family, accused the aunt of meddling in his affairs. “My marriage is not against Shariah. It included the elements of acceptance and response by the father of the bride,” he said.

  He added that he had been engaged to his wife’s elder sister and that this broke off as she wanted to continue with her education. “In light of this, her father offered his younger daughter. I was allowed to have a look at her according to Shariah and found her acceptable,” he said.

  Maatouq Al-Abdullah, a member of the National Society for Human Rights (NSHR), said there is no system in place regulating the marriage of young girls, something that he said results in adverse psychological, health and social effects.

  “Such marriages are considered a gross violation of charters on the rights of children, which the Kingdom has signed and which set the age of adulthood at 18,” he added.

  ReplyDelete
 43. Totoo palang napakarumi ng mga bunganga ng mga balik-Slum? 5x a day po 'yan kung mag-salah...

  Ako raw po ay BOBO, TANGA, AT GAGO. Pagkatapos n'yong basahin itong POST ko, sigurado ibabalik n'yo sa knya ang mga salitang 'yan.

  Muslim;
  ...this is what their Bible teaches them ang ASAWAHIN ang ASAWA ng iyong KApatid!

  Sagot:
  MANGMANG AT HANGAL PO TALAGA ANG TAONG (?) ITO.

  Wala po sa Bible na pwede mong asawahin ang asawa ng iyong kapatid. WALA PO 'YAN. Malisyoso lang talaga itong balik-Slum.

  Deu 25:5 "Kung ang magkapatid ay tumahang magkasama, at isa sa kanila'y MAMATAY, AT WALANG ANAK, ang asawa ng patay ay HUWAG magaasawa ng iba sa labas: ang KAPATID NG KANYANG ASAWA ay sisiping sa kaniya, at kukunin siya niyang asawa, at TUTUPARIN sa kaniya ang tungkulin ng pagkakapatid ng asawa".6 "At mangyayari, na ang panganay na kaniyang ipanganganak ay HAHALILI sa pangalan ng kaniyang kapatid na NAMATAY, upang ang kaniyang pangalan ay HUWAG MAPAWI SA ISRAEL."

  'Yan po ay batas ni Moises sa Bayan ng Dios noon; ang Israel. Hindi po ba na 'yan mismo ang nangyari sa Gen. 38:8? Namatay po ang panganay na anak ni Juda na si Er. At bilang Israelita, sinunod nila ang batas at pinapag-asawa ni Juda ang asawa ni Er na si Thamar sa nakababata nitong kapatid na lalake, si Onan. May malaswa po ba dun? PATAY NA PO SI ER, KAYA KATUNGKULAN NI ONAN NA IPAGPATULOY ANG PANGALAN NITO SA LAHI NG MGA ISRAEL.

  Mahirap po ba intindihin mga kaibigan? Batas po iyan sa Israel. BATAS.

  Nasan ngayon ang sinasabi nyang...
  Muslim;
  ...this is what their Bible teaches them ang ASAWAHIN ang ASAWA ng iyong KApatid!

  WALA. OLAT. KALA MO NAKAISKOR KA HA. BEEEEHHH BOBO-BOBO-BOBO MO.

  ReplyDelete
 44. Tungkol naman po sa comment ko na COITUS INTERRUPTUS:

  Muslim;
  Mga kaibigan pagmasdal nyo po ano po ba ang batayan nitong MAngmang na ito? hoy! GAGO ka! kong sino ka mang TAnga ka sa Bible mo lang naman kinuha ang scenaryo na iyan GAgo ka! ito po ang patunay na sa Bible mo yan kinuhang GAGO ka! BAsa;

  Sagot:

  Kinuha ko raw po sa Biblia? Eh ito po ay galing sa 'collections of Hadith' nilang mga Muslim eh:

  Bukhari:V5B59N459 "I entered THE MOSQUE, saw Abu, sat beside him and ASKED ABOUT SEX. Abu Said said, 'We went out with ALLAH's APOSTLE and we received FEMALE SLAVES from among the captives. WE DESIRE WOMEN and we loved to do coitus interruptus."
  (COITUS INTERRUPTUS: Sexual intercourse deliberately interrupted by withdrawal of the penis from the vagina prior to ejaculation).

  At salamat naman hindi mo pinuna ung mga naunang kalaswaan ng PHEDOPILE PROPHET n'yo. Silence means YES.

  Brod. ganito kasi 'yan. 'Pag magbabasa ng kahit anong aklat, 2 bagay ang titignan mo: Teksto at Conteksto. 'Yung una, 'yan ang kinukuha mo, pero iniiwan mo ung pngalawa, ung konteksto, ung meaning, ung kabuuang diwa. Kapag ganyan ka, MALISYOSO ang tawag dyan.

  Ito ang sinitas mong verse:
  Gen 38:8 "And Judah said unto Onan, Go in unto thy brother's wife, and marry her, and raise up seed to thy brother. " 9 "And Onan knew that the seed should not be his; and it came to pass, when he went in unto his brother's wife, that he SPILLED IT ON THE GROUND, lest that he should give seed to his brother. "

  Pero bakit hindi mo isinama ang kasunod na verse? KASI MABUBUKING KA.

  Gen 38:10 "And the thing which he did DISPLEASED the LORD: wherefore he slew him also. "

  Pinaboran po ba ng Dios ang ginawa n'ya? HINDING-HINDI KAYA NGA PINATAY DIN S'YA EH.

  Haaaay naku po...

  Ngayon, sino po ang GAGO AT TANGA SA AMING DALAWA?

  Sa kanila kasi mga kaibigan, ok lang 'yan. Ganyan po ang ginagawa ng mga unang Muslim. At MAY BASBAS PA NG DAKILANG PROPETA NILA.

  Again....

  Bukhari:V5B59N459 "I entered THE MOSQUE, saw Abu, sat beside him and ASKED ABOUT SEX. Abu Said said, 'We went out with ALLAH's APOSTLE and we received FEMALE SLAVES from among the captives. WE DESIRE WOMEN and we loved to do coitus interruptus."
  (COITUS INTERRUPTUS: Sexual intercourse deliberately interrupted by withdrawal of the penis from the vagina prior to ejaculation).

  Sa Biblia, pinatay po ng Dios ang gumawa n'yan na si Onan, ayon na rin sa verse na ibinigay n'ya. Pero sa Islam, haaaaaaaayyyy ang sarap gawin ng coitus interruptus at may BASBAS PA NI PHEDOPILE PROHET.

  Zero ka pa rin HAHAHAHAHAHAAH!

  ReplyDelete
 45. The Lawfulness of Coitus Interruptus in Islam

  (Withdrawal of the penis from the vagina at the time of ejaculation with the purpose of avoiding impregnation. This can be done only with the permission of one's wife).

  It is ALLOWED FOR A MUSLIM man to practise COITUS INTERRUPTUS with his wife. There are several HADITH about this:

  First: On the authority of Jaabir who said: "We were PRACTICING coitus interruptus, and the QURAN was being revealed." [al-Bukhaaree and Muslim].

  In another version, he said: "We used to practise coitus interruptus in the LIFETIME OF THE PROPHET. This REACHED the Prophet, and he DID NOT PROHIBIT US from doing it." [Muslim, an-Nasaa'ee and at-Tirmidhee].

  Second: On the authority of Abu Sa'eed al-Khudhriy , who said: "A man came to the Prophet and said: "I have A YOUNG GIRL (right-hand possession), and I practise COITUS INTERRUPTUS WITH HER. I want that which men want, but the Jews claim that coitus interruptus is minor INFANTICIDE (the act of killing an infant)." The Prophet said: "The Jews have lied, the Jews have lied. If ALLAH wished to create a child, YOU WOULD NOT BE ABLE to prevent it." [An-Naasaa'ee in al-'Ishrah: Abu Dawood and others: Saheeh].

  Third: On the authority of Jaabir , a man came to the Prophet and said: "I have A SLAVE GIRL who serves us and waters our date trees. Sometimes I GO TO HER, but I dislike that she should BECOME PREGNANT BY ME". THE PROPHET SAID: "use COITUS INTERRUPTUS if you like, but whatever has been ordained for her will come." After some time, the man again came to the PROPHET and said: "SHE HAS BECOME PREGNANT!" The Prophet told him: "I told you that whatever has been ordained for her will come." [Muslim, Abu Dawood and others].

  :D LOL!

  Kung sa Biblia po ay pinarusahan ang gumawa n'yan sa Gen. 38:10, sa Islam po ay welcome na welcome!

  ANG SARAP MAGING MUSLIM DI BA?

  HARHARHARHARH....

  Bonus:
  Sahih Bukhari hadith, Chapter wars 4138:
  Abu Said Al-Khudry said:
  "I was in the Muslim army when we attack banu Al-Mustaliq. We CAPTURED WOMEN AS PRISONERS OF WAR and WE LOVE TO RAPE THEM. We decided to do COITUS INTERRUPTUS (al-azl), but we decided to ask RASUL ALLAH about it. He answered, "No need to do coutis interruptus, bacause it is up to ALLAH to make the women pregnant or not."

  eeeeeeeeeeeewwwwwww...

  ReplyDelete
 46. Mga giliw na tagasubaybay, napahiya na po ang mga balik-Slum. Sabagay kahiya-hiya naman po talaga eh. Bulok ang laman ng mga ulo at puro sablay ang atake. 5X a day mag-Salah (prayer nila) pero angba-bastos ng bunganga...

  Parang baboy.

  ReplyDelete
 47. Cenon Bibe;
  Kung marunong lang magbasa nang tama itong BALIK ISLAM ay NABASA SANA NIYA na PATAY NA ang KAPATID ni ONAN at ang ASAWA NITO ay NAIWAN na WALANG ANAK.

  Muslim;
  Ha? anong talata Cenon Bibe? mga kaibigan kong meron mang talata na ganyan na namatay na raw ang nasabing kapatid ni Onan bago pa man nya KANTOTIN ang asawa ng kanyang Kapatid ang nasabing pangyayari o talata ay mababasa natin mula Gen 38:1-7 since verse Genesis 38:8-9 ang isyu dito mga kaibigan;

  Ang hirap sayo Cenon Bibe puro ka nalang daldal maglitaw ka ng talatang GaGo ka! stating na patay na nga ang nasabing kapatid ni Onan bago ang verse Genesis 38:8-9 if that is so! as per your stupid claimed Cenon Bibe, bakit iwiniwithdraw pa rin ni Onan ang kanyang similya? mula sa pakikipagtalik ni Onan sa asawa ng kanyang Kapatid? kong ganon Patay na pala ang kapatid ni Onan at syang tunay na asawa ng Kinakantot ni Onan?

  verse 8; "AND JUDAH SAID UNTO ONAN, GO IN UNTO THY BROTHER'S WIFE AND MARRY HER, AND RAISE UP SEED TO THY BROTHER."

  verse9; "AND ONAN KNEW THAT THE SEED SHOULD NOT BE HIS; AND IT COME TO PASS, WHEN HE WENT IN UNTO HIS BROTHER'S WIFE, THAT HE SPILLED IT ON THE GROUND, LEST THAT HE SHOULD GIVE SEED TO HIS BROTHER."

  Anong LOGIC ng Withdarwal ni Onan? HA? GAgO ka? mag-isip ka nga? ang Bobo mo! magpaliwanag kang hayop ka! puro ka lang KAbubohan! daldal na wala namang talatang ipinakita! mahirap ba para sayo Cenon Bibe ang maglitaw ng talata mula sa Bibliya?

  ReplyDelete
 48. NAGWAWALA na po itong BALIK ISLAM dahil sa SOBRANG PAGKAKAPAHIYA NIYA.

  Sa post po natin ay sinabi natin:
  "Kung marunong lang magbasa nang tama itong BALIK ISLAM ay NABASA SANA NIYA na PATAY NA ang KAPATID ni ONAN at ang ASAWA NITO ay NAIWAN na WALANG ANAK.

  Ganito po ang sagot nitong BALIK ISLAM:
  "Ha? anong talata Cenon Bibe? mga kaibigan kong meron mang talata na ganyan na namatay na raw ang nasabing kapatid ni Onan bago pa man nya KANTOTIN ang asawa ng kanyang Kapatid ang nasabing pangyayari o talata ay mababasa natin mula Gen 38:1-7 since verse Genesis 38:8-9 ang isyu dito mga kaibigan;

  "Ang hirap sayo Cenon Bibe puro ka nalang daldal maglitaw ka ng talatang GaGo ka! stating na patay na nga ang nasabing kapatid ni Onan bago ang verse Genesis 38:8-9 if that is so! as per your stupid claimed Cenon Bibe, bakit iwiniwithdraw pa rin ni Onan ang kanyang similya? mula sa pakikipagtalik ni Onan sa asawa ng kanyang Kapatid? kong ganon Patay na pala ang kapatid ni Onan at syang tunay na asawa ng Kinakantot ni Onan?"

  CENON BIBE:
  KASASABI pa lang po natin na MATUTO SANANG MAGBASA itong BALIK ISLAM tapos ayan na naman siya.

  Sa pagkakataon pong ito ay PINATUNAYAN NIYA na HINDI PAGBABASA ang PROBLEMA NIYA.

  SADYA LANG SIYANG NAGBUBULAG-BULAGAN.

  Itinatanong po NIYA kung ANONG TALATA SINABI na PATAY NA ang KAPATID ni ONAN?

  E KUNG BINASA lang po NIYA ang KASUNOD na SINABI KO ay NABASA DAPAT NIYA ang TALATANG HINAHANAP NIYA.

  Eto po uli iyon:
  "Sabi po sa Gen38:6-7:
  "Judah got a wife named Tamar for his first-born, Er.

  "But Er, Judah's first-born, greatly offended the LORD; so the LORD TOOK HIS LIFE."

  AYAN po. MALIWANAG. "THE LORD TOOK HIS [ER'S] LIFE."

  Si ER po ang KAPATID ni ONAN at ASAWA ng BABAENG IBINIGAY kay ONAN para MAGING ASAWA. At ayon po sa Gen38:6-7 ay KINUHA NA SIYA ni LORD BAGO PA IBIGAY kay ONAN ang KANYANG ASAWA.

  NAKAKAAWA na lang po talaga itong BALIK ISLAM NA ITO.

  WALA po SIYANG MAISAGOT at WALANG MAITUTOL kaya PATI LANTARANG PAGBUBULAG-BULAGAN ay GINAGAWA na NIYA.

  IYAN PO ba ang BALIK ISLAM?

  Sabagay, tila KAILANGAN LANG NIYANG ILABAS ang KASAMAAN na NASA LOOB NIYA.

  NATITIYAK ko po na NOONG HINDI PA SIYA TUMATALIKOD KAY KRISTO ay WALA SIYANG KASAMAAN na GANYAN sa KANYANG KALOOBAN. HINDI po kasi ITINUTURO sa mga KRISTIYANO ang KASAMAAN.

  NATUTO lang po SIYA ng KASAMAAN na LANTAD sa KANYANG PAGMUMURA mula nang TUMALIKOD SIYA kay KRISTO.

  ReplyDelete
 49. ITINATANONG po nitong BALIK ISLAM na IPINAGMAMALAKI na "MUSLIM" SIYA:
  "Ang hirap sayo Cenon Bibe puro ka nalang daldal maglitaw ka ng talatang GaGo ka! stating na patay na nga ang nasabing kapatid ni Onan bago ang verse Genesis 38:8-9 if that is so! as per your stupid claimed Cenon Bibe, bakit iwiniwithdraw pa rin ni Onan ang kanyang similya?"

  Diyan po natin MAPATUTUNAYAN na NAGBUBULAG-BULAGAN o SADYANG BINULAG NA ng DEMONYO ang ISIP nitong BALIK ISLAM.

  Itinatanong niya kung "BAKIT IWINIWITHDRAW PA RIN NI ONAN ang KANYANG SIMILYA?"

  ANDYAN na po MISMO sa IBINIGAY NIYANG TALATA ang SAGOT sa TANONG NIYANG IYAN, partikular sa Gen38:9.

  Sabi po mismo ng SINIPI NIYANG TALATA:
  "verse9; "AND ONAN KNEW THAT THE SEED SHOULD NOT BE HIS; AND IT COME TO PASS, WHEN HE WENT IN UNTO HIS BROTHER'S WIFE, THAT HE SPILLED IT ON THE GROUND, LEST THAT HE SHOULD GIVE SEED TO HIS BROTHER."

  Sabi riyan, "AND ONAN KNEW THAT THE SEED SHOULD NOT BE HIS."

  Ayan po, ALAM ni ONAN na HINDI KIKILALANING SA KANYA ang magiging ANAK ng ASAWA ng KAPATID NIYA kaya NAG-WITHDRAWAL SIYA.

  MASAMA po talaga ang EPEKTO ng PAGTALIKOD kay KRISTO.

  PINANDIDILATAN na po itong BALIK ISLAM ng SAGOT sa TANONG NIYA tapos ay HINDI PA NIYA NAKITA.

  Bakit po?

  Dahil ang TUMATALIKOD kay KRISTO ay BINUBULAG ng DEMONYO.

  Kung maaalala po natin si HUDAS ay SINANIBAN MUNA ng DEMONYO BAGO SIYA TUMALIKOD kay KRISTO. (John 13:27, 30)

  Kaya po NAKAKAAWA ang mga TUMATALIKOD KAY KRISTO.

  IPAGDASAL po natin na MAMULAT PA ang ILAN sa KANILA para MAKATAKAS SILA sa KAPAHAMAKAN na NAKALAAN sa mga HINDI KUMILALA sa NAG-IISANG ANAK ng DIYOS. (Jn3:18)

  ReplyDelete
 50. Cenon Bibe;

  Sabi riyan, "AND ONAN KNEW THAT THE SEED SHOULD NOT BE HIS."

  Ayan po, ALAM ni ONAN na HINDI KIKILALANING SA KANYA ang magiging ANAK ng ASAWA ng KAPATID NIYA kaya NAG-WITHDRAWAL SIYA.

  Muslim;

  Ito po ang naging pangangatwiran nitong si Cenon Bibe mga kaibigan,

  "Ayan po, ALAM ni ONAN na HINDI KIKILALANING SA KANYA ang magiging ANAK ng ASAWA ng KAPATID NIYA kaya NAG-WITHDRAWAL SIYA."

  kita nyo po mga kaibigan? ang sabi at pangangatwiran nitong si Cenon Bibe ay patay na raw ang kapatid ni ONAN kaya KINANTOT nya ang asawa ng kanyang KApatid pero NAG-WITHDRAWAL pa rin si Onan bakit?

  Cenon Bibe bigyan mo ng justification ang ginawa ni Onan na iyon ang PAG-WITHDRAW nya, papaano na hindi mapasa-kanya ang maging anak nila ng asawa ng kanyang kapatid na kinantot ni Onan kong ikaw mismo ang nagsabi na patay na nga ang kapatid ni Onan, kaya nagawang KANTOTIN ni ONan ang asawa ng kanyang kapatid. bakit? nakasulat din ba dyan sa Bible mo na kahit ang Patay na kapatid ni Onan ay KUMAKANTOT pa rin sa kanyang buhay na asawa? ha? ganoon ba?

  ReplyDelete
 51. ALIW na ALIW po itong BALIK ISLAM o "MUSLIM" daw na IPAKITA ang KABABUYAN NIYA.

  Teka po, hindi po ba kailan lang ay BINABATIKOS TAYO nitong BALIK ISLAM o "MUSLIM" daw na tayong mga KRISTIYANO ang "MAHALAY"?

  WALA na pong MAISAGOT at WALA NANG MAITUTOL kaya IPINAKIKITA at IBINIBILAD NIYA ang NATUTUNAN NIYANG KABABUYAN mula nang TUMALIKOD SIYA kay KRISTO.

  HINDI na po ako NAGUGULAT.

  Kung NABASA po NINYO ang POST NATIN kung BAKIT HINDI MAKONDENA nitong BALIK ISLAM ang mga PEDOPHILES ay MAUUNAWAAN din po NINYO kung BAKIT PURO KABABUYAN ang IPINAKIKITA nitong TUMALIKOD kay KRISTO.

  NAKALULUNGKOT po dahil DATI ay TAO itong BALIK ISLAM na ITO. Ngayon ay BABOY na SIYA.

  Diyan po natin makikita na hindi porke AYAW NA NIYANG KUMAIN ng BABOY ay HINDI NA SIYA MAGIGING BABOY.

  Makikita natin diyan na TAMA ang SINABI ng PANGINOONG HESUS sa Mark 7:15, 18-23.

  Sabi riyan ng Panginoon:
  "Nothing outside a man can make him 'unclean' by going into him. Rather, it is what comes out of a man that makes him 'unclean.' "

  "Are you so dull?" he asked. "Don't you see that nothing that enters a man from the outside can make him 'unclean'?

  "For it doesn't go into his heart but into his stomach, and then out of his body." (In saying this, Jesus declared all foods "clean.")

  "He went on: "What comes out of a man is what makes him 'unclean.'

  "For from within, out of men's hearts, come evil thoughts, sexual immorality, theft, murder, adultery, greed, malice, deceit, lewdness, envy, slander, arrogance and folly. All these evils come from inside and make a man 'unclean.' "

  ITO pong TUMALIKOD kay KRISTO na BALIK ISLAM na nagsasabing "MUSLIM" SIYA ang PERPEKTONG EHEMPLO ng SINABI na iyan ng PANGINOON.

  Ang KABABUYAN po na BUMUBUGA sa BIBIG nitong BALIK ISLAM ay GALING o NAITANIM NA sa KANYANG PUSO at IYAN ang NAGPAPAKITA na MARUMI SIYA.

  PURIHIN natin ang DIYOS dahil KRISTIYANO TAYO.

  ReplyDelete
 52. Napakahina at napakarumi naman ng kokote ng Muslim na 'to. Simpleng paliwanag hindi makuha. Grabe hindi ako makapaniwala na may ganitong mga tao mas matalino pa yata ang grade 1 dito.

  Nakakatakot maging balik-Slum.

  ReplyDelete
 53. "CENON BIBE:
  Ang mgaPARI ay MAY lakas ng LOOB na HUWAG MAG-ASAWA PARA SA DIYOS.

  Kung may NAAKUSAHAN MAN ng PANGMOMOLESTIYA ay DALA ng KAHINAAN at iyan ay PAGLABAG sa KAUTUSAN ng DIYOS.

  SINO BA ang NANINIWALA sa CHILDMOLESTER at PEDOPHILE?

  HINDI KAMI. Sa amin ang CHILD MOLESTERat PEDOPHILE ay ITINUTURING na MAY SAKIT.
  HINDISIYA DINADAKILA."

  SABI NG REACTOR:
  TAMA IYUNG TANONG MO CENON."SINO BA ANG NANINIWALASA CHILDMOLESTER T PEDOPHILE??
  BAKIT DIMO TANUNGIN IYONG SARILI MO ???

  "PROFILE OF THE VICTIMS
  AN OVERWHELMING MAJORITY OF THE VICTIMS, 81% WERE MALES (KAYA PALA,KAY CENON DINORMAL ANGPEDOPHILE PERO ANG KABAKLAAN NORMAL! HAHAHA!ULOL). A MAJORITY OF THE VICTIMS WERE POST-ADOLESCENTS WITH A SMALL PERCENTAGE OF THE PRIEST ACCUSED OF ABUSING CHILDREN WHO HAD NOT REACHED PUBERTY.

  THE JOHN RAY REPORT DETERMINED THAT JUST UNDER 6%OF VICTIMS WERE 7 YRS. OR YOUNGER. 16% OF THE VICTIMS WERE BETWEEN AGE 8 AND GAGE10 (YAN PALA ANG HINDI PEDOPHILE. HAHAHAHA!!IMAGINE PARI MAY SAKIT PALA!HAHAHA! SI CENON ANG MAY SABI NYAN DI AKO).

  THE VAST MAJORITYOF THE VICTIMS(78%) WERE BETWEEN AGE 11 AND AGE 17. ONLY15% OF THE VICTIMS WERE 16-17 YEARS OF AGE; 51% WERE BETWEEN THE AGES OF 11 AND14.

  SINONGAYON ANG WALA SA KATINUAN. DAHIL HIRAPNA HIRAP NANG DEPENSAHAN NI CENON ANG SINIMULA NYANG KAGAGUHAN SA BLOG, KUNG ANU-ANO NANG PERSONALITY ANG KUNWARING SUMASAGOT SA BLOG..HAHAHAH!

  AnOnYmOuS 2

  ReplyDelete
 54. SABI po nitong BALIK ISLAM:
  "TAMA IYUNG TANONG MO CENON."SINO BA ANG NANINIWALASA CHILDMOLESTER T PEDOPHILE??
  BAKIT DIMO TANUNGIN IYONG SARILI MO ???

  "PROFILE OF THE VICTIMS
  AN OVERWHELMING MAJORITY OF THE VICTIMS, 81% WERE MALES (KAYA PALA,KAY CENON DINORMAL ANGPEDOPHILE PERO ANG KABAKLAAN NORMAL! HAHAHA!ULOL)."

  CENON BIBE:
  HIRAP na HIRAP na po itong BALIK ISLAM na ito. GUMAWA na naman ng KWENTO.

  Ayon sa kanya, para raw sa atin ay "NORMAL" ang "KABAKLAAAN."

  SAAN NATIN SINABI IYAN?

  HINDI po MADEPENSAHAN nitong BALIK ISLAM ang PAG-AASAWA ng PROPETA NILA sa isang 6-ANYOS na BATANG BABAE at PAKIKIPAG-SEX NITO sa 9-TAONG GULANG na PASLIT kaya NAG-IIMBENTO NA LANG SIYA.

  Ang BATA na GINAWANG ASAWA ng KANILANG PROPETA ay si AYESHA o AISHA na 6 NA TAONG GULANG noong GAWING ASAWA ng KANILANG PROPETA at 9 na TAON nang KANYANG SIPINGAN.

  Sabagay, HINDI po KAILANGANG DEPENSAHAN nitong BALIK ISLAM ang PAG-ASAWA ng PROPETA NILA sa ISANG WALANG MALAY na BATA. BAHAGI po ng ARAL NILA IYAN e.

  Katunayan, ayon po sa PROPETA NILA ay KALOOBAN mismo ng KANILANG DIYOS ang PAG-AASAWA NIYA sa ISANG BATA.

  Ganito po ang sabi ng KANILANG HADITH, o ang KASAYSAYAN ng KINIKILALA ng mga MUSLIM kaugnay sa BUHAY at ARAL ng KANILANG PROPETA.

  Sabi po sa SAHIH AL BUKHARI Volume 5, Book 58, Number 235:
  "Narrated 'Aisha: That the Prophet said to her, "You have been shown to me twice in my dream. I saw you pictured on a piece of silk and some-one said (to me). 'This is your wife.' When I uncovered the picture, I saw that it was yours. I said, 'If this is from Allah, it will be done."

  Paki take note po ang sabi ng KANILANG PROPETA:
  "IF THIS IS FROM ALLAH, IT WILL BE DONE."

  Ngayon, baka po sabihin nitong BALIK ISLAM ay tayo lang ang nagsabi na BATA si AYESHA.

  Basahin po natin ang MISMONG SALITA ng HADITH o ULAT na KINIKILALA ng mga MUSLIM. Sabi sa SAHIH AL BUKHARI Volume 5, Book 58, Number 236:
  "Narrated Hisham's father:

  "... then he married 'Aisha when she was a GIRL of SIX YEARS OF AGE, and HE CONSUMED THAT MARRIAGE when she was NINE YEARS OLD."

  Heto naman daw po ang MISMONG NANGGALING kay AYESHA ayon sa Volume 7, Book 62, Number 64:
  Narrated 'Aisha:
  "that the Prophet MARRIED HER when she was SIX YEARS OLD and HE CONSUMATED HIS MARRIAGE when she was NINE YEARS OLD, and then she remained with him for nine years (i.e., till his death)."

  So, MALINAW po na ang PAG-ASAWA ng PROPETA ng ISLAM sa ISANG BATA ay GUSTO at KALOOBAN daw ng DIYOS NILA.

  Iyan po ang dahilan kung bakit GALIT itong BALIK ISLAM sa mga BAKLA (TAYO po ay HINDI RIN PABOR sa KABAKLAAN) pero HINDI NIYA MAKONDENA ang mga PEDOPHILE o yung mga UMAASAWA sa mga WALANG MUWANG NA BATA.

  Katunayan, MISMONG mga BATAS at ARAL NILA ay SANGAYON sa PAG-AASAWA ng MATATANDANG LALAKE sa mga BATANG BABAE.

  Sa isa pong ISLAMIC WEBSITE, ang www.islamweb.net, partikular sa http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=E&Id=88089 ay BINIGYANG KATWIRAN pa NILA ang PAG-AASAWA sa mga BATANG BABAE.

  Sabi ng www.islamweb.net:
  "Getting married at an EARLY AGE is something that is CONFIRMED by the BOOK OF ALLAH, the SUNNAH of his PROPHET(Sallallahu Alaihi wa Sallam), the CONSENSUS of the SCHOLARS and the actions of the companions, and the Muslims who came after them."

  So, MALINAW po na BAHAGI talaga ng ISLAM at ARAL ng mga MUSLIM ang PAG-ASAWA ng MATATANDANG LALAKE sa mga BATANG BABAE.

  HINDI po IYAN ITATANGGI at HINDI TUTUTULAN ng BALIK ISLAM na KAUSAP NATIN. MALAMANG na IPAGTANGGOL pa po NIYA IYAN.

  ReplyDelete