Wednesday, September 23, 2009

Balik Islam: Quran 'Salita ng God'

BIGYANG DAAN po natin itong isang MAGANDANG SINABI nitong BALIK ISLAM sa ARTIKULO natin na "Pablo bakit sinisiraan ng isang Balik Islam?"

Sabi nitong BALIK ISLAM:
"Mga kaibigan at Mr. Cenon BIbe mailang beses ko na rin po ipinaliliwanag sa inyo na ang Koran ay SAlita ng Allah or God, kong ikaw ay marunong magbasa at imiintidi ng iyong binasaba Mr. Bibe ay siguro naman hindi ka na magtatanong pa; kasi sa mga pagtatanong mong iyan ay inilalantad mo lamang ang iyong kabobohan at Katangahan Mr. Cenon Bibe."

CENON BIBE:
MABUTI naman kung "SALITA NG ALLAH or GOD" ang QURAN.

Puwede PAKI SABI MO RITO KUNG ALING BAHAGI NG QURAN ang DIREKTANG SINABI NG DIYOS SA PROPETA NINYO?

Tutal sabi mo may "kabobohan at katangahan" ako, PAKI TURUAN MO AKO at PATUNAYAN MO na IKAW ang MAY ALAM. PAKI SAGOT MO ang TANONG KO sa ITAAS.

Bilang dagdag: "SAAN at KAILAN KINAUSAP ng DIYOS ANG PROPETA NINYO nung SINABI NIYA NANG DIREKTA ANG MGA SALITA NA NASA QURAN NGAYON?"

HIHINTAYIN NAMIN ang SAGOT MO.

12 comments:

 1. Isang nagpapanggap na anghel Gibril (daw) ang nagpakita kay Muhammad sa isang kweba. At hindi direktang sinabi ng Dios kay Muhammad kundi isang anghel lang daw ang nagsabi.

  ReplyDelete
 2. Ang "anghel" na kumausap kay Muhammad ay si Anghel Gabriel (ang Anghel na sugo ng Dios), ang s'ya ring KUMAUSAP kay Maria sa Lucas 1:28. Siya mismo ang nagsabi kay Maria na "...at tatawagin mo ang kaniyang pangalang JESUS..." "...Sya'y magiging dakila at tatawaging ANAK NG KAITAASTAASAN" "...ang banal na bagay na ipanganganak ay tatawaging ANAK NG DIOS."

  At nagpuri sa Dios ang mga anghel ng isilang ang Panginoong Jesus. (Lucas 2:13)

  Ang mga Anghel ay mga tapat na naglilingkod sa Panginoong Jesu-Cristo (Marcos 13:27;1:13,Juan 1:51;Lucas 2:9-13,Mateo 4:11;24:31,Apoc. 22:16) At tiyak na kilalang-kilala nila ang Panginoong Jesus na "SINISINTANG Anak ng Dios, at LUBOS Nya'ng kinalulugdan." (Mateo 3:17, Marcos 9:7)

  Partikular sa mga anghel ng Dios ay si Gabriel, na nagsabing si Jesus ay "ANAK NG KAITAASTAASAN" at "ANAK NG DIOS". Sa katotohanan, si Jesus ay ang "bugtong na Anak ng Dios" o "ONLY begotten Son which is in the BOSOM of the Father" (Juan 1:18,3:16).

  Ang Cristo na ipinakilala ng Biblia ay ang Cristo na nauna pa kay Haring David (Mateo 22:42), ang naturo sa mga Propeta (1Pedro 1:10,Lucas 13:34) at nauna pa kay Abraham (Juan 8:58). S'ya rin ang naging kasangkapan sa paglalang (Juan 1:3). At S'ya na nagkatawang tao (Juan 1:4,Filipos 2:6.)

  AT KILALA NG ANGHEL GABRIEL.

  Nakakapagtakang makalipas ang ilang siglo, ISINUGOng "daw" muli ang Anghel ngunit sa isang arabo na kinilala nilang PROPETA. At ang aklat na nabuo ay nagpapahayag na ng CRISTO na IBA sa ipinangaral ng mga Apostol (Gal.1:8). Isang Cristo na hindi BUGTONG NA ANAK NG DIOS, at hindi namatay sa krus.

  Nagbago ba ng pahayag ang Anghel Gabriel, nakalimot, o HINDI talaga s'ya ang kumausap doon sa "propeta"?

  Nagtatanong lang po.

  Dahil sa Biblia ay may isang NAG-AALINLANGAN SA PAGKA- ANAK NG DIOS ni Cristo (Mateo 4:6) at tumatanggi sa Kanyang PAGKAMATAY AT PAGKABUHAY-MULI (Mateo 16:21-23).

  Ito ay NAGPAPAKUNWARING ANGHEL ng kaliwanagan (2 Cor.11:14).

  Napakalaking GULO ang idinulot ng "anghel" na ito sa sangkatauhan.

  ReplyDelete
 3. Cenon Bibe;
  Puwede PAKI SABI MO RITO KUNG ALING BAHAGI NG QURAN ang DIREKTANG SINABI NG DIYOS SA PROPETA NINYO?

  Muslim;
  Ano po ba ang sabi ng Bibliya ninyo patungkol dyan? ha? Mr. Cenon Bibe? direkta bang nangungusap ang Dios sa tao? infact kong nauunawaan mo talaga ang mismong Bibliya mo! ganito ang sinasabi; John 1:18 "NO MAN HATH SEEN GOD AT ANYTIME;...." [sana naunawaan mo ang ibig sabihin ng at anytime Mr. Bibe.] John 5:37 "AND THE FATHER HIMSELF, WHICH HATH SENT ME, HATH BORNE WITHNESS OF ME. YE HAVE NEITHER HEARD HIS VOICE AT ANYTIME, [minsan pa sasabihin ko na naman sa iyo Mr. Bibe kong nauunawaan mo ang salitang at anytime.] NOR SEEN HIS SHAPE." now ngayon maari po ba na baliin ng Dios ang kanyang mga sinasabi na nakatala mismo sa mga KAsulatan? Mr. Cenon Bibe Tanga at Bobo lang na katulad mo ang maaaring mag-iisip at magtatanong ng mga KAmangmangan na yan!

  Cenon Bibe;
  Tutal sabi mo may kabobohan at katangahan ako, PAKI TURUAN MO AKO at PATUNAYAN MO na IKAW ang MAY ALAM. PAKI SAGOT MO ang TANONG KO sa ITAAS.

  Muslim;
  Pag-aamin nitong si Mr. Cenon Bibe mga kaibigan; "Tutal sabi mo may "kabobohan at katangahan ako," eh kong talagang may natitira pa na KAtinuan dyan sa Utak mo, mantakin mo pati ang sinasabi ng Bibliya mo eh gusto mo pang baliin at Kontrahin! oh hindi po ba malaking kabobohan at katangahan yang dinidisplay mo dito? at ikaw mismo ang nagpapatunay ng kabobohan at katangahan mong iyan Mr. Cenon Bibe!

  At ang KOran po unang-una ay hindi talaan ng pag-uusap ng Dios sa iisang partikular na tao lamang, minsan ko pa po'ng sasabihin sa inyo na hindi po maaaring baliin o kontrahin ng Dios mismo ang kanyang mga sinasabi sa mga naunang na po'ng mga kasulatan [John 1:18, John 5:37] tulad ng gustong mangyari nitong Tangang si Mr. Cenon Bibe mga kaibigan.

  Cenon Bibe;
  Bilang dagdag: "SAAN at KAILAN KINAUSAP ng DIYOS ANG PROPETA NINYO nung SINABI NIYA NANG DIREKTA ANG MGA SALITA NA NASA QURAN NGAYON?"

  Muslim;
  Ang Mali na katanungang ay hindi kailangan ng TAmang kasagutan; ang simpling kasagutan ko po mga kaibigan sa Katangahan at Kabobohang katanungan na iyan nitong si Mr. Cenon Bibe ay ang talata na mula mismo sa kanyang sariling Bibliya. basa po; John 1:18, John 5:37 kong ang mga talatang iyan ay hindi nya makuhang paniniwalaan na mismong sa Bibliya nya nanggagaling ang koran pa kaya? kaya Mr. Cenon Bibe maniwala ka muna sa Bibliya mo! madaling mauunawaan ang koran kong ang isang tao ay lubus na naniniala at nakakaunawa sa kanyang Bibliya!

  ReplyDelete
 4. Hindi ba talaga kayang patunayan kung ang koran ay direktang sinalita nga ng Dios o hindi kay muhamad (pbuh) na hindi gagamitin ang Biblia? Hindi ba kayang patunayan kung koran lang ang gagamitin? Kulang-kulang pala 'yang koran n'yo eh.

  ReplyDelete
 5. This comment is NOT intended for Muslims posting on this weblog, since I'm very sure they'll not going to read the ff. passages, and even IF they do, they will never understand because:

  In whom the god OF THIS WORLD hath BLINDED the minds of them which believe not, lest the light of the GLORIOUS GOSPEL OF CHRIST, who is the IMAGE OF GOD, should shine unto them.
  (2Cor. 4:4)

  I'm hoping you guys out there will be enlightened with this and will be aware of the anti-christ "scriptures" that cast shadows unto your strong belief in the Bible.

  ERRORS IN QURAN:

  *The Quran states that Alexander the Great, called Zul-Qarnayn ("the two-horned one"), is a Muslim (S. 18:83-98). This is in contrast with historical writings that say Alexander was a POLYTHEIST who believed he was the son of Amman, an Egyptian deity. The discovery of coins portraying Alexander with two horns REFUTES any Muslim attempt to deny these verses as references to him. (see A. Y. Ali's The Holy Quran, Appendix VII, pp. 760-765)

  *According to S. 18:88, the sun was found setting in a MUDDY SPRING. Muhammad believed that this verse was to be taken LITERALLY, not metaphorically. (see al-Zamakhshari's Kashshaf, vol. 2, p.743; third edition printed in 1987)

  *The Quran also indicates that the sun travels (cf. S. 36:38; Sahih al-Bukhari 4:421). Taken in conjunction with the preceding verse, we are left with the problem of the sun traveling to its resting place within a muddy spring, and returning back to its course.

  *Jews were transformed INTO APES and SWINE in Surahs 2:65, 5:59-60, and 7:166. Muhammad also taught that the Jews were CHANGED INTO RATS. (Sahih al-Bukhari, Vol. 4:524)

  *The Quran holds a Samaritan responsible for fashioning the Golden Calf during Israel's forty years in the Sinai Desert at the time of Moses (S. 20:87,94). The only problem with this is that the Samaritans DID NOT COME INTO BEING until after the sixth century B. C., centuries after Moses. So EMBARASSING is this fact, that Yusef Ali translates the word Samariyyu as "stranger, foreigner" or "watchman." Yet, the word "Samaritan" appears in standard Arabic dictionaries as Samariyyun, the same exact term used in this Surah. In fact, Baidawi concurs that, "as-Samari" in S. 20:87, refers to Musa ibn Zafar, of the tribe of Samaritans! (T. P. Hughes, Dictionary of Islam, p.564)

  *In S. 7:124, the Exodus Pharaoh threatens to crucify his magicians by placing them on the cross: "Be sure I will cut off yours hands and your feet on opposite sides, and I will cause you all to die on the cross." The problem arises when one realizes that this form of punishment DID NOT COME INTO EXISTENCE until two-hundred years before Christ.

  *Abraham was thrown into the fire by Nimrod, the king of Babel (Shinar). This error is OBVIOUS, since Nimrod lived seven generations BEFORE Abraham. (cf. Genesis 10:8-11; S. 21:68-69 and Ali's footnotes 2725, 6055)

  to be continued...

  ReplyDelete
 6. Sabi po ng isang nag-post dito sa ating blog:
  "Ang "anghel" na kumausap kay Muhammad ay si Anghel Gabriel (ang Anghel na sugo ng Dios), ang s'ya ring KUMAUSAP kay Maria sa Lucas 1:28. Siya mismo ang nagsabi kay Maria na "...at tatawagin mo ang kaniyang pangalang JESUS..." "...Sya'y magiging dakila at tatawaging ANAK NG KAITAASTAASAN" "...ang banal na bagay na ipanganganak ay tatawaging ANAK NG DIOS."

  CENON BIBE:
  MARAMING SALAMAT sa POST mo.

  TAMA KA na ang KUMAUSAP sa BIRHENG MARIA at NAG-ANUNSYO ng PAGDADALANTAO NIYA sa PANGINOONG HESUS ay ang ANGHEL GABRIEL.

  IYAN ay PINATOTOHANAN ng PAGPAPAKITA RIN ni ANGHEL GABRIEL kay ZACARIAS (Luke 1:8-25) at ng KAGANAPAN ng MAHIMALANG PAGDADALANTAO ng BIRHENG MARIA (Lk1:41-43) at maging ni ELIZABETH (Lk1:24-25).

  Sa madaling salita, KUMPIRMADO ng DALAWA PANG SAKSI (si ZACARIAS at ELIZABETH) at ng DALAWANG HIMALA ang PAGPAPAKITA ng ANGHEL na si GABRIEL kay MARIA.

  Ang mga IYAN ang PATUNAY na ANGHEL nga ng DIYOS ang KUMAUSAP sa BIRHEN.

  Puwede ko bang maitanong kung MAY IBA BANG SAKSI na MAGPAPATOTOO na NAKAUSAP NGA ng ANGHEL GABRIEL ang PROPETA MUHAMMAD ng mga MUSLIM?

  MAY IBA BANG PINAGPAKITAAN ng ANGHEL para KUMPIRMAHIN na KINAUSAP NGA NIYA ang PROPETA ng ISLAM?

  MAY IBA BANG TAO na NAKAKITA o NAKASAKSI HABANG KAUSAP ng ANGHEL si PROPETA ng mga MUSLIM?

  MAY MGA HIMALA BANG NAGANAP bilang PATUNAY RIN na ANGHEL NGA ng DIYOS ang NANGUSAP kay MUHAMMAD?

  Sa pagkakaalam ko kasi, kung TUNAY na sa DIYOS ang isang ANGHEL ay DAPAT LANG na MAY TUNAY NA HIMALA na NANGYARI BILANG TANDA ng PAHAYAG NIYA.

  Sana ay MABIGYANG KASAGUTAN mo rin iyan.

  Salamat.

  ReplyDelete
 7. Alagad ni Cenon Bibe;
  Partikular sa mga anghel ng Dios ay si Gabriel, na nagsabing si Jesus ay "ANAK NG KAITAASTAASAN" at "ANAK NG DIOS". Sa katotohanan, si Jesus ay ang "bugtong na Anak ng Dios" o "ONLY begotten Son which is in the BOSOM of the Father" (Juan 1:18,3:16).

  Muslim;
  Alam nyo po ba kong ano ang tunay na kahulugan ng salitang BUGTONG na anak? o BEGOTTEN sON? if Jesus is the only Begotten Son of God as you have presented PROOF Juan 1:18,3:16 from the Bible, eh bali walain na lamang po ba natin ang sinasabi din ng Dios mismo sa PSALM 2:7 and I quote; "I WILL DECLARE THE DECREE; THE LORD HATH SAID UNTO ME, THOU ART MY SON; THIS DAY HAVE I BEGOTTEN THEE."

  oh napakalinaw na begotten din! at ang nasabi po na talata na yan ay hindi po The Psalm according to DAvid; bagkus salita po iyan ng Dios kay David mga kaibigan, eh iyan John mo brod Gospel Of John po ba yan oh The Gospel Acoording to John?

  Alagad ni Cenon Bibe;
  Ang Cristo na ipinakilala ng Biblia ay ang Cristo na nauna pa kay Haring David (Mateo 22:42), ang naturo sa mga Propeta (1Pedro 1:10,Lucas 13:34) at nauna pa kay Abraham (Juan 8:58). S'ya rin ang naging kasangkapan sa paglalang (Juan 1:3). At S'ya na nagkatawang tao (Juan 1:4,Filipos 2:6.)

  Muslim;
  Sure ka dyan sa mga pinagsasabi mo brod? ang totoong Dios na kilala ko o ng mga Muslim ay walang Simula at Wala din po'ng Katapusan samantalang itong dios na pinakilala mo ngayon na si Jesu-Kristo ayon sa paniniwala mo ay may Simula ang Buhay ay NAgwakas din po ang kanyang Buhay. infact ang sabi po ni Pablo ay ganito mula sa Bibliya mo mismo! basa 1Tim 2:5 and I quote "FOR THERE IS ONE GOD, AND ONE MEDIATOR BETWEEN GOD AND MEN, THE MAN CHRIST JESUS." kailan po sinabi sa nasabing talata ang The God Christ Jesus brod? ang ibig mo bang sabihin ngayon na si Pablo at ang Bibliya mo ang nagsinungaling dyan sa 1Tim 2:5 at ikaw ang nagsasabi ng totoo?

  Mag-isip ka naman napakakitid naman ng Utak mo brod, kaya mo nasabing dios si Jesu-Kristo kasi ikaw mismo hindi mo pa lubus na kilala ang totoo at tunay na Dios at ang mga katangian na taglay ng Totoong Dios.

  ReplyDelete
 8. Sabi po nitong BALIK ISLAM:
  "Cenon Bibe;
  Bilang dagdag: "SAAN at KAILAN KINAUSAP ng DIYOS ANG PROPETA NINYO nung SINABI NIYA NANG DIREKTA ANG MGA SALITA NA NASA QURAN NGAYON?"

  Muslim;
  Ang Mali na katanungang ay hindi kailangan ng TAmang kasagutan; ang simpling kasagutan ko po mga kaibigan sa Katangahan at Kabobohang katanungan na iyan nitong si Mr. Cenon Bibe ay ang talata na mula mismo sa kanyang sariling Bibliya. basa po; John 1:18, John 5:37 kong ang mga talatang iyan ay hindi nya makuhang paniniwalaan na mismong sa Bibliya nya nanggagaling ang koran pa kaya? kaya Mr. Cenon Bibe maniwala ka muna sa Bibliya mo! madaling mauunawaan ang koran kong ang isang tao ay lubus na naniniala at nakakaunawa sa kanyang Bibliya! "

  CENON BIBE:
  MALI po ba ang TANONG NATIN o WALANG MAISAGOT itong BALIK ISLAM?

  Simpleng kasagutan daw po ang Jn1:18 at 5:37.

  Paki basa po ninyo ang ARTIKULO NATIN na "Propeta, Aklat siniraan ng Balik Islam" at "Balik Islam: Walang nakarinig sa Salita ng Diyos."

  TIYAK po ay HIRAP na HIRAP NA ang KALOOBAN nitong BALIK ISLAM na ito.

  NAGTATAKA po SIYA marahil at NAITATANONG SA SARILI NIYA: BAKIT WALA AKONG MAISAGOT? AKALA KO BA AY NASA KATOTOHANAN AKO? KUNG NASA KATOTOHANAN AKO BAKIT PURO PALUSOT ANG NASASABI KO?

  Tingnan po ninyo. May tanong ako kaugnay sa PAGPAPAHAYAG daw ng "ANGHEL" sa PROPETA ng ISLAM. Paki ABANGAN NINYO kung MAKAKASAGOT SIYA.

  TIYAK ko po ay HINDI SIYA MAKAKASAGOT. PURO PANGANGATWIRAN at PALUSOT na naman ang IBIBIGAY NIYA sa ATIN.

  Kaya po MARAMI NA ang NAMULAT e.

  Sabagay, kung hindi dahil sa mga MALING PANGANGATWIRAN nitong BALIK ISLAM ay BAKA HINDI SILA NAGISING sa KATOTOHANAN na KRISTIYANISMO ang TUNAY na RELIHIYON na BIGAY ng DIYOS.

  ReplyDelete
 9. Hindi po makitid ang utak ko, meron lang talagang aral ang mga Apostol na mga Kristyano lang ang makakaunawa. Hindi nyo mauunawaan 'yon kasi nga BINULAG na kayo (2Cor. 4:4).

  Alam kong hindi n'yo mauunawaan, pero sa maigsing pamamaraan ipapaliwanag ko HINDI pAra sa inyo (mga balik-islam) kundi sa mga sumusubaybay sa blog na ito, para hindi n'yo sila MAILIGAW.

  NAPAKARAMI PONG MGA HULA PATUNGKOL SA ATING PANGINOONG JESUS NA ISINULAT SA AKLAT NG MGA AWIT. Isa napo dito ay ang:

  Awit 110:1 "Sinabi ng PANGINOON sa AKING PANGINOON, umupo ka sa aking kanan, hanggang sa aking gawing tungtungan mo ang iyong mga kaaway."

  Kinatuparan sa Bagong Tipan:
  Mat 22:42 Na sinasabi, Ano ang akala ninyo tungkol kay Cristo? kanino bagang anak siya? Sinabi nila sa kaniya, kay David.
  Mat 22:43 Sinabi niya sa kanila, Kung gayo'y BAKIT TINATAWAG S’YA NI DAVID NA PANGINOON, sa espiritu, na nagsasabi,
  Mat 22:44 Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, Maupo ka sa aking kanan, Hanggang sa ilagay ko ang iyong mga kaaway sa ilalim ng iyong mga paa?

  Ang haring David ay may tinatawag na PANGINOON, bukod sa Dios na kanyang PANGINOON. S'ya na umupo sa kanan ng Dios, at pinasuko ang lahat ng bagay sa kanyang paanan.

  Sino ang nakaluklok "SA KANAN NG DIOS"?

  Mar. 16:19 "Ang Panginoong Jesus nga, pagkatapos na sila'y mangakausap niya, ay tinanggap sa itaas ng langit, at LUMUKLOK SA KANAN NGA DIOS."
  Col. 3:1 "Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Cristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Cristo, NA NAKAUPO SA KANAN NG DIOS."

  Sino naman po ang pinagbigyan ng Dios ng kapangyarihan na tumuntong sa kanyang mga kaaway?

  1Cor. 15:25 Sapagka't kinakailangang siya'y maghari hanggang MAILAGAY N’YA SA ILALIM NG KANYANG MGA TALAMPAKAN ang lahat niyang mga kaaway.
  1Cor. 15:26 Ang kahulihulihang kaaway na lilipulin ay ang kamatayan.
  1Cor. 15:27 Sapagka't kaniyang pinasuko ang lahat ng mga bagay SA ILALIM NG KANYANG MGA PAA. Datapuwa't kung sinasabi, ang lahat ng mga bagay ay pinasuko, ay maliwanag na itinangi yaong nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa kaniya.

  Iyan po ang kinatuparan ng hula ni David sa Awit 110:1. Ang panginoong Jesu-Cristo na nasa kanan ng Dios.

  ReplyDelete
 10. Muslim;
  Sure ka dyan sa mga pinagsasabi mo brod? ang totoong Dios na kilala ko o ng mga Muslim ay walang Simula at Wala din po'ng Katapusan samantalang itong dios na pinakilala mo ngayon na si Jesu-Kristo ayon sa paniniwala mo ay may Simula ang Buhay ay NAgwakas din po ang kanyang Buhay.


  Hindi n'yo talaga naiintindihan. Kaawa-awa.
  Ang panginoong Jesus ay dati nang umiiral BAGO PA LIKHAIN ANG SANGLIBUTAN:

  Juan 17:5 "At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kaluwalhatiang AKING TINAMO SA IYO BAGO ANG SANGLIBUTAN AY NAGING GAYON."
  Juan 17:24 "...upang makita nila ang kaluwalhatian ko, na ibinigay mo sa akin: sapagka't ako'y iyong inibig BAGO NATATAG ANG SANGLIBUTAN."
  1Pedro 1:20 "Na nakilala nga nang una BAGO ITINATAG ANG SANGLIBUTAN, nguni't inihayag sa mga huling panahon dahil sa inyo"

  PABUBULAANAN N'YO BA 'YAN MGA muslim?

  Ang panginoong Jesus ay ang bugtong na Anak, S'ya ay kasama na ng Ama bago pa itatag ang mundong ito:

  Kawikaan 30:4 "Sino ang sumampa sa langit, at bumaba? Sino ang pumisan ng hangin sa kaniyang mga dakot? Sinong nagtali ng tubig sa kaniyang kasuutan? Sinong nagtatag ng lahat ng mga wakas ng lupa? ANO ANG KANIYANG PANGALAN, AT ANO ANG PANGALAN NG KANYANG ANAK kung iyong nalalaman?"

  May Anak po ba mga muslim? At alam n'yo daw po ba ang pangalan? Malamang hindi.

  Ano po ba ang may simula at katapusan sa buhay ng Panginoong Jesus?

  Heb. 10:5 "Kaya't pagpasok niya sa sanglibutan, ay sinasabi, Hain at handog ay hindi mo ibig. NGUNI’T ISANG KATAWAN ANG SA AKIN AY INIHANDA MO;
  Heb. 10:6 "Sa mga handog na susunugin at mga haing patungkol sa mga kasalanan ay hindi ka nalugod.
  Heb. 10:7 Nang magkagayo'y sinabi ko, Narito, ako'y pumarito (sa balumbon ng aklat ay nasusulat tungkol sa akin.) Upang gawin, Oh Dios, ang iyong kalooban."

  Iyan po ang isinilang ni Maria. Ang KATAWAN ng Panginoong Jesus, na s'ya ring nagkaroon ng katapusan. Ang INIHANDA ng Dios mismo para sa kanyang pagkakatawang-tao.

  Fil. 2:6 "Na siya, BAGAMA’T NASA ANYONG DIOS, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang PAGKAPANTAY N’YA SA DIOS,
  Fil. 2:7 "Kundi bagkus hinubad niya ito, AT NAG-ANYONG ALIPIN, NA NAKITULAD SA MGA TAO:"

  Naiintindihan n’yo po ba ang ibig sabihin ng “nag-anyong” at “nakitulad”? Halimbawa ikaw muslim, nag-anyong unggoy, o naki-tulad sa unggoy, hindi ibig sabihin unggoy ka na, kundi mukha ka lang unggoy. :-}

  Ngunit ang espiritung si Cristo-Jesus ay nananatili na "NAKALUKLOK SA KANAN NG DIOS." At ito rin ay ang nagbuhat pa sa langit:

  Joh 6:38 Sapagka't BUMABA AKONG MULA SA LANGIT, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin.
  1Th 1:10 "At upang hintayin ang kaniyang Anak NA MULA SA LANGIT, na kaniyang ibinangon sa mga patay, si Jesus nga na nagligtas sa atin mula sa galit na darating."

  ReplyDelete
 11. Muslim;
  Alam nyo po ba kong ano ang tunay na kahulugan ng salitang BUGTONG na anak? o BEGOTTEN sON? if Jesus is the only Begotten Son of God as you have presented PROOF Juan 1:18,3:16 from the Bible, eh bali walain na lamang po ba natin ang sinasabi din ng Dios mismo sa PSALM 2:7 and I quote;…

  Awit 2:7 “Aking sasaysayin ang tungkol sa pasiya: sinabi ng Panginoon sa akin IKAW AY AKING ANAK; SA ARAW NA ITO AY IPINANGANAK KITA.”
  (I will declare the decree: the LORD hath said unto me, Thou art my Son; this day HAVE I BEGOTTEN THEE.)

  KUMUHA PA NG SITAS SA BIBLIA, HINDI NAMAN KAYANG IPALIWANAG. PERO SALAMAT NA RIN SA’YO DAHIL D’YAN NABUBUNYAG LALO ANG KAMANGMANGAN MO SA BIBLIA. HANGGAN KORAN KA LANG.

  HINDI PO TALAGA NILA NAIINTINDIHAN ITO MGA KAIBIGAN. MAGDIWANG PO TAYONG MGA KRISTYANO. MGA MUSLIM, TUTULAN N’YO ITO:

  Katuparan sa Bagong Tipan:

  Act 13:33 Na TINUPAD DIN ng Dios sa ating mga anak nang muling buhayin niya si Jesus; GAYA NAMAN NG NASUSULAT SA IKALAWANG AWIT, Ikaw ay aking Anak, sa araw na ito ay naging anak kita.
  Act 13:34 At tungkol sa muling binuhay niya, upang ngayon at kailan ma'y huwag nang magbalik sa kabulukan, ay nagsalita siya ng ganito, Ibibigay ko sa iyo ang banal at tunay na mga pagpapala ni David.
  Act 13:35 Sapagka't SINABI RIN NAMAN NIYA SA IBANG AWIT, Hindi mo ipagkakaloob na ang iyong Banal ay makakita ng kabulukan.
  Act 13:36 Sapagka't si David, nang maipaglingkod na niya sa kaniyang sariling lahi ang pasiya ng Dios, ay natulog, at isinama sa kaniyang mga magulang, at NAKAKITA NG KABULUKAN.
  Act 13:37 Datapuwa't yaong binuhay na maguli ng Dios ay HINDI NAKAKITA NG KABULUKAN.

  ‘Yang talata na ginamit mo ay patungkol sa Panginoon Jesus. Siya na BUGTONG NA ANAK NG DIOS!

  Muslim:
  oh napakalinaw na begotten din! at ang nasabi po na talata na yan ay hindi po The Psalm according to DAvid; bagkus salita po iyan ng Dios kay David mga kaibigan, eh iyan John mo brod Gospel Of John po ba yan oh The Gospel Acoording to John?

  SALITA DAW PO IYAN NG DIOS KAY DAVID ???
  NAKAKAAWA. MANGMANG TALAGA. MGA balik-islam, ‘YAN BA ANG MGA TAONG BUMULAG SA INYO?

  “oh napakalinaw na begotten din!”

  NAPAKALINAW DAW BEGGOTTEN DIN!
  MALI NA NGA NAPAKALINAW PA RAW!
  KAHABAG-HABAG NA KAMANGMANGAN.

  Mga kaibigan, ‘wag napo kayong mainis, PAGTAWANAN N’YO NA LANG!

  PAHIYA na naman ang nagmamarunong na Muslim :-{

  ReplyDelete
 12. KUNG SINO KA MANG MUSLIM NA SUMAGOT SA POST KO: NAKAKAHIYA KA. DAPAT IKAHIYA KA NG ISLAM. NAPAKABOBO MO. SIMPLENG HULA SA PANGINOONG JESUS HINDI MO ALAM? KUNG GANYAN KABABABAW ANG ALAM MO, MAGBASA-BASA KA PA PARA MATUTO KA PA NG KAHIT KONTI LANG. HINDI KASI PARA SA IYO ANG BIBLIA BROD, SA KORAN KA LANG. DUN KA MAG-STICK AT I-RECITE MO ARAW-ARAW. ANG BIBLIA PARA LANG SA MGA MAY UTAK AT UNAWA. PINIPILIT N'YO PA KASING ARALIN EH BINULAG NA NGA KAYO MAHIRAP BA INTINDIHIN 'YON?
  SINO ULIT ANG SINABIHAN NG DIOS SA AWIT 2:7? SI DAVID BA? NAPAKAMANGMANG MO.

  ReplyDelete