Thursday, August 6, 2009

Diyos Ama lang ba ang dapat sambahin?

DOON po sa post natin na "Balik Islam umamin na anti-Kristo" ay nag-post ang BALIK ISLAM na NANINIRA sa PANGINOONG HESU KRISTO.

Gusto po niyang patunayan na "TAO LANG" ang PANGINOONG HESUS kaya nagbigay siya ng MARAMING TALATA mula sa BIBLIYA.

Ang tanong ay NAPATUNAYAN BA NIYA na "TAO LANG" ang KRISTO?

PAKI BASA PO ang LAHAT ng mga TALATA na IBINIGAY ng BALIK ISLAM at paki TINGNAN po ninyo KUNG MAY SINABI na "TAO LANG SI HESUS."

NATITIYAK ko po na WALA kayong MAKIKITA.

Ang LAHAT po ng mga TALATA na IBINIGAY ng BALIK ISLAM ay NAGPAPATUNAY LANG sa ARAL KATOLIKO na si HESUS ay DIYOS na NAGKATAWANG TAO. (Jn1:1, 14)

Noong NAGKATAWANG TAO ang DIYOS ANAK na si HESUS ay NAKILALA SIYANG "PROPETA" na KATUPARAN ng Deut 18:18.

At HINDI LANG PO BASTA-BASTANG PROPETA. Si HESUS po ay PINATUNAYAN sa mga talatang iyan na MAKAPANGYARIHANG PROPETA.

GUMAWA SIYA ng mga HIMALA (Jn 6:14). Halimbawa nga po ang PAGBIBIGAY NIYA ng PANINGIN sa BULAG (Jn 9:14).

Ang mga HIMALA ni HESUS ay PATUNAY na HINDI LANG SIYA ORDINARYONG PROPETA.

PINATUTUNAYAN ng mga HIMALA na GAWA ni HESUS na SIYA ay DIYOS!

Katunayan, WALANG BINATBAT kay HESUS ang KINIKILALANG DIYOS ng ilang SEKTA.

Si HESUS ay MARAMING GINAWANG MILAGRO. Ang mga "diyos" ng ilang grupo ay WALANG NAGAWANG HIMALA kundi KUWENTO na "diyos" sila.

PURIHIN si HESUS! PURIHIN ang DIYOS!

Ngayon, ginamit po ng BALIK ISLAM ang Jn 5:24 para ipakita na DIYOS AMA LANG daw ang dapat sampalatayanan at hindi si KRISTO.

Ayon sa pagkakasipi niya, “Sinasabi ko sa inyo ang katotohanan, ang dumirinig sa aking salita, at sumasampalataya sa kanya na nagSUGO sa akin, ay may buhay na walang hanggan, at hindi na sya hahatulan. Lumipat na sya sa buhay mula sa kamatayan.”

SINABI po ba sa talata na "SA NAGSUGO LANG" o sa Diyos Ama lang sumampalataya?

HINDI po. WALA pong GANYAN.


May DAGDAG-BAWAS na naman diyan ang BALIK ISLAM na NANINIRA sa PANGINOONG HESUS.

Kung gaano KAGALING MAG-IMBENTO at MAGDAGDAG ang mga SKOLAR ng ISLAM ay GANOON DIN KAGALING MAGDAGDAG at MAG-IMBENTO ang BALIK ISLAM na ito.

KAHIT WALANG SINABING "SA NAGSUGO LANG SUMAMPALATAYA" ay GANOON NA ang KONKLUSYON NIYA.

DESPERADO na po talaga itong mga NANINIRA sa PANGINOONG HESUS.

Pero ANO po ba ang TURO ng PANGINOON tungkol sa KIKILALANIN, PAGTITIWALAAN at SASAMPALATAYANAN?

Heto po:

Sa Jn 17:3 ay MALINAW na SINABI ng PANGINOONG HESUS kung SINO ang DAPAT KILALANIN para MAGKAROON ng BUHAY na WALANG HANGGAN ang isang TAO.

Sabi riyan ni HESUS, "Now this is eternal life: that they may KNOW YOU, the only true God, AND JESUS CHRIST, whom you have sent."

SINO raw po ang DAPAT KILALANIN?

Ang DIYOS AMA LANG daw po ba?

HINDI po.

Ang sabi ni Hesus ang dapat kilalanin ay ang Ama AT SIYA na DIYOS ANAK.

Bakit DAPAT KILALANIN ang ANAK na si HESUS?

Dahil KUNG ANO ang KALIKASAN ng AMA ay GANUN DIN ang KALIKASAN ng ANAK.

Sa madaling salita, kung DIYOS ang AMA ay DIYOS DIN ang ANAK.

PURIHIN si KRISTO! PURIHIN ang DIYOS!

Ngayon, dahil HINDI KINIKILALA nitong BALIK ISLAM na ito ang PAGKA-DIYOS ni KRISTO ay magkakaroon ba siya ng ETERNAL LIFE?

Ano sa tingin ninyo?

Heto pa po: SINO ang DAPAT PAGLINGKURAN? Ang AMA o ang NAGSUGO lang po ba?

HINDI po.

Heto po ang mismong sabi ni HESUS Sa Jn 12:26:

"My FATHER WILL HONOR THE ONE WHO SERVES ME."

Ano raw po? DIYOS AMA o ang NAGSUGO lang po ba ang PAGLILINGKURAN?

HINDI po!

Ang DAPAT DING PAGLINGKURAN ay ang SINUGO na si HESUS.

AYAW po ba ng DIYOS AMA na PAGLINGKURAN ang ANAK NIYANG si HESUS?

HINDI po. MALAYO iyan sa KATOTOHANAN.

GUSTONG-GUSTO ng DIYOS AMA na PAGLINGKURAN ng mga TAO ang PANGINOONG HESUS.

Katunayan ay DADAKILAIN PA ng DIYOS AMA ang TAO na MAGLILINGKOD kay KRISTO.

Bakit po?

Dahil si HESUS ay DIYOS ANAK (Jn 1:18) at siya ay DIYOS na NAGKATAWANG TAO. (Jn 1:1, 14)

Ngayon, ito po bang BALIK ISLAM na NANINIRA kay HESUS ay NAGLILINGKOD kay HESUS?

HINDI PO!

So ang tanong ay "DADAKILAIN BA SIYA ng DIYOS AMA?"

ALAM na rin po ninyo ang SAGOT DIYAN.

PURIHIN si KRISTO! PURIHIN ang DIYO

11 comments:

 1. The Monotheism

  (Oneness of God)

  The Oneness and uniqueness of God (Allah) is the message of all prophets and messengers. Noah, Abraham, Moses, Jesus, down to the last and final messenger of Allah, Muhammad, peace be upon them. None of them called to himself or to anyone or things to be worshipped other than the Creator and Sustainer of the Heaven and the Earth.

  In reality, when we talk about the Oneness of the Creator, we are only talking an indisputable fact. This fact is natural and is already infused into our souls, there is no way to deny it.

  “so set thou thy face truly to religion Hanif (of Islamic Monotheism), Allah’s Fitrah (Natural Way) with which He has Created mankind: No change let there be in the religion of Allah; that is the straight Religion: but most among mankind know not” Qur’aan 30:30

  There are many evidences that can show us the impossibility of the existence of more than one God. Here are just two;

  1.) The faultless system of the Universe: The uniformity and compatibility of the orbit, planets, etc! In this marvelous harmony is strong evidence. This tells us the One who made this wonderful system is Alone, and can not be two or three. Multiplicity can never create such an amazing system. Particularly if this multiplicity concerns the most important topic in the Universe, the topic of Creation:

  “Had there been therein (in the heavens and the earth) gods besides Allah, Then verily, both would have been ruined. Glorified is Allah, the Lord of the Throne, (High is He) above all that (evil) they associate with Him!” Qur’aan 21:22

  ReplyDelete
 2. 2.) The Ability to Create: anyone who claims Himself to be as a God, must be able to prove His claim through His ability for creation. The One Whom can create something from something else (like the fruit from the tree) and can create something from nothing, therefore will be (god) The Creator. We should know that anyone or anything other than Almighty God is the creation of God. All creatures are created by the Creator.

  “Is then He, who Creates as one who creates not? Will you not then remember?” Qur’aan 16:17

  “...Or do they assign to God partners who created the like of His creation so that the creation (which they made and His creation) seemed alike to them? Say: God is the Creator of all things, and He is the One the Irresistable.” Qur’aan 13:16

  For anyone who is interested to know the clear truth about the Oneness of our Creator and he is anxiously seeking his salvation on the Day of Judgement, the signs of the One and only True God [John 17:3-4 at John 5:24 “Sinasabi ko ('meaning po si Jesus') sa inyo ang katotohanan, ang dumirinig sa aking salita, ('na nangagaling sa Dios') at sumasampalataya sa kanya na nagSUGO sa akin ('meaning po ang Dios na nagsugo kay jesus'), ay may buhay na walang hanggan, at hindi na sya hahatulan. ('eh papaano po iyong mga hindi sumasampalataya sa nagSUGO kay jesus? may kaligtasan po ba sila?' basa po tayo ng talata sa Bibliya mga kaibigan; Matt. 7:21 and I quote; 'Not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of Heaven; but he that doeth the will of my Father which is in heaven. verse 22: Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? and in thy name have cast out devils? and in thy name done many wonderful works? 'ano po kaya ang kasagutan ni kristo sa mga kristyanong ito mga kaibigan?' ipagpatuloy po natin ang ating pagbabasa mga kaibigan; verse 23: And then will I profess unto them, I never knew you; depart from me, ye that work iniquity: ang linaw-linaw po mga kaibigan ang kausap po ni Kristo sa tagpo po'ng iyan ay mga Kristyano; na ang sabi pa ni Kristo hindi kailan man nya kilala. so papaano na po iyan Mr. Cenon Bibe? na ultimo si Kristo eh nandirito mismo at nakasulat at malinaw na mababasa mula sa inyong Bibliya ay ipinagkakaila kayo!) Lumipat na sya sa buhay mula sa kamatayan.”] are many and Clear in the Universe.

  “Is not He (better than your so-called gods) Who Originates Creation, and shall thereafter repeat it, and Who provides for you from heaven and earth? Is there any god with Allah? Say; “Bring forth your proofs, if your truthful.” Qur’aan 27:64

  ReplyDelete
 3. Cenon Bibe;
  Ang tanong ay NAPATUNAYAN BA NIYA na "TAO LANG" ang KRISTO?
  ([Muslim] hahahahahahaha! sa daming talata na iyon na nagpapatunay na tao lamang at isang dakilang propeta ng Dios si Jesu-Kristo! wala kang naunawaan doon Mr. Cenon Bibe? papaano ka ba magbabasa ng Bibliya mo Mr. Bibe?)

  Cenon Bibe;
  PAKI BASA PO ang LAHAT ng mga TALATA na IBINIGAY ng BALIK ISLAM at paki TINGNAN po ninyo KUNG MAY SINABI na "TAO LANG SI HESUS." ([Muslim] ito po Mr. Cenon Bibe at mga kaibigan; ang patunay na hinihingi nitong si Mr. Cenon Bibe paki basa lamang po; John 7:40 "Nang marinig nila ang salitang ito, ilan sa kanila ang nagsabi, “ang taong ito nga ang Propeta.” salita po yan na mababasa mula sa Bibliya mismo mga kaibigan, matatablan na kaya itong si Mr. Cenon Bibe sa mga talatang iyan? ha? mga kaibigan at mga giliw na taga subaybay? nagtatanog lamang po!)

  Cenon Bibe;
  NATITIYAK ko po na WALA kayong MAKIKITA.
  ([Muslim] nagbubulag-bulagan na naman po itong si Mr. Cenon Bibe! style mo Mr. Bibe! ito pa po mga kaibigan bilang karagdagang patunay na hinahanap nitong si Mr. Cenon Bibe pakibasa po; 1Tim. 2:5 "For there is One God, and One mediator between God and men, THE MAN CHRIST JESUS" oh the Man naman pala eh! at hindi naman the god! hehehehehehe! oh Sapul na Sapul na naman itong si Mr. Cenon Bibe mga kaibigan! wala daw po'ng talata? eh papaano na po ngayon meron tayong talata na naipakita sa kanya? and this statement was writen after the alleged crucifixion of Jesus! so malinaw po mga kaibigan na kahit after the ascension of Jesus ay hindi po nagbabago ang kanyang katayoan tao pa rin po sya at hindi kailan man naging dios! Bibliya ang nagpapatunay 1Tim 1:5 ay matibay na matunay mag kaibigan; sige ngayon Mr. Cenon Bibe, anong talata na naman kaya ang ipangtatapat at Panguntra mo sa John 7:40 at 1Tim 1:5 ha? minsan pa mga kaibigan napahiya na naman natin itong si Mr. Cenon Bibe; hahahahahaha! tatanga-tanga kasi itong si Mr. Cenon Bibe mga kaibigan sa kanyang Bibliya! oh di Supalpal ka na naman Mr. Cenon Bibe?)

  ReplyDelete
 4. Ang PATUNAY raw po na "TAO LANG" ang PANGINOONG HESUS ay ang sinasabi sa Jn 7:40

  Ano po ba ang sabi raw diyan?

  Heto po, "Nang marinig nila ang salitang ito, ilan sa kanila ang nagsabi, “ang TAONG ITO nga ang Propeta.”

  Hmmm, NASAAN yung "LANG" o "TAO LANG"?

  NAG-IILUSYON na naman po itong BALIK ISLAM na WALANG MAIPAKITANG "TAO LANG" ang PANGINOONG HESUS.

  Heto pa po sa 1 Tim 2:5 daw.

  Sabi naman diyan, "For there is One God, and One mediator between God and men, THE MAN CHRIST JESUS."

  So? NASAAN yung "ONLY" o "MAN ONLY" o "MERELY MAN" Jesus Christ?

  WALA na naman po.

  Muli ay NAGDAGDAG na lang itong BALIK ISLAM na ito para MABALUKTOT ang TALATA.

  Si HESUS po ay DIYOS na NAGKATAWANG TAO. (Jn 1:1 at 14)

  Kaya nga po SIYA ay TUNAY na DIYOS at TUNAY na TAO.

  Kapag sa TALATA ay NAGDAGDAG ang BALIK ISLAM na NANINIRA kay HESUS.

  Pagdating sa ARAL ay BINABAWASAN naman NIYA.

  Sorry po pero NATATAWA na lang ako sa BULOK na ESTILO nitong BALIK ISLAM na ito.

  MASAYA kaya SIYA sa BULOK na ESTILO NIYA?

  Sana naman po. Kasi kung hindi ay NAPAKA-MISERABLE ng BUHAY NIYA.

  WALA SIYANG IBANG NILOLOKO kundi ang SARILI NIYA.

  KAWAWA naman SIYA.

  ReplyDelete
 5. 1Tim. 2:5 "For there is One God, and One mediator between God and men, THE MAN CHRIST JESUS" oh the Man naman pala eh! at hindi naman the god! hehehehehehe! oh Sapul na Sapul na naman itong si Mr. Cenon Bibe mga kaibigan! wala daw po'ng talata? eh papaano na po ngayon meron tayong talata na naipakita sa kanya? and this statement was writen after the alleged crucifixion of Jesus! so malinaw po mga kaibigan na kahit after the ascension of Jesus ay hindi po nagbabago ang kanyang katayuan tao pa rin po sya at hindi kailan man naging dios! even after his alleged death Bibliya ang nagpapatunay 1Tim 2:5 ay matibay na patunay mga kaibigan ng PAgkaTao ni Kristo; sige ngayon Mr. Cenon Bibe, anong talata na naman kaya ang ipangtatapat at Panguntra mo sa John 7:40 at 1Tim 2:5? John 7:40 and I quote "Nang marinig nila ang salitang ito, ilan sa kanila ang nagsabi, “ang TAOng ito nga ang Propeta.” at 1Tim 2:5 "For there is One God, and One mediator between God and men, THE MAN CHRIST JESUS" Unawa mo ba? ha? Mr. Cenon Bibe? minsan pa mga kaibigan napahiya na naman natin itong si Mr. Cenon Bibe; hahahahahaha! tatanga-tanga kasi itong si Mr. Cenon Bibe mga kaibigan sa kanyang Bibliya! oh di Supalpal ka na naman Mr. Cenon Bibe!

  Cenon Bibe;
  Ngayon, dahil HINDI KINIKILALA nitong BALIK ISLAM na ito ang PAGKA-DIYOS ni KRISTO ay magkakaroon ba siya ng ETERNAL LIFE?
  [Muslim] [basahin po natin John 17:3-4 "verse 3; And this is life eternal, that they might know thee THE ONLY TRUE GOD, and Jesus Christ, whom thou hast sent. verse 4; I have Glorified thee on the earth: I have FINISHED the work which thou gavest me to do." oh Mr. Cenon Bibe FINISHED na raw ang work ni kristo? that was the statement of Jesus before the alleged crucifixion! natapus na pala mga kaibigan ang mga gawain ni Kristo sa Sanlibutan, eh pero bakit kailangan pa po'ng ipako at Patayin si Kristo sa paniniwala nitong si Mr. Cenon Bibe sa Kross mga Kaibigan? basa po tayo ng talata sa Bibliya; 1Corinthians 15:13-14 "verse 13; But if there be no resurrection of the dead, then is Christ not risen: verse 14; And if Christ be not risen, then is our preaching is in Vain and your Faith is also in Vain." ah no wonder! kaya pala kailangan talagang patayin at ipako sa kross nitong si Mr. Cenon Bibe si Kristo mga kaibigan! at ito pa po karagdagang patunay na TAo si Kristo; basa: John 5:24 “Sinasabi ko ('meaning po si Jesus') sa inyo ang katotohanan, ang dumirinig sa aking salita, ('na nangagaling sa Dios') at sumasampalataya sa kanya na nagSUGO sa akin ('meaning po ang Dios na nagsugo kay jesus at hindi po kay kristo, na sya naman po'ng ginagawa nitong si Mr. Cenon Bibe'), ay may buhay na walang hanggan, at hindi na sya hahatulan. ('eh papaano po iyong mga hindi sumasampalataya sa nagSUGO kay jesus? sa halip kay kristo sumasampalataya? may kaligtasan po ba sila?' basa po tayo ng talata sa Bibliya mga kaibigan; Matt. 7:21 and I quote; 'Not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of Heaven; but he that doeth the will of my Father which is in heaven. [ang linaw linaw po mga kaibigan not the will of Christ or Jesus! unawa po kaya ang mga talatang ito ni Mr. Bibe mga kaibigan?]verse 22: Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? and in thy name have cast out devils? and in thy name [IN JESUS NAME!] done many wonderful works? 'ano po kaya ang kasagutan ni kristo sa mga kristyanong ito mga kaibigan?' ipagpatuloy po natin ang ating pagbabasa mga kaibigan; verse 23: And then will I profess unto them, I never knew you; depart from me, ye that work iniquity: ang linaw-linaw po mga kaibigan ang kausap po ni Kristo sa tagpo po'ng iyan ay mga Kristyano; na ang sabi pa ni Kristo hindi kailan man nya kilala. so papaano na po iyan Mr. Cenon Bibe? na ultimo si Kristo eh nandirito mismo at nakasulat at malinaw na mababasa mula sa inyong Bibliya ay ipinagkakaila kayo!) Lumipat na sya sa buhay mula sa kamatayan.”]

  ReplyDelete
 6. pagkakasipi niya [ng Muslim nga daw po], Jn 5:24 ang sabi po ni Kristo ay ganito; “Sinasabi ko sa inyo ang katotohanan, [Oh Mr. Cenon bibe katotohanan naman pala eh bakit ayaw mo pa'ng paniwalaan si Kristo? antiKristo ka talaga ano?] ang dumirinig sa aking salita, at sumasampalataya sa kanya na nagSUGO sa akin, [Na ang ibig sabihin lamang po ni Kristo eh ang the only true God; na syang nagsugo sa kanya tungo sa mga nawawalang tupa ng Israel, ano ka ba naman Mr. Cenon Bibe! napakapolpol mo naman.] ang ay may buhay na walang hanggan, at hindi na sya hahatulan. [Ngayon ikaw Mr. Cenon Bibe kanino ka Sumasampalataya? sige ka lagot ka!] Lumipat na sya sa buhay mula sa kamatayan.”

  Versus!!!! na naman be ito Mr. Cenon Bibe?

  Sa Jn 17:3 ay MALINAW na SINABI ng PANGINOONG HESUS kung SINO ang DAPAT KILALANIN para Ayon sa
  MAGKAROON ng BUHAY na WALANG HANGGAN ang isang TAO.

  Sabi riyan ni HESUS, "Now this is eternal life: that they may KNOW YOU, the only true God, [Tama One True God! lamang ang Dapat sampalatayanan! at yan ay Only! alam mo ba Mr. Cenon Bibe kong ano ang ibig sabihin ng ONLY?] AND JESUS CHRIST, [Bakit only true god din ba si Jesus? that is worthy of worshipped? ha Mr. Cenon Bibe? ang gulo mo! may paquote-quote ka pa ng verses sa Bibliya mo eh hindi mo naman pala unawa!] whom you have sent." [Mr. Cenon Bibe magkapantay po ba ang Sinugo sa Nagsugo? ha? sumagot ka!]

  ReplyDelete
 7. BALIK ISLAM na NANINIRA kay HESUS:
  1Tim. 2:5 "For there is One God, and One mediator between God and men, THE MAN CHRIST JESUS" oh the Man naman pala eh! at hindi naman the god!

  CENON BIBE:
  MAGALING! Ang TANONG ULI ay NASAAN ang "MAN ONLY"?

  WALA po. TULOY-TULOY ang ILUSYON ng BALIK ISLAM.

  SAAN SINABI na "HINDI GOD"?

  WALA na naman! ILUSYON na naman ng BALIK ISLAM na WALANG MAPATUNAYAN.

  PINATUNAYAN NIYA na TAMA at TOTOO na ang DIYOS ay NAGKATAWANG TAO. (Jn 1:1 at 14)

  TINAWAG na TAO si HESUS dahil TUNAY SIYANG DIYOS na NAGKATAWANG TAO. At PINATUTUNAYAN IYAN nitong BALIK ISLAM na NANINIRA pa sa KANYA.

  HINDI po IYAN MATUTULAN nitong BALIK ISLAM na WALANG MAIPAKITANG PRUWEBA.

  Ang PAULIT-ULIT NIYANG PINATUTUNAYAN ay ang PAGKAKATAWANG TAO ng DIYOS.

  Ayan po, sinabi na TAO si HESUS dahil DIYOS SIYA NA NAGKATAWANG TAO. NAPAKASIMPLE

  PURIHIN si HESUS! PURIHIN ang DIYOS!

  BALIK ISLAM:
  "this statement was writen after the alleged crucifixion of Jesus! so malinaw po mga kaibigan na kahit after the ascension of Jesus ay hindi po nagbabago ang kanyang katayuan tao pa rin po sya."

  CENON BIBE:
  O KITAMS! TAO na NAPAKO sa KRUS at NAMATAY tapos NABUHAY MULI!

  SINO ang MAKAGAGAWA NIYAN?

  DIYOS LANG na NAGKATAWANG TAO!

  Sabi ni KRISTO sa Jn10:18, "No one takes it [MY LIFE] from me, but I lay it down of my own accord. I have authority to lay it down and [I HAVE} AUTHORITY TO TAKE IT UP AGAIN."

  SINONG TAO na KILALA nitong BALIK ISLAM ang KAYANG KUNIN ULI ang BUHAY na KANYANG IBINIGAY sa KRUS?

  WALA! TANGING DIYOS na NAGKATAWANG TAO ang KAYANG GAWIN IYAN.

  HINDI IYAN MATUTUTULAN nitong BALIK ISLAM.

  PURIHIN si HESUS! PURIHIN ang DIYOS!

  HINDI na po talaga INIWAN ng PANGINOONG HESUS ang KANYANG PAGKATAO matapos Niyang MAMATAY at MABUHAY MULI.

  PINILI NIYA na maging BAHAGI ng KANYANG KALIKASAN ang pagiging TAO. Kaya nga po si HESUS ay TUNAY na DIYOS at TUNAY na TAO.

  PURIHIN si HESUS! PURIHIN ang DIYOS!

  BALIK ISLAM:
  anong talata na naman kaya ang ipangtatapat at Panguntra mo sa John 7:40 at 1Tim 2:5? John 7:40 and I quote "Nang marinig nila ang salitang ito, ilan sa kanila ang nagsabi, “ang TAOng ito nga ang Propeta.” at 1Tim 2:5 "For there is One God, and One mediator between God and men, THE MAN CHRIST JESUS"

  CENON BIBE:
  At BAKIT KO KOKONTRAHIN ang mga iyan samantalang TAMA ang LAHAT ng IYAN?

  Si HESUS ay DIYOS NA NAGKATAWANG TAO kaya NARARAPAT na TAWAGING TAO.

  HINDI po ba itong BALIK ISLAM na ITO ang NAGPATUNAY na DIYOS na NAGKATAWANG TAO si HESUS?

  SINIPI pa nga NIYA ang 2Jn1:7 at 1Jn4:1-3 kung saan INAMIN NIYA na ang HINDI KUMILALA na si HESUS ay DIYOS na DUMATING sa LAMAN (Jn1:1, 14)ay isang ANTIKRISTO?

  At DIYAN nga po sa mga TALATA na IYAN ay INAMIN nitong BALIK ISLAM na ito na SIYA ay ANTIKRISTO.

  May kasabihan na "WALANG LIHIM na HINDI MABUBUNYAG."

  At sa mga SARILING PAHAYAG nitong BALIK ISLAM ay NABUKING ang pagiging ANTIKRISTO NIYA.

  ReplyDelete
 8. BALIK ISLAM:
  basahin po natin John 17:3-4 "verse 3; And this is life eternal, that they might know thee THE ONLY TRUE GOD, and Jesus Christ, whom thou hast sent. verse 4; I have Glorified thee on the earth: I have FINISHED the work which thou gavest me to do." oh Mr. Cenon Bibe FINISHED na raw ang work ni kristo? that was the statement of Jesus before the alleged crucifixion! natapus na pala mga kaibigan ang mga gawain ni Kristo sa Sanlibutan, eh pero bakit kailangan pa po'ng ipako at Patayin si Kristo sa paniniwala nitong si Mr. Cenon Bibe sa Kross mga Kaibigan?

  CENON BIBE:
  DALAWA po ang MAGANDANG PUNTO rito.

  UNA, ALAM na PALA NITONG BALIK ISLAM na ito na DAPAT DING KILALANIN si HESUS bilang DIYOS na NAGKATAWANG TAO (Jn1:1, 14) pero AYAW TALAGA NIYANG KILALANIN.

  So, MAY ETERNAL LIFE ba SIYA?

  WALA po. Ang AANIHIN NIYA ay ETERNAL DEATH.

  IKALAWANG PUNTO. GINAMIT pa niya ang Jn17:4 kung saan sinabi ng PANGINOON na "I have Glorified thee on the earth: I have FINISHED the work which thou gavest me to do."

  Sa MALING PAGKAUNAWA NIYA ay HINDI NA RAW KAILANGANG MAGPAPAKO sa KRUS ni HESUS dahil doon pa lang daw po sa puntong iyon ay "FINISHED" na raw ang "WORK" na IBINIGAY sa Kanya.

  Diyan po ay KITANG-KITA NATIN kung bakit NAITALIKOD kay KRISTO itong BALIK ISLAM na ito: HINDI KASI SIYA MARUNONG MAGBASA ng BIBLIYA.

  Yung ITINURO sa kanya ng DIABLO na PUTOL-PUTOL na PAGBABASA ay IYON pa rin ang GINAGAMIT NIYA.

  KINUHA NIYA ang Jn17:4 at INALIS sa CONTEXT tapos ay GUMAWA na SIYA ng SARILI NIYANG UNAWA.

  Ayun! Dahil OUT OF CONTEXT ang PAGBASA NIYA sa Jn17:4 e PUMALPAK tuloy ang UNAWA NIYA.

  ANO po ba ang CONTEXT niyan?

  Ang Jn17:4 ay isang talata na nasa DULO ng isang MAHABANG PAGSASALITA ni HESUS.

  Ang SIMULA po ng PANANALITA ni HESUS ay nasa Jn13 kung saan tinipon ni HESUS ang KANYANG mga ALAGAD para sa HULING HAPUNAN.

  Sa SIMULA ng Jn13, partikular sa verse 2, ay mababasa natin:
  "The devil had already induced Judas, son of Simon the Iscariot, TO HAND HIM [JESUS] OVER."

  AYUN! INUUDYUKAN NA ng DIABLO si HUDAS para TALIKURAN si HESUS at IPAGKANULO ang PANGINOON sa mga KAAWAY NITO.

  Sa Jn13:27 at 30 ay mababasa po natin:
  "After he [JUDAS] took the morsel, SATAN ENTERED HIM. So Jesus said to him, "What you are going to do, do quickly."

  "So he [JUDAS] took the morsel and left at once. And it was night.]

  Ayun na naman po. Sa puntong iyan ay PUMASOK na si SATANAS dito kay HUDAS at TINALIKURAN NA ni HUDAS si HESUS.

  Diyan natin makikita na ang TUMATALIKOD kay HESUS ay PINAPASUKAN MUNA ni SATANAS.

  At pagkatapos niyan ay TUMALIKOD na nga itong HUDAS at IPINAGKANULO na si HESUS.

  Diyan na po ba NATAPOS ang TAGPO na iyan?

  HINDI pa po.

  Ang SUMUNOD na PANGYAYARI ay IPINAGBILI na ni HUDAS ang PANGINOON na TINALIKURAN NIYA [siguro sa halagang $1,000 hanggang $2,000] at si KRISTO ay HINULI, PINAHIRAPAN at IPINAKO sa KRUS. (Jn18-19)

  IYAN ang KONTEKSTO ng Jn17:4. IBIG pong SABIHIN ay ALAM na ni HESUS na nung PASUKAN ng DEMONYO si HUDAS at TINALIKURAN SIYA NITO ay DOON NA ang KATAPUSAN ng KANYANG MISYON. SUNOD-SUNOD na kasi ang mga PANGYAYARI.

  Dahil ALAM NA ni HESUS na HUHULIHIN na SIYA, PAHIHIRAPAN, IPAPAKO sa KRUS at MAMAMATAY ay SINABI na NIYA na "FINISHED" o "NATAPOS NA" ang KANYANG MISYON.

  IBIG SABIHIN, KASAMA NA ang mga IYAN sa SINABI NIYANG NATAPOS NA.

  Actually, DOON po sa KRUS--BAGO MAMATAY si KRISTO--ay INULIT NIYA ang mga SALITANG "IT IS FINISHED." At dun na nga NATAPOS ang KANYANG MISYON.

  Kita ninyo? Kapag NASA KONTEKSTO ang PAG-UNAWA ay NAPAKAGANDA at NAPAKALINAW.

  ITO po kasing BALIK ISLAM ay HINDI MAKAKUKUMBINSI ng mga TAO kung HINDI NIYA BABALUKTUTIN ang mga SINASABI ng BIBLIYA e.

  ReplyDelete
 9. BALIK ISLAM:
  bakit kailangan pa po'ng ipako at Patayin si Kristo sa paniniwala nitong si Mr. Cenon Bibe sa Kross mga Kaibigan? basa po tayo ng talata sa Bibliya; 1Corinthians 15:13-14 "verse 13; But if there be no resurrection of the dead, then is Christ not risen: verse 14; And if Christ be not risen, then is our preaching is in Vain and your Faith is also in Vain." ah no wonder! kaya pala kailangan talagang patayin at ipako sa kross nitong si Mr. Cenon Bibe si Kristo mga kaibigan!

  CENON BIBE:
  MAGALING talaga GUMAWA ng BALUKTOT na UNAWA itong BALIK ISLAM na ito.

  AKO po ba ang NAGSABI na DAPAT IPAKO sa KRUS ang PANGINOONG HESUS?

  Ang GALING KO NAMAN. Hehehe

  Salamat kung NAPAKALAKI ng pagkaBILIB sa AKIN nitong BALIK ISLAM na HINDI MANALO sa mga ARGUMENTO NIYA na SINASAGOT NATIN.

  Okay sana kung magaling talaga ako pagdating sa bagay na iyan pero SORRY pero HINDI po ako SKOLAR ng ISLAM na MAGALING MAG-IMBENTO.

  Si HESUS po MISMO ang NAGSABI na KAILANGANG IPAKO SIYA sa KRUS.

  Sa Gospel ayon sa SAKSING si MATTHEW ay TATLONG BESES INULIT ni HESUS na DAPAT SIYANG MAMATAY.

  Sabi ni Hesus sa Matthew 16:21:
  From that time on, Jesus began to show his disciples that he 17 must go to Jerusalem and suffer greatly from the elders, the chief priests, and the scribes, and be killed and on the third day be raised.

  Sa Mt17:22 ay sinabi uli Niya:
  As they were gathering in Galilee, Jesus said to them, "The Son of Man is to be handed over to men, and they will kill him, and he will be raised on the third day." And they were overwhelmed with grief.

  At sa Mt20:18-19 ay sinabi uli ni HESUS:
  "Behold, we are going up to Jerusalem, and the Son of Man will be handed over to the chief priests and the scribes, and they will condemn him to death, and hand him over to the Gentiles to be mocked and scourged and crucified, and he will be raised on the third day."

  AYAN. NAPAKALINAW po na ang PANGINOONG HESUS na KUNWARI ay INIRERESPETO nitong BALIK ISLAM na ito ang NAGSABI na IPAPAKO SIYA sa KRUS at DOON ay MAMAMATAY.

  ReplyDelete
 10. HINDI ko lang po ALAM kung NAPAPANSIN NINYO pero WALANG MAITUTOL itong BALIK ISLAM sa mga SAGOT NATIN sa PANINIRA NIYA.

  Ang GINAGAWA NIYA ay INUULIT ang mga QUOTE na GAMIT NIYA at IYON ang DINADAGDAGAN NIYA ng IBA PANG MALI-MALI at BALUKTOT NIYANG HIRIT.

  ISA na naman po iyan sa NADISKUBRE NATING BULOK na ESTILO nitong BALIK ISLAM na NANINIRA sa PANGINOONG HESUS.

  HINDI NIYA SINASAGOT ang MGA TUNAY na ISYU na PINUPUNTO NATIN. Ang GINAGAWA NIYA ay INUULIT na lang NIYA ang mga HIRIT NIYA na NASAGOT NA NATIN. Tapos ay NILALAGYAN N'YA LANG ng BAGONG MALING HIRIT.

  Anyway, ANO pa po ba ang AASAHAN NATIN? Sa TALAGA NAMANG HINDI SIYA MAKASASAGOT sa mga SINASABI NATIN.

  Sabi nga ng PANGINOON sa Luke21:14-15:
  "Remember, you are not to prepare your defense beforehand, for I MYSELF SHALL GIVE YOU WISDOM IN SPEAKING THAT ALL YOUR ADVERSARIES WILL BE POWERLESS TO RESIST OR REFUTE."

  PURIHIN si HESUS! PURIHIN ang DIYOS!

  Tulad po nitong sinabi na naman niya sa itaas:
  BALIK ISLAM:
  Sa Jn 17:3 ay MALINAW na SINABI ng PANGINOONG HESUS kung SINO ang DAPAT KILALANIN para Ayon sa MAGKAROON ng BUHAY na WALANG HANGGAN ang isang TAO.

  Sabi riyan ni HESUS, "Now this is eternal life: that they may KNOW YOU, the only true God, [Tama One True God! lamang ang Dapat sampalatayanan! at yan ay Only! alam mo ba Mr. Cenon Bibe kong ano ang ibig sabihin ng ONLY?] AND JESUS CHRIST, [Bakit only true god din ba si Jesus? that is worthy of worshipped? ha Mr. Cenon Bibe? ang gulo mo! may paquote-quote ka pa ng verses sa Bibliya mo eh hindi mo naman pala unawa!] whom you have sent."

  CENON BIBE:
  PAULIT-ULIT na po nating NASAGOT at NASUPALPAL ang BALIK ISLAM na ito kaugnay sa punto na iyan.

  MALINAW sa Jn17:3 na KAILANGANG KILALANIN ang DIYOS AMA at ang PANGINOONG HESUS KRISTO. At ang HINDI KUMILALA sa KANILANG DALAWA ay WALANG ETERNAL LIFE.

  Ngayon, ang inihihirit nitong BALIK ISLAM ay ito:
  "[Bakit only true god din ba si Jesus? that is worthy of worshipped? ha Mr. Cenon Bibe?"

  CENON BIBE:
  Ang sagot po ay OO dahil ang KANYANG PAGKA-DIYOS ay SIYA RING PAGKA-DIYOS ng KANYANG AMA na ONE TRUE GOD.

  Una po, SIYA ay ANAK ng DIYOS (na ayon sa BALIK ISLAM ay "dapat sampalatayanan").

  Sinasabi nitong BALIK ISLAM na DAPAT DAW SAMBAHIN at SAMPALATAYANAN ang DIYOS AMA pero BINABASTOS NAMAN NILA dahil HINDI NILA KINIKILALA si HESUS BILANG ANAK ng DIYOS at DIYOS ANAK.

  Ano po ba ang SABI ng DIYOS AMA?

  Sabi Niya sa Matthew 3:17:
  "This [SI HESUS] is my beloved Son, with whom I am well pleased."

  At sa Mt 17:5 ay INULIT pa ng DIYOS AMA:
  "This [SI HESUS] is my beloved Son, with whom I am well pleased; LISTEN TO HIM."

  Ayan, sabi ng DIYOS AMA ay MAKINIG pa raw po sa PANGINOONG HESUS.

  NAKIKINIG po ba itong BALIK ISLAM sa PANGINOONG HESUS?

  HINDI! BINABASTOS pa nga NIYA eh.

  Kaugnay sa pagiging DIYOS ni HESUS at pagiging ISA ng pagka-Diyos Niya at ng Diyos Ama ay sinabi ng KRISTO sa Jn10:30:
  "I and the FATHER are ONE."

  Sa ORIHINAL na GREEK, ang ginamit na salita para sa ISA ay HEN.

  Ipinapakita at PINATUTUNAYAN po ng HEN na ang pagiging ISA ni HESUS at ng AMA ay sa KALIKASAN o ESENSIYA o SUSTANSIYA.

  ANO po ba ang KALIKASAN, ESENSIYA at SUSTANSYA ng DIYOS AMA? Sa DIYOS po ba?

  OO naman po.

  So, dahil SINABI ni HESUS na ISA (HEN) ang KALIKASAN, ESENSIYA at SUSTANSYA NIYA sa KALIKASAN, ESENSIYA at SUSTANSIYA ng DIYOS AMA ay PINATUTUNAYAN NIYA na DIYOS SIYA.

  Pero IBA po ba SIYANG DIYOS?

  HINDI po.

  IISA nga ang pagka-DIYOS NIYA sa pagka-DIYOS ng AMA, hindi po ba?

  Ibig sabihin, IISA ang pagka-DIYOS ni HESUS at ng DIYOS AMA.

  At dahil ang DIYOS AMA ang NAG-IISANG TUNAY na DIYOS (Jn17:3), si HESUS DIN ay KASAMA sa IISANG TUNAY na pagka-DIYOS ng AMA.

  Isa po iyan sa mga ugat ng ARAL KATOLIKO kaugnay sa HOLY TRINITY: ang IISANG DIYOS na MAY TATLONG PERSONA.

  Kaya sa sinabi ni HESUS sa Jn17:3 na ang DIYOS AMA ay NAG-IISANG TUNAY na DIYOS ay KASAMA po SIYA dahil IISA ang kanilang pagka-DIYOS.

  Isa pa po ay ANAK si HESUS. At BILANG ANAK ay KUNG ANO ang KALIKASAN ng AMA ay GANOON DIN ang KALIKASAN ng ANAK.

  ReplyDelete
  Replies
  1. tanong ko lang po mr cenon bibe, ilan po ba ang kinikilala nyong diyos? sabi po kasi ni Jesus, sa
   Marcos 12:29 Sumagot si Jesus, Ang pangulo ay, Pakinggan mo, Oh Israel; Ang Panginoon nating Dios, ang Panginoon ay iisa:

   sinasama po ni Jesus ang sarili nya, kaya nga po nya sinabing nating Dios, so si Jesus ay may kinikilala ring Dios eh sinasabi niyo po na "Panginoong Jesus"
   ilan po kinikilala niyong Dios?

   Delete