Friday, August 7, 2009

Sino ang nag-imbento? Si Bibe o ang Skolar?

SA PAGPAPATULOY ng PANINIRA nitong BALIK ISLAM sa PAGKAPAKO sa KRUS ng PANGINOONG HESUS ay ganito po ang sinabi niya sa post natin na "Diyos Ama lang ba ang dapat sambahin?"

BALIK ISLAM:
bakit kailangan pa po'ng ipako at Patayin si Kristo sa paniniwala nitong si Mr. Cenon Bibe sa Kross mga Kaibigan? basa po tayo ng talata sa Bibliya; 1Corinthians 15:13-14 "verse 13; But if there be no resurrection of the dead, then is Christ not risen: verse 14; And if Christ be not risen, then is our preaching is in Vain and your Faith is also in Vain." ah no wonder! kaya pala kailangan talagang patayin at ipako sa kross nitong si Mr. Cenon Bibe si Kristo mga kaibigan!

CENON BIBE:

MAGALING talaga GUMAWA ng BALUKTOT na UNAWA itong BALIK ISLAM na ito.

AKO po ba ang NAGSABI na DAPAT IPAKO sa KRUS ang
PANGINOONG HESUS?

Ang GALING KO NAMAN. Hehehe

Salamat kung NAPAKALAKI ng pagkaBILIB sa AKIN nitong BALIK ISLAM na HINDI MANALO sa mga ARGUMENTO NIYA na SINASAGOT NATIN.

Okay sana kung magaling talaga ako pagdating sa bagay na iyan pero SORRY pero HINDI po ako SKOLAR ng ISLAM na MAGALING MAG-IMBENTO.

Si HESUS po MISMO ang NAGSABI na KAILANGANG IPAKO SIYA sa KRUS.

Sa Gospel ayon sa SAKSING si MATTHEW ay TATLONG BESES INULIT ni HESUS na DAPAT SIYANG MAMATAY.

Sabi ni Hesus sa Matthew 16:21:
From that time on, Jesus began to show his disciples that he must go to Jerusalem and suffer greatly from the elders, the chief priests, and the scribes, and be killed and on the third day be raised.

Sa Mt17:22 ay sinabi uli Niya:

As they were gathering in Galilee, Jesus said to them, "The Son of Man is to be handed over to men, and they will kill him, and he will be raised on the third day." And they were overwhelmed with grief.

At sa Mt20:18-19 ay sinabi uli ni HESUS:

"Behold, we are going up to Jerusalem, and the Son of Man will be handed over to the chief priests and the scribes, and they will condemn him to death, and hand him over to the Gentiles to be mocked and
scourged and crucified, and he will be raised on the third day."

AYAN. NAPAKALINAW po na ang PANGINOONG HESUS na KUNWARI ay INIRERESPETO nitong BALIK ISLAM na ito ang NAGSABI na IPAPAKO SIYA sa KRUS at DOON ay MAMAMATAY.

AKALA siguro niya ay SKOLAR ng ISLAM ang GUMAWA ng mga TALATA na iyan, pati na ang
1Cor15:13-14.

Diyan po ay TAHASANG SINABI ni PABLO
na: "But if there be no resurrection of the dead, then is Christ not
risen: verse 14; And if Christ be not risen, then is our preaching is in
Vain and your Faith is also in Vain."

Ang sinasabi po ni Pablo riyan ay HINDI SIYA MAGTITIYAGA MANGARAL KUNG HINDI TOTOO na si KRISTO ay NABUHAY na MULI.

PURIHIN si KRISTO! PURIHIN ang DIYOS!

At BAKIT pa nga ba MAG-AAKSAYA ng PAGOD at PANAHON kung HINDI TOTOO na si KRISTO ay NAMATAY sa KRUS at NABUHAY na MULI para BIGYANG KALIGTASAN at BUHAY na WALANG HANGGAN ang mga SUMASAMPALATAYA sa KANYA?

ALAM ni PABLO na NAMATAY at NABUHAY na MULI si KRISTO dahil NAGPAKITA MISMO sa KANYA si HESUS at TINAWAG pa SIYA para IPANGARAL ang KALIGTASANG BIGAY ng PANGINOON. (Acts 9:3-6)

ALAM din ni PABLO iyan dahil SA PAMAMAGITAN ng KAPANGYARIHAN ni HESUS na DIYOS ay NAKAGAWA RIN ng TOTOONG MILAGRO si PABLO. (Acts 19:11)

ITO lang naman pong BALIK ISLAM na NANINIRA sa PANGINOONG HESUS ang NANINIWALA sa mga GAWA-GAWA ng mga SKOLAR na NAGPANGGAP na SUMULAT ng SARILI NILANG "QUR'AN" e.

MAY NAGAWA po bang MILAGRO ang mga SKOLAR na IYAN para
PANIWALAAN SILA nitong BALIK ISLAM na ito?

Ngayon, BAKIT PILIT na SINISIRAAN nitong BALIK ISLAM ang PAGKAKAPAKO at PAGKAMATAY sa KRUS ng PANGINOONG HESUS?

E kasi po SINABI ng mga PABORITO NIYANG SKOLAR na HINDI RAW NAPAKO sa KRUS si KRISTO. Isa na naman po iyan sa mga KAPALPAKAN ng mga SKOLAR ng ISLAM.

Heto po ang SABI ng SKOLAR niyang si MOHSIN KHAN sa INTERPRETASYON NIYA sa S4:157:
"And because of their saying (in boast), "We killed Messiah 'Îsa (Jesus), son of Maryam (Mary), the Messenger of Allah," - but THEY KILLED HIM NOT, NOR CRUCIFIED HIM, but it appeared so to them [the resemblance of 'Îsa (Jesus) was put over another man (and they killed that man)], and those who differ therein are full of doubts. They have no (certain) knowledge, they follow nothing but conjecture. For surely; they killed him not [i.e. 'Îsa (Jesus), son of Maryam (Mary)"

Ayun po! GUMAWA ng MALING IMPORMASYON itong SKOLAR na si MOHSIN KHAN kaya para HINDI MAPAHIYA itong BALIK ISLAM ay PILIT na PINAGTATAKPAN ang KAPALPAKAN ng SKOLAR na NAGMAMARUNONG.

SAAN po NAKUHA NITONG SKOLAR na ito ang MALING IMPORMASYON na HINDI raw NAPATAY at HINDI NAPAKO sa KRUS si KRISTO? Sa KOMIKS na NAMAN?

MISMONG KASAYSAYAN po ay NAGPAPATUNAY na NAPAKO at NAMATAY sa KRUS si KRISTO.

Ang PAGANONG HISTORIAN na si CORNELIUS TACITUS ay NAGPATOTOO na si KRISTO ay IPINAKO sa KRUS ayon sa ISINULAT NIYANG KASAYSAYAN ng ROMA. (The Annals, 15:44)

Sabi ni TACITUS:
"Christus, from whom the name had its origin, SUFFERED THE
EXTREME PENALTY during the reign of Tiberius at the hands of one of our procurators, Pontius Pilatus,"

Ang EXTREME PENALTY po na iyan ay ang CRUCIFIXION.

Ang PAGKAPAKO sa KRUS ng PANGINOON ay MAKIKITA rin sa MARAMING ARCHEOLOGICAL DISCOVERIES kung saan IPINAPAKITA ang DIYOS ng mga KRISTIYANO na NAKAPAKO sa KRUS.

Pero ang PINAKA-DETALYADONG ULAT sa PAGPAKO sa KRUS sa PANGINOONG HESUS ay MULA mismo sa mga NAKASAKSI sa PAGPATAY sa KANYA.

MATATAGPUAN po iyan sa APAT na EBANGHELYO na isinulat ng DALAWANG APOSTOL (MATTHEW at JOHN) at DALAWANG MALAPIT sa mga APOSTOL (LUKE at MARK).

Sa madaling salita po, ang mga NAGPAPATOTOO sa KATOTOHANAN na NAPAKO sa KRUS si KRISTO ay mga KAPANI-PANIWALANG mga TAO.

Sa kabilang dako ay SINO ang NAGSASABI na HINDI NAPAKO sa KRUS si KRISTO? Mga SAKSI ba YAN?

HINDI PO!

Katunayan, ang mga SKOLAR ng ISLAM na NAGSASABI na HINDI NAPAKO sa KRUS si KRISTO ay MARAMING KAPALPAKAN sa mga "MEANING" o "PAKAHULUGAN" NILA sa sinasabi ng BANAL na AKLAT ng ISLAM.

NAPAKARAMI SILANG GINAWA na MALI-MALI at KONTRA-KONTRANG "MEANINGS" kaya MALABO na MAGSASABI SILA ng TOTOO pagdating sa PAGKAPAKO sa KRUS ng PANGINOONG HESUS.

PALPAK nga SILA, hindi po ba? So, TIYAK na PALPAK din SILA pagdating sa bagay na iyan.

Ito lang pong BALIK ISLAM na WALANG MAPATUNAYAN ang
NANINIWALA sa KANILA dahil KUNG HINDI SIYA GAGAMIT ng mga BALUKTOT, CORRUPTED at PALPAK na mga SOURCE ay WALA SIYANG MAIPAKIKITANG SUPORTA sa mga SINASABI NIYA.

4 comments:

 1. Cenon Bibe;

  Si HESUS po MISMO ang NAGSABI na KAILANGANG IPAKO SIYA sa KRUS.

  ([Muslim] Oh talaga? para ano? anong po ba ang sabi ni Jesu-Kristo sa Matthew 5:17-18 basa po: and I quote; verse 17 "Think not that I am come to destroy the Law or the Prophets: I am not come to destroy but to FULFIL." verse 18 "For verily I say unto you, Till heaven and earth pass, not ONE JOT or One tittle shall in no wise pass from the Law, till all be fulfilled."
  so malinaw po mga kaibigan na walang po'ng susuwayin baliin o kontrahin si Jesu-Kristo mula sa mga Utos or Law given to Moses; hindi po sya katulad ni Mr. Cenon Bibe mga kaibigan; eh ipatupad pa nga daw po ni Jesu-Kristo eh, basa po tayo ng talata mula sa Bibliya mga kaibigan;
  2Chronicles 25:4 and I quote; "But he slew not their children, but did as it is written in the law in the book of Moses, where the Lord Commanded, saying The Fathers shall not Die for the Children, neither shall the Children Die for the Fathers, But every MAn shall Die for his own Sin."
  ayan po mag kaibigan ang linaw-linaw po; unawain mo na lamang iyan Mr. Cenon Bibe! at huwag ka ng magtangtangahan pa!)

  Sa Gospel ayon sa SAKSING si MATTHEW ay TATLONG BESES INULIT ni HESUS na DAPAT SIYANG MAMATAY.

  Sabi ni Hesus sa Matthew 16:21:
  From that time on, Jesus began to show his disciples that he must go to Jerusalem and suffer greatly from the elders, the chief priests, and the scribes, and be killed and on the third day be raised.
  (Cenon Bibe; Si HESUS po MISMO ang NAGSABI na KAILANGANG IPAKO SIYA sa KRUS. [Muslim;] saan nakasulat sa talatang yan ang SALITANG IPAKO sya? ha? Mr. Cenon Bibe? nagsisinungaling ka na naman! your putting word in Jesus mouth Mr. Cenon Bibe; or should I say dinagdagan mo ang talatang ito ng Bibliya?)

  Sa Mt17:22 ay sinabi uli Niya:

  As they were gathering in Galilee, Jesus said to them, "The Son of Man is to be handed over to men, and they will kill him, and he will be raised on the third day." And they were overwhelmed with grief.
  (Cenon Bibe; Si HESUS po MISMO ang NAGSABI na KAILANGANG IPAKO SIYA sa KRUS. [Muslim;] sa pangalawang pagkakataon Mr. Bibe, nasaan nakasulat sa talatang yan ang SALITANG IPAKO sya? ha? Mr. Cenon Bibe? nagsisinungaling ka na naman! for the second time your putting word in Jesus mouth for the secong time! Mr. Cenon Bibe; or should I say dinagdagan mo ang talatang ito Bibliya? sa pangalawang pagkakataon! ikaw pala itong imbentor eh!)

  At sa Mt20:18-19 ay sinabi uli ni HESUS:

  "Behold, we are going up to Jerusalem, and the Son of Man will be handed over to the chief priests and the scribes, and they will condemn him to death, and hand him over to the Gentiles to be mocked and
  scourged and crucified, and he will be raised on the third day."

  AYAN. NAPAKALINAW po na ang PANGINOONG HESUS na KUNWARI ay INIRERESPETO nitong BALIK ISLAM na ito ang NAGSABI na IPAPAKO SIYA sa KRUS at DOON ay MAMAMATAY.
  ([Muslim] Na Si HESUS po MISMO ang NAGSABI na KAILANGANG IPAKO SIYA sa KRUS? ilang beses nga po iyon paulit-ulit na sinasabi ni Jesu-Kristo Mr. Cenon Bibe? sige sumagot ka na at huwag ka nang Mahiya makapal ka naman eh!)

  ReplyDelete
 2. Sagot ng Muslim;

  Oh? TAlaga Mr. Cenon Bibe?; Versus! Versus! na naman? at panibagong na naman ba ito? bakit po kaya itong si Mr. Cenon Bibe ang hilig-hilig nyang PAgsabungin ang mga salita ni Jesu-Kristo? ngayon in the book of Matthew; nagtatanong lamang po!

  aber bumasa po tayo ng mga talata mula sa Bibliya mga kaibigan: wala po siguro ang mga talatang ito sa Bibliya nitong si Mr. Cenon Bibe mga kaibigan; kaya sya naging ONE-SIDED;

  Matthew 9:13
  and I quote; "But go ye and LEARN what that meaneth, I will have mercy, and not sacrifice: for I am not come to call the righteous, but Sinners to repentance."

  Matthew 12;7
  and I quote; "But if ye had known what this meaneth, I will have Mercy, and not Sacrifice, ye would not have condemned the Guiltless."

  oh unawa at intindi po kaya nitong si Mr. Cenon Bibe ang mga talatang nasa itaas? ngayon ano po ba ang gustong palabasin nitong si Mr. Cenon Bibe mga kaibigan; hindi po ba isacrifice daw po si Jesu-Kristo? para sa pagkakasala nya? oh di si Jesu-Kristo din po mismo ang sumusupalpal at bumabara sa KAtangahan po nitong si Mr. Cenon Bibe:

  at ito pa po karagdagang TAlata mula sa Bibliya nitong si Mr. Cenon Bibe, pero hindi nya po unawa ang nasabing talata o baka naman wala ang nasabing talata sa kanyang po'ng Bibliya:

  2Chronicles 25:4
  and I quote; "But he slew not their children, but did as it is written in the law in the book of Moses, where the Lord commanded, saying The Fathers shall not Die for the Children, neither shall the Children Die for the Fathers, But every MAn shall Die for his own Sin.

  Deuteronomy 24:16
  and I quote: "The Fathers shall not be put to Death for the Childrens, neither shall the Children be put to Death for the Fathers; every man shall be put to Death for his own Sin.

  ReplyDelete
 3. Cenon Bibe;
  Pero ang PINAKA-DETALYADONG ULAT sa PAGPAKO sa KRUS sa PANGINOONG HESUS ay MULA mismo sa mga NAKASAKSI sa PAGPATAY sa KANYA.

  ([Muslim] Saksi na hindi umiwan kay Jesu-Kristo? sino sya? kilala mo ba sya Mr. Cenon Bibe? sino itong saksi na hindi umiwan kay Jesus? sana po masagot nitong si Mr. Cenon Bibe mga Kaibigan, kasi po BIble ang susupalpal kay Mr. Cenon Bibe sa mga katangahang pinagsasabi nya:)

  Cenon Bibe;
  MATATAGPUAN po iyan sa APAT na EBANGHELYO na isinulat ng DALAWANG APOSTOL (MATTHEW at JOHN) at DALAWANG MALAPIT sa mga APOSTOL (LUKE at MARK).

  ([Muslim] ang sabi po Mr. Cenon Bibe ng iyong Bibliya ay iniwan daw po si Jesu-Kristo ng Lahat ng kanyang mga Disipolo; basa po tayo ng talata mula sa Bibliya mga kaibigan: Mark 14:50 and I quote: "And they all forsook Him, and Fled." it is according to your Bible Mr. Cenon Bibe, wala daw po'ng naiwang saksi at ang Lahat po ay Nagtatago at takot na takot! now ngayon po mga kaibigan; its Mr. Cenon Bibe's words against the Bible: kanino po ba tayo dapat maniwala, sa Bibliya or kay Mr. Cenon Bibe mga kaibigan? nasa inyo po ang pagpapasya mga kaibigan:)

  ReplyDelete
 4. ALAM ni PABLO na NAMATAY at NABUHAY na MULI si KRISTO dahil NAGPAKITA MISMO sa KANYA si HESUS at TINAWAG pa SIYA para IPANGARAL ang KALIGTASANG BIGAY ng PANGINOON. (Acts 9:3-6)

  ([Muslim] salamat naman at binanggit nitong si Mr. Cenon Bibe mga kaibigan ang Acts 9:3-7 "It should be remembered that St. Paul who was previosly called Saul, had been an implaceble enemy of the true Christians before this incident, which is referred to THree times in the ACTS of the Apostle, and each time it is differently related. THE FIRST VERSION OF THE STORY RUNS LIKE THIS:

  Acts 9:3-7
  "Now as he journeyed he approached DAmascus, and suddenly a Light from heaven FLASHED ABOUT HIM. and He fell to the ground and hear a voice saying to Him, Saul, Saul, why do you prosecute me? And he said, Who are you, Lord? and he said "I AM JESUS, whom you are persecuting; bit rise and enter the City, and you will be told what you are to do." The Men wh were Traveling with HIm styood speecheless hearing the Voice but Seeing NO One."

  In this version the incident is related by the author of Acts. The point worth noting are;

  a. The Light which Paul saw "Flashes about Him."
  It is not related that other saw the Light,
  but they did Hear the Voice.
  b. It was Paul who fell to the ground.
  c. He and the men who were with him heard the
  voice, but they saw no one.
  d. The voice of Jesus ordered him to enter the
  City and there he would be told what he was
  to do."

  The second Version of the Story;
  Pls Read and Compare Acts 22:6-10

  The Third Version of the Story;
  Pls Read and Compare Acts 26:12-18

  Now here we see great divergences with the statement in Chapter 9 and Chapter 22 of this very same book

  a. According to this third version it is Paul
  alone who saw the light - as related in the
  first version, but all, as related in the
  second version.
  b. Here Paul says that they all fell to the
  ground. This contradicts the first and the
  second version which relate that it was Paul
  only who fell.
  c. Instead of being instructed by the
  mysterious voice of Jesus to enter the City
  where Paul would be told what to do, this
  version gives detailed instructions as
  imparted to Paul there, furthermore Paul was
  appointed as the apostle of Jesus who also
  promises him that he will appear to him
  again; and voilating all Jesus's teaching to
  his diciples when he was alive, sends Pauls
  as a special messenger to preach the gospel
  to the non-Jews; and also contrary to
  Jesus's teachings during his life-time,
  teachings justification by Faith alone.)

  ReplyDelete