Tuesday, August 4, 2009

Balik Islam sinampal-sampal ang sarili

MULI po ay WALANG MAITUTOL at WALANG MAISAGOT ang BALIK ISLAM sa mga ibinigay nating PATUNAY na DIYOS ang PANGINOONG HESUS.

Sa halip ay NAG-ULIT na naman siya ng mga POST na NAGPAKITA lang ng KAMANGMANGAN NIYA.

Ang KATAWA-TAWA po ay SARILI NIYA ang SINAMPAL-SAMPAL niya sa mga TALATANG GINAMIT NIYA.

Tulad po ng dati ay ISA-ISAHIN natin ang mga SINABI nitong BALIK ISLAM na NANINIRA sa PANGINOONG HESUS, sa BIBLIYA at sa mga KATOLIKO.

Sa post natin na "Hesus: Saan sinabi na Diyos Siya?" ay nagsabi siya ng ganito:
"the Greek word “Cristos.” “Christos” is a translation from the Hebrew word
Messiah which literally means “anointed.” ... that title is given only to a man
or a creation-not to God or Creator."

Ang tanong po natin ay ito:
"SAAN NAMAN NIYA NAKUHA ang DEFINITION na IYAN ng 'CHRISTOS'?"

PASENSIYA na po sa mga mahahagip pero ang mga MANGANGARAL na BALIK ISLAM ay MAHILIG GUMAMIT ng mga DEFINITION na IMBENTO LANG NILA.

Sa BIBLIYA po, ang DIYOS ay IPINAKILALA bilang ang TRINIDAD na KATULAD ng ISANG PAMILYA. Nariyan ang DIYOS AMA, DIYOS ANAK, at DIYOS ESPIRITU SANTO.

Sa isang PAMILYA po ba ay HINDI PUWEDENG PILIIN ng AMA ang KANYANG ANAK para SUGUIN sa PAGGAWA ng BAGAY na KAPAMILYA LANG ang PUWEDENG GUMAWA?

PUWEDENG-PUWEDE po.

At sa kaso po ng DIYOS na TRINIDAD ay PINILI ng DIYOS AMA ang KANYANG ANAK para SUGUIN sa PAGLILIGTAS sa Kanyang nilikhang TAO.

NATITIYAK ko po na KAPAG TINANONG NATIN ang BALIK ISLAM na nagbigay ng GAWA-GAWANG DEFINITION sa "CHRISTOS" ay WALA SIYANG MAIPAKIKITANG PRUWEBA na ang PINIPILI ng DIYOS ay YUNG TAO LANG.

Actually, KAPANSIN-PANSIN po na itong BALIK ISLAM ay UGALI NA ang PAGKATHA o PAG-IMBENTO ng mga BAGAY-BAGAY para lang SIRAAN ang IBANG TAO.

Pero HINDI na po ako NAGTATAKA dahil mismong ang mga KASULATAN o INTERPRETASYON na GINAGAMIT at PINANINIWALAAN NILA ay mga KATHA at GAWA-GAWA LANG ng mga SKOLAR NILA.

Siguro nasa isip nitong BALIK ISLAM na "KUNG ANG SKOLAR PUWEDENG MAG-IMBENTO NG ARAL BAKIT AKO HINDI PUWEDE?"

Okay. Kung gusto nilang MAG-IMBENTO ay GAWIN NILA. Kung gusto nilang MANIWALA sa GAWA-GAWA at BUNGA LANG ng KANILANG IMAHINASYON at GUNI-GUNI ay NASA KANILA IYON.

Sana lang ay MASAYA SILA at KAMPANTE sa GINAGAWA NILA.

Ang MASAKIT lang po ay GINAGAMIT NILA iyon para SIRAAN LANG ang PANGINOONG DIYOS, ang KANYANG IGLESIA at ang BIBLIYA.

Ngayon, kahit po PAGBIGYAN NATIN SIYA sa KINATHA NIYANG DEFINITION ng "CHRISTOS" ay HINDI pa rin po NABABAWASAN o NAAALIS ang PAGKA-DIYOS ng PANGINOONG HESUS.

Nung KILALANIN po ang PANGINOONG HESUS bilang MESSIAH o CHRISTOS ay nasa KATAWANG TAO po SIYA.

So, kung sinasabi ng BALIK ISLAM na NANINIRA sa PANGINOONG HESUS na "TAO" ang PINIPILI o ina-ANOINT ng DIYOS ay TAMA rin po. Ang PANGINOONG HESUS po kasi ay TUNAY na DIYOS at TUNAY na TAO.

PAULIT-ULIT na po nating IPINAKITA at PINATUNAYAN dito na si HESUS ay DIYOS na NAGKATAWANG TAO.

Sabi nga ng SAKSI na si JOHN sa Jn 1:1 14:
"Sa pasimula ay ang SALITA, at ang SALITA ay KASAMA ng DIYOS, at ANG SALITA AY DIYOS."

"At ang SALITA [na DIYOS] ay NAGKATAWANG TAO ..."

Ang SALITA na DIYOS ay WALA NANG IBA kundi ang PANGINOONG HESU KRISTO.

NAPAKALINAW po NIYAN at HINDI po IYAN MATUTULAN ng BALIK ISLAM na NANINIRA kay KRISTO.

PURIHIN si KRISTO! PURIHIN ang DIYOS!

At diyan na nga po SINAMPAL-SAMPAL nitong BALIK ISLAM ang SARILI NIYA.

TINAWAG at INAMIN pa NIYA na SIYA ay ANTI-KRISTO.

Tatalakayin po natin iyan sa susunod na post natin.

20 comments:

 1. Mga patunay mula sa Qur’aan at Bibliya na;

  Si Jesu-Kristo ay Sugo at Propeta ng Dios

  Patunay mula sa huling aklat ang Qur’aan na ipinadala ng Dios kay propeta Muhammad para sa sangkatauhan.

  Qur’aan 61:6

  Patunay mula sa bagong tipan:

  John 7:40
  Nang marinig nila ang salitang ito, ilan sa kanila ang nagsabi, “ang taong ito nga ang Propeta.”

  John 4:44
  May ilang nagtangkang hulihin siya ngunit wala naman sumunggab sa kanya.

  Luke 24:19
  “Tungkol saan?” taong nya. “Tungkol po kay Jesus na taga Nazaret,” tugon nila. “Isang Propetang makapangyarihan sa salita at sa gawa, sa paningin ng dios at ng lahat ng tao.

  Luke 7:16
  Nanggilalas ang lahat at nagpuri sa Dios at nagsabi: “Lumitaw sa gitna natin ang isang dakilang Propeta.”

  John 6:14
  Nang makita ng mga tao ang himala na ginagawa ni Jesus, sinabi nila, “Ito nga ang Propeta naparito sa Sanlibutan.”

  John 9:17
  Tinanong nila uli ang dating bulag, “Ano ang masasabi mo tungkol sa nagpadilat ng iyong mga mata?” Sumagot ang lalaki. “siya ay isang Propeta.

  Acts 2:22
  “Mga lalaki ng Israel, pakinggan ninyo ito: Si Jesus na taga-Nazaret ay isang lalaking pinatunayan sa inyo ng Dios sa pamamagitan ng himala, mga kababalaghan at mga tandang ginawa niya ng Dios sa gitna ninyo sa pamamagitan niya.”

  John 4:34
  Sinabi sa kanila ni Jesus, “Ang pagkain ko ay ang gawin ang kalooban ng nagsugo sa akin at tapusin ang pinapagawa niya sa akin.” [natapus po ba ang mga ito bago pa man ang nasabing cricifixion mga kaibigan? basa po tayo; John 17:3-4]

  John 5:24
  “Sinasabi ko sa inyo ang katotohanan, ang dumirinig sa aking salita, at sumasampalataya sa kanya na nagSUGO sa akin, ay may buhay na walang hanggan, at hindi na sya hahatulan. Lumipat na sya sa buhay mula sa kamatayan.”

  John 5:30
  Sa aking sarili ay wala akong magagawa, Humahatol ako ayon sa aking naririnig at ang aking paghatol ay matuwid; sapagkat hindi ko hinahanap ang sarili kong kalooban kundi ang kalooban ng Nagsugo sa akin.

  Jonh 14:24
  Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tutupad sa aking mga aral. Ang mga salitang ito na inyong naririnig ay hindi akin, kundi sa amang nagsugo sa akin.

  John 11:42
  Alam kong lagi mo akong dinirinig. Sinasabi ko ito sa kapakanan ng mga taong nakatayo sa paligid ko, upang sila’y sumasampalatayang sinugo mo ako.”

  John 8:40
  Ngunit pinagsisikapan ninyong patayin ako na isang tao nagsabi sa inyo ng katotohanang narinig ko sa Dios.

  ReplyDelete
 2. John 5:24
  “Sinasabi ko sa inyo ang katotohanan, ang dumirinig sa aking salita, at sumasampalataya sa kanya na nagSUGO sa akin, ay may buhay na walang hanggan, at hindi na sya hahatulan. Lumipat na sya sa buhay mula sa kamatayan.” (Ano nga po uli yon mga kaibigan? ano ang itinuturo ni Kristo mga kaibigan? kanino daw po tayo sasampalataya at sino daw po ang ating dapat sambahin at sampalatayanan? sasampalataya daw po ba tayo sa Kanya [kay kristo?] o sa nagSUgO sa kanya? ang linaw-linaw po ano? pero teka po unawa at intindi po kaya itong mga TALATANG ito ni Mr. Cenon Bibe? sinusunod at inaayunan kaya itong talatang ito ni Mr. Cenon Bibe mga kaibigan? o baka kinukontra na naman! at magdadadaldal na naman sya patungkol sa talatang ito ng kong ano-ano mapagtakpan lamang ang kanyang KAtangahan at Kabobohan! kayo na po ang bahalang mag-isip mga kaibigan! kong sino sa amin ni Mr. Cenon Bibe ang umaayon at Kumukontra sa nasabing Talata! John 5:24)

  ReplyDelete
 3. PURIHIN ang DIYOS!

  WALANG KAMALAY-MALAY itong BALIK ISLAM na NANINIRA sa PANGINOONG HESUS na KINILALA na niya ang PANGINOONG HESUS bilang PROPETA na TINUTUKOY sa DEUTERONOMY 18:18.

  Ang IPINAGPIPILITAN po kasi nila ay ang PROPETA NILA ang sinasabi riyan.

  Ngayon ay GUMAMIT po SIYA ng mga TALATA na TUMUTUKOY kay HESUS bilang PROPETA sa Deut 18:18.

  Isa na nga riyan ang John 7:40 kung saan sinabi na “ang taong ITO NA ANG PROPETA.”

  IISA na lang po ang PROPETA na HINIHINTAY ng mga ISRAELITA noong panahon ni HESUS, ang PROPETA na KATULAD ni MOISES na tinukoy sa Deut 18:18.

  KUMPIRMASYON po iyan sa mga NAUNA nating POST.

  Paki tingnan na lang po ang mga post natin na nasa TOPIC LIST sa KALIWA:

  - "3 Unlikes nina Hesus at Moises"
  - "8 irrefutable arguments"
  - "Hesus: Propeta"

  Ngayon, sa punto po ng pagiging "TAO LANG" ng Panginoong Hesus.

  PAKI BASA PO ang LAHAT ng mga TALATA na IBINIGAY ng BALIK ISLAM at paki TINGNAN po ninyo KUNG MAY SINABI na "TAO LANG SI HESUS."

  NATITIYAK ko po na WALA kayong MAKIKITA.

  Ang LAHAT po ng mga TALATA na IBINIGAY ng BALIK ISLAM ay NAGPAPATUNAY LANG sa ARAL ng KATOLIKO na si HESUS ay DIYOS na NAGKATAWANG TAO. (Jn1:1, 14)

  Noong NAGKATAWANG TAO ang DIYOS ANAK na si HESUS ay NAKILALA SIYANG "PROPETA" na KATUPARAN ng Deut 18:18.

  At HINDI LANG PO BASTA-BASTANG PROPETA. Si HESUS po ay PINATUNAYAN sa mga talatang iyan na MAKAPANGYARIHANG PROPETA.

  GUMAWA SIYA ng mga HIMALA (Jn6:14). Halimbawa nga po ang PAGBIBIGAY NIYA ng PANINGIN sa BULAG (Jn9:14).

  Ang mga HIMALA ni HESUS ay PATUNAY na HINDI LANG SIYA ORDINARYONG PROPETA.

  PINATUTUNAYAN ng mga HIMALA na GAWA ni HESUS na SIYA ay DIYOS!

  PURIHIN si HESUS! PURIHIN ang DIYOS!

  Ginamit po ng BALIK ISLAM ang Jn 5:24.

  Ayon sa pagkakasipi niya, “Sinasabi ko sa inyo ang katotohanan, ang dumirinig sa aking salita, at sumasampalataya sa kanya na nagSUGO sa akin, ay may buhay na walang hanggan, at hindi na sya hahatulan. Lumipat na sya sa buhay mula sa kamatayan.”

  SINABI po ba sa talata na SA NAGSUGO LANG sumampalataya?

  HINDI po. May DAGDAG-BAWAS na naman diyan ang BALIK ISLAM na NANINIRA sa PANGINOONG HESUS.

  Kung gaano KAGALING MAG-IMBENTO at MAGDAGDAG ang mga SKOLAR ng ISLAM ay GANOON DIN KAGALING MAGDAGDAG at MAG-IMBENTO ang BALIK ISLAM na ito.

  KAHIT WALANG SINABING "SA NAGSUGO LANG SUMAMPALATAYA" ay GANOON NA ang KONKLUSYON NIYA.

  DESPERADO na po talaga itong mga NANINIRA sa PANGINOONG HESUS.

  Pero ANO po ba ang TURO ng PANGINOON tungkol sa KIKILALANIN, PAGTITIWALAAN at SASAMPALATAYANAN?

  Heto po:

  Sa Jn 17:3 ay MALINAW na SINABI ng PANGINOONG HESUS kung SINO ang DAPAT KILALANIN para MAGKAROON ng BUHAY na WALANG HANGGAN ang isang TAO.

  Sabi riyan ni HESUS, "Now this is eternal life: that they may KNOW YOU, THE ONLY TRUE GOD, AND JESUS CHRIST, whom you have sent."

  SINO raw po ang DAPAT KILALANIN?

  Ang DIYOS AMA AT ang ANAK na si HESU KRISTO.

  Bakit DAPAT KILALANIN ang ANAK na si HESUS?

  Dahil KUNG ANO ang KALIKASAN ng AMA ay GANUN DIN ang KALIKASAN ng ANAK.

  Sa madaling salita, kung DIYOS ang AMA ay DIYOS DIN ang ANAK.

  PURIHIN si KRISTO! PURIHIN ang DIYOS!

  Ngayon, dahil HINDI KINIKILALA nitong BALIK ISLAM na ito ang PAGKA-DIYOS ni KRISTO ay magkakaroon ba siya ng ETERNAL LIFE?

  Ano sa tingin ninyo?

  Heto pa po: SINO ang DAPAT PAGLINGKURAN? Ang AMA o ang NAGSUGO lang po ba?

  HINDI po.

  Heto po ang sabi ni HESUS Sa Jn 12:26:

  "My FATHER WILL HONOER THE ONE WHO SERVES ME."

  Ano raw po? DIYOS AMA o ang NAGSUGO lang po ba ang PAGLILINGKURAN?

  HINDI po!

  Ang DAPAT DING PAGLINGKURAN ay ang SINUGO na si HESUS.

  DIYOS AMA PA ang DADAKILA sa TAONG MAGLILINGKOD kay HESUS.

  Bakit po?

  Dahil si HESUS ay DIYOS ANAK (Jn1:18) at siya ay DIYOS na NAGKATAWANG TAO. (Jn 1:1, 14)

  Ngayon, ito po bang BALIK ISLAM na NANINIRA kay HESUS ay NAGLILINGKOD kay HESUS?

  HINDI PO!

  So ang tanong ay "DADAKILAIN BA SIYA ng DIYOS AMA?"

  ALAM na rin po ninyo ang SAGOT DIYAN.

  PURIHIN si KRISTO! PURIHIN ang DIYOS!

  ReplyDelete
 4. The Monotheism

  (Oneness of God)

  The Oneness and uniqueness of God (Allah) is the message of all prophets and messengers. Noah, Abraham, Moses, Jesus, down to the last and final messenger of Allah, Muhammad, peace be upon them. None of them called to himself or to anyone or things to be worshipped other than the Creator and Sustainer of the Heaven and the Earth.

  In reality, when we talk about the Oneness of the Creator, we are only talking an indisputable fact. This fact is natural and is already infused into our souls, there is no way to deny it.

  “so set thou thy face truly to religion Hanif (of Islamic Monotheism), Allah’s Fitrah (Natural Way) with which He has Created mankind: No change let there be in the religion of Allah; that is the straight Religion: but most among mankind know not” Qur’aan 30:30

  There are many evidences that can show us the impossibility of the existence of more than one God. Here are just two;

  1.) The faultless system of the Universe: The uniformity and compatibility of the orbit, planets, etc In this marvelous harmony is strong evidence. This tells us the One who made this wonderful system is Alone, and can not be two or three. Multiplicityu can never create such an amazing system. Particularly if this multiplicity concerns the most important topic in the Universe, the topic of Creation:
  “Had there been therein (in the heavens and the earth) gods besides Allah, Then verily, both would have been ruined. Glorified is Allah, the Lord of the Throne, (High is He) above all that (evil) they associate with Him!” Qur’aan 21:22

  2.) The Ability to Create: anyone who claims Himself to be as a God, must be able to prove His claim through His ability for creation. The One Whom can create something from something else (like the fruit from the tree) and can create something from nothing, therefore will be (god) The Creator. We should know that anyone or anything other than Almighty God is the creation of God. All creatures are created by the Creator.

  “Is then He, who Creates as one who creates not? Will you not then remember?” Qur’aan 16:17

  “...Or do they assign to God partners who created the like of His creation so that the creation (which they made and His creation) seemed alike to them? Say: God is the Creator of all things, and He is the One the Irresistable.” Qur’aan 13:16

  For anyone who is interested to know the clear truth about the Oneness of our Creator and he is anxiously seeking his salvation on the Day of Judgement, the signs of the One and only True God are many and Clear in the Universe.

  “Is not He (better than your so-called gods) Who Originates Creation, and shall thereafter repeat it, and Who provides for you from heaven and earth? Is there any god with Allah? Say; “Bring forth your proofs, if your truthful.” Qur’aan 27:64

  ReplyDelete
 5. Mystification of the Trinity

  Many are the Strange and Puzzling things that we may see, read or hear about. Philosophies, Creeds, Terms, Names, etc. Here are a few; Sphinx, Kryptonite, and Griffin. Did you ever hear such names? Do you know what these things are?

  Sphinx: A fabled winged monster having a woman’s head and a lion’s body and known for killing anyone unable to answer its Riddle.

  Kryptonite: Rocks from the storybook planet Krypton, Superman’s only weakness.

  Griffin: A powerful methological animal of the ancient Babylonians. A combination of lion, eagle and serpent, it was considerably more powerful than the sum of its parts.

  Hopefuly you believe in the above mention terms; otherwise it may be more difficult to enlighten you on the follwing point.

  Trinity: Trinity it is a concept that means, Three different Gods in one or Three different Gods are united in one body. As according to the Bible;

  “For there are three that bear record in Heaven, the Father, the Word and Holy Ghost; and these three are one.” 1 John 5:7 King James version

  From a mathematical concept, this means: (1+1+1) = 1 (not 3?)

  Does this seems ambiguous? The following issue will be more confusing: When the Chrictians pray to the symbol of Trinity, to whom do they really address their prayer? Is it addressed to God Almighty? Or to the Son? Or to the Holy Ghost? Or all of them? Now we find this issue will lead us to yet another important Question; Among these Thhree Gods, who is worthy of Worship? Is it God the Father, or the Son, or the Holy Ghost? According to the Ten Commandments of the Bible, the First of all the Commandment was:

  “WORSHIP NO GOD BUT ME” Exodus 20:3

  This clearly shows us that none has the right to be Worshiped other than God Almighty. What about the other two? Are they Mighty too? Christians say that they are worshipping One God, yet this One becomes Three and these Three are One. What a Mystery it is! Actually we have nothing to say about such explanations, except that they are FUZZY MUZZY! (which means very mysterious indeed)

  The Creator and Sustainer has favoured man and blessed him with a Mind! By accepting such concepts, Man commits an Injustice against God Almighty. Also by accepting what Contradicts his Faith and his Mind, the reality that there is no God except One God. This God cannot be two gods or three gods, even according to the explanation of Christians. All the signs and proofs totally point to this Faith: The One, true indisputable fact, that in this Universe there is no God but the Creator alone.

  “It is He (Allah) who is the only Ilah (God to be worshipped) in the heaven and the only Ilah (god to be worshipped) on the earth. And He is the All-Wise, the All-Knower.” Qur’aan 43:84

  “And your Ilah (God), La ilaha illa Huwa (there is none who has the right to be worshipped but He), the Most Gracious, the Most Merciful.” Qur’aan 2:163

  For further explanation about the reality of the Trinity, let us read the Holy Qur’aan, the last and Final Revalation of God Almighty (Allah), the most Authentic book on the earth. Let us read what will clarify for us the clear and bright truth about the unsubstantial concept of the Trinity;

  “Surely, disbeleivers are those who said: “Allah is the third of the three (in a Trinity).” But there is no Ilah (God) but One Ilah (God, i.e. Allah). And if they cease not from what they say, a painful torment will befall on the disbeleivers among them.” Qur’aan 5:73

  If we really do respects our minds, we have to submit them to the will of Whom Alone Created them, to Whom Alone deserves to be worshipped, to the Creator and Sustainer of the heavens and the earth, to Allah the Almighty. Exalted is He above the great falsehood that they say.

  ReplyDelete
 6. Ang sabi sa bibliya,
  "WORSHIP NO GOD BUT ME" EXODUS 20:3

  Ang sabi ni Cenon
  "WORSHIP NO GOD BUT THREE"

  Ang galing mo Cenon!!! Keep up the GAG work!!

  aNOnyMouS 2

  ReplyDelete
 7. Sabi ng TUMUTUTOL sa TRINITY:
  "Ang sabi sa bibliya,
  "WORSHIP NO GOD BUT ME" EXODUS 20:3

  Ang sabi ni Cenon
  "WORSHIP NO GOD BUT THREE"

  Ang galing mo Cenon!!! Keep up the GAG work!!

  CENON BIBE:
  Sorry pero KULANG ang ALAM MO sa BIBLIYA.

  DIYOS MISMO ang NAGPAHIWATIG na MARAMI SILANG MAGKAKASAMA sa IISANG DIYOS.

  Heto po ang PATUNAY.

  Sabi ng NAG-IISANG DIYOS sa Genesis 1:26:
  "26 Then GOD [SINGULAR] said: "Let us [PLURAL] make man in OUR [PLURAL] image, after OUR [PLURAL] likeness."

  Nakikita po ninyo?

  Ang NAG-IISANG DIYOS ay GUMAMIT ng PLURAL o PANG-MARAMIHANG PRONOUN para sa SARILI NIYA.

  Bakit po?

  Dahil ang NAG-IISANG DIYOS na DAPAT SAMBAHIN (Ex20:3 ayon sa ating REACTOR) ay MARAMING PERSONA (Gen 1:26).

  Ang MARAMING PERSONA po ng DIYOS ay IPINAKILALA ng PANGINOONG HESUS sa Matthew 28:19.

  Sabi riyan ng PANGINOONG HESUS:
  "Humayo kayo at gawing alagad ang lahat ng bansa. Binyagan ninyo sila sa NGALAN [SINGULAR] ng AMA, at ng ANAK at ng ESPIRITU SANTO [PLURAL]."

  Nasa BIBLIYA rin po ang Gen 1:26 at Mt 28:19.

  Ang maipapayo ko po sa nag-react ay BASAHIN NIYA nang BUO ang BIBLIYA. HUWAG LANG SIYA PUMILI ng PAISA-ISANG TALATA dahil MAGKAKAMALI ang UNAWA NIYA.

  SALAMAT PO.

  ReplyDelete
 8. Purihin si Cenon!!

  Hindi ako magtataka kung isang araw ay mabalitaan ko na:

  "CENON, MAY DUAL PERSONALITY!"

  o kaya ay:

  "CENON, MAY SPLIT PERSONALITY!" (baka nga triple personality pa)

  Bakit hindi? Hindi ba`t naniniwala kang nilikha kang kawangis Diyos. At ang konsepto mo ng Diyos ay TRINIDAD.

  Ikaw ang dapat sampal-sampalin ng matauhan ka!!

  Ginamit sa TORAH ang tila plural na mga pantukoy upang makita ng tao ang kadakilaan ng Manlilikha!

  Kahit tayong mga Pinoy ay gumagamit ng ganyang pananalita upang magpakita ng paggalang.

  Halimbawa: "SINO PO SILA?"

  Maaring gamitin ito ng nagsasalita patungkol sa isang tao lamang upang MAGPAKITA NG PAGGALANG (ikaw siguro wala kang bitud ng PAGGALANG)

  Maari pag may kumatok sa bahay mo na isang matanda ang itatanong mo ay:

  "SINO KA?"......

  Sabi ni Cenon;

  DIYOS MISMO ang NAGPAHIWATIG na MARAMI SILANG MAGKAKASAMA sa IISANG DIYOS."

  Bakit naman kailangan pang magpahiwatig ng Diyos (ano yun nahihiya???) samantalang pwede naman niyang sabihin ng direktahan kung sino talaga siya(Ang Manlilikha)???

  (na siya naman talaga niyang ginawa, ang magbigay ng direktang mensahe tungkol sa Manlilikha)

  MALINAW NAMAN, NILALANSI MO ANG MGA TAO, KASO SAYO RIN BUMABALIK ITO.

  Malinaw rin sa tinuran mo na, MALABO TALAGA ANG PAGKAKAUNAWA NG SANGKAKRISTYANUHAN TUNGKOL KONSEPTO NG DIYOS. (ipinahamak mo pa tuloy ang relihiyon mo dahil sa mga argumento mo)

  Biruin mo ba naman kunin ang konsepto ng Dakilang Manlilikha mula sa PAHIWATIG. Kaya siguro ang pagpasok mo sa paraiso o sa impyerno ay pahiwatig rin., walang katiyakan DAHIL WALANG MALINAW NA PAMANTAYAN.

  AnOnYmOus 2

  ReplyDelete
 9. O HIHIRIT PA KO!

  Kahit ang salin ng paliwanag ng Koran ay gumagamit ng mga pronoun na Plural pantukoy sa nag-iisang Allah (wala syang katambal)..

  Alam ko naman alam mo yan......


  Sabi ni Cenon:

  Sabi riyan ng PANGINOONG HESUS
  "Humayo kayo at gawing alagad ang lahat ng bansa. Binyagan ninyo sila sa NGALAN [SINGULAR] ng AMA, at ng ANAK at ng ESPIRITU SANTO [PLURAL]."

  Sabi ng TUMUTUTOL sa TRINITY:

  At ano naman ang patunay mo na ang tinutukoy ni Kristo(sumakanya nawa ang kapayapaan)na;
  ANAK at ESPIRITU SANTO ay Diyos???

  Wala naman sinasabi si Kristo na ang ANAK ay Dios, at ang ESPIRITU SANTO ay DIOS din..

  Ang alam kong sinasabi ni Kristo (batay sa aking alaala) ay;

  "Oh, Bayan ng Israel sambahin n'yo ang nag-iisang DIOS! at kilalanin ninyong ako'y sinugo ng DIOS."

  Pero ikaw Cenon, ito ang gusto mong palabasing turo ni Kristo sa mga tao sa mga tao;

  "Oh, Bayan ng Israel sambahin n'yo ang DIOS at kilalanin ninyong ako`y DIOS din.."

  AnOnYmOuS 2

  ReplyDelete
 10. HINDI po NAKATUTOL ang TUMUTUTOL sa PALIWANAG natin tungkol sa TRINIDAD kaya DINAAN na lang sa KAGASPANGAN ng PAG-UUGALI.

  Sabi niya:
  "Purihin si Cenon!!

  "Hindi ako magtataka kung isang araw ay mabalitaan ko na:

  "CENON, MAY DUAL PERSONALITY!"

  "o kaya ay:

  "CENON, MAY SPLIT PERSONALITY!" (baka nga triple personality pa)

  "Bakit hindi? Hindi ba`t naniniwala kang nilikha kang kawangis Diyos. At ang konsepto mo ng Diyos ay TRINIDAD.

  "Ikaw ang dapat sampal-sampalin ng matauhan ka!!"

  CENON BIBE:
  Ang TAO ay NILIKHA ng DIYOS na MAY TATLONG BASIC na SANGKAP: Ang KATAWAN, KALULUWA at ESPIRITU.

  ELEMENTARY po IYAN.

  HINDI po iyan TATLONG MAGKAKAIBANG TAO kundi TATLONG SANGKAP na BUMUBUO sa ISANG TAO.

  Ang KALULUWA ang ESPIRITWAL na SANGKAP ng TAO na HINDI NASISIRA.

  Ang KATAWAN ang PISIKAL na SANGKAP ng TAO. Iyan ang NAMAMATAY.

  Ang ESPIRITU ang SANGKAP ng TAO na SIYANG NAGKIKILOS sa KALULUWA at KATAWAN.

  Ang TAONG PATAY ang ESPIRITU ay BUHAY na PATAY.

  Ang TAONG PATAY ang KALULUWA ay SA IMPIERNO PUPUNTA.

  Ang TAONG PATAY ang KATAWAN ay maaari pang MABUHAY na WALANG HANGGAN sa LANGIT kund SIYA ay TAGASUNOD ni KRISTO.

  Kung HINDI SIYA TAGASUNOD ni KRISTO ay AANI SIYA ng WALANG HANGGANG KAMATAYAN sa IMPIERNO. PATAY kasi siya sa ESPIRITU at KALULUWA.

  Siguro po ay WALANG KALULUWA at WALANG ESPIRITU itong REACTOR natin kaya HINDI NIYA TANGGAP na MAY TATLONG SANGKAP ang TAO.

  Kung ganoon ay ANO SIYA? PATAY na BUHAY?

  Siguro kaya MAGASPANG ang PAG-UUGALI NIYA. WALA marahil siyang KALULUWA at ESPIRITU.

  NAKAKAKILABOT, hindi po ba?

  At the same time ay NAKAKAAWA SIYA.


  NAGPALUSOT po siya pagdating sa PAGGAMIT ng DIYOS ng PLURAL sa SARILI NIYA.

  Sabi po niya:
  "Ginamit sa TORAH ang tila plural na mga pantukoy upang makita ng tao ang kadakilaan ng Manlilikha!

  "Kahit tayong mga Pinoy ay gumagamit ng ganyang pananalita upang magpakita ng paggalang.

  "Halimbawa: "SINO PO SILA?"

  "Maaring gamitin ito ng nagsasalita patungkol sa isang tao lamang upang MAGPAKITA NG PAGGALANG (ikaw siguro wala kang bitud ng PAGGALANG)

  "Maari pag may kumatok sa bahay mo na isang matanda ang itatanong mo ay:

  "SINO KA?"......"

  CENON BIBE:
  KULANG at WALA sa LUGAR ang PALIWANAG nitong REACTOR NATIN.

  Una, HINDI po "TILA" o ANIMO LANG PLURAL ang PANTUKOY sa DIYOS. PLURAL po iyon talaga.

  Halimbawa po ay ang ELOHIM, isa sa mga ITINAWAG sa DIYOS sa BIBLIYA.

  LITERALLY, ang katumbas ng ELOHIM ay "MGA DIYOS" o "GODS."

  Ang ELOHIM po kasi ay PLURAL o PANG MARAMIHAN.

  Ang KAIBAHAN lang po niyan kapag ginagamit sa TUNAY na DIYOS ay TUMUTUKOY ang PLURAL na iyan sa IISANG DIYOS.

  PAGGALANG lang po ba iyan?

  HINDI po.

  Ang tinutukoy nitong REACTOR NATIN na paggamit ng PLURAL bilang PAGGALANG ay tinatawag na "PLURAL OF MAJESTY."

  HINDI po yata ALAM ng ating REACTOR na ang tinutukoy niyang PLURAL OF MAJESTY ay isang LITERARY TOOL na NAIMBENTO LANG bandang 4TH CENTURY.

  WALA po NIYAN sa BIBLE, partikular sa GENESIS 1 na nasulat may 700 taon BAGO NAIMBENTO ang PLURAL OF MAJESTY.

  Ang PLURAL OF MAJESTY ay GINAGAMIT kung KAUSAP ang NAKATATAAS o IGINAGALANG na TAO. HINDI IYAN GINAGAMIT kung SARILI ang TINUTUKOY o KAUSAP.

  Paki pansin po ang HALIMBAWA na IBINIGAY ng ating REACTOR.

  Ibinigay niya ang tanong na "SINO PO SILA?"

  SINO ang GUMAGAMIT NIYAN? HINDI po ba ang NAGTATANONG na TUMUTUKOY sa IBANG TAO?

  NAGPAPAKITA SIYA ng PAGGALANG sa KAUSAP NIYA.

  MAY TAO BA na KAKAUSAPIN ang SARILI NIYA at sasabihin na "SINO KAMI?" o kaya ay "ANO KAMI, SIRA?"

  Marahil kapag KAUSAP nitong REACTOR natin ang KANYANG SARILI ay GANYAN ang ginagamit niya.

  Siguro bago siya sumagot dito sa ating POST ay sinabi niya sa KANYANG SARILI: "SAGUTIN PO NATIN ang sinabi ni Cenon ..."

  Ang NORMAL na TAO ay sasabihin lang na "Sasagutin KO itong sinabi ni Cenon."

  ReplyDelete
 11. MAGANDA itong sinabi ng ating REACTOR. Sabi niya:
  "Bakit naman kailangan pang magpahiwatig ng Diyos (ano yun nahihiya???) samantalang pwede naman niyang sabihin ng direktahan kung sino talaga siya(Ang Manlilikha)???"

  CENON BIBE:
  Tama po. HINDI na KAILANGANG MAGPAHIWATIG ang DIYOS KUNG NAG-IISA ang PERSONA NIYA.

  Pero NAGPAHIWATIG PA SIYA ng MARAMI SIYANG KASAMA sa IISANG PAGKA-DIYOS NIYA.

  KINAUSAP pa nga NIYA ang MGA PERSONA na KASAMA sa KANYANG PAGKA-DIYOS.

  Una ay sa Genesis 1:26 kung saan KINAUSAP ng DIYOS ang IBA PANG PERSONA na KASAMA NIYA.

  Sabi Niya, "Let US make man in OUR IMAGE, after OUR likeness."

  Pangalawa ay sa Gen 3:22. Sabi Niya riyan: "Then the LORD God said: "See! The man has become like one of US ..."

  Pangatlo ay sa Gen 11:7. Sabi Niya, "Let US then go down and there confuse their language ..."

  Pang-apat ay sa Isaiah 6:8. Sabi Niya riyan, "Who will go for US?"

  NAPAKARAMING PATUNAY NIYAN na MISMONG DIYOS ay TUMUKOY sa SARILI NIYA GAMIT ang PANG-MARAMIHAN.

  HINDI LANG iyan PAGPAPAHIWATIG na MARAMI SIYANG PERSONA. Iyan ay PATUNAY na MARAMING PERSONA na MAGKAKASAMA sa KANYANG PAGKA-DIYOS.

  Sabi ng ating REACTOR:
  "MALINAW NAMAN, NILALANSI MO ANG MGA TAO, KASO SAYO RIN BUMABALIK ITO.

  "Malinaw rin sa tinuran mo na, MALABO TALAGA ANG PAGKAKAUNAWA NG SANGKAKRISTYANUHAN TUNGKOL KONSEPTO NG DIYOS. (ipinahamak mo pa tuloy ang relihiyon mo dahil sa mga argumento mo)"

  CENON BIBE:
  Ang NANLALANSI sa mga TAO ay IKAW.

  Mantakin mo, GINAMIT MONG DAHILAN ang "PLURAL of MAJESTY" para ipaliwanag ang PAGGAMIT ng DIYOS ng PLURAL sa SARILI NIYA e HINDI PA NAIIMBENTO ang PLURAL of MAJESTY noong PANAHON na MAISULAT ang OLD TESTAMENT.

  Porke HINDI ALAM ng TAO ang BAGAY na iyan ay IYAN ang GINAMIT MO. HINDI ba PANLALANSI at PANLILINLANG sa mga WALANG MALAY ang GINAGAWA MO?

  ReplyDelete
 12. Sabi nitong REACTOR natin:
  "O HIHIRIT PA KO!

  "Kahit ang salin ng paliwanag ng Koran ay gumagamit ng mga pronoun na Plural pantukoy sa nag-iisang Allah (wala syang katambal).."

  "Alam ko naman alam mo yan......"

  CENON BIBE:
  MADALING MAUNAWAAN kung bakit GUMAGAMIT na ng PLURAL of MAJESTY ang mga INTERPRETASYON sa mga SINASABI UMANO ng KORAN.

  Ang KORAN ay IBINIGAY sa mga MUSLIM noong 7TH CENTURY o simula 610 AD.

  Ang PLURAL of MAJESTY ay NAIMBENTO bilang LITERARY FORM noong 4TH CENTURY o 300 TAON BAGO IBIGAY ang KORAN sa mga MUSLIM.

  HINDI na po KATAKA-TAKA kung GAMITIN MAN IYAN sa BANAL na KASULATAN ng mga MUSLIM.

  Isa pa, kung pagbabatayan ang mga INTERPRETASYON ng mga SKOLAR na MUSLIM ay KAILAN BA GINAWA ang mga MEANING na IYAN?

  Hindi po ba KAILAN LANG o may 1800 TAON MATAPOS MAIMBENTO ang PLURAL OF MAJESTY?

  So, HINDI KASORPRE-SORPRESA na GAMITIN IYAN ng mga SKOLAR na MUSLIM.

  IBA ang KASO ng BIBLIYA.

  Noong TUKUYIN ng DIYOS ang SARILI NIYA sa PLURAL ay HINDI PA NAIIMBENTO ang PLURAL OF MAJESTY.

  Heto pa po. Batay sa mga NABASA kong INTERPRETASYON ng mga SKOLAR na MUSLIM, GINAMIT ang PLURAL na PANTUKOY sa DIYOS ng MUSLIM habang MAY KAUSAP. HINDI IYON GINAMIT habang KAUSAP umano ng DIYOS NILA ang KANYANG SARILI.

  Sa BIBLIYA, TUWING GUMAGAMIT ang DIYOS ng PLURAL para sa KANYANG SARILI ay SARILI NIYA ang KAUSAP NIYA o KAUSAP NIYA ang KANYANG MGA PERSONA.

  MALAKI po ang PAGKAKAIBA NIYAN. Kaya po SORRY dahil PALPAK ang HIRIT ng ating REACTOR.

  ReplyDelete
 13. SINABI po natin sa TUMUTUTOL sa TRINITY:
  "Humayo kayo at gawing alagad ang lahat ng bansa. Binyagan ninyo sila sa NGALAN [SINGULAR] ng AMA, at ng ANAK at ng ESPIRITU SANTO [PLURAL]."

  IYAN ay PATUNAY sa IISANG DIYOS na MAY TATLONG PERSONA: Ang AMA, ANAK at ESPIRITU SANTO.

  Heto naman po ang SAGOT ng TUMUTUTOL na LUMALABAS ay isang BALIK ISLAM:
  "At ano naman ang patunay mo na ang tinutukoy ni Kristo(sumakanya nawa ang kapayapaan)na;
  ANAK at ESPIRITU SANTO ay Diyos???

  "Wala naman sinasabi si Kristo na ang ANAK ay Dios, at ang ESPIRITU SANTO ay DIOS din.."

  CENON BIBE:
  SIMPLENG PAG-UNAWA lang sa Mt28:19 ay MALINAW na MAKIKITA na DIYOS ang ANAK at ang ESPIRITU SANTO.

  Punahin po natin na ang AMA, ANAK at ESPIRITU SANTO ay NAG-AANGKIN ng IISANG "NGALAN."

  Sabi nga, "Binyagan ninyo sila sa NGALAN [SINGULAR]."

  Ibig sabihin, ang NAG-IISANG NGALAN na IYAN ay NGALAN ng AMA, ANAK at ESPIRITU SANTO.

  Ang AMA ba ay DIYOS?

  OO.

  Kung DIYOS ang AMA, ibig lang sabihin na ang NGALAN NIYA ay NGALAN ng DIYOS.

  At dahil ang NGALAN ng AMA ay NGALAN DIN ng ANAK at ESPIRITU SANTO, MALINAW na ang NGALAN ng ANAK at ESPIRITU SANTO ay NGALAN ng NAG-IISANG DIYOS.

  So, MALINAW na ang NGALAN ng AMA, ANAK at ESPIRITU SANTO ay NGALAN ng NAG-IISANG DIYOS.

  PURIHIN ang TRINIDAD! PURIHIN ang DIYOS!


  Sabi pa nitong BALIK ISLAM:
  "Ang alam kong sinasabi ni Kristo (batay sa aking alaala) ay;

  "Oh, Bayan ng Israel sambahin n'yo ang nag-iisang DIOS! at kilalanin ninyong ako'y sinugo ng DIOS."

  CENON BIBE:
  Ang tinutukoy mong TALATA ay ang John 17:3.

  Ang sinasabi riyan ay:
  "Now this is eternal life, that they should know you, the only true God, and the one whom you sent, Jesus Christ."

  Paki pansin na ang BUHAY na WALANG HANGGAN ay nasa PAGKILALA sa AMA na IISANG DIYOS AT PAGKILALA kay HESU KRISTO.

  Una, ang AMA ay NAG-IISANG DIYOS.

  Heto ang tanong: Kung NAG-IISANG DIYOS ang AMA ay ANO ANG KANYANG ANAK?

  SIMPLE, kung DIYOS ang AMA ay DIYOS DIN ang ANAK.

  Ang TAO ba kapag NAGKAKAANAK ay ANO ang ANAK? TAO RIN, hindi po ba?

  DIYOS MISMO ang NAGSABI na ANAK NIYA si HESUS.

  Sa Matthew 3:17 at 17:5 ay sinabi ng DIYOS AMA:
  "ITO [HESUS] ang MINAMAHAL KONG ANAK na lubos kong kinalulugdan."

  So, AYON MISMO sa DIYOS ay ANAK NIYA si HESUS.

  At dahil ANAK ng DIYOS si HESUS ay NATURAL na DIYOS DIN ang KANYANG ANAK.

  Ngayon, sabi sa Jn 17:3 ay DAPAT DING KILALANIN si KRISTO HESUS.

  PAANO SIYA KIKILALANIN?

  KILALANIN NATIN SIYA kung PAANO SIYA IPINAKILALA ng DIYOS AMA: BILANG ANAK ng DIYOS.

  At dahil IPINAKILALA ng DIYOS na ANAK NIYA si HESUS ay DAPAT NATING KILALANIN si HESUS bilang DIYOS DIN.

  Ang HINDI KIKILALA na DIYOS si HESUS ay WALANG ETERNAL LIFE.

  GUSTO ba NATIN ng ETERNAL LIFE?

  KILALANIN natin si HESUS bilang DIYOS ANAK.

  Kung HINDI ay WALA TAYONG BUHAY na WALANG HANGGAN.

  ReplyDelete
 14. Sabi ni Cenon:
  "HINDI po NAKATUTOL ang TUMUTUTOL sa PALIWANAG natin tungkol sa TRINIDAD kaya DINAAN na lang sa KAGASPANGAN ng PAG-UUGALI."


  Sabi ng reactor na obvious na balik-islam:
  "Purihin si Cenon!!

  "Hindi ako magtataka kung isang araw ay mabalitaan ko na:

  "CENON, MAY DUAL PERSONALITY!"

  "o kaya ay:

  "CENON, MAY SPLIT PERSONALITY!" (baka nga triple personality pa)

  at

  "Ikaw ang dapat sampal-sampalin ng matauhan ka!!"


  Sabi ni Cenon:
  "Siguro po ay WALANG KALULUWA at WALANG ESPIRITU itong REACTOR natin kaya HINDI NIYA TANGGAP na MAY TATLONG SANGKAP ang TAO."

  Sabi pa ni Cenon:
  "Siguro kaya MAGASPANG ang PAG-UUGALI NIYA. WALA marahil siyang KALULUWA at ESPIRITU."


  ABA! gumaganti ka huh!

  okey lang parehas lang namang magaspang ang ugali natin. at sinungaling kapa, at lalong mas masama na ipinagtatanggol mo pa yang baluktot na katwiran mo!!

  SAYONG-SAYO NA YANG PANINIWALA MO!

  CENON BIBE:
  "Ang TAO ay NILIKHA ng DIYOS na MAY TATLONG BASIC na SANGKAP: Ang KATAWAN, KALULUWA at ESPIRITU"

  Tama elementary level nga iyan. At elementary level din ang kaalaman na , HINDI MAARING MAGHIWALAY YANG MGA BASIC NA SANGKAP NG TAO,PAG NAHIWALAY ANG ISANG BASIC NA SANGKAP SA TAO, MAWAWALAN NG PERSONA O BUHAY ANG ISANG TAO.

  Kaya ang katawan ay hindi maaring humiwalay sa espiritu at kaluluwa, at patuloy na mabuhay ang katawan. mas lalo na kalokohang isipin na ang katawang hiwalay sa espiritu at kaluluwa ay may personalidad.

  AT LALONG ISANG MALAKING KASINUNGALINGAN NA SASABIHIN MONG SI KRISTO AY DIOS, IBIG MO BANG SABIHIN NA MAY KATAWANG TAO ANG MANLILIKHA?


  Sabi ni Cenon:
  Pero NAGPAHIWATIG PA SIYA ng MARAMI SIYANG KASAMA sa IISANG PAGKA-DIYOS NIYA.

  KINAUSAP pa nga NIYA ang MGA PERSONA na KASAMA sa KANYANG PAGKA-DIYOS.

  Una ay sa Genesis 1:26 kung saan KINAUSAP ng DIYOS ang IBA PANG PERSONA na KASAMA NIYA.

  Sabi ng reactor na obvious na balik-islam:
  Sumagot ba iyung kausap ng Dios??

  Bakit naman kailangan pang magpahiwatig ng Diyos (ano yun nahihiya???) samantalang pwede naman niyang sabihin ng direktahan kung sino talaga siya(Ang Manlilikha)???

  (na siya naman talaga niyang ginawa, ang magbigay ng direktang mensahe tungkol sa Manlilikha)


  Sabi ni Cenon:
  "Halimbawa po ay ang ELOHIM, isa sa mga ITINAWAG sa DIYOS sa BIBLIYA."

  LITERALLY, ang katumbas ng ELOHIM ay "MGA DIYOS" o "GODS."

  "Ang ELOHIM po kasi ay PLURAL o PANG MARAMIHAN."


  Sabi ng reactor na obvious na balik-islam:
  Di nyo masisi ang mga tao kung bakit naglalabasan sa iyong relihiyon. BAkit?? Ikaw na rin kasi ang nagsabi,

  "LITERALLY, ang katumbas ng ELOHIM ay "MGA DIYOS" o "GODS."

  Itinuturo mong iisa lamang ang Dios pero pinaniniwalaan mong meron "MGA DIOS". Ang sakit sa ulo

  OO nga pala kayang kaya mong tanggapin ito dahil siguro, meron kang 3 personalidad.

  ReplyDelete
 15. Sabi nitong BALIK ISLAM na HINDI MAKATUTOL sa PALIWANAG NATIN kaugnay sa HOLY TRINITY:
  "parehas lang namang magaspang ang ugali natin."

  CENON BIBE:
  Sorry, HINDI MAGASPANG ang UGALI KO. PRANGKA LANG AKO MAGSALITA kapag MAGASPANG ang UGALI ng KAUSAP KO.

  Kapag NAGSALITA AKO ay MAY MAAYOS at MATINONG BATAYAN. HINDI TULAD nitong BALIK ISLAM na BASTA LANG MAKADALDAL ay DADALDAL na LANG nang WALANG BATAYAN.

  DAGDAG po nitong BALIK ISLAM:
  "sinungaling kapa, at lalong mas masama na ipinagtatanggol mo pa yang baluktot na katwiran mo!!"


  CENON BIBE:
  NASAAN ang PAGSISINUNGALING KO? Bakit po WALANG MAIPAKITA itong BALIK ISLAM na MAGASPANG ang UGALI?

  E kasi po WALA SIYANG MAITUTUTOL sa HOLY TRINITY.

  NILOKO LANG SIYA ng mga HINDI NANINIWALA SA TRINITY at NANIWALA NAMAN AGAD SIYA kahit HINDI NIYA NAIINTINDIHAN ang TINUTUTULAN NIYA.

  Sabi pa nitong BALIK ISLAM na WALANG MAITUTOL:
  "SAYONG-SAYO NA YANG PANINIWALA MO!"


  CENON BIBE:
  HINDI po SAPILITAN ang PANINIWALA NATIN sa TRINITY.

  Ako po ay NANIWALA sa TRINIDAD dahil SINURI KO ang ARAL kaugnay sa HOLY TRINITY at NAKITA KO na ITO ay LOGICAL, MALINAW at TUNAY na GALING sa DIYOS.

  HINDI po tayo TULAD ng mga TUMUTUTOL sa TRINITY na DALDAL LANG nang DALDAL kahit HINDI NAIINTINDIHAN ang IDINADALDAL NILA.


  Sabi nitong PURO DALDAL na BALIK ISLAM:
  "AT LALONG ISANG MALAKING KASINUNGALINGAN NA SASABIHIN MONG SI KRISTO AY DIOS, IBIG MO BANG SABIHIN NA MAY KATAWANG TAO ANG MANLILIKHA?"

  CENON BIBE:
  At SINO NAMAN ang NAGSABI na HINDI DIYOS ang PANGINOONG HESU KRISTO?

  Mismong ang DIYOS AMA ang NAGPAKILALA kay HESUS bilang ANAK NIYA. (Matthew 3:17, 17:5)

  Ano po ang IBIG SABIHIN kung si HESUS ay ANAK MISMO ng DIYOS?

  E di DIYOS DIN si HESUS.

  DIYOS ang AMA, e di DIYOS DIN ang ANAK.

  COMMON SENSE po IYAN.

  MISMONG si HESUS ay NAGPAKILALA na SIYA ay DIYOS.

  SINABI NIYA na SIYA ang "I AM." (John 8:58)

  Ang "I AM" po ay ang PAKILALA ng DIYOS sa SARILI NIYA. (Exodus 3:14)

  Sa puntong iyan ay maganda siguro na UNAWAIN NA LANG NATIN itong BALIK ISLAM na ito.

  MALINAW po kasi na WALA SIYANG ALAM sa BIBLIYA.

  Kung MAY ALAM po SIYA sa BIBLIYA ay TIYAK na HINDI SIYA NAITALIKOD sa BIBLIYA at sa PANGINOONG HESUS, ang DIYOS ANAK.

  Ang mga MISMONG NAKAKILALA rin kay HESUS ay KINILALA SIYANG DIYOS.

  Si JOHN na APOSTOL at KAIBIGAN ni HESUS ay sinabi na si HESUS ay DIYOS na NAGKATAWANG TAO.

  Sabi ni JOHN sa Jn 1:1 at 14:
  "Sa pasimula ay ang SALITA, at ang SALITA ay KASAMA ng DIYOS, at ang SALITA AY DIYOS."

  "At ang SALITA [na DIYOS] ay NAGKATAWANG TAO ..."

  Sa Jn20:28 ay IDINEKLARA ng APOSTOL na si TOMAS:
  "PANGINOON KO at DIYOS KO!"

  Si PEDRO na PUNONG APOSTOL ay SINABING DIYOS si HESUS. (2Peter1:1)

  Maging si PABLO na TINAWAG MISMO ni HESUS (Acts 9:3-6) ay IHINAYAG na DIYOS ang KRISTO. (Titus 2:13)

  Ngayon, SINO po ang NAGSASABI na HINDI DIYOS si HESUS? SAKSI rin ba kay HESUS o NATSISMISAN LANG?

  Yung bang NAGSABI NIYAN ay NAKITA, NAKAUSAP at NARINIG man lang ang PANGINOONG HESUS?

  MATUTUKOY kaya nitong BALIK ISLAM ang SOURCE NIYA na HINDI DIYOS si HESUS?

  MALAMANG po HINDI.

  ReplyDelete
 16. MAY TANONG po ang BALIK ISLAM sa sinabi natin na "KINAUSAP ng DIYOS ang IBA PANG PERSONA na KASAMA NIYA."

  Sabi ng BALIK ISLAM:
  "Sumagot ba iyung kausap ng Dios??"

  CENON BIBE:
  OPO. SUMAGOT.

  Sabi ng DIYOS sa Genesis 1:26:
  "Let US make man in our image, after OUR likeness."

  SUMAGOT po ba ang mga KAUSAP ng DIYOS?

  OO.

  PAANO SUMAGOT?

  Sa pamamagitan ng AKSYON.

  NALIKHA ang TAO na AYON sa ANYO at WANGIS ng DIYOS.

  ACTION SPEAKS LOUDER THAN WORDS.


  May MAGANDANG SINABI itong BALIK ISLAM. Sabi niya:
  "Bakit naman kailangan pang magpahiwatig ng Diyos (ano yun nahihiya???) samantalang pwede naman niyang sabihin ng direktahan kung sino talaga siya(Ang Manlilikha)???"

  CENON BIBE:
  Ayon dito sa BALIK ISLAM ay "pwede naman niyang sabihin NANG DIREKTAHAN kung SINO TALAGA SIYA."

  Puwede bang IPAKITA NITONG BALIK ISLAM kung SAAN DIREKTANG NAGSALITA at NAGSABI ang DIYOS NIYA na
  SIYA ang MANLILIKHA?

  MARAMI na po akong TINANONG na BALIK ISLAM kung DIREKTA BANG NAGSALITA SA KANILA ang DIYOS NILA o DIREKTANG KINAUSAP man lang NILA ang KANILANG PROPETA.

  Siguro po ay ITO NANG KAUSAP NATIN ang MAKAKASAGOT diyan.

  Tutal ay NAGMAMARUNONG na SIYA kaya LUBOS-LUBUSIN NA NIYA.

  HIHINTAYIN po natin ang SAGOT NIYA.

  ReplyDelete
 17. EXTRA!1EXTRA!! REMATE AT TUMBOK!!!

  "CENON BIBE KINONTRA NG KAPWA CATHOLIC APOLOGIST!!!!!

  Sabi ni CENON (ang mamang away pang umamin na magaspang din ang ugali):

  "LITERALLY, ang katumbas ng ELOHIM ay "MGA DIYOS" o "GODS."

  "Ang ELOHIM po kasi ay PLURAL o PANG MARAMIHAN."

  "Ang KAIBAHAN lang po niyan kapag ginagamit sa TUNAY na DIYOS ay TUMUTUKOY ang PLURAL na iyan sa IISANG DIYOS."

  "PAGGALANG lang po ba iyan?"

  "HINDI po."


  Sabi ng REACTOR (di ko alam kung nuclear reactor ba ito):


  Ito ang sabi ng magazine "KNOW THE TRUTH"
  (Alamin ang KAtotohanan) Isang lathalain na nagtatanggol sa pananampalatayang KATOLIKO
  VOL.1 NO.1

  "ANG ELOHIM AY ISANG PAGGALANG PANGMARAMIHAN NA MAY ANYONG PANG-ISAHAN"

  Kita mo na!! Sino ngayon ang magaspang at walang galang sa atin....

  MALINAW NA KAPWA MO APOLOGIST KINONTRA KA!! KAWAWA KA NAMAN!!


  Sabi ng magaspang, este prangkang CENON:

  "HINDI po yata ALAM ng ating REACTOR na ang tinutukoy niyang PLURAL OF MAJESTY ay isang LITERARY TOOL na NAIMBENTO LANG bandang 4TH CENTURY."

  "WALA po NIYAN sa BIBLE, partikular sa GENESIS 1 na nasulat may 700 taon BAGO NAIMBENTO ang PLURAL OF MAJESTY."

  Sagot ng 'KNOW THE TRUTH(laban kay CENON):
  "ANG ELOHIM AY ISANG PAGGALANG PANGMARAMIHAN NA MAY ANYONG PANG-ISAHAN"

  SABI NG REACTOR:

  Iyon naman pala! meron palang PLURAL OF MAJESTY SA BIBLIYA!!!!!

  Meaning kung nag-iisip ka CENON ang mga sinaunang mananampalataya (bago pa ang 4th century) ay marunong gumalang, di tulad mo walang galang!!!


  At bakit hindi mo sinabi kung anong language ang nakaimbento ng literary tool na PLURAL OF MAJESTY noong 4th century.

  BAKIT DI MO SINASABI SA MGA MAMBABASA NA ANG PINATUTUNGKULAN MO MONG NAIMBENTONG LITERARY TOOL NA "PLURAL OF MAJESTY" AY LANGUAGE MULA SA EUROPA, "AT HINDI KASAMA RITO ANG MGA LINGUAHENG SEMITIC , TULAD NG HEBREW, ARAMAIC AT ARABIC"

  KAYA ANG QU'RAN AY MALAYA SA KASINUNGALINGANG IYON IBINIBINTANG DAHIL ITO AY NASULAT SA LENGUAHENG ARABIC!!!


  BAKIT????? Dahil isa ka ngang MAPANLANSI!!!!!
  SINUNGALING KA AYAW MO PANG AMININ!!!

  MAGPASALAMAT KA CENON KAPOS LANG AKO SA ORAS PARA MAGBABAD SA BLOG!!! NAIS KONG SAGUTIN ISA-ISA ANG MGA PAGMAMARUNONG MO!!!!ALAM KO KUNG SAAN MO NAPULOT YANG MGA ARGUMENTO MO!!!\

  SABI NGA SA KANTA
  "BASTA'T MAGHINTAY KA LAMANG""

  AnOnYmOuS 2

  ReplyDelete
 18. ISA na naman pong BALIK ISLAM ang NATULIRO.

  Sabi po niya ay MAGKAKONTRA raw kami ng sinabi sa KNOW THE TRUTH.

  TOTOO po ba?

  Tingnan po natin nang MAAYOS.

  Sabi ko:
  "Ang ELOHIM po kasi ay PLURAL o PANG MARAMIHAN."

  Sabi raw sa KNOW THE TRUTH:
  "ANG ELOHIM AY ISANG PAGGALANG PANGMARAMIHAN NA MAY ANYONG PANG-ISAHAN"

  MAGKAKONTRA po ba ang sinabi ko na ang ELOHIM ay "PLURAL o PANG MARAMIHAN" at ang sinabi ng KNOW THE TRUTH na iyon ay "PANGMARAMIHAN"?

  NASAAN po ang KONTRAHAN?

  AHHH, teka. Baka po ang "kontrahan" na sinasabi nitong BALIK ISLAM ay ang pagkakasulat kong "PANG MARAMIHAN" na MAGKAHIWALAY ang "PANG" at "MARAMIHAN."

  Sa kabilang dako, ang sinabi ng KNOW THE TRUTH ay MAGKARUGTONG ang mga salita o "PANGMARAMIHAN."

  MAGKAKONTRA na po pala iyan?

  PINAGLOLOLOKO na lang tayo nitong BALIK ISLAM na ito.

  Teka, baka po may iba pang tinutukoy na "kontrahan" itong BALIK ISLAM.

  Ituloy po natin ang PAGSUSURI.

  Sabi ko ay:
  "Ang KAIBAHAN lang po niyan kapag ginagamit sa TUNAY na DIYOS ay TUMUTUKOY ang PLURAL na iyan sa IISANG DIYOS."

  Doon po sa KNOW THE TRUTH ay ganito ang sinabi:
  "ANG ELOHIM AY ISANG PAGGALANG PAGGALANG PANGMARAMIHAN NA MAY ANYONG PANG-ISAHAN"

  Ang "kontrahan" po ba riyan ay ang sinabi ko na "tumutukoy ang PLURAL na iyan sa IISANG DIYOS" at ang sinabi ng KNOW THE TRUTH na "PANGMARAMIHAN NA MAY ANYONG PANG-ISAHAN"?

  Sabi ko "PLURAL."

  Sabi ng KNOW THE TRUTH ay "PANGMARAMIHAN."

  MAGKAKONTRA po ba?

  Sa ISIP LANG PO nitong TULIRO na BALIK ISLAM.

  MAGKAPAREHO po yan eh.

  E yun po kayang sinabi ko na tumutukoy iyon sa "IISANG DIYOS" at sa sinabi ng KNOW THE TRUTH na "MAY ANYONG PANG-ISAHAN"? Ano po kaya ang KONTRAHAN diyan?

  Baka para rito sa BALIK ISLAM ay MAGKAIBA ang IISANG DIYOS at PANG ISAHAN?

  TULIRO po talata itong BALIK ISLAM na ito.

  Wait! Baka naman po ang sinasabi niyang "kontrahan" ay ang sinabi ko na "PAGGALANG lang po ba iyan" at sinabi ng KNOW THE TRUTH na "ISANG PAGGALANG PANGMARAMIHAN"?

  MAGKAKONTRA po ba yan?

  Sabi ng KNOW THE TRUTH ay "PAGGALANG." Ang tanong ko ay "PAGGALANG LANG po ba iyan?"

  Ang KONTRAHAN ay kung sinabi ng KNOW THE TRUTH na "PAGGALANG" at sinabi ko na "HINDI PAGGALANG." Tama di po ba?

  Baka AKALA nitong BALIK ISLAM ay HINDI na PAGGALANG nung sabihin ko na "PAGGALANG LANG BA."

  IPALIWANAG po natin dahil tila SOBRANG TULIRO na SIYA kaya MALABONG-MALABO NA ang KANYANG PAG-IISIP.

  Kapag sinabing "PAGGALANG LANG BA" ay sinasabing HIGIT PA sa PAGGALANG ang isang bagay.

  HINDI NAWAWALA ang PAGGALANG. Sa kabaliktaran, ang sinasabi ay SOBRA PA sa PAGGALANG ang ginagawa.

  TULIRONG-TULIRO na po itong BALIK ISLAM.

  PAGPASENSIYAHAN na lang po natin SIYA.

  ReplyDelete
 19. Ayon po rito sa TULIRONG BALIK ISLAM ay "PAGGALANG" daw po itong "PLURAL OF MAJESTY."

  NAKAKAAWA talaga itong BALIK ISLAM na ito.

  SINIPI NIYA ang sinasabi ng 'KNOW THE TRUTH na ganito ang sinasabi:
  "ANG ELOHIM AY ISANG PAGGALANG PANGMARAMIHAN NA MAY ANYONG PANG-ISAHAN"

  Tapos ay IDINAGDAG na nitong BALIK ISLAM:
  "Iyon naman pala! meron palang PLURAL OF MAJESTY SA BIBLIYA!!!!!"

  Meaning kung nag-iisip ka CENON ang mga sinaunang mananampalataya (bago pa ang 4th century) ay marunong gumalang, di tulad mo walang galang!!!

  Porke GUMALANG ay "PLURAL OF MAJESTY" NA?

  GANOON?

  KANINO namang IMBENTO YAN?

  KAPAG WALA TALAGANG MAITUTOL at WALANG MAISAGOT ay NAPIPILITANG MAG-IMBENTO itong BALIK ISLAM na kausap natin e.

  Sinabi ng DIYOS:
  "Let US make man in OUR IMAGE ..."

  SINO ang PINAPAKITAN ng DIYOS ng PAGGALANG DIYAN? Ang SARILI NIYA HABANG NAGSASALITA SIYA MAG-ISA?

  KAWAWA naman ang KINIKILALANG DIYOS nitong TUMALIKOD kay KRISTO, tila WALANG IBANG GUMAGALANG sa KANYA kaya SARILI NA LANG ANG PINAKIKITAAN ng PAGGALANG.

  Kaya NAGSALITA ang DIYOS ng "Let US make man in OUR image ..." ay dahil KINAKAUSAP NIYA ang mga PERSONA na KASAMA NIYA sa pagka-DIYOS.

  NAPAKADALI niyan. NAPAKALINAW.

  Tila sa SOBRANG TULIRO at SOBRANG DESPERADO nitong BALIK ISLAM ay NAPIPILITAN na SIYANG MAG-IMBENTO at MANIWALA sa IMBENTO NIYA.

  KAWAWA NAMAN SIYA.

  IPINAGPALIT ba NIYA ang KATOTOHANAN na INIHAYAG ng DIYOS sa isang IMBENTO LANG NIYA?

  Sabagay, SARILI NAMAN NIYA ang KANYANG NILOLOKO kaya NASA KANYA NA YON.

  Anyway, NAKAKAAWA pa rin po SIYA.

  ReplyDelete
 20. Sabi nitong TULIRO na BALIK ISLAM:
  "KAYA ANG QU'RAN AY MALAYA SA KASINUNGALINGANG IYON IBINIBINTANG DAHIL ITO AY NASULAT SA LENGUAHENG ARABIC!!!"

  CENON BIBE:
  Ayun, NAKAKITA rin ako ng KAKAMPI sa mga BALIK ISLAM pagdating sa KASINUNGALINGAN ng mga SKOLAR NILA na GUMAWA ng INTERPRETASYON sa QURAN.

  Ito na pong BALIK ISLAM ang NAGPATOTOO na "SA LENGUAHENG ARABIC" ang QURAN.

  Kaya nga po PURO KAMALIAN at KONTRA-KONTRA itong mga INTERPRETASYON at MEANING na GAWA-GAWA LANG ng mga SKOLAR na MUSLIM e. HINDI na KASI ARABIC ang mga IMBENTO NILANG KASULATAN.

  Salamat dito sa BALIK ISLAM, isang BALIK ISLAM NA ang TUMUMBOK sa mga tulad nina ABDULLAH YUSUF ALI, MUHAMMAD PICTHAL, MUHAMMAD MOHSIN KHAN.

  At dahil HINDI NA ARABIC ang mga MEANING na GINAWA ng mga ito ay LUMALABAS na mga KASINUNGALINGAN TALAGA ang mga GAWA-GAWA NILA.

  PURIHIN ang DIYOS!

  Kaya nga po ang mga TAO na TUMALIKOD KAY KRISTO sa PAMAMAGITAN ng mga MEANING na GAWA-GAWA ng mga SKOLAR na MUSLIM ay NAITALIKOD gamit ang KASINUNGALINGAN.

  Pero matanong ko lang dito sa BALIK ISLAM na ito: Noon bang MAITALIKOD SIYA kay KRISTO ay DATI na SIYANG BIHASA sa ARABIC?

  Lumalabas kasi na NAUNAWAAN NIYA ang ARABIC na "walang kasinungalingan" e.

  Ibig sabihin ay HINDI SIYA GUMAMIT ng mga INTERPRETASYON at MEANING na NASA INGLES o PILIPINO. Mga SINUNGALING KASI ang mga GUMAWA NIYAN e. Tama, di po ba?

  Kaya po kung may KUMUKUMBINSI sa INYO na TUMALIKOD kay KRISTO at GINAGAMIT ang mga INTERPRETASYON at MEANING na INGLES o PILIPINO ay SUPALPALIN NINYO SILA.

  Isang BALIK ISLAM NA ang NAGPATOTOO na ARABIC LANG ang QURAN at KUNG HINDI ARABIC ay KASINUNGALINGAN ang SINASABI ng mga IYAN.

  Sana next time ay SAMAHAN NIYA AKO sa PAGTUMBOK sa mga BULAANG SKOLAR na MUSLIM na NAG-IMBENTO ng mga INTERPRETASYON at MEANING na PURO KASINUNGALINGAN.

  ReplyDelete