Friday, August 7, 2009

Misyon 'natapos na' kaya Hesus di napako sa krus?

DITO po sa reaksyon na ito ng BALIK ISLAM na NANINIRA sa PANGINOONG HESUS ay sinusubukan naman niyang SIRAAN ang PAGKAMATAY ng KRISTO sa KRUS.

Ito po ay inilagay nitong BALIK ISLAM sa post natin na "Diyos Ama lang ba ang dapat sambahin?"

BALIK ISLAM:
basahin po natin John 17:3-4 "verse 3; And this is life eternal, that they might know thee THE ONLY TRUE GOD, and Jesus Christ, whom thou hast sent. verse 4; I have Glorified thee on the earth: I have FINISHED the work which thou gavest me to do." oh Mr. Cenon Bibe FINISHED na raw ang work ni kristo? that was the statement of Jesus before the alleged crucifixion! natapus na pala mga kaibigan ang mga gawain ni Kristo sa Sanlibutan, eh pero bakit kailangan pa po'ng ipako at Patayin si Kristo sa paniniwala nitong si Mr. Cenon Bibe sa Kross mga Kaibigan?


CENON BIBE:
DALAWA po ang MAGANDANG PUNTO rito.

UNA, ALAM na PALA NITONG BALIK ISLAM na ito na DAPAT DING KILALANIN si HESUS bilang DIYOS na NAGKATAWANG TAO (Jn1:1, 14) pero AYAW TALAGA NIYANG KILALANIN.

So, MAY ETERNAL LIFE ba SIYA?

WALA po. Ang AANIHIN NIYA ay ETERNAL DEATH.

IKALAWANG PUNTO. GINAMIT pa niya ang Jn17:4 kung saan sinabi ng PANGINOON na "I have Glorified thee on the earth: I have FINISHED the work which thou gavest me to do."

Sa MALING PAGKAUNAWA NIYA ay HINDI NA RAW KAILANGANG MAGPAPAKO sa KRUS ni HESUS dahil doon pa lang daw po sa puntong iyon ay "FINISHED" na raw ang "WORK" na IBINIGAY sa Kanya.

Diyan po ay KITANG-KITA NATIN kung bakit NAITALIKOD kay KRISTO itong BALIK ISLAM na ito: HINDI KASI SIYA MARUNONG MAGBASA ng BIBLIYA.

Yung ITINURO sa kanya ng DIABLO na PUTOL-PUTOL na PAGBABASA ay IYON pa rin ang GINAGAMIT NIYA.

KINUHA NIYA ang Jn17:4 at INALIS sa CONTEXT tapos ay GUMAWA na SIYA ng SARILI NIYANG UNAWA.

Ayun! Dahil OUT OF CONTEXT ang PAGBASA NIYA sa Jn17:4 e PUMALPAK tuloy ang UNAWA NIYA.

ANO po ba ang CONTEXT niyan?

Ang Jn17:4 ay isang talata na nasa DULO
ng isang MAHABANG PAGSASALITA ni HESUS.

Ang SIMULA po ng PANANALITA ni HESUS ay nasa Jn13 kung saan tinipon ni HESUS ang KANYANG mga ALAGAD para sa HULING HAPUNAN.

Sa SIMULA ng Jn13, partikular sa verse 2, ay mababasa natin:
"The devil had already induced Judas, son of Simon the Iscariot, TO HAND HIM [JESUS] OVER."

AYUN! INUUDYUKAN NA ng DIABLO si HUDAS para TALIKURAN si HESUS at IPAGKANULO ang PANGINOON sa mga KAAWAY NITO.

Sa Jn13:27 at 30 ay mababasa po natin: "After he [JUDAS] took the morsel, SATAN ENTERED HIM. So Jesus said to him, "What you are going to do, do quickly."

"So he [JUDAS] took the morsel and left at once. And it was night.]

Ayun na naman po. Sa puntong iyan ay PUMASOK na si SATANAS dito kay HUDAS at TINALIKURAN NA ni HUDAS si HESUS.

Diyan natin makikita na ang TUMATALIKOD kay HESUS ay PINAPASUKAN MUNA ni SATANAS.

At pagkatapos niyan ay TUMALIKOD na nga itong HUDAS at IPINAGKANULO na si HESUS.

Diyan na po ba NATAPOS ang TAGPO na iyan?

HINDI pa po.

Ang SUMUNOD na PANGYAYARI ay IPINAGBILI na ni HUDAS ang PANGINOON na TINALIKURAN NIYA [siguro sa halagang $1,000 hanggang $2,000] at si KRISTO ay HINULI, PINAHIRAPAN at IPINAKO sa KRUS. (Jn18-19)

IYAN ang KONTEKSTO ng Jn17:4. IBIG pong SABIHIN ay ALAM na ni HESUS na nung PASUKAN ng DEMONYO si HUDAS at TINALIKURAN SIYA NITO ay DOON NA ang KATAPUSAN ng KANYANG MISYON. SUNOD-SUNOD na kasi ang mga PANGYAYARI.

Dahil ALAM NA ni HESUS na HUHULIHIN na SIYA, PAHIHIRAPAN, IPAPAKO sa KRUS at MAMAMATAY ay SINABI na NIYA na "FINISHED" o "NATAPOS NA" ang KANYANG MISYON.

IBIG SABIHIN, KASAMA NA ang mga IYAN sa SINABI NIYANG NATAPOS NA.

Actually, DOON po sa KRUS--BAGO MAMATAY si KRISTO--ay INULIT NIYA ang mga SALITANG "IT IS FINISHED." At dun na nga NATAPOS ang KANYANG MISYON.

Kita ninyo? Kapag NASA KONTEKSTO ang PAG-UNAWA ay NAPAKAGANDA at NAPAKALINAW.

ITO po kasing BALIK ISLAM ay HINDI MAKAKUKUMBINSI ng mga TAO kung HINDI NIYA BABALUKTUTIN ang mga SINASABI ng BIBLIYA e.

1 comment:

  1. Cenon Bibe;
    Yung ITINURO sa kanya ng DIABLO na PUTOL-PUTOL na PAGBABASA ay IYON pa rin ang GINAGAMIT NIYA. ([Muslim] BAkit Papaano ka ba magbasa ng Bibliya mo Mr. Cenon Bibe? pabaliktad po ba? nagtatanong lamang po!)

    KINUHA NIYA ang Jn17:4 at INALIS sa CONTEXT tapos ay GUMAWA na SIYA ng SARILI NIYANG UNAWA. ([Muslim] KAgaya ng ginawa mo sa Matt 12:40 na ang 3 Days & 3 Nights ay Ginagawa mong 1 Day & 2 Nights? ha? Mr. Cenon Bibe? so anong klaseng unawa meron itong si Mr. Cenon Bibe mga kaibigan pagdating sa John 17:4 so unawa na naman nya siguro NOT YET FINISHED? ganon po ba Mr. Cenon Bibe? eh dyan ka naman sanay eh ang Balutotin, Salungatin at Kontrahin ang Bibliya mo eh at bigyan ng ibang kahulogan ang napakalinaw na nakasulat sa iyong Bibliya!)

    ReplyDelete