Sunday, August 2, 2009

Balik Islam nangaral, makasagot kaya sa tanong?

PURIHIN si KRISTO! PURIHIN ang DIYOS!

HINDI po MAKASAGOT ang BALIK ISLAM na NANINIRA sa BIBLIYA at sa mga KATOLIKO kaya naisipan na lang niyang magpalaganap ng pinaniniwalaan nila. (Mababasa po sa COMMENTS section ng post natin na "Balik Islam napahiya na naman."

MAGANDA po iyan. Sa halip na NANINIRA SILA ay MAGPALIWANAG SILA ng ARAL ng ISLAM

Tutal ay HINDI naman NIYA MATUTULAN ang mga MALI-MALI at KONTRA-KONTRA sa mga INTERPRETASYON na GAMIT NILA ay MAGPALIWANAG na lang siya kaugnay sa ISLAM.

Dahil diyan ay PUWEDE po siguro natin siyang MATANONG kaugnay sa ISLAM at sa PINANINIWALAAN NILA.

Siguro naman po ay KAYA NIYANG SUMAGOT sa mga TANONG na ang layunin ay i-CLARIFY ang PINANINIWALAAN NILA. Hindi po ba?

Simulan po natin ang PAGTATANONG sa kanya.

Sabi nitong BALIK ISLAM:

"The Arabic word ‘Islam’ means the Submission or Surrender of one’s will to the
only true God worthy of worship “Allah” and anyone who does is termed a “Muslim”."

Heto po ang unang tanong natin:

"Kung SUBMISSION o SURRENDER of ONE'S WILL ang ISLAM, BAKIT SINASABI ng ibang BALIK ISLAM na KAPAG IPINANGANAK ang isang TAO, o yung BABY pa lang, ay MUSLIM na daw iyon?"

"Ang SUBMISSION o SURRENDER ay NANGANGAILANGAN ng PERSONAL na PASYA at DESISYON. KUSA kasing IBINIBIGAY IYAN e."

"Kung ganoon, PAANO NAGING MUSLIM ang IPINANGANAK PA LANG na TAO e WALA PANG KAKAYAHAN ang isang SANGGOL na MAGPASYA na mag-SUBMIT o SUMUKO sa DIYOS NILANG si ALLAH?"

"Kung TAMA ang BALIK ISLAM na nag-POST ng PALIWANAG dito sa blog natin ay TIYAK na MALI o NANLOLOKO LANG ang NAGSABI na kapag IPINANGANAK ang tao ay "MUSLIM" na iyon."SUNOD po sabi nitong BALIK ISLAM:
"The word also implies “peace” which is the natural consequence of total
Submission to the will of Allah."


MAGANDA kung "PEACE" ang kahulugan ng ISLAM.

Heto ang TANONG:

"Kung PEACE ang kahulugan ng ISLAM, BAKIT SOBRA-SOBRA ang KAGULUHAN sa mga BANSANG MUSLIM? Halimbawa na po riyan ang IRAQ, AFGHANISTAN, SUDAN, SOMALIA, PAKISTAN at MAY IBA PA?"

"BAKIT SILA-SILANG mga MUSLIM ay NAGPAPATAYAN at tila NAG-UUBUSAN?"
Sabi nitong BALIK ISLAM:

"It (Islam) was not a new religion brought by Prophet Muhammad (PBUH) in Arabia in the seventh century, but only the true religion of Allah re-expressed in its
final form."

Kaugnay niyan ay ITO po ang TANONG NATIN:

"May MAIPAKIKITA ba SIYANG PATUNAY mula sa KASAYSAYAN na NABANGGIT MAN LANG ang ISLAM BAGO ang 7TH CENTURY? "

"Halimbawa, ang JUDAISM ay MALINAW na LUMITAW sa panahon ng OLD TESTAMENT. Ang CHRISTIANITY naman ay ITINATAG ng PANGINOONG HESUS sa HERUSALEM noong UNANG SIGLO bilang KATUPARAN ng PANGAKO sa mga HUDYO."

"Mabi-VERIFY po iyan sa HISTORY."

"Ang ISLAM po ba ay SAAN MAIPAKIKITA na NAGSIMULA noong BAGO PA kay PROPETA MUHAMMAD noong 610 AD?"Sabi ng BALIK ISLAM:
"[Islam is] the true religion of Allah re-expressed in its final form."


TANONG po NATIN:
"Bakit KINAILANGANG i-RE-EXPRESS? NAGKAMALI ba ang ALLAH NILA nung una Niyang i-EXPRESS ang RELIHIYON Niya?"


Sabi nitong BALIK ISLAM:
"Islam is the religion which was giveb to Adam, the first man and the first
Prophet of Allah, and it was the religion ao all the Prophets sent by Allah to
mankind. The name of God’s religion, Islam was not decided upon by later
generations of man. It was chosen by Allah Himself and clearly mentionedm in His
final Revelation."


Eto po ang TANONG natin:
"ANO ang PROOF na ISLAM nga ang IBINIGAY ng DIYOS kay ADAN at sa mga NAUNANG PROPETA BAGO si PROPETA MUHAMMAD."
"MAY MABABASA bang 'ALLAH' sa LUMANG TIPAN o alin mang BANAL na KASULATAN BAGO ang QUR'AN? May MAIPAKIKITA ba siyang PATUNAY na TINAWAG ni ADAN o ng mga PROPETA ang Diyos bilang 'ALLAH' labas sa QUR'AN?"


Sabi nitong BALIK ISLAM:
"the Qur’aan,Allah states the following:“This day have I perfected your Religion
for you, completed My favour upon you, and have chosen for you Islam as your
Religion” [Surah Al-Naa’idah 5:3]"

“If anyone desires a Religion other than Islam (submission to Allah [God] never
will it be accepted of Him” [Surah Aal’imraan 3:85]"


Heto po ang TANONG NATIN:
"Si ALLAH ba TALAGA ang NAGSASALITA sa QUOTE na iyan? Hindi ba ARABIC LANG ang QUR'AN? Pati ba ang INGLES ay QUR'AN na rin?"

"Sabi ng ibang BALIK ISLAM at ng mga SKOLAR na MUSLIM ay TANGING SA ARABIC NASUSULAT at MABABASA ang QUR'AN. Kung ganoon, KANINONG SALITA ang na-QUOTE sa ITAAS? Sa ALLAH ba o sa TAO LANG?"


Sabi ng BALIK ISLAM:

“Abraham was not a Jew nor a Christian; but an upright Muslim.”
[Surah Aal’imraan 3:67]"

Ang TANONG po NATIN:
"SAAN MABABASA na MUSLIM si ABRAHAM BAGO at LIBAN sa QUR'AN na NASULAT noon lang 7TH CENTURY?"

"Si ABRAHAM ay NABUHAY may LIBONG TAON BAGO lumitaw ang ISLAM sa SAUDI ARABIA. ANO ang PRUWEBA na MUSLIM NA SIYA BAGO PA ang ISLAM noong 7TH CENTURY?"


Sabi ng BALIK ISLAM:
"Nowhere in the Bible will you find Allah saying to Prophet Moses’ people or
their descendants that their religion is Judaism, nor to the follower of Christ
that their religion is Christianity."


May COMMENT lang po tayo riyan:
"TAMA po SIYA na WALANG MABABASA sa BIBLIYA na NAGSALITA ang 'ALLAH' NILA kina MOISES at HESUS dahil HINDI PO MAKIKITA ang 'ALLAH' NILA sa BIBLIYA. "

"Lumitaw po ang PANINIWALA NILA sa 'ALLAH' noon lang PANAHON ng PROPETA nilang si MUHAMMAD noong 610 AD."


Sabi ng BALIK ISLAM:
" In fact, “Christ” was not even his name, nor was it Jesus! The name “Christ”
comes from the Greek word CRISTOS which means the annoited. That is, Christ is
the Greek translation of the Hebrew Title “MESSIAH”


Heto po ang TANONG NATIN:

"SAAN NIYA KINUKUHA ang mga IMPORMASYON na iyan? MALI po
KASI"

"HINDI po IPINANGALAN sa PANGINOONG HESUS ang CHRISTIANITY."

"Si HESUS po ay ang KRISTO o ang MESSIAH na ang kahulugan ay ANOINTED o PINILI."

"Kaya po ang CHRISTIANITY ay relihiyon na NANINIWALA sa PINILI ng DIYOS. DIYOS po ang PUMILI at HINDI TAO. DIYOS din ang NAGSUGO at HINDI TAO. Kaya TUNAY na sa DIYOS ang KRISTIYANISMO."


Heto pa ang sabi ng BALIK ISLAM:

"The name “Jesus” on the other hand, is the Latinized version of the Hebrew name
ESAU."

TANONG po NATIN ULI:

"SAAN GALING ang MALING IMPORMASYON na IYAN?"

"Ang LATIN ng ESAU ay ESAU."

"Heto po ang PATUNAY mula sa SALIN sa LATIN ng NOVA VULGATA. Gamitin natin ang talatang Genesis 25:25.

"Sa Ingles ay 'The first came out red, all his body like a hairy mantle; so they named him ESAU.'"

"Sa LATIN ay 'Qui primus egressus est rufus erat et totus quasi pallium pilosum; vocatumque est nomen eius ESAU.'"

"Kita po ninyo? MALI ang SINABI nitong BALIK ISLAM."

"PAGPASENSIYAHAN na lang po natin siya."


May kasunod pa pong mga TANONG ito.

Ang pinakamahalagang tanong ay MAKAKASAGOT KAYA ang BALIK ISLAM na nag-post dito sa blog natin?

WALA pa po kasing NASASAGOT ang BALIK ISLAM MULA nang MAGSIMULA tayo rito.

Kung HINDI pa rin NIYA MASASAGOT ang mga TANONG kaugnay na sa mismong SINASABI NIYA ay MALAMANG po ay BINOBOLA LANG NIYA TAYO at HINDI SIYA DAPAT PANIWALAAN.

Hintayin po natin kung makakasagot siya.

SALAMAT po.

13 comments:

 1. Maraming salamat kapatid na Cenon. Pagpalain ka nawa ng Dios.

  ReplyDelete
 2. THE ENEMY OF JESUS CHRIST

  THE ORIGIN OF THE WORD “CHRIST”

  To understand clearly who is the enemy of Jesus Christ we should have to know the meaning of the word “CHRIST”
  Christ is and English word derived from the Greek word “Cristos.” “Christos” is a translation from the Hebrew word Messiah which literally means “anointed.” In arabic it is “Maseeh” and in Aramaic, “”Meshiha” In Hebrew, Aramaic and Arabic (the semitic languages) that title is given only to a man or a creation-not to God or Creator. No one can anoint God! No one is Higher than God: A person who anoints must be higher than a person who is being anointed. In brief, “Christ” means “anointed.” It may be a person or a thing. In linguistic meaning, “Maseeh” is a noun or a name. However this title or name is given exclusively only to Jesus, the son of Mary in the Qur’aan.
  Therefore, whoever says that Christ was a man, has perceived a correct understanding of its true meaning. Anyone who says that Christ is God, man-God or God-incarnate is an opponent of Christ Jesus and and an AntiChrist as well. “Anti” means against, opposed, contrary, for example; Anti-Arab, Anti-Muslims, Anti-Filipino, Anti-Christ.

  DID JESUS COME IN THE FLESH, AS A SPIRIT (GOD), OR AS GOD-MAN?

  The Bible say, (2 John 1:7 NIV) “Many deceivers, who do not acknowledge Jesus Christ as coming in the flesh, have gone out into the world. Any such person is a deceiver and the AntiChrist.
  (1 John 4:1-3 KJV) [verse 1] “Beloved, believe not every spirit, but try the spirit whether they are of God; because many false prophets are gone out into the world. [verse 2] “Hereby know ye the Spirit of God: Every Spirit that confesseth that Jesus Christ is come in the flesh is of God; [verse 3] “And every Spirit that confesseth not that Jesus Christ is come in the flesh is not of God: and this is that Spirit of antichrist, whereof ye have heard that it should come; and even now already is in the world.”
  (John 3:6 KJV, NRSV) “What is born of the flesh is flesh and what is born of the Spirit is spirit.”
  (Rom 9:5 NRSV) “To them belongs the patriarchs, and from them, according to the flesh, comes the Messiah,....”
  (Acts 2:22 KJV) “Ye men of Israel, hear these words; Jesus of Nazareth, a man approved of God among you by Miracle and Wonders and Signs, which God did by him....”
  (1John 4:2 NIV) “This is how you can recognize the Spirit of God; Every spirit that acknowledges that Jesus Christ has come in the flest is from God.” If anyone believes that Jesus Christ is a mere human being but endowed with miracles from God, then he is a man of God. You and I are born (come) in the flesh, as well as Jesus: The Bible testifies, “According to the flesh, come the Messiah....” Rom. 9:5 In fact, there are two groups that go in extreme position then say, “Jesus is God in Human form,” or “Jesus is a man, yet at the same time God” and the other who say that “Jesus” was an illegitimate (bastard) son of Mary.” Jesus never said those words! Priests, Ministers, Nuns, Pastord, Reverends,Rabbis, etc. Are telling those lies. God has warn these people:
  “When Jesus... said: I have come unto you with wisdom, and to make plain some of that concerning which ye differ. So keep your duty to Allah, and obey me. Lo! God, He is my Lord and your Lord. So worship Him. This is a right path. But the factions among them differed. Then woe unto those who do wrong from the doom of a painful day.” [Az-Zukhruf] 43:63-65.

  ReplyDelete
 3. APPARITION IS THE HANDIWORK OF THE ENIMIES OF CHRIST

  “....if anyone says to you, ‘Look, here is the Christ!’ or ‘There he is!’ do not believe it. For false Christ and False prophets will appear and perform great signs and miracles to decieve even the very elect—if that were possible. So if anyone tells you, ‘There he is, out in the desert,’ do not go out; or ‘Here he is, in the inner rooms,’ do not believe it.’ Matthew 24:23, 24 & 26.
  The Christians are not contented to say; “we have seen Christ.” Rather, they say, “Christ in us,” “we have seen Jesus’ mother (Mary),” or “the Holy Spirit spoke to me.” Jesus had warned about these people because they are Anti-Christ and hence his enimies. Jesus said; “For many will come in my name, claiming, ‘I am the Christ,’ and will deceive many.” (Matt 24:5)
  We Muslims neither use the name of Christ when we perform anything nor we call him “Lord”. We say, in the name of Allah Most Gracious, Most Merciful (Bismillaher Rahmanir Raheem). But Christians when they eat, baptized, marry, or any performance they say; “In the name of Jesus”. Jesus said, Many will say to me Lord, Lord, did we not prophesy in your name? Did we not drive out demons in your name? Did we not do mighty deeds in your name? Then I will declare to them solemnly, “I never knew you. Depart from you evil doers.” (Matt 7:22-23) Jesus was referring to the Christians, or to anyone who call “Lord” other than the sole creator of the universe. Because Jesus foretold them that there is only One Lord, who is in heaven. In the Bible, Mark 12:29: “The most important one, answered Jesus, in this: ‘Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is One.”

  BEWARE OF THE RELIGIOUS LEADERS

  The Pope, Priests, Rabbi, leaders, Pastors, Reverends... like to be greeted in public and in their churches (synagogues) and would occupy the most important seats: Even as late comers, they would want to sit in front. Look! What did Jesus say unto them? “Beware of the teachers of the law. They like to walk around in flowing robes and love to be greeted in the marketplaces and have the most important seats in the synagogues and the places of honor at banquets.” (Luke 20:46)

  ReplyDelete
 4. WHO DEVOURS THE WIDOWS’ AND ORPHANS’ WEALTH?

  (Luke 20:47) “They devour widows’ houses and for a show make lengthy prayers. Such men will be punished most severely.”
  Shintoism, Buddhism, Hinduism, Christianity and Judaism, encourage the orphans and widows to offer what they have, with the pretext that gods or God needs their offerings. In Islam, God orders us to those who are deserving;
  “...Kindness unto parents, and unto near kindred, and orphans, and the needy, and unto the neighbor who is of kin (unto you) and the neighbor who is not of kin and the fellow travelers and the wayfarer and (the slaves) whom your right possess. Lo! Allah loveth not such as are proud and boastful.” (An-Nisaa) 436
  There are people pretending to be good shepherds but they are wolves in shining garments. The poor, orphans, widows and the innocent are used for their devilish motives. False religions are propagated to appear in the path of righteousness, but in reality their leaders drink, eat and live abundantly at the expense of innocent members! Tithes, Offerings, Contributions, Cermonial payments are the elements which those leaders organize even under critical conditions.
  Islam is the only religion (brought by Ibrahim, Moses, Jesus, Muhammad, peace be upon them all), which gives justice and mercy to the poor and needy. Those unfortunate people (poor and needy) are the ones who should receive help according to Islam.

  WARNING FROM THE BIBLE, AGAIST THE ENIMIES OF JESUS CHRIST (PBUH)

  “They exchanged the truth of God for a lie, and worshiped and served created things rather than the Creator—who is forever praised. Amen.” Romans 1:25
  Finally, an anti-Christ is a person who does not believe that Jesus Christ is a mere human being. People wh say that Jesus is a man-God, or God in human form (incarnate) are the enimies of Jesus. Jesus said (John 8:40) “but now you are trying to kill me, a man who has told you the truth that I heard from God. This is not what Abraham did.”
  Cyrus (559-529 B.C.) a pagan king of Persia was Meshiah.-Isaiah 45:1. Meshiah means anointed. It could be man, pillar, basin, or a place. For firther study please read: (Gen. 31:13, Lev. 4:3, 2Sam. 5:17, Exodus 40:11, Dan. 9:24)

  ReplyDelete
 5. Cenon Bibe;
  "AKALA ko po ay MAGBIBIGAY pa ng TALATA na MAGPAPATUNAY na HINDI DIYOS ang PANGINOONG HESUS pero WALA pa pong NAIPAKITA."

  Sagot ng Muslim;
  Mga patunay mula sa Qur’aan at Bibliya na;

  Si Jesu-Kristo ay Sugo at Propeta ng Dios

  Patunay mula sa huling aklat ang Qur’aan na ipinadala ng Dios kay propeta Muhammad para sa sangkatauhan.

  Qur’aan 61:6

  Patunay mula sa bagong tipan:

  John 7:40
  Nang marinig nila ang salitang ito, ilan sa kanila ang nagsabi, “ang taong ito nga ang Propeta.”

  John 4:44
  May ilang nagtangkang hulihin siya ngunit wala naman sumunggab sa kanya.

  Luke 24:19
  “Tungkol saan?” taong nya. “Tungkol po kay Jesus na taga Nazaret,” tugon nila. “Isang Propetang makapangyarihan sa salita at sa gawa, sa paningin ng dios at ng lahat ng tao.

  Luke 7:16
  Nanggilalas ang lahat at nagpuri sa Dios at nagsabi: “Lumitaw sa gitna natin ang isang dakilang Propeta.”

  John 6:14
  Nang makita ng mga tao ang himala na ginagawa ni Jesus, sinabi nila, “Ito nga ang Propeta naparito sa Sanlibutan.”

  John 9:17
  Tinanong nila uli ang dating bulag, “Ano ang masasabi mo tungkol sa nagpadilat ng iyong mga mata?” Sumagot ang lalaki. “siya ay isang Propeta.

  Acts 2:22
  “Mga lalaki ng Israel, pakinggan ninyo ito: Si Jesus na taga-Nazaret ay isang lalaking pinatunayan sa inyo ng Dios sa pamamagitan ng himala, mga kababalaghan at mga tandang ginawa niya ng Dios sa gitna ninyo sa pamamagitan niya.”

  John 4:34
  Sinabi sa kanila ni Jesus, “Ang pagkain ko ay ang gawin ang kalooban ng nagsugo sa akin at tapusin ang pinapagawa niya sa akin.” [natapus po ba ang mga ito bago pa man ang nasabing cricifixion mga kaibigan? basa po tayo; John 17:3-4]

  John 5:24
  “Sinasabi ko sa inyo ang katotohanan, ang dumirinig sa aking salita, at sumasampalataya sa kanya na nagSUGO sa akin, ay may buhay na walang hanggan, at hindi na sya hahatulan. Lumipat na sya sa buhay mula sa kamatayan.”

  John 5:30
  Sa aking sarili ay wala akong magagawa, Humahatol ako ayon sa aking naririnig at ang aking paghatol ay matuwid; sapagkat hindi ko hinahanap ang sarili kong kalooban kundi ang kalooban ng Nagsugo sa akin.

  Jonh 14:24
  Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tutupad sa aking mga aral. Ang mga salitang ito na inyong naririnig ay hindi akin, kundi sa amang nagsugo sa akin.

  John 11:42
  Alam kong lagi mo akong dinirinig. Sinasabi ko ito sa kapakanan ng mga taong nakatayo sa paligid ko, upang sila’y sumasampalatayang sinugo mo ako.”

  John 8:40
  Ngunit pinagsisikapan ninyong patayin ako na isang tao nagsabi sa inyo ng katotohanang narinig ko sa Dios.

  ReplyDelete
 6. John 5:24
  “Sinasabi ko sa inyo ang katotohanan, ang dumirinig sa aking salita, at sumasampalataya sa kanya na nagSUGO sa akin, ay may buhay na walang hanggan, at hindi na sya hahatulan. Lumipat na sya sa buhay mula sa kamatayan.” (Ano nga po uli yon mga kaibigan? ano ang itinuturo ni Kristo mga kaibigan? kanino daw po tayo sasampalataya at sino daw po ang ating dapat sambahin at sampalatayanan? sasampalataya daw po ba tayo sa Kanya [kay kristo?] o sa nagSUgO sa kanya? ang linaw-linaw po ano? pero teka po unawa at intindi po kaya itong mga TALATANG ito ni Mr. Cenon Bibe? sinusunod at inaayunan kaya itong talatang ito ni Mr. Cenon Bibe mga kaibigano? o baka kinukontra na naman! at magdadadaldal na naman sya patungkol sa talatang ito ng kong ano-ano mapagtakpan lamang ang kanyang KAtangahan at Kabobohan! kayo na po ang bahalang mag-isip mga kaibigan! kong sino sa amin ni Mr. Cenon Bibe ang umaayon at Kumukontra sa nasabing Talata! John 5:24)

  ReplyDelete
 7. The Monotheism

  (Oneness of God)

  The Oneness and uniqueness of God (Allah) is the message of all prophets and messengers. Noah, Abraham, Moses, Jesus, down to the last and final messenger of Allah, Muhammad, peace be upon them. None of them called to himself or to anyone or things to be worshipped other than the Creator and Sustainer of the Heaven and the Earth.

  In reality, when we talk about the Oneness of the Creator, we are only talking an indisputable fact. This fact is natural and is already infused into our souls, there is no way to deny it.

  “so set thou thy face truly to religion Hanif (of Islamic Monotheism), Allah’s Fitrah (Natural Way) with which He has Created mankind: No change let there be in the religion of Allah; that is the straight Religion: but most among mankind know not” Qur’aan 30:30

  There are many evidences that can show us the impossibility of the existence of more than one God. Here are just two;

  1.) The faultless system of the Universe: The uniformity and compatibility of the orbit, planets, etc In this marvelous harmony is strong evidence. This tells us the One who made this wonderful system is Alone, and can not be two or three. Multiplicityu can never create such an amazing system. Particularly if this multiplicity concerns the most important topic in the Universe, the topic of Creation:
  “Had there been therein (in the heavens and the earth) gods besides Allah, Then verily, both would have been ruined. Glorified is Allah, the Lord of the Throne, (High is He) above all that (evil) they associate with Him!” Qur’aan 21:22

  2.) The Ability to Create: anyone who claims Himself to be as a God, must be able to prove His claim through His ability for creation. The One Whom can create something from something else (like the fruit from the tree) and can create something from nothing, therefore will be (god) The Creator. We should know that anyone or anything other than Almighty God is the creation of God. All creatures are created by the Creator.

  “Is then He, who Creates as one who creates not? Will you not then remember?” Qur’aan 16:17

  “...Or do they assign to God partners who created the like of His creation so that the creation (which they made and His creation) seemed alike to them? Say: God is the Creator of all things, and He is the One the Irresistable.” Qur’aan 13:16

  For anyone who is interested to know the clear truth about the Oneness of our Creator and he is anxiously seeking his salvation on the Day of Judgement, the signs of the One and only True God are many and Clear in the Universe.

  “Is not He (better than your so-called gods) Who Originates Creation, and shall thereafter repeat it, and Who provides for you from heaven and earth? Is there any god with Allah? Say; “Bring forth your proofs, if your truthful.” Qur’aan 27:64

  ReplyDelete
 8. Mystification of the Trinity

  Many are the Strange and Puzzling things that we may see, read or hear about. Philosophies, Creeds, Terms, Names, etc. Here are a few; Sphinx, Kryptonite, and Griffin. Did you ever hear such names? Do you know what these things are?

  Sphinx: A fabled winged monster having a woman’s head and a lion’s body and known for killing anyone unable to answer its Riddle.

  Kryptonite: Rocks from the storybook planet Krypton, Superman’s only weakness.

  Griffin: A powerful methological animal of the ancient Babylonians. A combination of lion, eagle and serpent, it was considerably more powerful than the sum of its parts.

  Hopefuly you believe in the above mention terms; otherwise it may be more difficult to enlighten you on the follwing point.

  Trinity: Trinity it is a concept that means, Three different Gods in one or Three different Gods are united in one body. As according to the Bible;

  “For there are three that bear record in Heaven, the Father, the Word and Holy Ghost; and these three are one.” 1 John 5:7 King James version

  From a mathematical concept, this means: (1+1+1) = 1 (not 3?)

  Does this seems ambiguous? The following issue will be more confusing: When the Chrictians pray to the symbol of Trinity, to whom do they really address their prayer? Is it addressed to God Almighty? Or to the Son? Or to the Holy Ghost? Or all of them? Now we find this issue will lead us to yet another important Question; Among these Thhree Gods, who is worthy of Worship? Is it God the Father, or the Son, or the Holy Ghost? According to the Ten Commandments of the Bible, the First of all the Commandment was:

  “WORSHIP NO GOD BUT ME” Exodus 20:3

  This clearly shows us that none has the right to be Worshiped other than God Almighty. What about the other two? Are they Mighty too? Christians say that they are worshipping One God, yet this One becomes Three and these Three are One. What a Mystery it is! Actually we have nothing to say about such explanations, except that they are FUZZY MUZZY! (which means very mysterious indeed)

  The Creator and Sustainer has favoured man and blessed him with a Mind! By accepting such concepts, Man commits an Injustice against God Almighty. Also by accepting what Contradicts his Faith and his Mind, the reality that there is no God except One God. This God cannot be two gods or three gods, even according to the explanation of Christians. All the signs and proofs totally point to this Faith: The One, true indisputable fact, that in this Universe there is no God but the Creator alone.

  “It is He (Allah) who is the only Ilah (God to be worshipped) in the heaven and the only Ilah (god to be worshipped) on the earth. And He is the All-Wise, the All-Knower.” Qur’aan 43:84

  “And your Ilah (God), La ilaha illa Huwa (there is none who has the right to be worshipped but He), the Most Gracious, the Most Merciful.” Qur’aan 2:163

  For further explanation about the reality of the Trinity, let us read the Holy Qur’aan, the last and Final Revalation of God Almighty (Allah), the most Authentic book on the earth. Let us read what will clarify for us the clear and bright truth about the unsubstantial concept of the Trinity;

  “Surely, disbeleivers are those who said: “Allah is the third of the three (in a Trinity).” But there is no Ilah (God) but One Ilah (God, i.e. Allah). And if they cease not from what they say, a painful torment will befall on the disbeleivers among them.” Qur’aan 5:73

  If we really do respects our minds, we have to submit them to the will of Whom Alone Created them, to Whom Alone deserves to be worshipped, to the Creator and Sustainer of the heavens and the earth, to Allah the Almighty. Exalted is He above the great falsehood that they say.

  ReplyDelete
 9. HOY!!CENON TAMA NA YANG KALOKOHAN MO AT NILOLOKO MO LANG ANG SARILI MO...

  OBVIOUS NAMAN NA NAAAKIT KA SA KATURUAN NG ISLAM.

  AT DYAN NA KALOOBAN MO HINDI MO KAYANG ITANGGI NA TAMA AT TUTOO LAHAT ANG TURO NG ISLAM,

  NGUNIT PINIPIGIL KA NG IYONG PRIDE AT PAGMAMATAAS.

  DI MO MATANGGAP NA ANG KINALAKHAN MONG RELIHIYON AY MALAYO NA SA KATOTOHANAN..

  MANOOD KA NA LANG NITO AT MAKILAHOK, WELCOME KA AT ANG IYONG MGA KASAMA..

  DEBATE ON AUGUST 9 SUNDAY, 1 P.M. AT PAVILION (BIKE LANE) QUEZON CITY CIRCLE.. RONALD OBIDOS, SEVETH DAY ADVENTIST VS. RASHIDMAR INDASAN, ISLAM..TOPIC: TRINITY OR TAWHEED.

  MANOOD KA CENON PARA DI KA TANONG NG TANONG...
  NAPAGHAHALATA KA TULOY..

  SIGURO NG ESTUDYANTE KA PA LAGI KANG BASTED SA MGA NILILIGAWAN MO O KAYA DI MASAYA IYONG LOVE LIFE MO KAYA KA GANYAN NGAYON...BITTER KA LANG BOY!

  ReplyDelete
 10. kapatid wag namang ganon. bawal sa turo ng Islam ang manghusga ng kapwa. Walang pilitan pagdating sa relihiyon, manalangin na lang tayo kay Allah na linisin nya ang puso at isipan ng mga taong iniligaw ng landas.

  "sapagkat nangasisitingin ay hindi sila nangakakakita, at nangakikinig ay hindi sila nangakakarinig, ni hindi sila nangakakaunawa" - Matthew 13:13

  "bingi, mangmang at bulag, hindi sila babalik sa landas" - Al Quran 2:18

  dalawa lang yan, "brainwashed o programmed" . Peace!

  ReplyDelete
 11. SANA ay MABASA ng mga KAPATID MO ang SINABI MO.

  HINDI SILA MAPAKIUSAPAN na IGALANG ang BIBLIYA at PANANAMPALATAYANG KRISTIYANO pero MAPILIT SILA sa PANINIRA at MALING PAGHUSGA.

  TAMA KA NA SILA ay "nangasisitingin ay hindi sila nangakakakita, at nangakikinig ay hindi sila nangakakarinig, ni hindi sila nangakakaunawa" - Matthew 13:13

  "bingi, mangmang at bulag, hindi sila babalik sa landas" - Al Quran 2:18

  SILA nga yata ay "brainwashed o programmed" ng mga NANINIRA sa BIBLIYA at KRISTIYANO.

  Salamat at isang BALIK ISLAM din ang NAKAKITA sa KASAMAAN ng ibang BALIK ISLAM.

  ReplyDelete
 12. "Si ALLAH ba TALAGA ang NAGSASALITA sa QUOTE na iyan? Hindi ba ARABIC LANG ang QUR'AN? Pati ba ang INGLES ay QUR'AN na rin?"

  "Sabi ng ibang BALIK ISLAM at ng mga SKOLAR na MUSLIM ay TANGING SA ARABIC NASUSULAT at MABABASA ang QUR'AN. Kung ganoon, KANINONG SALITA ang na-QUOTE sa ITAAS? Sa ALLAH ba o sa TAO LANG?"

  --o hindi nga ba ang old testament siguro malamang na hindi yan english nun ipinahayag yan,isinalin lang sa ibat ibang wika para maunawaan ng karamihan?ganyan din sa qur'an,salitang arabic nga yan,nasusulat sa arabic,bakit wala bang mga arabo o muslim na maaring maisalin ito sa english o tagalog o anu pa mang lenggwahe? mag isip isip po kayo

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ang BIBLIYA ay PINAYAGAN ng DIYOS na MASALIN sa IBANG WIKA. GUSTO ng DIYOS na MALIGTAS ang LAHAT e.

   Sa ISLAM, ITINUTURO ng mga MUSLIM na HINDI raw PUWEDE ISALIN ang QURAN. ARABIC LANG daw.

   So, sa BIBLIYA ay WALANG PROBLEMA.

   Ang MALAKI ang PROBLEMA ay ang mga NANINIWALA sa QURAN. Maliban na lang kung KINONTRA na NILA ULI ang SARILI NILA at sinasabi na PUWEDE nang ISALIN ang QURAN sa IBANG WIKA.

   Delete