Saturday, August 8, 2009

Kristiyano itinulad sa Diyos at hindi sa kambing

BASAHIN po natin itong post ng BALIK ISLAM na UMAATAKE sa KRISTIYANO.

ITO po ang TANONG po ng BALIK ISLAM na inilagay niya sa post natin na "Nagsugo at sinugo pantay ba?":

"Katangahang Hirit nitong si Mr. Cenon Bibe;

Ang sunod na tanong ay ito:
PORKE BA MAGKAIBA ang PAPEL ng BAWAT KASAMA sa PAMILYA (tao po ang tinutukoy nitong TAngang si Mr. Cenon Bibe mga kaibigan!) ay MAGKAKAIBA na rin ang KALIKASAN NILA? (TAo at Dios Magkatulad po ba? magkatulad po ba ang tagaPaglikha at ang kanyang NilikHA? mga kaibiagan mag-isip po tayo; at huwag po nating tularan ang isang Tanga at Mangmang na si Mr. Cenon Bibe mga kaibigan!) "

CENON BIBE:

Para po sa BALIK ISLAM na UMAATAKE sa atin ay MAGKAIBA ang TAO at ang
DIYOS.

DIYAN po MALAKI ang PAGKAKAIBA ng mga KRISTIYANO sa IBANG RELIHIYON.

Ang KRISTIYANISMO ay GALING sa mga PAHAYAG ng DIYOS na NAGMULA PA sa PASIMULA noong LIKHAIN ng DIYOS ang TAO.

At batay po sa PAHAYAG ng DIYOS MULA pa sa PASIMULA ay NILIKHA ng DIYOS ang TAO na NAAAYON sa ANYO at WANGIS ng DIYOS.

Mababasa po natin sa Genesis 1:26:
"Then God said: "Let us make man IN OUR IMAGE, AFTER OUR LIKENESS."

"LET THEM HAVE DOMINION over the fish of the sea, the birds of the air, and the cattle, and over all the wild animals and all the creatures that crawl on the ground."

NAPAKAGANDA, hindi po ba?

TAYO ay NILIKHA at ITINULAD ng DIYOS sa SARILI NIYANG ANYO at WANGIS.

Ibig sabihin, DIYOS MISMO ang PINAGTULARAN sa ATIN. Kaya nga po PINAKAMATAAS na NILIKHA ang TAO. TAYO po KASI ay ITINULAD MISMO sa DIYOS.

HINDI lang po sa ANYO at WANGIS TAYO ITINULAD sa DIYOS. PATI KAPANGYARIHAN sa IBABAW ng LAHAT ng NILIKHA ay IBINIGAY rin sa ATIN.

Sabi nga sa Gen 1:26:
"LET THEM HAVE DOMINION over the fish of the sea, the birds of the air, and the cattle, and over all the wild animals and all the creatures that crawl on the ground."

PURIHIN ang DIYOS!

HINDI lang po IYON. MISMONG ang PAMILYA nating TAO ay ITINULAD din ng
DIYOS sa SARILI NIYA.

Hindi po ba sa ating PAMILYA ay MAY MAGULANG o AMA at INA. At mayroon ding ANAK. At MAYROON ding KASAMA o KATUWANG?

SAAN po KINUHA ng DIYOS ang KAAYUSAN na IYAN?

E di sa SARILI PO NIYA!

Siya po mismo ay KATULAD ng ISANG PAMILYA na MAY AMA o MAGULANG, MAY ANAK (si HESUS), at MAY KATUWAN (ang ESPIRITU SANTO).

Sa madaling salita po ay MISMONG ang KAAYUSAN ng ATING PAMILYA ay ITINULAD ng DIYOS sa SARILI NIYA.

Sa pagka-DIYOS po ay IISA ang DIYOS kung saan MARAMI ang MAGKAKASAMA: Ang AMA, ANAK at ESPIRITU SANTO.

Sa PAMILYA ay GANOON DIN. IISA ang PAMILYA pero MARAMI ang MAGKAKASAMA: May MAGULANG, ANAK at mga KATUWANG.

Sa IISANG DIYOS ay PANTAY at PARE-PAREHO ang KALIKASAN ng BAWAT KASAMA. Kung paano ang pagka-DIYOS ng ISA ay GANOON DIN ang PAGKA-DIYOS ng BAWAT ISA.

GANOON din po sa PAMILYA. IISA ang PAMILYA pero IISA at PARE-PAREHO ang
KALIKASAN at DIGNIDAD ng mga KASAMA ROON. Kung ANO ang PAGKATAO ng isang KASAMA ay GANOON DIN ang pagkatao ng IBA PA.

Sa kabila po ng IISA ang DIYOS at IISA ang KALIKASAN ng BAWAT PERSONA ROON ay MAGKAKAIBA naman po ang PAPEL ng BAWAT KASAMA sa pagka-DIYOS.

GANOON DIN PO sa PAMILYA. IISA ang PAMILYA at IISA ang KALIKASAN ng BAWAT PERSONA ROON pero MAGKAKAIBA ang PAPEL ng mga KASAMA sa PAMILYA.

NAPAKALINAW po ng PAGKAKATULAD ng TAO sa DIYOS at sa PAMILYA ng TAO sa PAMILYA ng DIYOS.

Kaya nga po MADALING IKUMPARA ang mga KATANGIAN ng TAO at ng PAMILYA ng tao sa mga KATANGIAN ng DIYOS at ng pagka-DIYOS.

TAYO ay GALING sa DIYOS kaya MAY PAGKAKATULAD TAYO sa DIYOS.

Kaya po NAPAKADALING IKUMPARA ang TAO sa DIYOS. SA KANYA KASI ang DIYOS MISMO ang NAGTULAD sa ATIN sa KANYA.

Pero po para rito sa BALIK ISLAM na UMAATAKE sa ATIN ay HINDI RAW SIYA KATULAD ng DIYOS.

SIGURO nga PO. SIGURO para sa KANYA ay sa ASO o sa KABAYO o sa KAMBING SIYA ITINULAD ng DIYOS.

Kung iyan po ang PANINIWALA NILA ay NASA KANILA IYON.

Ngayon, TAYO bilang TAO na ITINULAD ng DIYOS sa SARILI NIYA ay KUMILOS po TAYO bilang TAO na MAY ISIP at PANG-UNAWA dahil ang ISIP at PANG-UNAWA ay GALING DIN sa DIYOS.

At para naman po sa mga NANINIWALA na SILA ay HINDI KAWANGIS ng DIYOS ay GALINGAN na lang SIGURO NILA ang pagpapaka-ASO, o pagpapaka-KABAYO o pagpapaka-KAMBING.

Kaya siguro may mga taong MAHILIG MANG-ANGIL sa TAO o kaya ay MARUNONG MANUWAG ng TAO.

Salamat po at PURIHIN ang DIYOS na LUMIKHA sa ATIN AYON sa KANYANG ANYO at WANGIS.

4 comments:

 1. CENON BIBE:
  Para po sa BALIK ISLAM na UMAATAKE sa atin ay MAGKAIBA ang TAO at ang
  DIYOS.


  Cenon Bibe V.S ISAIAH 55:8-9


  ISAIAH 55:8-9
  and I quote; verse 8: "FOR MY THOUGHTS ARE NOT YOUR THOUGHTS, NEITHER ARE YOUR WAYS MY WAYS, SAITH THE LORD. verse 9: FOR AS THE HEAVENS ARE HIGHER THAN THE EARTH, SO ARE MY WAYS HIGHER THAN YOUR WAYS, AND MY THOUGHTS THAN YOUR THOUGHTS."

  ReplyDelete
 2. Kristiyano itinulad sa Diyos at hindi sa kambing (mga kaibigan misquoted po lamang ng isang Mangmang at Tanga ang kanya po'ng sinasabi actually po ito talaga ang sinasabibi ni Jesu-Kristo sa mga non Jews; basa po tayo ng talata sa Bibliya Matthew 7:6 surpresa ko po sa inyo iyan mga kaibigan; para naman po mahimasmasan itong si Mr. Cenon Bibe sa kanya po'ng katangahan at kamangmangan!)

  ReplyDelete
 3. so sa madali po'ng sabi mga kaibigan or in layman terms Mr. Cenon Bibe is among the dogs and swine for he not a Jews as Jesus term them or him as non Jews! basa po tayo ng talata para naman po kapanipaniwala; Matthew 7:6

  ReplyDelete
 4. BALIK ISLAM:
  "Kristiyano itinulad sa Diyos at hindi sa kambing (mga kaibigan misquoted po lamang ng isang Mangmang at Tanga ang kanya po'ng sinasabi actually po ito talaga ang sinasabibi ni Jesu-Kristo sa mga non Jews; basa po tayo ng talata sa Bibliya Matthew 7:6 surpresa ko po sa inyo iyan mga kaibigan; para naman po mahimasmasan itong si Mr. Cenon Bibe sa kanya po'ng katangahan at kamangmangan!)

  CENON BIBE:
  Heto po ang sinasabi ng Mt7:6, "Do not give what is holy to dogs, or throw your pearls before swine, lest they trample them underfoot, and turn and tear you to pieces."

  SINO po ang KAUSAP ni HESUS sa TALATANG IYAN?

  Ang mga ALAGAD NIYA o ang mga KRISTIYANO.

  So, KANINO raw po HUWAG IBIBIGAY ang PERLAS?

  Sa mga ASO at BABOY o mga TAONG MABABANGIS at WALANG GALANG sa KAPWA.

  Bakit daw po HUWAG IBIBIGAY sa ASO at BABOY ang mga PERLAS o ang SALITA ng DIYOS?

  Dahil ang SALITA ng DIYOS ay BABASTUSIN ng mga BABOY (trample them underfoot) at ang mga ASO ay AATAKIHIN pa LALO TAY0 (and turn and tear you to pieces.")

  SINO po ba ang BUMABASTOS sa ATIN kapag tayo ay NAGPAPAHAYAG ng SALITA ng DIYOS?

  Hindi po ba itong BALIK ISLAM na LALO pang nagiging MABAGSIK sa PANINIRA sa BIBLIYA at sa SALITA ng DIYOS?

  SINO po ang UMAATAKE LALO sa ATIN dahil NABABAHAGINAN SILA ng ARAL ng DIYOS?

  HINDI po ba ITO RING BALIK ISLAM na PATI TAYO ay INAATAKE NA?

  SINO po ngayon ang BABOY at ASO na TINUTUKOY sa Mt7:6?

  ReplyDelete