Thursday, August 6, 2009

Balik Islam kinumpirma si Hesus bilang propeta sa Deut 18:18

PURIHIN ang DIYOS!

Naglagay po ng bagong post ang BALIK ISLAM na NANINIRA sa PANGINOONG HESUS doon sa post natin sa "Balik Islam umamin na anti-Kristo."

Layunin po niya na SIRAAN si HESUS pero LALO lang po niyang INIANGAT ang ating DIYOS at TAGAPAGLIGTAS.

Bilang pasimula po ay WALANG KAMALAY-MALAY itong BALIK ISLAM na NANINIRA sa PANGINOONG HESUS na KINILALA na niya ang PANGINOONG HESUS bilang PROPETA na TINUTUKOY sa DEUTERONOMY 18:18.

Ang IPINAGPIPILITAN po kasi nila ay ang PROPETA NILA ang sinasabi riyan.

Ngayon ay PINATUNAYAN nitong BALIK ISLAM na ang PANGINOONG HESUS ang PROPETA na KATULAD ni MOISES at HINDI ang PROPETA NILA.

Heto po ang mga PATUNAY na IBINIGAY ng BALIK ISLAM.

SINIPI ng BALIK ISLAM ang sinasabi ng John 6:14.

Ayon mismo sa pagkaka-quote ng BALIK ISLAM ay heto po ang sinasabi ng talata patungkol sa PANGINOONG HESUS:
“ITO NGA ang PROPETA naparito sa Sanlibutan.”

Diyan ay TINANGGAP na ng BALIK ISLAM na SI HESUS NGA ang PROPETA na sinabing DARATING ayon sa Deut 18:18.

Sabi po riyan sa Deut 18:18:
"Aking ibabangon para sa kanila ang ISANG PROPETA katulad mo sa gitna ng kanilang kapatiran; at aking ilalagay ang aking mga salita sa bibig niya, at kaniyang sasalitain sa kanila ang lahat ng aking iuutos sa kaniya."

Paki pansin po na sinabi riyan na ang ISANG PROPETA LANG ang IBABANGON ng DIYOS.

At ayon mismo sa talatang GINAMIT ng BALIK ISLAM ay SI HESUS NA NGA po ang ISANG PROPETA na iyan.

Kung SI HESUS na po ang PROPETA na IBABANGON ay WALA NA PONG IBANG PROPETA na IBABANGON PA.

MARAMING SALAMAT sa BALIK ISLAM na NAGBIGAY ng TALATA na IYAN dahil TINAPOS na NIYA ang USAPIN kung SINO ang PROPETANG KATULAD ni MOISES sa DEUT 18:18.

PURIHIN si KRISTO! PURIHIN ang DIYOS!

At dahil nga po riyan ay sinabi pa sa Jn 7:40 kung saan sinabi na “ang taong ITO NA ANG PROPETA.” (ang BALIK ISLAM din ang NAGBIGAY ng TALATANG IYAN)

IISA na lang po ang PROPETA na HINIHINTAY ng mga ISRAELITA noong panahon ni HESUS, ang PROPETA na KATULAD ni MOISES na tinukoy sa Deut 18:18.

KUMPIRMASYON po iyan sa mga NAUNA nating POST.

Paki tingnan na lang po ang mga post natin na nasa TOPIC LIST sa KALIWA:

- "3 Unlikes nina Hesus at Moises"
- "8 irrefutable arguments"
- "Hesus: Propeta"

PURIHIN si HESUS! PURIHIN ang DIYOS!

Ngayon, isa pa pong gusto sanang palabasin nitong BALIK ISLAM ay "TAO LANG" ang Panginoong Hesus.

Nagbigay po siya ng MARAMING TALATA na magpapatunay raw na "TAO LANG" ang KRISTO.

NAGTAGUMPAY po ba siya?

Paki sundan po sa susunod nating post.

Salamat po.

12 comments:

 1. Salamat sa masigasig na pagtatanggol sa Inang Simbahan. Purihin si Hesus! Purihin ang Dios!

  ReplyDelete
 2. Mga patunay mula sa Qur’aan at Bibliya na;

  Si Jesu-Kristo ay Sugo at Propeta ng Dios

  Patunay mula sa huling aklat ang Qur’aan na ipinadala ng Dios kay propeta Muhammad para sa sangkatauhan.

  Qur’aan 61:6

  Patunay mula sa bagong tipan:

  John 7:40
  Nang marinig nila ang salitang ito, ilan sa kanila ang nagsabi, “ang taong ito nga ang Propeta.”

  John 4:44
  May ilang nagtangkang hulihin siya ngunit wala naman sumunggab sa kanya.

  Luke 24:19
  “Tungkol saan?” taong nya. “Tungkol po kay Jesus na taga Nazaret,” tugon nila. “Isang Propetang makapangyarihan sa salita at sa gawa, sa paningin ng dios at ng lahat ng tao.

  Luke 7:16
  Nanggilalas ang lahat at nagpuri sa Dios at nagsabi: “Lumitaw sa gitna natin ang isang dakilang Propeta.”

  John 6:14
  Nang makita ng mga tao ang himala na ginagawa ni Jesus, sinabi nila, “Ito nga ang Propeta naparito sa Sanlibutan.”

  John 9:17
  Tinanong nila uli ang dating bulag, “Ano ang masasabi mo tungkol sa nagpadilat ng iyong mga mata?” Sumagot ang lalaki. “siya ay isang Propeta.

  Acts 2:22
  “Mga lalaki ng Israel, pakinggan ninyo ito: Si Jesus na taga-Nazaret ay isang lalaking pinatunayan sa inyo ng Dios sa pamamagitan ng himala, mga kababalaghan at mga tandang ginawa niya ng Dios sa gitna ninyo sa pamamagitan niya.”

  John 4:34
  Sinabi sa kanila ni Jesus, “Ang pagkain ko ay ang gawin ang kalooban ng nagsugo sa akin at tapusin ang pinapagawa niya sa akin.” [natapus po ba ang mga ito bago pa man ang nasabing cricifixion mga kaibigan? basa po tayo; John 17:3-4]

  John 5:24
  “Sinasabi ko sa inyo ang katotohanan, ang dumirinig sa aking salita, at sumasampalataya sa kanya na nagSUGO sa akin, ay may buhay na walang hanggan, at hindi na sya hahatulan. Lumipat na sya sa buhay mula sa kamatayan.”

  John 5:30
  Sa aking sarili ay wala akong magagawa, Humahatol ako ayon sa aking naririnig at ang aking paghatol ay matuwid; sapagkat hindi ko hinahanap ang sarili kong kalooban kundi ang kalooban ng Nagsugo sa akin.

  Jonh 14:24
  Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tutupad sa aking mga aral. Ang mga salitang ito na inyong naririnig ay hindi akin, kundi sa amang nagsugo sa akin.

  John 11:42
  Alam kong lagi mo akong dinirinig. Sinasabi ko ito sa kapakanan ng mga taong nakatayo sa paligid ko, upang sila’y sumasampalatayang sinugo mo ako.”

  John 8:40
  Ngunit pinagsisikapan ninyong patayin ako na isang tao nagsabi sa inyo ng katotohanang narinig ko sa Dios.

  ReplyDelete
  Replies
  1. TAMA po. Si KRISTO ay ANAK ng DIYOS na SINUGO ng KANYANG AMA.

   At dahil DIYOS ang KANYANG AMA ay DIYOS din si HESUS.

   WALA pong PAGTATALO RIYAN.

   Delete
  2. LOL! Now you have more than one God!

   Delete
 3. Ang sumuway at kumukontra sa talatang ito mga Kaibigan ay syang matatawag nating antiKristo;

  John 5:24

  “Sinasabi ko sa inyo ang katotohanan, ang dumirinig sa aking salita, at sumasampalataya sa kanya na nagSUGO sa akin, ay may buhay na walang hanggan, at hindi na sya hahatulan. Lumipat na sya sa buhay mula sa kamatayan.”

  "Ano nga po uli yon mga kaibigan? ano ang itinuturo ni Kristo mga kaibigan? kanino daw po tayo sasampalataya at sino daw po ang ating dapat sambahin at sampalatayanan? sasampalataya daw po ba tayo sa Kanya [kay kristo?] o sa nagSUgO sa kanya? ang linaw-linaw po ano? pero teka po unawa at intindi po kaya itong mga TALATANG ito ni Mr. Cenon Bibe? sinusunod at inaayunan kaya itong talatang ito ni Mr. Cenon Bibe mga kaibigan? o baka kinukontra na naman! at magdadadaldal na naman sya patungkol sa talatang ito ng kong ano-ano mapagtakpan lamang ang kanyang KAtangahan at Kabobohan! kayo na po ang bahalang mag-isip mga kaibigan! kong sino sa amin ni Mr. Cenon Bibe ang umaayon at Kumukontra sa nasabing Talata! John 5:24"

  ReplyDelete
  Replies
  1. WALA pong TUMUTUTOL na si KRISTO ay ANAK ng DIYOS na SINUGO ng KANYANG AMA.

   ANO po ang PROBLEMA NINYO RIYAN?

   HINDI NINYO MAINTINDIHAN? PAG-ARALAN pa po NINYO para HINDI KAYO MALIGAW.

   Delete
 4. bakit kailangan pagtakpan ang katotohanan?? si hesus ay isa lamang propeta hindi sya diyos,mag isip isip nga kayo!

  ReplyDelete
  Replies
  1. MGA BULAANG PROPETA LANG po ang MAGSASABI na "PROPETA LANG" si HESUS.

   Ang mga MISMONG NAKASAKSI kay KRISTO ay NAGPATOTOO na SI HESUS ay ANAK ng DIYOS na SINUGO ng KANYANG AMA.

   Mga ANTIKRISTO po ang NAGTUTURO na HINDI DIYOS si KRISTO.

   Delete
  2. paniwalaan mo ang gusto mong paniwalaan , mananatili ang aming paniniwala sa aming relihiyon.ang tunay na relihiyon ay ang Islam!

   Delete
  3. Ang PROBLEMA lang po ng mga MUSLIM ay HINDI NILA KAYANG PATUNAYAN na DIYOS MISMO ang NAGTAYO ng ISLAM.

   Hindi tulad ng KRISTIYANISMO na DIYOS MISMO ang NAGKATAWANG TAO at DIYOS MISMO ang NAGTAYO.

   MARAMI pang SAKSI sa PAGKAKATAWANG TAO ng DIYOS, pati na ang PAGTATATAG NIYA ng KRISTIYANISMO.

   Delete
 5. http://www.facebook.com/photo.php?fbid=402218176524733&set=a.208531505893402.52704.208527469227139&type=1&theater

  ReplyDelete
  Replies
  1. ETO po ang SAGOT DIYAN

   I doubt the story but I will explain it for you.

   First, you used a TRANSLATION. And the TRANSLATION that you USED (King James Version) is INACCURATE.

   In the ORIGINAL GREEK TEXT, it DOES NOT SAY "that they also may be ONE IN US." The more accurate translation is "May they also be in us."

   Please TAKE NOTE that THERE is no "ONE" in the ACCURATE TRANSLATION.

   The ACCURATE TRANSLATION follows the ORIGINAL GREEK which says, "...ἵνα καὶ αὐτοὶ ἐν ἡμῖν ὦσιν..." (... hina [that] kai [also] autoi [they] en [in] hemin [us] osin [might be] ...)

   So, SORRY because YOUR SCHOLAR USED an INACCURATE TRANSLATION so HE MISUNDERSTOOD what the VERSE TRULY SAID.

   There was really NOTHING to BEGIN WITH. The MUSLIM SCHOLAR HAD PUT HIS HOPE on an INACCURACY in TRANSLATION.

   That is why WE DO NOT USE the KING JAMES VERSION.

   +++

   Now, what does "BE IN US" mean?

   It is simply like this: JESUS is TRUE GOD and TRUE MAN.

   Because JESUS is TRUE GOD, HE is ONE with the FATHER. (JOHN 10:30)

   And because JESUS is TRUE MAN, HE is also ONE with HIS DISCIPLES.

   And since JESUS is BOTH TRUE GOD and TRUE MAN, JESUS UNITES HIS DISCIPLES with HIS FATHER.

   Does this UNION between GOD and MAN make man "God"?

   NO. Because MAN is only UNITED with GOD through the HUMANITY of JESUS CHRIST.

   It is that simple.

   Thank you.

   Delete