Wednesday, August 26, 2009

Ano ang 'perfect' sa 1Cor 13:9-10?

HIRAP na HIRAP na po itong BALIK ISLAM.

HINDI NIYA MASAGOT kung DIREKTANG NAKAUSAP ng DIYOS NILA ang KANILANG PROPETA kaya KUNG ANU-ANO na lang ang IDINADALDAL NIYA.

HINDI rin NIYA MASABI kung DIREKTANG GALING sa DIYOS ang mga PINANINIWALAAN NIYA kaya BARA-BARA na lang ang HIRIT NIYA.

Ngayon, MAY TANONG SIYA at dahil KAYA NATING SAGUTIN ang ANUMANG ITATANONG NIYA ay SAGUTIN NATIN ang TANONG NIYA.

Ang tanong niya ay kaugnay sa sinasabi ng 1Cor13:9-10.

Ganito po ang sabi n'ya:

"verse 9: "For we Know in PArt, and we Prophesy in Part."

"verse 10: "But when that is Perfect is Come, then that is in Part shall be done Away."

"So kung hindi yan ang mga kasulatan o ang BIbliya ngayon; eh ano yan Mr. Cenon Bibe? KOMIKS ba?"

CENON BIBE:
Ang KOMIKS ay yung mga PAHAYAG ng isang TAO na HINDI NAMAN DIREKTANG NAKAUSAP ng DIYOS.

Si PABLO ay DIREKTANG NAKAUSAP ng DIYOS at DIYOS MISMO ang NAGSUGO sa KANYA. (Acts 9:3-6).

At dahil SINUGO MISMO ng DIYOS ay TUNAY na SINUGO si PABLO.

Ang 1Cor13:9-10 ay isa sa mga PAHAYAG ng isang TAO na DIREKTANG SINUGO ng DIYOS. HINDI IYAN KOMIKS.

Ang tanong ngayon ay ANO ang TINUTUKOY ni PABLO sa mga talatang iyan.

Malalaman natin iyan kung BABASAHIN NATIN ang BUONG KONTEKSTO ng 1 Corinthians.

Sa verse 9 ay sinabi ni Pablo:
"For we KNOW in part, and we PROPHESY in part."

SAAN GALING ang SINABI na iyan ni PABLO.

Doon po sa 1Cor13:2 at sa 1Cor13:8.

Sa 1Cor13:2 ay sinabi ni PABLO:
"And if I have the GIFT OF PROPHECY and COMPREHEND ALL MYSTERIES and ALL KNOWLEDGE; if I have all faith so as to move mountains but do not have love, I am nothing."

Napansin po ba ninyo na tinukoy niya ang "GIFT OF PROPHECY" at "ALL KNOWLEDGE."

"GIFT of PROPHECY" at "ALL KNOWLEDGE" po ba iyan patungkol sa BIBLIYA?

HINDI po.

Iyan ay PROPHECY at KNOWLEDGE, IN GENERAL.

Kaya niya SINABI iyan ay bilang REFERENCE o PATUNGKOL sa "LOVE" o PAGMAMAHAL.

"LOVE" o PAGMAMAHAL ang PUNTO.

Sabi niya, kahit pa MAY BIYAYA SIYA sa PAGPAPAHAYAG (PROPHECY) at ALAM NIYA ang LAHAT (KNOWLEDGE) pero WALA SIYANG PAGMAMAHAL, SIYA ay WALANG KWENTA o WALANG SAYSAY.

Sa 1Cor13:8 ay sinabi naman ni Pablo:
"LOVE NEVER FAILS. If there are PROPHECIES, THEY WILL BE BROUGHT TO NOTHING; if tongues, they will cease; if KNOWLEDGE, IT WILL BE BROUGHT TO NOTHING."

Diyan po ay ITINATAAS uli ni PABLO ang "LOVE" o PAGMAMAHAL. HINDI raw iyon NABIBIGO. Samantala, ang mga PROPESIYA at KARUNUNGAN ay MAWAWALA LAHAT.

Pagkatapos niyan ay saka sinabi ni Pablo ang ginagamit nitong Balik Islam na 1Cor13:9-10:
"9 For we KNOW partially and we PROPHESY partially,

"10 but when the PERFECT comes, the partial will pass away."

Diyan ay binanggit uli ang KNOWLEDGE at PROPHESY na PARTIAL pa lang.

BIBLIYA po ba ang tinutukoy diyan na "partial" na KNOWLEDGE at PROPHECY?

HINDI po.

Batay sa KONTEKSTO (1Cor 13:2 at 1Cor 13:8) ay HINDI BIBLIYA ang tinutukoy riyan kundi ang KNOWLEDGE at PROPHECY, IN GENERAL.

Ngayon, ANO naman ang tinutukoy na "PERFECT" na DARATING ayon sa 1Cor13:10?

PANIBAGONG "NEW TESTAMENT or the FINAL TESTAMENT" po ba tulad ng sinasabi nitong BALIK ISLAM?

HINDI po.

Batay sa KONTEKSTO (1Cor 13:2 at 1Cor 13:8) ang "PERFECT" na DARATING ay ang "LOVE" o PAGMAMAHAL.

SINO ang PAGMAMAHAL?

Ang DIYOS.

Sabi nga sa 1 John 4:8:
"Whoever does not love does not know God, because GOD IS LOVE."

Ang DIYOS ang PERFECT LOVE. At PINATUNAYAN NIYA IYAN noong MAGKATAWANG TAO SIYA at MAMATAY PARA ILIGTAS TAYO sa KASALANAN at KAMATAYAN.

Sabi nga ng PANGINOONG HESUS, ang DIYOS ANAK, sa Jn 15:13:
"Greater LOVE has no one than this, that HE LAY DOWN HIS LIFE for his friends."

PURIHIN si KRISTO! PURIHIN ang DIYOS!

Pero HINDI pa IYON ang GANAP na PAGDATING ng PERFECT LOVE.

KINAILANGAN pa kasing BUMALIK sa LANGIT ang PANGINOONG HESUS at KAILANGAN pang MAIPALAGANAP ang MAGANDANG BALITA ng KANYANG PAGLILIGTAS.

PAGKATAPOS ng PANAHON na IYAN ay MULING DARATING ang PANGINOONG HESUS, sa ARAW ng PAGHUHUKOM.

Sabi sa Luke 21:27:
"At that time they will see the SON OF MAN COMING IN A CLOUD WITH POWER and GREAT GLORY."

Diyan ay GANAP na ang PAGDATING ng "PERFECT" na "LOVE" o PAGMAMAHAL na tinutukoy sa 1Cor13:9-10.

At sa PAGBABALIK o PAGDATING ng PANGINOON na SIYANG PERFECT LOVE ay MAWAWALA NA ang LAHAT ng PARTIAL o KULANG-KULANG na KAALAMAN at PROPHECY.

KUKUNIN na po kasi ng PANGINOON ang LAHAT ng mga TUPA o TAGASUNOD NIYA at DADALHIN NA sa LANGIT.

Ang mga HINDI NIYA TAGASUNOD, o yung mga KAMBING, ay ITATAPON NIYA sa IMPIERNO.

Sabi nga po sa Matthew 25:31-34 at 41:
"31 When the Son of Man comes in his glory, and all the angels with him, he will sit upon his glorious throne,

"32 and all the nations 15 will be assembled before him. And he will separate them one from another, as a shepherd separates the SHEEP from the GOATS.

"33 He will place the SHEEP ON HIS RIGHT and the GOATS ON HIS LEFT.

"34 Then the king will say to those on his RIGHT [the SHEEP], 'Come, you who are blessed by my Father. INHERIT THE KINGDOM prepared for you from the foundation of the world.

"41 Then he will say to those on his LEFT [the GOATS], 'DEPART FROM ME, you who are CURSED, into the ETERNAL FIRE prepared for the devil and his angels."

Ang mga TUMANGGAP kay KRISTO na SIYANG PERFECT LOVE ay TATANGGAP din ng PERFECT INHERITANCE o MANA, ang LANGIT.

Ang PAGPAPAHAYAG sa TAGAPAGLIGTAS na si KRISTO ay ang PERFECT na ARAL na TAGLAY ng mga KRISTIYANO.

Ang mga HINDI TUMANGGAP at TUMALIKOD PA kay KRISTO ay ITATAPON sa APOY na HINDI MAMAMATAY, sa IMPIERNO.

Sa ngayon pa lang po ay MAKIKITA na NATIN ang mga TUPA at mga KAMBING.

Sa PAGMUMUKHA pa lang po ay KITANG-KITA NA ang mga KAMBING na ITATAPON sa IMPIERNO.

NAKAKAAWA po SILA dahil MARAMI sa KANILA ay DATING TUPA na TUMALIKOD PA sa DIYOS at TAGAPAGLIGTAS na si KRISTO.

Kung ang mga TUMANGGAP kay KRISTO ay TATANGGAP ng PERFECT INHERITANCE, ang mga HINDI TUMANGGAP o TUMALIKOD PA kay KRISTO ay TATANGGAP ng WORST PUNISHMENT.

So, IYAN PO ang kahulugan ng 1Cor 13:9-10.

Salamat po.

2 comments:

 1. Cenon Bibe;
  HINDI NIYA MASAGOT kung DIREKTANG NAKAUSAP ng DIYOS NILA ang KANILANG PROPETA kaya KUNG ANU-ANO na lang ang IDINADALDAL NIYA.

  Muslim;
  Mga kaibigan hayaang Bibliya na lamang po ang sasagot sa Katangahang katanungan na iyan nitong si Mr. Cenon Bibe: bumasa po tayo ng talata mula mismo sa Bibliya mga kaibigan;

  Exodus 33:20 and I quote;
  "And he said, Thou canst not see my Face: for there shall No Man See Me, and LIVE."

  John 1:18 and I quote;
  "No man hath seen God at any time; the only begotten Son, which is in the bosom of the Father, he hath declared him."

  John 5:37 and I quote;
  "and the Father himself, which hath sent me, hath borne witness of me. Ye have neither Heard His Voice at ANYTIME, nor SEEN HIs Shape."

  1Tim 6:16 and I quote;
  "Who only hath IMMORTALITY, dwelling in the Light which No MAn can approach unto; whom No Man hath SEEN nor can SEE: to whom be Honor and Power everlasting. Amen"

  Mga kaibigan talata po mismo yan na nangagaling sa mismong Bibliya nitong si Mr. Cenon Bibe; sa tingin nyo po kaya mga kaibigan kong may Utak at kong Unawa lamang nitong si Mr. Cenon Bibe ang kanyang Bibliya may lakas loob kaya syang makapagtanong ng ganoong katangahang katanungan mga kaibigan? pakibasa po ang katanungan nya sa itaas ng posting na ito mga giliw na taga subayabay: Bibliya na po mismo ang sumasagot sa katangahan nyang katanungan mga kaibigan ayan:

  ReplyDelete
 2. SUMAGOT po ang BALIK ISLAM at tila SINASABI na HINDI NAKAUSAP at HINDI NAKAHARAP ng DIYOS NILA ang KANILANG PROPETA.

  Ibig bang sabihin na HINDI ang DIYOS NILA ang NAGSUGO sa KANILANG PROPETA at HINDI RIN DIREKTANG GALING sa DIYOS ang mga ARAL NILA?

  Tama po ba ang PAGKAKAINTINDI NATIN sa SINABI NIYA?

  Kung GANOON ay SINO ang NAGSUGO sa PROPETA NILA at SINO ANG NAGBIGAY ng MGA ARAL na PINANINIWALAAN NILA NGAYON?

  Kung HINDI DIYOS ang NAGSUGO sa PROPETA NILA ay MATATAWAG pa ba SIYANG SINUGO ng DIYOS?

  Kung HINDI DIYOS ang NAGBIGAY ng ARAL nila ay MASASABI BA na ARAL ng DIYOS ang KANILANG SINUSUNOD?

  Sana po ay MASAGOT IYAN nitong BALIK ISLAM.

  ReplyDelete