Sunday, August 9, 2009

Kristiyano nasa wangis ng Diyos

SURIIN po natin ang isa pang reaksyon nitong BALIK ISLAM na WALANG UNAWA sa PAGKA-DIYOS ng DIYOS.

SABI po ng BALIK ISLAM:
Katangahang Hirit nitong si Mr. Cenon Bibe;

Ang sunod na tanong ay ito: PORKE BA MAGKAIBA ang PAPEL ng BAWAT KASAMA sa PAMILYA (tao po ang tinutukoy nitong TAngang si Mr. Cenon Bibe mga kaibigan!) ay MAGKAKAIBA na rin ang KALIKASAN NILA? (TAo at Dios Magkatulad po ba? magkatulad po ba ang tagaPaglikha at ang kanyang NilikHA? mga kaibiagan mag-isip po tayo; at huwag po nating tularan ang isang Tanga at Mangmang na si Mr. Cenon Bibe mga kaibigan!)


CENON BIBE:

DIYAN po MALAKI ang PAGKAKAIBA ng mga KRISTIYANO sa IBANG
RELIHIYON.

Ang KRISTIYANISMO ay GALING sa mga PAHAYAG ng DIYOS na NAGMULA PA sa PASIMULA noong LIKHAIN ng DIYOS ang TAO.

At batay po sa PAHAYAG ng DIYOS MULA pa sa PASIMULA ay NILIKHA ng DIYOS ang TAO na NAAAYON sa ANYO at WANGIS ng DIYOS.

Mababasa po natin sa Genesis 1:26:

"Then God said: "Let us make man IN OUR IMAGE, AFTER OUR LIKENESS."

"LET THEM HAVE DOMINION over the fish of the sea, the birds of the air, and the cattle, and over all the wild animals and all the creatures that crawl on the ground."NAPAKAGANDA, hindi po ba?

TAYO ay NILIKHA at ITINULAD ng DIYOS sa SARILI NIYANG ANYO at WANGIS.

Ibig sabihin, DIYOS MISMO ang PINAGTULARAN sa ATIN. Kaya nga po PINAKAMATAAS na NILIKHA ang TAO. TAYO po KASI ay ITINULAD MISMO sa DIYOS.

HINDI lang po sa ANYO at WANGIS TAYO ITINULAD sa DIYOS. PATI KAPANGYARIHAN sa IBABAW ng LAHAT ng NILIKHA ay IBINIGAY rin sa ATIN.

Sabi nga sa Gen 1:26:

"LET THEM HAVE DOMINION over the fish of the sea, the birds of the air, and the cattle, and over all the wild animals and all the creatures that crawl on the ground."


PURIHIN ang DIYOS!

HINDI lang po IYON. MISMONG ang PAMILYA nating TAO ay ITINULAD din ng DIYOS sa SARILI NIYA.

Hindi po ba sa ating PAMILYA ay MAY MAGULANG o AMA at INA. At mayroon ding ANAK. At MAYROON ding KASAMA o KATUWANG?

SAAN po KINUHA ng DIYOS ang KAAYUSAN na IYAN?

E di sa SARILI PO NIYA!

Siya po mismo ay KATULAD ng ISANG PAMILYA na MAY AMA o MAGULANG, MAY ANAK (si HESUS), at MAY KATUWAN (ang ESPIRITU SANTO).

Sa madaling salita po ay MISMONG ang KAAYUSAN ng ATING PAMILYA ay ITINULAD ng DIYOS sa SARILI NIYA.

Sa pagka-DIYOS po ay IISA ang DIYOS kung saan MARAMI ang MAGKAKASAMA: Ang AMA, ANAK at ESPIRITU SANTO.

Sa PAMILYA ay GANOON DIN. IISA ang PAMILYA pero MARAMI ang MAGKAKASAMA: May MAGULANG, ANAK at mga KATUWANG.

Sa IISANG DIYOS ay PANTAY at PARE-PAREHO ang KALIKASAN ng BAWAT KASAMA. Kung paano ang pagka-DIYOS ng ISA ay GANOON DIN ang PAGKA-DIYOS ng BAWAT ISA.

GANOON din po sa PAMILYA. IISA ang PAMILYA pero IISA at PARE-PAREHO ang KALIKASAN at DIGNIDAD ng mga KASAMA ROON. Kung ANO ang PAGKATAO ng isang KASAMA ay GANOON DIN ang pagkatao ng IBA PA.

Sa kabila po ng IISA ang DIYOS at IISA ang KALIKASAN ng BAWAT PERSONA ROON ay MAGKAKAIBA naman po ang PAPEL ng BAWAT KASAMA sa pagka-DIYOS.

GANOON DIN PO sa PAMILYA. IISA ang PAMILYA at IISA ang KALIKASAN ng BAWAT PERSONA ROON pero MAGKAKAIBA ang PAPEL ng mga KASAMA sa PAMILYA.

NAPAKALINAW po ng PAGKAKATULAD ng TAO sa DIYOS at sa PAMILYA ng TAO sa PAMILYA ng DIYOS.

Kaya nga po MADALING IKUMPARA ang mga KATANGIAN ng TAO at ng
PAMILYA ng tao sa mga KATANGIAN ng DIYOS at ng pagka-DIYOS.

TAYO ay GALING sa DIYOS kaya MAY PAGKAKATULAD TAYO sa DIYOS.

Kaya po NAPAKADALING IKUMPARA ang TAO sa DIYOS. SA KANYA KASI TAYO ITINULAD e.

Pero po para rito sa BALIK ISLAM na UMAATAKE sa ATIN ay HINDI RAW SIYA KATULAD ng DIYOS.

SIGURO nga PO. SIGURO para sa KANYA ay sa ASO o sa KABAYO o sa KAMBING SIYA ITINULAD ng DIYOS.

Kung iyan po ang PANINIWALA NILA ay NASA KANILA IYON.

Ngayon, TAYO bilang TAO na ITINULAD ng DIYOS sa SARILI NIYA ay KUMILOS po TAYO bilang TAO na MAY ISIP at PANG-UNAWA dahil ang ISIP at PANG-UNAWA ay GALING DIN sa DIYOS.

At para naman po sa mga NANINIWALA na SILA ay HINDI KAWANGIS ng DIYOS ay GALINGAN na lang SIGURO NILA ang pagpapaka-ASO, o pagpapaka-KABAYO o pagpapaka-KAMBING.

No comments:

Post a Comment