Friday, August 7, 2009

Nagsugo at sinugo pantay ba?

SAGUTIN po natin itong sabi ng BALIK ISLAM na NANINIRA sa PANGINOONG HESUS.

Sabi nitong BALIK ISLAM:
"Mr. Cenon Bibe magkapantay po ba ang Sinugo sa Nagsugo? ha? sumagot ka!"

CENON BIBE:
Ang pagiging NAGSUGO at SINUGO ay mga PAPEL na GINAGAMPANAN ng DALAWANG INDIBIDWAL. WALA po IYANG KINALAMAN sa kanilang KALIKASAN.

Kung ang PAPEL na GINAGAMPANAN ang pinag-uusapan ay HINDI PO PANTAY ang PAPEL ng NAGSUSUGO at PAPEL ng SINUSUGO.

Ang NAGSUSUGO ay NAG-UUTOS at ang SINUSUGO ay SUMUSUNOD.

Sa kaso nga po ng DIYOS AMA at DIYOS ANAK ay MAGKAIBA ang PAPEL NILA: Ang AMA ang NAGSUGO at ang ANAK ang SINUGO.

At dahil HINDI PANTAY ang PAPEL NILA ay sinabi ng PANGINOONG HESUS sa sumusunod na talata:
Sa John 13:16 ay sinabi ni HESUS kaugnay sa PAPEL ng AMA at ANAK: "I tell you the truth, no SERVANT is greater than his MASTER, nor is a MESSENGER greater than the one who SENT him."

Diyan po ay PAPEL ng PANGINOON at ALIPIN at ng SINUGO at NAGSUGO ang pinag-uusapan.

Sa Jn 14:28 ay sinabi ng Panginoong Hesus:
"for the FATHER is greater than I [the SON]."

Diyan po ay ang PAPEL muli ng pagiging AMA at ANAK ang tinutukoy ni Hesus.

Mapapansin po natin na HINDI PAGKA-DIYOS ang tinutukoy riyan ng PANGINOONG HESUS kundi ang PAPEL NIYA bilang ANAK at SINUGO at ang PAPEL ng DIYOS AMA bilang MAGULANG at NAGSUGO.

Sa KALIKASAN bilang DIYOS ay PANTAY SILA.

Ayon mismo kay HESUS, ang Kanyang pagka-DIYOS ay ISA o IISA sa pagka-DIYOS ng AMA. (Jn10:30)

Para po MAS MAUNAWAAN NATIN IYAN ay tingnan natin ang ANALOGY ng PAMILYA na siyang LARAWAN ng pagka-DIYOS.

Sa PAMILYA ay MARAMING MAGKAKASAMA: Ang AMA, INA at ANAK.

Ang AMA, INA at ANAK ay MAY IBA-IBANG PAPEL.

Ang AMA ang tumatayong PINUNO ng PAMILYA. Ang INA ang TAGA-AYOS at ang ANAK ang TAGASUNOD.

Diyan ay KITANG-KITA po natin na MAGKAKAIBA ang PAPEL ng BAWAT ISANG KASAMA sa PAMILYA.

Sa tatlo, ang PAPEL ng AMA ang MAS MATAAS dahil SIYA ang TAGA-UTOS ang NAMUMUNO.

Ang PAPEL naman ng ANAK ang masasabing MABABA dahil SIYA ang NAUUTUSAN at TAGASUNOD.

Ang sunod na tanong ay ito: PORKE BA MAGKAIBA ang PAPEL ng BAWAT KASAMA sa PAMILYA ay MAGKAKAIBA na rin ang KALIKASAN NILA?

PORKE ba MAS MATAAS ang PAPEL ng AMA ay MAS MATAAS NA ang KALIKASAN NIYA sa KALIKASAN ng ANAK?

Kaugnay sa PAMILYA ng TAO, PORKE ba MAS MATAAS ang PAPEL ng AMA na TAGASUGO o TAGA-UTOS ay MAS MATAAS ang KANYANG PAGKATAO?

At dahil ba MAS MABABA ang PAPEL ng ANAK na INUUTUSAN o SINUSUGO lang ay MAS MABABA NA ang KANYANG DIGNIDAG BILANG TAO?

HINDI po.

Kahit pa MATAAS ang PAPEL ng isang KASAMA sa PAMILYA ay HINDI MAS MATAAS ang kanyang PAGKATAO o DIGNIDAD.

PANTAY-PANTAY at PARE-PAREHO ang PAGKATAO at DIGNIDAD ng mga MAGKAKASAMA sa PAMILYA, kahit pa MATAAS o MABABA ang PAPEL na KANILANG GINAGAMPANAN.

Ganoon din sa pagka-DIYOS, na siyang HULMAHAN at LARAWAN ng PAMILYA.

MATAAS o MAS DAKILA ang PAPEL ng DIYOS AMA o TAGASUGO kaysa sa PAPEL ng DIYOS ANAK o SINUGO pero PANTAY at PAREHO ang KANILANG PAGKA-DIYOS. WALANG MATAAS at WALANG MABABA pagdating sa KALIKASAN.

Kung ANO ang pagka-DIYOS ng AMA ay GANOON DIN ang pagka-DIYOS ng ANAK.

Ganyan po yon.

PURIHIN si HESUS! PURIHIN ang DIYOS!

Para sa IBANG TAO, partikular sa mga AYAW KUMILALA sa pagka-DIYOS ng ANAK, porke MATAAS ang PAPEL ng AMA ay DIYOS ITO. At porke MABABA ang PAPEL ng ANAK ay hindi na ito Diyos.

MALI po yon.

Bakit po? Kapag INUTUSAN ba NILA ang kanilang ANAK ay HINDI NA TAO ang kanilang ANAK?

Sabagay, may mga tao sa LIPUNAN at sa RELIHIYON na porke MATAAS ang PAPEL NILA ay HINDI na NILA ITINUTURING na TAO ang MAS MABABA ang PAPEL.

Naging "BOSS" lang sa OPISINA ay para nang "ASO" ang turing sa mga MANGGAGAWA sa ilalim niya.

May relihiyon naman na porke MAS MATAAS ang PAPEL ng KALALAKIHAN ay HINDI NA TAO ang TURING sa mga BABAE. HINDI ISINASABAY sa PAGDARASAL at HALOS WALANG KARAPATANG PANTAO ang KABABAIHAN.

Sa KRISTIYANISMO po ay IBA.

Ang SINASABI sa atin ng PANANAMPALATAYANG KRISTIYANO ay KAHIT ANO PA ang PAPEL MO sa BUHAY ay PANTAY pa rin ang PAGKATAO NATIN.

HUWAG po TAYONG TUMULAD sa IBA na MAY BAHAGI ng IPUNAN o ng RELIHIYON na MAS MABABA ang PAGKATAO kaysa IBANG MIYEMBRO.

16 comments:

 1. CENON BIBE:

  Ang pagiging NAGSUGO at SINUGO ay mga PAPEL na GINAGAMPANAN ng DALAWANG INDIBIDWAL. (Ito na mag kaibigan inaamin na nitong si Mr. Cenon Bibe na ang nag-iisang Dios na KIniKIlala nyang Dios ay DALAWANG INDIBIDWAL pala! hehehehehe! ay! sa wakas kumanta din po itong si Mr. Cenon Bibe mga kaibigan; ngayon mga kaibigan papaano naging IISA ang DALAWANG INDIBIDWAL? base sa paniniwala po nitong si Mr. Cenon Bibe? ganito ba talaga kong lokohin nitong si Mr. Cenon Bibe ang sarili nya?) WALA po IYANG KINALAMAN sa kanilang KALIKASAN. (well opinion mo lamang yan Mr. Cenon Bibe, its your WORDS against Jesus Words! ngayon mga kaibigan kanino po tayo dapat maniwala? kay Mr. Cenon Bibe po ba o kay Jesus or sa BIbliya? nagtatanong lamang po!)

  Kung ang PAPEL na GINAGAMPANAN ang pinag-uusapan ay HINDI PO PANTAY ang PAPEL ng NAGSUSUGO at PAPEL ng SINUSUGO. (Tama! Tama Mr. Cenon Bibe! now your talking!)

  Ang NAGSUSUGO ay NAG-UUTOS at ang SINUSUGO ay SUMUSUNOD. (mukhang unti-unti na po'ng naunawaan nitong si Mr. Cenon Bibe mga kaibigan ang kanyang Bibliya; o ngayon Mr. Cenon Bibe hindi ka man lamang ba magpapasalamat sa iyong katunggali? hehehehehehe!)

  V.S.! V.S.! V.S.!

  Jesus Words in The Bible;

  Regarding the issue of Authority;

  John 5:30; and I quote: "I can of mine own self do nothing: as I hear, I judge: and my judgment is just; because I seek not mine own will, but the will of the Father which hath Sent Me." itutuloy po natin ang sinasabi ni Kristo patungkol sa kanya at kong sino talaga sya; i mean si Kristo po: basa

  John 13:16; and I quote "Verily, verily, I say unto you, The servant is not Greater than his Lord; neither he that IS SENT GREATER THAN HE THAT SENT HIM." still dont get it? malabo pa rin ba mga KAibigan ang mga pangungusap ni Kristong ito? [bashin nyo po John 17:3-4] maaari nyo po'ng pagkumparahin ang nasabing dalawang talata mga kaibigan:

  Sa Jn 14:28 ay sinabi ng Panginoong Hesus:
  "for the FATHER is greater than I [the SON]." na walang pag-aalinlangan at katotohanan na salita ni Jesu-Kristo na dapat po nating paniwalaan! hindi po ba mga kaibigan?

  ReplyDelete
 2. BIGLA na naman pong LUMAYO sa SAGOT KO ang BALIK ISLAM. NAKITA po kasi NIYA na MABUBUKO ang MALI at BALUKTOT NIYANG UNAWA sa mga talatang sinasabi niya.

  HINDI po TALAGA SIYA MAKAKATUTOL sa mga SAGOT NATIN. NASA TAMA po kasi TAYO at SIYA ay NASA MALI.

  Kaya po MAPAPANSIN NATIN na para siyang HILONG-TALILONG na KUNG SAAN-SAAN na lang PUMUPUNTA para lang MAKAIWAS sa mga SAGOT NATIN na HINDI NIYA MATUTULAN.

  PINIPILI na lang po niyang LOKOHIN ang SARILI NIYA at ang mga KAIBIGAN DAW NIYA.

  PURIHIN si HESUS! PURIHIN ang DIYOS!

  ReplyDelete
 3. Cenon Bibe;
  Sa KALIKASAN bilang DIYOS ay PANTAY SILA.

  Vesus! Versus! Versus!

  Cenon BIbe;
  Ang NAGSUSUGO ay NAG-UUTOS (na mas mataas ang kalagayan!) at ang SINUSUGO ay SUMUSUNOD. (na nasa mababang kalagayan; malinaw po mga kaibigan! now ngayon magkapantay po ba sila mga kaibigan?)

  Sa kaso nga po ng DIYOS AMA at DIYOS ANAK (so hindi po Nagiisa ang Dios na kilala nitong si Mr. Cenon Bibe mga kaibigan Dalawa po! pansin nyo po ba kong papaano lokohin nitong si Mr. Cenon Bibe ang Sarili nya mga kaibigan?) ay MAGKAIBA ang PAPEL NILA: Ang AMA ang NAGSUGO at ang ANAK ang SINUGO. (so napakalinaw po na hindi kailan man pantay mga kaibigan! mas higit na nakakataas ang Dios na syang Nagsugo kay sa propeta at taong si Jesus na syang siNugo!)

  Sa lagay po na iyan mga kaibigan ang sinasabi nitong si Mr. Bibe;

  "PURIHIN si HESUS! PURIHIN ang DIYOS!"

  papuri pa kaya itong ginagawa nitong si Mr. Cenon Bibe para sa Dios mga kaibigan? eh sa tingin ko po PangGagaGo na po itong ginaGawa nitong si Mr. Cenon Bibe mga kaibigan sa Dios at kay Jesu-Kristo mismo! malinaw ang mga pangungusap mula sa kanyang Bibliya mula kay Kristo at ganon din sa Dios na mayroon po lamang nag-IISA at TUNAY na Dios! [John 17:3-4]at ang Dios na ito po mga kaibigan ay wala po'ng kapantay! [Isaiah 55:8-9] ang hirap lamang po kasi nitong si Mr. Cenon Bibe mga kaibigan ultimo pagiisip ng Dios gusto sakupin!

  ReplyDelete
 4. Katangahang Hirit nitong si Mr. Cenon Bibe;

  Ang sunod na tanong ay ito: PORKE BA MAGKAIBA ang PAPEL ng BAWAT KASAMA sa PAMILYA (tao po ang tinutukoy nitong TAngang si Mr. Cenon Bibe mga kaibigan!) ay MAGKAKAIBA na rin ang KALIKASAN NILA? (TAo at Dios Magkatulad po ba? magkatulad po ba ang tagaPaglikha at ang kanyang NilikHA? mga kaibiagan mag-isip po tayo; at huwag po nating tularan ang isang Tanga at Mangmang na si Mr. Cenon Bibe mga kaibigan!)

  Bweno hindi na po ako ang sasagot sa katangahang katanungan na yan nitong si Mr. Cenon Bibe mga KAibigan; kundi ang Bibliya na po sa Sasagot sa Kamangmangang katanungan na iyan ni Mr. Cenon Bibe;

  basa po tayo ng Talata mula sa Bibliya:

  ISAIAH 55:8-9 and I quote; verse 8: "FOR MY THOUGHTS ARE NOT YOUR THOUGHTS, NEITHER ARE YOUR WAYS MY WAYS, SAITH THE LORD. verse 9: FOR AS THE HEAVENS ARE HIGHER THAN THE EARTH, SO ARE MY WAYS HIGHER THAN YOUR WAYS, AND MY THOUGHTS THAN YOUR THOUGHTS."

  mga kaibigan unawa kaya nitong si Mr. Cenon Bibe ang Talatang ito? o baka naman po walang isaiah 55:8-9 ang kanyang Bibliya? nagtatanong lamang po!

  ReplyDelete
 5. SABI ng BALIK ISLAM:
  "Cenon Bibe;
  Sa KALIKASAN bilang DIYOS ay PANTAY SILA.

  Vesus! Versus! Versus!

  Cenon BIbe;
  "Ang NAGSUSUGO ay NAG-UUTOS (na mas mataas ang kalagayan!) at ang SINUSUGO ay SUMUSUNOD. (na nasa mababang kalagayan; malinaw po mga kaibigan! now ngayon magkapantay po ba sila mga kaibigan?)"

  DIYAN po ay MALINAW na WALANG UNAWA itong BALIK ISLAM.

  PAREHO po ba ang KALIKASAN at PAPEL na GINAGAMPANAN?

  Hindi po. VERY BASIC po ang PAGKAKAIBA ng mga iyan pero para sa isang BALIK ISLAM ang mga iyan ay PAREHO at IISA.

  Marahil sa KANILA ay KUNG MATAAS ang PAPEL MO sa BUHAY ay MAS MATAAS ang PAGKATAO MO. At kung MABABA ang PAPEL MO ay MABABA RIN ang PAGKATAO MO.

  Ngayon, SINO PO ang GUSTO ng GANYAN?

  Kung IMAM o USTADZ ka ay MATAAS ang KALIKASAN MO. Baka TAO KA.

  Pero VENDOR KA LANG ng DVD ay MABABA ang KALIKASAN MO. Baka ASO KA LANG.

  Kaya kung MABABA LANG ang PAPEL mo sa BUHAY ay MAGBABALIK ISLAM KA BA?

  Sa KRISTIYANISMO po ay HINDI GANYAN.

  HINDI MAHALAGA kung ANO ang PAPEL MO sa BUHAY. TAO KA PA RING ITUTURING MATAAS MAN o MABABA ang PAPEL MO sa BUHAY.

  Noong MAMATAY po sa KRUS ang PANGINOONG HESUS ay NAMATAY SIYA PARA SA LAHAT: MAHIRAP o MAYAMAN, MAY PINAG-ARALAN o MANGMANG, BABAE o LALAKE.

  HINDI po TAYO TITINGNAN ng DIYOS sa ating KASARIAN o sa ating PINAG-ARALAN. Ang TITINGNAN po ng DIYOS ay ang URI ng PAGPAPAHALAGA NATIN sa ATING PAGKATAO.

  Hindi po tayo TULAD ng IBA na MABABA ang BABAE kaysa LALAKE. Pag NAGDARASAL ay MAS UNA ang LALAKE dahil MAS MABABA ang TINGIN NILA sa BABAE.

  Sa KRISTIYANO, kapag TETESTIGO sa HUKUMAN ay PANTAY ang PATOTOO ng LALAKE sa PATOTOO ng BABAE. Sa IBANG RELIHIYON, WALANG KUWENTA ang TESTIMONIA ng BABAE kung ITATAPAT sa TESTIMONIA ng LALAKE.

  May mga RELIHIYON na PINAPAYAGAN ang PAGPATAY sa BABAE, lalo na kung HINDI SUSUNOD sa UTOS ng MAGULANG NA LALAKE o KAPATID na LALAKE.

  Ang DAHILAN po marahin niyan ay SINUSUKAT ng KANILANG RELIHIYON ang HALAGA ng PAGKATAO o DIGNIDAD sa TAAS o BABA ng PAPEL MO sa BUHAY.

  Sa PANANAMPALATAYANG KRISTIYIANO, HIWALAY ang KALIKASAN sa PAPEL sa BUHAY.

  KITANG-KITA nga po natin iyan sa HALIMBAWA ng DIYOS AMA, DIYOS ANAK at DIYOS ESPIRITU SANTO.

  Ang PAPEL ng DIYOS AMA ay MAGING SOURCE o PINAGMUMULAN ng LAHAT. Ang PAPEL po ng ANAK ay ang IPAKILALA ang AMA sa LAHAT. At ang PAPEL po ng DIYOS ESPIRITU SANTO ay GAWING GANAP ang KALOOBAN ng AMA at ANAK.

  MAGKAKAIBA po SILA ng PAPEL sa pagka-DIYOS pero PAREHO at PANTAY ang KANILANG PAGKA-DIYOS.

  Sa kaso NATING mga TAO, MAGKAKAIBA ang PAPEL at ANTAS NATIN sa BUHAY o LIPUNAN pero PAREHO at IISA ang ATING PAGKATAO. IISOA at PAREHO rin ang ATING DIGNIDAD bilang TAO.

  Iyan po ang isang dahilan kung bakit ang mga BANSANG KRISTIYANO ay KAMPEON sa KARAPATANG PANTAO.

  Samantala, ang mga bansang HINDI KRISTIYANO ay KINAKIKITAAN ng MALAWAKANG PAGLABAG sa KARAPATANG PANTAO.

  Kung SINO KASI ang MATAAS ay IYON ang NASUSUNOD. Siguro nga dahil ang TINGIN NILA sa SARILI NILA ay MAS MATAAS ang PAGKATAO at DIGNIDAD NILA kaysa IBA.

  Kaya po PINAGPALA TAYONG mga PILIPINO dahil NILOOB ng DIYOS na magi tayong isang BANSANG KRISTIYANO. Kung HINDI baka KAHIT PAGPILI ng MAPAPANGASAWA NATIN ay HINDI TAYO MALAYA.

  ReplyDelete
 6. TANONG po ng BALIK ISLAM:
  Katangahang Hirit nitong si Mr. Cenon Bibe;

  Ang sunod na tanong ay ito: PORKE BA MAGKAIBA ang PAPEL ng BAWAT KASAMA sa PAMILYA (tao po ang tinutukoy nitong TAngang si Mr. Cenon Bibe mga kaibigan!) ay MAGKAKAIBA na rin ang KALIKASAN NILA? (TAo at Dios Magkatulad po ba? magkatulad po ba ang tagaPaglikha at ang kanyang NilikHA? mga kaibiagan mag-isip po tayo; at huwag po nating tularan ang isang Tanga at Mangmang na si Mr. Cenon Bibe mga kaibigan!)

  CENON BIBE:
  DIYAN po MALAKI ang PAGKAKAIBA ng mga KRISTIYANO sa IBANG RELIHIYON.

  Ang KRISTIYANISMO ay GALING sa mga PAHAYAG ng DIYOS na NAGMULA PA sa PASIMULA noong LIKHAIN ng DIYOS ang TAO.

  At batay po sa PAHAYAG ng DIYOS MULA pa sa PASIMULA ay NILIKHA ng DIYOS ang TAO na NAAAYON sa ANYO at WANGIS ng DIYOS.

  Mababasa po natin sa Genesis 1:26:
  "Then God said: "Let us make man IN OUR IMAGE, AFTER OUR LIKENESS."

  "LET THEM HAVE DOMINION over the fish of the sea, the birds of the air, and the cattle, and over all the wild animals and all the creatures that crawl on the ground."

  NAPAKAGANDA, hindi po ba?

  TAYO ay NILIKHA at ITINULAD ng DIYOS sa SARILI NIYANG ANYO at WANGIS.

  Ibig sabihin, DIYOS MISMO ang PINAGTULARAN sa ATIN. Kaya nga po PINAKAMATAAS na NILIKHA ang TAO. TAYO po KASI ay ITINULAT MISMO sa DIYOS.

  HINDI lang po sa ANYO at WANGIS TAYO ITINULAD sa DIYOS. PATI KAPANGYARIHAN sa IBABAW ng LAHAT ng NILIKHA ay IBINIGAY rin sa ATIN.

  Sabi nga sa Gen 1:26:
  "LET THEM HAVE DOMINION over the fish of the sea, the birds of the air, and the cattle, and over all the wild animals and all the creatures that crawl on the ground."

  PURIHIN ang DIYOS!

  HINDI lang po IYON. MISMONG ang PAMILYA nating TAO ay ITINULAD din ng DIYOS sa SARILI NIYA.

  Hindi po ba sa ating PAMILYA ay MAY MAGULANG o AMA at INA. At mayroon ding ANAK. At MAYROON ding KASAMA o KATUWANG?

  SAAN po KINUHA ng DIYOS ang KAAYUSAN na IYAN?

  E di sa SARILI PO NIYA!

  Siya po mismo ay KATULAD ng ISANG PAMILYA na MAY AMA o MAGULANG, MAY ANAK (si HESUS), at MAY KATUWAN (ang ESPIRITU SANTO).

  Sa madaling salita po ay MISMONG ang KAAYUSAN ng ATING PAMILYA ay ITINULAD ng DIYOS sa SARILI NIYA.

  Sa pagka-DIYOS po ay IISA ang DIYOS kung saan MARAMI ang MAGKAKASAMA: Ang AMA, ANAK at ESPIRITU SANTO.

  Sa PAMILYA ay GANOON DIN. IISA ang PAMILYA pero MARAMI ang MAGKAKASAMA: May MAGULANG, ANAK at mga KATUWANG.

  Sa IISANG DIYOS ay PANTAY at PARE-PAREHO ang KALIKASAN ng BAWAT KASAMA. Kung paano ang pagka-DIYOS ng ISA ay GANOON DIN ang PAGKA-DIYOS ng BAWAT ISA.

  GANOON din po sa PAMILYA. IISA ang PAMILYA pero IISA at PARE-PAREHO ang KALIKASAN at DIGNIDAD ng mga KASAMA ROON. Kung ANO ang PAGKATAO ng isang KASAMA ay GANOON DIN ang pagkatao ng IBA PA.

  Sa kabila po ng IISA ang DIYOS at IISA ang KALIKASAN ng BAWAT PERSONA ROON ay MAGKAKAIBA naman po ang PAPEL ng BAWAT KASAMA sa pagka-DIYOS.

  GANOON DIN PO sa PAMILYA. IISA ang PAMILYA at IISA ang KALIKASAN ng BAWAT PERSONA ROON pero MAGKAKAIBA ang PAPEL ng mga KASAMA sa PAMILYA.

  NAPAKALINAW po ng PAGKAKATULAD ng TAO sa DIYOS at sa PAMILYA ng TAO sa PAMILYA ng DIYOS.

  Kaya nga po MADALING IKUMPARA ang mga KATANGIAN ng TAO at ng PAMILYA ng tao sa mga KATANGIAN ng DIYOS at ng pagka-DIYOS.

  TAYO ay GALING sa DIYOS kaya MAY PAGKAKATULAD TAYO sa DIYOS.

  Kaya po NAPAKADALING IKUMPARA ang TAO sa DIYOS. SA KANYA KASI TAYO ITINULAD e.

  Pero po para rito sa BALIK ISLAM na UMAATAKE sa ATIN ay HINDI RAW SIYA KATULAD ng DIYOS.

  SIGURO nga PO. SIGURO para sa KANYA ay sa ASO o sa KABAYO o sa KAMBING SIYA ITINULAD ng DIYOS.

  Kung iyan po ang PANINIWALA NILA ay NASA KANILA IYON.

  Ngayon, TAYO bilang TAO na ITINULAD ng DIYOS sa SARILI NIYA ay KUMILOS po TAYO bilang TAO na MAY ISIP at PANG-UNAWA dahil ang ISIP at PANG-UNAWA ay GALING DIN sa DIYOS.

  At para naman po sa mga NANINIWALA na SILA ay HINDI KAWANGIS ng DIYOS ay GALINGAN na lang SIGURO NILA ang pagpapaka-ASO, o pagpapaka-KABAYO o pagpapaka-KAMBING.

  ReplyDelete
 7. Cenon Bibe;
  Hindi po tayo TULAD ng IBA na MABABA ang BABAE kaysa LALAKE. Pag NAGDARASAL ay MAS UNA ang LALAKE dahil MAS MABABA ang TINGIN NILA sa BABAE.
  ([Muslim] eh hindi kasi kayo marunong sumunod sa kong ano ang mga nakasulat at mga kautosan ng inyong Bibliya eh; imbes na sundin ang mga nakasulat sa inyong Bibliya eh sinusuway ninyo ang mga ito! kong sa bagay ito naman po'ng si Mr. Cenon Bibe mga kaibigan dito sya sanay na sanay sa pagsuway pagkontra at pagsalungat ng kanyang Bibliya!)

  Muslim;
  Oh talaga Mr. Cenon Bibe? nagbabasa po ba kayo ng inyong Bibliya? eh iyan po'ng bang Bibliya ninyo mayroon po bang
  1Cor. 14: 34-35
  and I quote; verse 34: "Let your WOMAN keep SILENCE in the Churches: for it is not Permitted unto them to SPEAK; but they are Commanded to be under Obedience,as also saith the Law. verse 35: "And if they will learn any thing, let them ask their husbands at home: for it is a shame for a woman to SPEAK in the Church."

  1 Cor. 11:5-6
  and I quote; verse 5: "But every woman that prayeth or prophesieth with her head uncovered dishonoreth her head: for that is even all one as if she were shaven. verse 6: "For if the woman be not covered, let her also be shorn: but if it be a shame for a woman to be shorn or shaven, let her be covered."

  Oh Mr. Cenon Bibe mismong sa Bibliya nyo mismo nangagaling ang mga talatang iyan! Sinusunod nyo po ba ang mga iyan? ha? Mr. Cenon Bibe? oh tuwiran ninyong sinusuway binabali at kinukotra ang mga nasabing talata? nagtatanog lamang po!

  ReplyDelete
 8. SABI ng BALIK ISLAM:
  "Muslim;
  Oh talaga Mr. Cenon Bibe? nagbabasa po ba kayo ng inyong Bibliya? eh iyan po'ng bang Bibliya ninyo mayroon po bang
  1Cor. 14: 34-35
  and I quote; verse 34: "Let your WOMAN keep SILENCE in the Churches: for it is not Permitted unto them to SPEAK; but they are Commanded to be under Obedience,as also saith the Law. verse 35: "And if they will learn any thing, let them ask their husbands at home: for it is a shame for a woman to SPEAK in the Church."

  1 Cor. 11:5-6
  and I quote; verse 5: "But every woman that prayeth or prophesieth with her head uncovered dishonoreth her head: for that is even all one as if she were shaven. verse 6: "For if the woman be not covered, let her also be shorn: but if it be a shame for a woman to be shorn or shaven, let her be covered."

  Oh Mr. Cenon Bibe mismong sa Bibliya nyo mismo nangagaling ang mga talatang iyan! Sinusunod nyo po ba ang mga iyan? ha? Mr. Cenon Bibe? oh tuwiran ninyong sinusuway binabali at kinukotra ang mga nasabing talata? nagtatanog lamang po!"

  CENON BIBE:
  NASAAN po RIYAN SINABI na HINDI DAPAT ISABAY ang mga BABAE sa PAGDARASAL? MAY NABASA po ba KAYO?

  Ang hirap dito sa BALIK ISLAM ay PURO na lang PAG-IIMBENTO at PAGBABALUKTOT ang GINAGAWA E.

  Ang sinasabi riyan na HUWAG MAGSALITA ang BABAE sa SIMBAHAN ay yung may kaugnayan sa PANGANGARAL at HINDI po sa PAGSASALITA HABANG NAGDARASAL.

  Kung PAGSASALITA habang NAGDARASAL ang BAWAL e di HINDI NA MAKAPAGDARASAL ang BABAE sa LOOB ng SIMBAHAN, di po ba?

  COMMON SENSE lang po yan.

  MAGPASALAMAT po tayo sa DIYOS dahil TAYONG MGA NANINIWALA kay KRISTO ay BINIYAYAAN ng MARAMING COMMON SENSE.

  ReplyDelete
 9. Cenon Bibe;
  Siya po mismo ay KATULAD ng ISANG PAMILYA na MAY AMA o MAGULANG, MAY ANAK (si HESUS), at MAY KATUWAN (ang ESPIRITU SANTO).
  ([Muslim] Oh tingnan nyo po mga kaibigan kong papaano GagoHin nitong si Mr. Cenon Bibe ang SArili nya; ang Dios ITINULAD SA ISANG PAMILYA? granting without admitting sa Katangahang PAniniwala nitong si Mr. Cenon Bibe mga kaibigan eh anong klaseng PAmilya ito? A BROKEN FAMILY? kong WALA naman po'ng Dios INA? ni walang kaalam-alam itong si Mr. Cenon Bibe kong saan DUMADAAN ang Anak galing sa AMA? as He Mr. Cenon BIbe was claiming na ang dios anak daw po ay nangagaling sa sinapupunan ng Dios ama; what Mr Cenon Bibe have is just an Hallucinating belief about a Family, compose of only A (God d) Father and a (god d ) Son but without a (god d) MOTHER; yon po ang PAmilya na alam nitong BUgok na si Mr. Cenon Bibe na ito mga kaibigan: siguro po itong si Mr. Cenon Bibe mga kaibigan ay isang illegitimate kaya ganoon po ang pananaw nya sa isang perfect na PAmilya, masisisi po ba natin sya sa Kamangmangan nyang ito? at ito pa po hirit nitong si Mr. Cenon Bibe; na ang (god d) son daw po ay nanggagaling pa raw po sa sinapupunan ng Dios Ama pero hindi nya alam at hindi nya maipaliwanag sa atin kong saan Dumaan ang dios anak mula sa Ama!)

  Cenon Bibe;
  Sa madaling salita po ay MISMONG ang KAAYUSAN ng ATING PAMILYA ay ITINULAD ng DIYOS sa SARILI NIYA.
  ([Muslim] sinasabi ko na po mga kaibigan tayo po ay namulat na ang isang maayos na Pamilya ay mayroong Ama, Ina at mga Anak, maliban po kay Mr. Cenon Bibe na namulat sa isang Broken Family this stupid Cenon Bibe was illegitinmate i presume; as he was trying to explain to us that a perfect Family is only composed of a Father and a Son as in the case of Jesus claim to be a son of God. kawawang pobre na si Mr. Cenon Bibe mga kaibigan ang Dios ay itinutulad sa TAo at isang broken na Pamilya pa; pero ano po ba talaga ang sabi ng Dios at ng Bibliya patungkol sa kalagayan ng Dios is God comparable to to His creation? basa po tayo mga kaibigan ng talata mula sa Bibliya; sapul na sapul po dito si Mr. Cenon Bibe sa Talatang ito mga kaibigan;

  ISAIAH 55:8-9
  and I quote; verse 8: "FOR MY THOUGHTS ARE NOT YOUR THOUGHTS, NEITHER ARE YOUR WAYS MY WAYS, SAITH THE LORD. verse 9: FOR AS THE HEAVENS ARE HIGHER THAN THE EARTH, SO ARE MY WAYS HIGHER THAN YOUR WAYS, AND MY THOUGHTS THAN YOUR THOUGHTS."

  V.S.

  Cenon Bibe statement;
  "NAPAKALINAW po ng PAGKAKATULAD ng TAO sa DIYOS at sa PAMILYA ng TAO sa PAMILYA ng DIYOS" na walang dios Ina? ha? Mr. Bibe may Utak ka pa ba?at ipinagmamalaki pa nitong si Mr. Cenon Bibe ang Pagkakatulad daw po; Oh kita mo na mga kaibigan hindi po ba tuwirang sumasalungat itong pahayag na ito ni Mr. Cenon Bibe sa ISAIAH 55:8-9 mga giliw na taga subaybay? hindi po ba puro KAtangahan Kamangmangan PAgsalungat at Pagkontra sa Bibliya ang Alam nitong si Mr. Cenon Bibe mga kaibigan? dyan pa lamang po masusukat nyo na kong anong klaseng utak meron itong si Mr. cenon Bibe:)

  ReplyDelete
 10. Bible;
  1Cor. 14: 34-35
  and I quote; verse 34: "Let your WOMAN keep SILENCE in the Churches: for it is not Permitted unto them to SPEAK; but they are Commanded to be under Obedience,as also saith the Law. verse 35: "And if they will learn any thing, let them ask their husbands at home: for it is a shame for a woman to SPEAK in the Church."

  1 Cor. 11:5-6
  and I quote; verse 5: "But every woman that prayeth or prophesieth with her head uncovered dishonoreth her head: for that is even all one as if she were shaven. verse 6: "For if the woman be not covered, let her also be shorn: but if it be a shame for a woman to be shorn or shaven, let her be covered."


  V.S. V.S. V.S

  mga PAlusot at mga baluktot na Pangangatwiran nitong si Mr. Cenon Bibe mga kaibigan; ngayon po Bibliya nya na po mismo ang kinontra nya ng hayagan at tuwiran; ayan ilalahad po natin mga kaibigan ang mga nasabing palusot nitong si Mr. Cenon Bibe laban sa mga talata ng kanyang Bibliya:

  Cenon Bibe;
  Ang sinasabi riyan na HUWAG MAGSALITA ang BABAE sa SIMBAHAN ([Muslim] nasunod at sinunod po ba ng simbahan ninyo ang nasabing talata?) ay yung may kaugnayan sa PANGANGARAL at HINDI po sa PAGSASALITA HABANG NAGDARASAL. (mababasa po ba mula sa nasabing talata? o imbento opinion / palusot lamang po yon nitong si Mr. Cenon Bibe mga kaibigan? para bigyang hustisya ang kanilang paglabag pagsuway sa nasabing talata ng kanila mismong Bibliya.)

  Cenon Bibe;
  Kung PAGSASALITA habang NAGDARASAL ang BAWAL e di HINDI NA MAKAPAGDARASAL ang BABAE sa LOOB ng SIMBAHAN, di po ba? (Unawa mo ba Mr. Cenon Bibe at nasabing Talata? IN OUR CASE MGA KAIBIGAN WE MUSLIMS "WE HEAR AND WE OBEY" WE DONT QUESTION WHAT WAS WRITTEN AND what WAS SEND BY GOD; ibang-iba po kay sa mga ginagawa nitong si Mr. Cenon Bibe: ang malinaw po lamang na nakita ko sayo Mr. Cenon Bibe ay ang tuwiran at hayag na hayag na PAglabag at PAgsuway mula sa mga talatang nabanggit. kong ang mismong Bibliya mo hindi mo ginagalang at sinusunod; what are we going to expect from a Stupid / Moron man like you?)

  Cenon Bibe;
  COMMON SENSE lang po yan.
  ([Muslim] Pag-uunawa nga sa TAlata ng 1Cor. 14: 34-35 eh Wala ka Common Sense pa kaya? kaya mga kaibigan naniniwala na ako na kong ang Mali talaga kapag kinamulatan o Kinalakihan ay naging Tama; ito po ang batid ng karamihan patungkol sa pangangatwiran nitong si Mr. Cenon Bibe against what was written in his own Bible 1Cor. 14: 34-35 imbes na unawain at sundin ang nasabing Talata ng Bibliya mga kaibigan eh nangangatwiran at binaluktot pa nitong si Mr. Cenon Bibe ang nasabing talata ng Bibliya.)

  ReplyDelete
 11. Cenon Bibe;
  Sa PAMILYA ay GANOON DIN. IISA ang PAMILYA pero MARAMI ang MAGKAKASAMA: May MAGULANG, ANAK at mga KATUWANG. ([Muslim] eh sa kaso ng Jesu-Kristo bilang dios anak sino ang kanyang dios Ina? GAnon Din at PANTAY at PARE-PAREHO ang KALIKASAN ng BAWAT KASAMA? dahi ang sabi po nitong si Mr. Cenon Bibe mga kaibigan ito "TAYO ay NILIKHA at ITINULAD ng DIYOS"? eh di Salungat na nga po sa Bibliya itong Paniniwala ni Mr. Cenon Bibe; basa:

  ISAIAH 55:8-9
  and I quote; verse 8: "FOR MY THOUGHTS ARE NOT YOUR THOUGHTS, NEITHER ARE YOUR WAYS MY WAYS, SAITH THE LORD. verse 9: FOR AS THE HEAVENS ARE HIGHER THAN THE EARTH, SO ARE MY WAYS HIGHER THAN YOUR WAYS, AND MY THOUGHTS THAN YOUR THOUGHTS.")

  Cenon Bibe;
  Sa IISANG DIYOS ay PANTAY at PARE-PAREHO ang KALIKASAN ng BAWAT KASAMA.
  ([Muslim] Ama at Anak magkapantay lamang? napakatanga mo naman Mr. Cenon Bibe! Pangahas ka! hindi mo lamang Sinuway ang Bibliya Nilabag mo pa ang mga Kautosan ng Dios! basa po;
  Exodus 20:12 and I quote; " Honor thy Father and thy Mother; that thy days may be long upon the Land which the Lord thy God giveth thee."
  kaya masasabi ko po dito mga kaibigan na puro kabaluktotan itong alam ni Mr. Cenon Bibe!) Kung paano ang pagka-DIYOS ng ISA ay GANOON DIN ang PAGKA-DIYOS ng BAWAT ISA. (so ilang Dios nga meron ito si Mr. Cenon Bibe mga kaibigan? napakatanga po talaga nitong si Mr. Cenon Bibe mga kaibigan;)

  ReplyDelete
 12. LAHAT na po ng MUSLIM ay SINISIRAAN nitong BALIK ISLAM na WALANG MAPATUNAYAN sa mga sinasabi niya.

  Napansin po ba ninyo na ang PAKILALA NIYA ay "MUSLIM" daw siya?

  Bakit po? LAHAT po ba ng MUSLIM ay TULAD NIYA na TILA WALANG UTAK?

  MARAMI po akong KILALANG MUSLIM at MAY MGA UTAK po ang mga IYON.

  Ngayon, NAGHAHANAP ng DAMAY itong BALIK ISLAM na ito na WALANG ALAM sa KRISTIYANISMO at kay KRISTO kaya MADALING NAITALIKOD mula sa DIYOS at TAGAPAGLIGTAS na si HESUS.

  IBA po ang BALIK ISLAM na ito sa mga TUNAY na MUSLIM.

  Ang mga TUNAY na MUSLIM po ay MARUNONG RUMESPETO sa KAPWA NILA. Isang BAGAY na HINDI ALAM nitong BALIK ISLAM na DESPERADO na sa PANINIRA sa BIBLIYA at sa PANGINOONG HESUS.

  ReplyDelete
 13. Kaugnay sa PAMILYA ng TAO, PORKE ba MAS MATAAS ang PAPEL ng AMA na TAGASUGO o TAGA-UTOS ay MAS MATAAS ang KANYANG PAGKATAO?
  (it goes without saying you stupid Mr. Cenon Bibe!)

  ReplyDelete
 14. Ano talaga ang pinupunto mo Mr. Cenon Bibe? sa mag pangungusap mong iyan? sakal na sakal ka na ba? at wala ka ng masabi pa? kaya kong ano-ano na lamang ang paninira na ginagawa mo? mas matindi pa ryan ang sasapitin mo sa akin, kong paninira din lang ang hanap mo! na kahit sto papa ninyo di kaya saluin kapag ako ang maninira sa inyong pananampalataya! tandaan mo yan! alam ko nauubusan ka na sa akin ng mga katwiran kaya iyan ngayon ang mga birada mo! sapul na sapul ka na eh!

  ReplyDelete
 15. Sabi ng BALIK ISLAM:
  "Kaugnay sa PAMILYA ng TAO, PORKE ba MAS MATAAS ang PAPEL ng AMA na TAGASUGO o TAGA-UTOS ay MAS MATAAS ang KANYANG PAGKATAO?
  (it goes without saying you stupid Mr. Cenon Bibe!)"

  CENON BIBE:
  DIYAN po ay KINUMPIRMA nitong BALIK ISLAM ang PANINIWALA NIYA na ang PAGKATAO ng TAO ay NAKABATAY sa PAPEL ng isang TAO.

  Kaya po ang mga KINUKUMBINSI na MAG-BALIK ISLAM ay DAPAT MAG-ISIP.

  Kung MABABA LANG ang PAPEL sa LIPUNAN ay masasabi po ba ninyo na magiging MATAAS ang TINGIN sa INYO ng mga KUMUKUMBINSI sa INYO?

  Sa KRISTIYANISMO, KAHIT IKAW PA ang may PINAKAMABABANG PAPEL sa LIPUNAN ay PANTAY ang TINGIN at TURING sa IYO.

  Ang DIYOS po ng KRISTIYANISMO ay PANTAY ang TINGIN sa LAHAT ng SUMASAMPALATAYA sa KANYA. WALA po SIYANG PINAPANIGAN. WALANG MATAAS at WALANG MABABA.

  PURIHIN si KRISTO! PURIHIN ang DIYOS!

  ReplyDelete
 16. ITINATANONG po ng BALIK ISLAM kung ANO raw ang IPINUPUNTO ko sa mga sinasabi ko?

  "Sakal na sakal" na raw ba ako?

  SIMPLE lang po ang PUNTO KO: KAHIT ANONG PANINIRA ang GAWIN nitong BALIK ISLAM ay HINDI SIYA MAGTATAGUMPAY.

  Kahit ano rin ang SABIHIN NIYA LABAN sa KRISTIYANISMO ay BUNGA lang ng pagiging DESPERADO nitong BALIK ISLAM na NANINIRA sa KRISTIYANISMO.

  Ang TUNAY po kasing MARUMI, MABAHO at CORRUPT ay ang mga KASULATAN na GAWA ng KANILANG mga SKOLAR.

  HINDI NILA MATUTULAN ang pagiging MALI-MALI at KONTRA-KONTRA ng mga INTERPRETASYON at "MEANINGS" na GAWA ng kanilang mga SKOLAR kaya TAYO ang PILIT NIYANG SINISIRAAN.

  At AYUN, TAMA po TAYO na PANINIRA LANG ang HABOL NIYA.

  Sabi po niya, "kong paninira din lang ang hanap mo! na kahit sto papa ninyo di kaya saluin kapag ako ang maninira sa inyong pananampalataya!"

  O di po ba? IPINAGMALAKI pa NIYA na KAYANG-KAYA NIYANG MANIRA sa ATING PANANAMPALATAYA.

  INAAMIN po NIYA riyan na MAS MATINDI pang PAGSISINUNGALING ang KAYA NIYANG GAWIN para lang SIRAAN ang KRISTIYANISMO.

  SIGE LANG. ALAM na ng LAHAT na NANINIRA KA LANG.

  Pero kahit ganoon man ay SUSUPALPALIN pa rin at I-E-EXPOSE NATIN ang mga PANINIRA NIYA para LALONG MAKILALA ng mga TAO ang GAWAIN NG MGA BALIK ISLAM na NANINIRA LANG sa BIBLIYA, KAY KRISTO at sa KATOLIKO.

  ReplyDelete