Wednesday, March 25, 2009

Hesus kapantay ng Diyos Ama

MAYROON pong TUTOL sa PAGKA-DIYOS ni KRISTO na nagbigay sa atin ng tanong na ito: Ano ang maipakikita mong patunay na DIYOS si KRISTO?

Natalakay na po natin sa ibang post natin ang PAGPAPAKILALA ni HESUS na SIYA ay DIYOS.

Iyan po ay nung MAGPAKILALA SIYA na SIYA ang "I AM" o "AKO NGA." (John 8:58)

Diyan ay sinasabi ni Hesus na SIYA ang DIYOS na NAGPAKILALA kay Moises ayon sa Exodus 3:14.

Ngayon, si Hesus po mismo ay NAGPAHAYAG na SIYA ay KAPANTAY ng DIYOS AMA.

Sabi ng Panginoong Hesus sa Jn 5:21, "Dahil KUNG PAANONG ang AMA ay BUMUBUHAY sa PATAY at NAGBIBIGAY BUHAY ay GANOON DIN ang ANAK ay NAGBIBIGAY BUHAY sa KANINO MANG GUSTUHIN NIYA."

Diyan po ay MALINAW na PANTAY ang KAPANGYARIHAN ni HESUS sa AMA sa PAGBIBIGAY BUHAY.

Sa mga kasunod na talata sa Jn 5:22 at 23 ay sinabi pa ni Hesus, "Ang AMA ay HINDI HUMUHUSGA kanino man, pero IBINIGAY na NIYA ang LAHAT ng PAGHUSGA sa KANYANG ANAK, UPANG DAKILAIN ng LAHAT ang ANAK KUNG PAANONG DINADAKILA NILA ang AMA."

PURIHIN ang DIYOS! PURIHIN si KRISTO!

Ayon po sa PANGINOONG HESUS, KAILANGANG DAKILAIN SIYA ng mga TAO kung PAANONG DINADAKILA ng mga TAO ang DIYOS AMA.

PAANO po ba DINADAKILA ng TAO ang DIYOS AMA? Bilang "TAO" po ba?

HINDI PO!

Ang DIYOS AMA ay DINADAKILA ng TAO BILANG DIYOS!

At kung DAPAT DAKILAIN si HESUS kung paano dinadakila ang Ama, MALINAW na SINASABI ni HESUS na DAPAT SIYANG DAKILAIN BILANG DIYOS.

PURIHIN si KRISTO! PURIHIN ang DIYOS!

Katunayan, idinagdag po ng Panginoon sa Jn 5:23, "Ang HINDI DUMAKILA sa ANAK [kay HESUS] ay HINDI DUMADAKILA sa AMA na nagpadala sa Kanya.

NAPAKALINAW po na MALAKING KUNDISYON ang PAGDAKILA kay HESUS BILANG DIYOS para masabi ng isang tao na dinadakila niya ang Diyos Ama.

Ang HINDI DUMAKILA kay HESUS ay HINDI DUMADAKILA sa DIYOS AMA.

Heto pa po.

Sa Jn 8:19 ay sinabi ni Hesus, "Kung KILALA ninyo AKO ay MAKIKILALA rin ninyo ang AKING AMA."

Sa Jn 12:45 ay sinabi Niya, "Sino man ang MAKAKAKITA sa AKIN ay NAKIKITA na rin ang NAGSUGO sa AKIN."

Sa Jn 15:16 ay sinabi ni Hesus, "Ang LAHAT ng sa AMA ay AKIN."

At sa Jn 10:30 ay idineklara pa ni Hesus na "AKO at ang AMA ay IISA."

Ayon po sa ORIHINAL na GRIEGO, ang salita na isinalin na "IISA" ay ang salitang "HEN."

Ang kahulugan ng HEN ay "IISA ang SUSTANSIYA" o "ESSENCE." PANTAY ang KANILANG SUSTANSIYA.

Ayon sa http://net.bible.org/verse.php?book=Joh&chapter=10&verse=30, HINDI SINASABI ni Hesus na IISA SILANG PERSONA ng AMA.

Ang IDINIDIIN diyan ng KRISTO ay IISA SILANG "ENTITY." Ang IISANG ENTITY na iyon ay ang DIYOS.

Sa madaling salita, ang sinasabi ni Kristo sa Jn 10:30 ay SIYA at ang AMA ay IISANG DIYOS.

Ganoon po yon.

1 comment: