Wednesday, March 25, 2009

Hesus nagpakilalang Diyos

BIGYANG daan po natin itong text ng dati na nating texter na isa raw "BALIK ISLAM."

Nagpakilala siya dati na USTADZ pero binawi rin niya iyon nung ilabas natin ang kanyang numero at MAKITA ng mga NAKAKAKILALA sa kanya na siya itong nagpapakilalang ustadz daw.

May kaugnayan po ito sa paniniwala natin na DIYOS ng ating PANGINOONG HESUS.

Sabi nitong Ustadz daw, "Wala ka pa ring naipapakitang verse patungkol sa baluktot mong paniniwala na Diyos si Kristo."

Salamat, "Ustadz."

NAPAKARAMING TALATA na NAGPAPATUNAY na DIYOS NGA ang PANGINOONG HESU KRISTO.

Mismo pong si KRISTO ay NAGPAKILALA na SIYA ay DIYOS.

Sabi Niya sa John 8:58, "KATOTOHANANG, KATOTOHANANG sinasabi ko sa inyo, BAGO PA si ABRAHAM ay AKO NGA" o "I AM" sa Ingles.

Paano po NAGPAKILALA si HESUS na SIYA ay DIYOS nung sabihin Niya na SIYA ang "AKO NGA" o "I AM"?

Sa mga MARUNONG po sa BIBLIYA ay ALAM NILA na ginagamit ni Hesus ang PANGALAN na GINAMIT ng DIYOS nung MAGPAKILALA SIYA kay MOISES.

Sa Exodus 3:13 po ay tinanong ni Moises ang Diyos kung ano ang sasabihin niyang PANGALAN kung itatanong ng mga Israelita kung: ANO ang PANGALAN ng DIYOS?

Sa Ex 3:14 ay sinabi ng DIYOS, "AKO ay AKO NGA" (o "I AM WHO AM.")

"At idinagdag niya: Ito ang sasabihin mo sa mga Israelita: Sinugo ako ni AKO NGA."

ANO raw po ang PANGALAN na sasabihin ni Moises kung itatanong ng mga Israelita ang PANGALAN ng DIYOS?

Ang dapat daw ibigay ni Moises na PANGALAN ng DIYOS ay "AKO NGA." So, ang "AKO NGA" ay PANGALAN ng DIYOS.

Ngayon, nung sabihin ni HESUS na SIYA ang "AKO NGA" ay MALINAW na NAGPAKILALA si KRISTO na SIYA ay DIYOS.

WALA pong KADUDA-DUDA.

Katunayan po, noong marinig ng mga HUDYO na inulit-ulit ni HESUS ang pagpapakilala na SIYA ang AKO NGA ay "PUMULOT SILA ng mga BATO para SIYA ay BATUHIN." (Jn 8:59)

WALA po tayong MAGAGAWA kung ayaw ng mga HUDYO na TANGGAPIN si HESUS bilang DIYOS.

HINDI rin po natin PIPILITAN ang IBA kung HINDI NILA TATANGGAPIN si KRISTO bilang DIYOS.

HINDI po nila NAUUNAWAAN ang mga SINASABI ni HESUS.

Bakit daw po kaya?

Heto po ang sagot ni Hesus sa Jn 8:43, "Bakit HINDI NINYO NAUUNAWAAN ang aking SINASABI? Iyan ay dahil HINDI NINYO MATANGGAP ang aking SALITA."

Ayan po, ang mga HINDI NAKAKAUNAWA sa PAGPAPAKILALA ni HESUS na SIYA ang DIYOS ay HINDI LANG MATANGGAP ang KANYANG mga SALITA.

SAYANG po. At NAKAKATAKOT ang KAHIHINATNAN nila.

Sinabi po kasi ni Kristo na ang HINDI MANINIWALA na SIYA ay DIYOS ay MAMAMATAY.

Sa John 8:24 ay sinabi ni Hesus, "KUNG HINDI KAYO MANINIWALA na AKO NGA, MAMAMATAY KAYO sa inyong mga kasalanan."

Mabuti po sana kung KAMATAYAN lang sa KATAWAN ang tinutukoy riyan ni KRISTO.

HINDI po. At DAPAT daw pong MATAKOT ang HINDI TATANGGAP kay KRISTO bilang DIYOS.

Sabi Niya sa Luke 12:5, "MATAKOT KAYO sa KANYA na MATAPOS na PUMATAY ay MAY KAPANGYARIHAN na MAGTAPON sa IMPIYERNO."

"OO, sinasabi ko sa inyo, MATAKOT KAYO sa KANYA."

Ang mga DAPAT MATAKOT ay yung mga TUMUTUTOL sa mga SALITA ni HESUS, partikular sa PAGPAPAKILALA ni KRISTO na SIYA ay DIYOS.

Nawa po ay HUWAG MANGYARI dahil sa HINDI NINYO PANINIWALA kay KRISTO ay MAMAMATAY KAYO at KAYO ay MATATAPON pa sa IMPIYERNO.

Mayroon pong mga tao na TUMALIKOD na kay KRISTO at ITINAKWIL ang Kanyang pagiging DIYOS.

Habang BUHAY pa po TAYO ay MAY PAGKAKATAON pa tayong MAGBALIK-LOOB sa KANYA.

Ang sinabi po ni KRISTO na DAPAT TAYONG MANIWALA na SIYA ay DIYOS ay HINDI po KUWENTO LANG sa isang tao.

TOTOO pong SINABI Niya iyan at MARAMING SAKSI sa Kanyang sinabi.

Kaya MAG-ISIP tayo.

No comments:

Post a Comment