Tuesday, March 10, 2009

Bible 'corrupted' na?

NOTE: Kung mayroon po kayong tanong o komento ay welcome po kayo mag-comment sa ibaba. Maraming salamat po.

NOTE: Ang post na ito ay isang pinaikli at mas pinalinaw na version ng artikulo na unang lumabas dito noong May 13, 2007 GUSTO pong palabasin ng nagti-text sa atin na Balik Islam na may mga contradiction sa Bible. Ang mga contradiction daw po na iyan ang magpapatunay na "corrupted" na ang Banal na Kasulatan ng mga Kristiyano. At dahil "may contradictions" at "corrupted" na ang Bibliya ay hindi na raw po iyon ang tunay na salita ng Diyos. Dahil sa mga pang-aatake na ito ng ating texter ay SINUBUKAN ko siya para malaman ko kung mayroon siyang KATUWIRAN para punahin ang BIBLE. Sinunod po natin ang sinasabi sa 1 Thessalonians 5:21: "SUBUKIN ninyo ang LAHAT ng BAGAY." So, SINUBUKAN po natin siya. Sinabi natin sa kanya na kung mali ang Bible ay "ANO ang TAMA?" Ayon po sa kanya, ang "tama" at "hindi corrupted" na mga "kasulatan" ay ang "SOHUF, SABOOR at INJEEL," mga kasulatan na pinaniniwalaan ng mga Muslim. Tiningnan po natin sa Internet ang mga kahulugan ng mga salitang iyan para maunawaan natin kung ano sila. Ayon po sa www.submission.org, ang "Sohuf" o "Suhuf" ay ang "mga KATURUAN" ni Moises at ni Abraham. Ang "Saboor" o "Zaboor" daw ay "written book" o "nasusulat na aklat." At ayon sa texter nating Balik Islam, ang "Injeel" ay ang "good news" o ang "gospel." Samantala, ayon sa http://en.wikipedia.org.wiki/injil, ang Injil ay ang mga "revelation" ng Diyos na ibinigay kay "ISA." Si "ISA" po ang "JESUS" na pinaniniwalaan ng mga Muslim. Siya ay po ay HINDI DAPAT ISIPIN na KATULAD sa JESUS ng mga KRISTIYANO. IBA at MAGKAIBA po ang "JESUS" ng mga Muslim sa JESUS ng mga KRISTIYANO. Ngayon, dahil po sinabi ng texter natin na ang "SOHUF, SABOOR at INJEEL" ang "HINDI CORRUPTED" na "salita ng Diyos" ay tinanong ko po sa kanya kung "NASAAN ANG MGA IYAN?" Para po kasi masabi niya na ang mga iyan ang "HINDI CORRUPTED" ay DAPAT MAIKUMPARA natin ang mga nilalaman niyan sa sinasabi ng BIBLIYA. Sinabi nga po kasi ng 1 Thes 5:21 na "SUBUKIN ninyo ang LAHAT ng BAGAY." At diyan po tila HINDI MALAMAN ng ating kausap ang kanyang gagawin. WALA siyang MAIPAKITANG "SOHUF, SABOOR at INJEEL." HINDI rin po niya masabi kung SAAN MAKIKITA ang mga ito. WALA pala ng mga aklat na sinasabi niya. Paano niya naikumpara ang mga iyan sa sinasabi ng Bibliya? Paano niya nalaman na "corrupted" nga ang sinasabi ng Bible at "hindi corrupted" ang sinasabi ng "SOHUF, SABOOR at INJEEL?" Wala pong pinagkaiba sa LABADA ang bagay na iyan. Paano natin sasabihin na "MAS MAPUTI" ang LABADA ni ALING GLORIA kaysa sa LABADA ni ALING MARIA kung WALA namang MAIPAKITANG LABADA si ALING GLORIA? Ano yon? Dadaanin na lang sa KUWENTO? HINDI naman po siguro tama iyon. Hindi po ba? Ngayon, "corrupted" nga po ba ang BIBLIYA? HINDI po. MALAYO po iyan sa KATOTOHANAN. Ang BIBLIYA ay HINDI LANG GAWA-GAWA o KUWENTO ng isang TAO. Iyan ay bahagi ng KASAYSAYAN ng BAYAN ng DIYOS, mula kay ADAN, kay ABRAHAM, sa mga PROPETA, pupunta sa PAGKAKATAWANG TAO ng ating PANGINOONG HESUS at sa Kanyang mga APOSTOL at ALAGAD. SILA po ang mga GINAMIT ng DIYOS upang MASULAT at MABUO ang BIBLE. SILA ay ang mga MISMONG KINAUSAP ng DIYOS (tulad ni MOISES). Kung hindi man mismong Diyos ang kumausap sa mga SUMULAT ay NAKAUSAP naman nila ang mga SAKSI sa mga AKTWAL na PANGYAYARI na sinasabi sa Bible. Ganyan po ka-CREDIBLE at KATIWA-TIWALA ang BIBLE. Iyan ay GALING sa MARAMI at MAPAGKAKATIWALAANG mga SOURCE. Hindi po iyan tulad ng IBANG "HOLY BOOK" na IISA ang PINAGMULAN ng NILALAMAN at HINDI PA SAKSI ang NAGLAHAD.

No comments:

Post a Comment